Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

4 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat av ulike dyreslag. Tonn
  2010 2011
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
I alt  322 238  321 210 78 261 72 061 82 996 87 892
             
Hest  416  431  108 89 90  145
Storfe i alt 83 508 81 638 22 117 18 401 20 170 20 951
Ku 31 010 31 305 8 833 6 190 7 842 8 440
Kvige/okse 50 865 48 449 12 805 11 707 11 944 11 994
Kalv 1 633 1 884  479  503  384  517
Sau 24 438 23 382 3 028  554 8 828 10 972
Geit  310  256 77 67 50 61
Svin  128 753  130 787 32 443 31 922 31 969 34 453
Fjørfe 84 785 84 701 20 484 21 027 21 886 21 304
Vilt 28 16 4 2 3 6
Meir informasjon:  http://www.ssb.no//slakt 

Standardtegn i tabeller