Statistisk sentralbyrå


Slakt, kontrollert

3   Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat av ulike dyreslag. Tal dyr
  2001 2002
  I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Hest 2 416 2 410  538  504  520  848
Storfe i alt  349 625  346 143 92 353 85 091 82 876 85 824
Ku  136 078  130 423 36 565 27 497 34 745 31 617
Kvige/okse  190 897  192 441 49 888 50 557 43 631 48 366
Kalv 22 650 23 279 5 901 7 038 4 500 5 841
Sau 1 203 975 1 236 620 90 895 47 707  411 121  686 897
Geit 21 196 21 120 6 463 6 446 3 230 4 981
Svin 1 325 955 1 328 230  316 227  330 170  329 106  352 728
Fjørfe 38 335 296 40 932 389 9 573 566 10 568 567 10 399 213 10 391 043

Standardtegn i tabeller