Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

5 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Gjennomsnittsvekt. Kg
År Kvartal Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Geit Svin
2003  265,1  244,5  276,3  104,9 19,7 12,3 79,3
2004  267,5  247,5  279,5  108,3 20,2 11,9 77,4
2005  269,3  252,0  284,2  111,0 20,4 12,5 76,8
2006  269,1  253,8  283,7  111,2 20,3 12,8 76,5
2007  272,8  258,6  282,5  112,2 20,1 12,9 80,4
2008  271,8  261,5  284,5  111,2 20,7 12,5 82,0
2009  275,0  264,4  289,0  113,2 20,5 12,5 81,6
               
2009              
1. kvartal  277,9  267,4  289,6  112,7 27,0 12,0 82,3
2. kvartal  273,4  266,9  293,8  118,1 25,5 10,0 81,8
3. kvartal  274,8  259,6  291,7  113,5 20,6 14,7 81,5
4. kvartal  273,8  264,5  281,3  108,3 19,1 15,0 81,0
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller