Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

3 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat av ulike dyreslag. Tal dyr
  2010 2011
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Hest 1 527 1 610  397  335  329  549
Storfe i alt  306 840  305 594 81 626 67 417 75 469 81 083
Ku  116 307  118 361 32 687 23 099 30 286 32 289
Kvige/okse  175 883  170 519 44 641 40 054 41 749 44 075
Kalv 14 651 16 715 4 298 4 264 3 434 4 719
Sau 1 203 824 1 184 459  113 664 24 296  442 121  604 378
Geit 24 295 19 889 6 261 5 898 3 639 4 091
Svin 1 565 736 1 580 311  390 935  384 117  386 538  418 722
Fjørfe 63 423 803 63 725 881 15 849 052 15 487 522 16 250 533 16 138 774
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/slakt 

Standardtegn i tabeller