Statistisk sentralbyrå

Slakt, kontrollert

1 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tonn
  I alt Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Svin Fjørfe Anna kjøt1
2002  261 441  637 31 385 51 855 2 397 24 971  103 998 45 882  318
2003  265 630  569 30 530 52 610 2 174 24 384  106 007 49 043  312
2004  281 270  534 31 925 52 545 2 102 26 133  113 487 54 236  308
2005  283 388  467 31 390 53 936 2 067 25 954  112 793 56 472  309
2006  292 405  425 32 320 53 208 2 116 25 153  116 345 62 518  321
2007  296 566  384 30 305 52 281 2 092 23 426  117 735 70 036  307
2008  317 975  362 33 545 50 938 1 963 24 115  122 692 84 025  334
                   
2008                  
Østfold 28 805 26  755  924 55 99 10 387 16 560 1
Akershus og Oslo 10 956 39  700 1 207 17  207 6 221 2 561 3
Hedmark 38 368 27 2 181 3 545 97 1 335 14 784 16 373 26
Oppland 24 802 48 3 786 7 151  116 2 783 9 772 1 113 32
Buskerud 5 721 15  839 1 003  229 1 209 1 139 1 275 13
Vestfold 15 819 12  451  656 38 79 9 775 4 807 1
Telemark 4 027 11  433  767 60  630 1 885  223 19
Aust-Agder 2 291 12  312  534 59  326  737  308 3
Vest-Agder 3 478 8  745 1 325 57  547  682  112 1
Rogaland 67 541 52 5 950 8 163  445 4 970 33 730 14 219 11
Hordaland 9 126 21 1 511 2 177  175 2 228 1 997  995 23
Sogn og Fjordane 9 330 12 2 077 2 857  282 2 161 1 888 - 53
Møre og Romsdal 11 751 7 3 125 4 516 75 1 251 2 406  331 39
Sør-Trøndelag 23 762 45 3 348 4 949 94 1 518 2 561 11 241 6
Nord-Trøndelag 43 008 13 3 889 5 720  122  867 18 484 13 907 6
Nordland 14 116 10 2 478 4 165 17 2 252 5 165 - 28
Troms Romsa 3 938 5  661  891 14 1 387  912 - 69
Finnmark Finnmárku 1 136 -  303  390 11  266  166 - 0
1  Omfattar geit og vilt.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller