Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

5 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Gjennomsnittsvekt. Kg
  Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Geit Svin
2002  264,3  240,6  269,5  103,0 20,2 12,1 78,3
2003  265,1  244,5  276,3  104,9 19,7 12,3 79,3
2004  267,5  247,5  279,5  108,3 20,2 11,9 77,4
2005  269,3  252,0  284,2  111,0 20,4 12,5 76,8
2006  269,1  253,8  283,7  111,2 20,3 12,8 76,5
2007  272,8  258,6  282,5  112,2 20,1 12,9 80,4
2008  271,8  261,5  284,5  111,2 20,7 12,5 82,0
               
2008              
1. kvartal  273,0  263,9  284,5  109,6 25,5 11,3 83,0
2. kvartal  274,6  262,8  286,9  115,9 22,5 10,4 82,3
3. kvartal  268,8  256,9  287,8  112,3 21,0 15,4 81,6
4. kvartal  270,7  262,6  279,1  106,8 19,5 14,6 81,1
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller