Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

2 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tal dyr
  Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Geit Svin Fjørfe
2002 2 410  130 423  192 441 23 279 1 236 620 21 120 1 328 230 40 932 389
2003 2 148  124 893  190 436 20 731 1 235 941 20 918 1 336 294 42 777 265
2004 1 996  128 983  187 964 19 403 1 292 047 20 376 1 465 439 45 671 085
2005 1 734  124 574  189 809 18 613 1 274 985 21 824 1 469 430 46 729 637
2006 1 578  127 349  187 518 19 025 1 237 281 23 244 1 520 824 51 029 472
2007 1 406  117 172  185 065 18 648 1 164 083 22 180 1 463 943 55 499 318
2008 1 331  128 262  179 072 17 651 1 164 049 24 385 1 496 218 63 332 157
                 
2008                
Østfold 93 2 744 3 051  450 4 932 40  126 007 10 923 434
Akershus og Oslo  142 2 567 4 020  170 10 423  232 75 970 1 821 516
Hedmark 95 8 069 12 677  953 65 824  968  181 534 12 625 517
Oppland  170 14 530 24 830 1 101  136 017 2 405  117 815  756 253
Buskerud 53 3 064 3 529 1 810 56 915 1 164 12 622  937 557
Vestfold 42 1 623 2 107  318 3 867 58  118 767 3 257 784
Telemark 39 1 607 2 692  502 31 507 1 739 22 574  156 557
Aust-Agder 46 1 189 1 850  468 16 499 35 9 096  258 498
Vest-Agder 31 2 905 4 640  484 27 112  113 8 174  102 131
Rogaland  199 23 056 28 256 3 945  239 908 1 272  404 888 11 691 228
Hordaland 83 6 011 8 163 1 538  109 496 1 693 24 640  837 008
Sogn og Fjordane 43 8 225 10 715 2 377  100 593 4 508 23 555 -
Møre og Romsdal 30 12 038 16 116  875 62 365 3 898 30 207  308 545
Sør-Trøndelag  159 12 773 17 654 1 022 73 041  102 31 717 7 937 083
Nord-Trøndelag 48 14 973 19 927 1 093 41 668  322  230 308 11 719 046
Nordland 39 9 275 13 997  176  106 121 1 746 65 064 -
Troms Romsa 19 2 449 3 298  175 65 151 4 089 11 191 -
Finnmark Finnmárku - 1 164 1 550  194 12 611 1 2 089 -
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller