Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

3 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat av ulike dyreslag. Tal dyr
  2007 2008
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Hest 1 406 1 331  310  307  246  468
Storfe i alt  320 885  324 985 83 882 76 483 79 019 85 601
Ku  117 172  128 262 34 826 26 697 32 782 33 957
Kvige/okse  185 065  179 072 44 233 44 895 42 631 47 313
Kalv 18 648 17 651 4 823 4 891 3 606 4 331
Sau 1 164 083 1 164 049  112 415 29 988  454 586  567 060
Geit 22 180 24 385 8 755 6 062 4 422 5 146
Svin 1 463 943 1 496 218  366 769  374 034  363 898  391 517
Fjørfe 55 499 318 63 332 157 13 763 845 16 575 391 16 885 014 16 107 907
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller