Statistisk sentralbyrå


Slakt, kontrollert

2   Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tonn
  I alt Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Svin Fjørfe Anna kjøt1
1997  254 295  589 32 945 54 185 1 000 24 337  105 390 33 390 2 459
1998  254 634  615 33 183 56 864  842 23 129  106 377 31 111 2 513
1999  265 831  607 33 122 60 697 1 524 22 688  109 143 36 281 1 768
2000  261 365  587 34 610 53 639 2 319 23 311  102 846 42 924 1 129
2001  261 969  635 32 629 50 861 2 316 24 313  108 727 42 206 2 284
2002  261 441  637 31 385 51 855 2 397 24 971  103 998 45 882 2 318
                   
2002                  
Østfold 22 147 44  759 1 045 53  115 8 887 11 245 0
Akershus og Oslo 10 288 76  768 1 364 53  199 6 050 1 777 1
Hedmark 28 745 51 1 865 2 967  175 1 367 12 691 9 611 18
Oppland 23 725 64 3 688 6 739  235 2 966 9 254  750 27
Buskerud 6 077 40  794 1 044  249 1 349 1 551 1 034 15
Vestfold 13 043 51  407  728 27 90 8 117 3 610 12
Telemark 4 360 35  358  807 34  710 2 008  387 22
Aust-Agder 2 168 9  262  469 37  427  716  248 0
Vest-Agder 4 041 22  720 1 369 61  629  923  316 0
Rogaland 50 659 71 5 319 8 700  417 4 790 24 363 6 988 11
Hordaland 9 509 41 1 642 2 444  201 2 278 1 983  900 19
Sogn og Fjordane 9 220 16 1 949 2 953  333 2 389 1 394  138 49
Møre og Romsdal 11 854 16 3 058 5 012  118 1 427 1 991  196 37
Sør-Trøndelag 17 806 53 3 119 5 425  172 1 440 3 143 4 448 6
Nord-Trøndelag 31 054 16 3 596 5 734  122 1 070 16 266 4 232 17
Nordland 11 579 14 2 184 3 873 41 2 045 3 399 - 22
Troms 4 085 13  631  890 44 1 432 1 015 - 60
Finnmark Finnmárku 1 080 3  266  292 27  246  247 - 0
1  Rein, geit, vilt, kval.
2  Geit, vilt.

Standardtegn i tabeller