Statistisk sentralbyrå


Slakt, kontrollert

4   Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat av ulike dyreslag. Tonn
  2001 2002
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
I alt  261 969  261 441 60 312 60 254 66 756 74 119
             
Hest  635  637  143  130  142  222
Storfe i alt 85 806 85 637 22 982 21 208 20 326 21 121
Ku 32 629 31 385 8 872 6 640 8 199 7 674
Kvige/okse 50 861 51 855 13 515 13 812 11 673 12 855
Kalv 2 316 2 397  595  756  454  592
Sau 24 313 24 971 1 865 1 095 8 670 13 340
Geit  251  256 75 60 43 78
Svin  108 727  103 998 24 445 25 995 25 997 27 561
Fjørfe 42 206 45 882 10 796 11 763 11 572 11 751
Vilt 32 62 6 2 6 48

Standardtegn i tabeller