Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

1 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tonn
År I alt Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Svin Fjørfe Anna kjøt1
2003  265 630  569 30 530 52 610 2 174 24 384  106 007 49 043  312
2004  281 270  534 31 925 52 545 2 102 26 133  113 487 54 236  308
2005  283 388  467 31 390 53 936 2 067 25 954  112 793 56 472  309
2006  292 405  425 32 320 53 208 2 116 25 153  116 345 62 518  321
2007  296 566  384 30 305 52 281 2 092 23 426  117 735 70 036  307
2008  317 975  362 33 545 50 938 1 963 24 115  122 692 84 025  334
2009  314 841  441 31 339 51 763 1 685 23 927  123 623 81 737  326
2010  322 238  416 31 010 50 865 1 633 24 438  128 753 84 785  339
2011  321 210  431 31 305 48 449 1 884 23 382  130 787 84 701  272
                   
2011                  
Østfold 27 619 40  739  813 26  102 9 530 16 368 1
Akershus og Oslo 10 565 37  686 1 201 32  213 5 745 2 649 3
Hedmark 38 393 40 2 058 3 091 95 1 233 16 881 14 975 20
Oppland 24 106 53 3 798 7 283  128 2 768 9 117  929 32
Buskerud 5 322 21  869  949  233 1 129 1 009 1 093 17
Vestfold 16 416 20  492  634 61  100 10 363 4 746 0
Telemark 3 920 13  399  744 77  576 1 738  366 9
Aust-Agder 2 657 15  291  470 32  282 1 085  476 6
Vest-Agder 3 604 15  743 1 188 40  511  901  206 1
Rogaland 71 352 68 5 579 8 246  391 5 224 38 480 13 351 12
Hordaland 8 759 28 1 485 1 977  177 2 121 2 304  649 19
Sogn og Fjordane 8 974 9 1 921 2 841  271 2 033 1 857 - 41
Møre og Romsdal 11 006 11 2 800 4 215 80 1 204 2 515  142 38
Sør-Trøndelag 24 089 37 2 964 4 414 84 1 434 2 712 12 443 1
Nord-Trøndelag 45 504 14 3 488 5 608 97  844 19 139 16 307 6
Nordland 14 658 3 2 166 3 904 19 2 125 6 423 - 18
Troms Romsa 3 386 7  540  638 16 1 243  894 - 48
Finnmark Finnmárku  881 -  287  233 26  239 95 - 0
1  Omfattar geit og vilt.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/slakt 

Standardtegn i tabeller