Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

3 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat av ulike dyreslag. Tal dyr
  2008 2009
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Hest 1 331 1 621  404  346  320  551
Storfe i alt  324 985  313 319 84 263 68 383 80 133 80 540
Ku  128 262  118 890 33 323 23 004 31 586 30 977
Kvige/okse  179 072  179 511 46 438 41 471 45 605 45 997
Kalv 17 651 14 918 4 502 3 908 2 942 3 566
Sau 1 164 049 1 165 274  113 835 16 990  434 231  600 218
Geit 24 385 23 260 8 264 6 342 3 774 4 880
Svin 1 496 218 1 522 298  369 379  365 081  387 919  399 919
Fjørfe 63 332 157 71 079 937 15 938 556 14 426 099 15 500 643 25 214 639
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller