Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

2 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tal dyr
År Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Geit Svin Fjørfe
2003 2 148  124 893  190 436 20 731 1 235 941 20 918 1 336 294 42 777 265
2004 1 996  128 983  187 964 19 403 1 292 047 20 376 1 465 439 45 671 085
2005 1 734  124 574  189 809 18 613 1 274 985 21 824 1 469 430 46 729 637
2006 1 578  127 349  187 518 19 025 1 237 281 23 244 1 520 824 51 029 472
2007 1 406  117 172  185 065 18 648 1 164 083 22 180 1 463 943 55 499 318
2008 1 331  128 262  179 072 17 651 1 164 049 24 385 1 496 218 63 332 157
2009 1 605  118 496  179 162 14 890 1 165 178 23 712 1 514 409 60 497 149
2010 1 527  116 307  175 883 14 651 1 203 824 24 295 1 565 736 63 423 803
2011 1 610  118 361  170 519 16 715 1 184 459 19 889 1 580 311 63 725 881
                 
2011                
Østfold  150 2 625 2 690  225 5 482 72  114 741 10 957 570
Akershus og Oslo  131 2 507 3 954  278 11 056  215 69 122 1 744 689
Hedmark  153 7 659 11 161  893 64 048  908  202 424 11 810 012
Oppland  186 14 379 25 249 1 212  140 156 2 626  109 422  609 188
Buskerud 80 3 102 3 322 1 867 54 819 1 339 11 182  755 860
Vestfold 71 1 685 2 055  494 4 969 16  125 584 3 166 780
Telemark 46 1 426 2 529  620 29 473  941 19 805  238 681
Aust-Agder 57 1 085 1 605  276 14 843 67 13 571  413 460
Vest-Agder 53 2 842 4 213  343 25 896 63 10 717  169 642
Rogaland  270 21 104 28 105 3 271  261 296 1 189  458 607 10 871 655
Hordaland  108 5 789 7 331 1 499  113 589 1 568 28 742  535 592
Sogn og Fjordane 36 7 462 10 603 2 215  101 366 3 393 22 914 -
Møre og Romsdal 45 10 744 15 255  890 64 424 3 048 31 327  123 089
Sør-Trøndelag  134 11 350 15 969  883 74 693 64 33 180 8 728 528
Nord-Trøndelag 52 13 388 19 471  864 42 943  432  237 201 13 601 135
Nordland 14 8 107 13 534  175  105 676 1 147 79 363 -
Troms Romsa 24 2 005 2 429  197 58 042 2 799 11 168 -
Finnmark Finnmárku - 1 102 1 044  513 11 688 2 1 241 -
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/slakt 

Standardtegn i tabeller