Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

5 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Gjennomsnittsvekt. Kg
År
Kvartal
Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Geit Svin
2003  265,1  244,5  276,3  104,9 19,7 12,3 79,3
2004  267,5  247,5  279,5  108,3 20,2 11,9 77,4
2005  269,3  252,0  284,2  111,0 20,4 12,5 76,8
2006  269,1  253,8  283,7  111,2 20,3 12,8 76,5
2007  272,8  258,6  282,5  112,2 20,1 12,9 80,4
2008  271,8  261,5  284,5  111,2 20,7 12,5 82,0
2009  274,8  264,5  288,9  113,1 20,5 12,4 81,6
2010  272,7  266,6  289,2  111,4 20,3 12,8 82,2
2011  267,4  264,5  284,1  112,7 19,7 12,9 82,8
               
2011              
1. kvartal  271,2  270,2  286,8  111,5 26,6 12,3 83,0
2. kvartal  264,3  268,0  292,3  118,0 22,8 11,4 83,1
3. kvartal  272,4  258,9  286,1  112,0 20,0 13,8 82,7
4. kvartal  263,6  261,4  272,1  109,5 18,2 15,0 82,3
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/slakt 

Standardtegn i tabeller