Statistisk sentralbyrå


Slakt, kontrollert

5   Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Gjennomsnittsvekt. Kg
Kvartal Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Geit Svin
1997  255,5  238,3  271,2 83,6 19,9 12,4 78,4
1998  257,4  239,5  276,1 83,1 19,9 12,1 79,8
1999  255,7  237,9  270,8 61,4 19,7 12,7 77,7
2000  259,8  237,5  258,4 78,4 20,3 11,9 76,2
2001  263,0  239,8  266,4  102,2 20,2 11,9 82,0
2002  264,3  240,6  269,5  103,0 20,2 12,1 78,3
               
2002              
1. kvartal  265,6  242,6  270,9  100,9 20,5 11,7 77,3
2. kvartal  258,5  241,5  273,2  107,5 23,0 9,3 78,7
3. kvartal  272,4  236,0  267,5  100,9 21,1 13,3 79,0
4. kvartal  261,9  242,7  265,8  101,3 19,4 15,6 78,1

Standardtegn i tabeller