Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

4 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat av ulike dyreslag. Tonn
  2007 2008
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
I alt  296 566  317 975 73 915 74 116 82 971 86 973
             
Hest  384  362 85 84 66  127
Storfe i alt 84 678 86 447 22 303 20 463 21 096 22 584
Ku 30 305 33 545 9 190 7 016 8 422 8 917
Kvige/okse 52 281 50 938 12 584 12 881 12 269 13 205
Kalv 2 092 1 963  529  567  405  463
Sau 23 426 24 115 2 868  676 9 535 11 036
Geit  285  306 99 63 68 75
Svin  117 735  122 692 30 450 30 772 29 700 31 770
Fjørfe 70 036 84 025 18 105 22 056 22 499 21 366
Vilt 22 28 5 2 7 15
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller