Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, ambulansetjeneste

1 Ambulanser i hel- og deldøgnsdrift, suppleringsambulanser og ambulansebåter, etter helseregion. 2008
Helseregion Døgnambulanser Ambulanser i drift deler av døgnet1 Suppleringsambulanser Ambulansebåter
Hele landet  403 95 88 33
Helseregion Sør-Øst 2  149 48 38 2
Helseregion Vest 65 17 39 7
Helseregion Midt-Norge 79 15 1 6
Helseregion Nord  110 15 10 18
1  Antall timer disse ambulansene er i beredskap kan variere.
2  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller