Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, ambulansetjeneste

2 Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer. Totalt og per innbygger, etter helseregion. 2008
Helseregion Antall ambulanser i drift1 Antall beredskapstimer per uke Antall oppdrag Antall kjørte kilometer Antall døgnambulanser per 100 000 innbyggere Antall beredskapstimer per innbygger Antall oppdrag per 1 000 innbyggere Antall km per oppdrag
Hele landet  498 79 509  536 402 28 767 915 8 1  112 54
Helseregion Sør-Øst 2  197 27 720  300 504 14 191 411 6 1  112 47
Helseregion Vest 82 12 570 86 895 4 181 492 7 1 87 48
Helseregion Midt-Norge 94 17 465 73 675 4 614 407 12 1  111 63
Helseregion Nord  125 21 754 75 328 5 780 605 24 2  163 77
1  Tallet inkluderer både døgnambulanser og ambulanser i drift deler av døgnet.
2  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller