Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

4 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat av ulike dyreslag. Tonn
  2008 2009
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
I alt  317 975  329 796 77 746 69 153 83 279 99 619
             
Hest  362  446  112 95 88  151
Storfe i alt 86 447 85 000 22 865 18 784 21 835 21 517
Ku 33 545 31 439 8 910 6 140 8 198 8 192
Kvige/okse 50 938 51 872 13 448 12 182 13 303 12 939
Kalv 1 963 1 689  507  462  334  386
Sau 24 115 23 939 3 072  434 8 955 11 478
Geit  306  291 99 63 55 73
Svin  122 692  124 274 30 406 29 852 31 620 32 396
Fjørfe 84 025 95 817 21 185 19 923 20 720 33 989
Vilt 28 30 6 2 6 15
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller