Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-september. 2011 og 2012. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt  608 345  660 276 8,5 90 209 96 114 6,5 19 073 20 475 7,3
                   
01 Østfold 19 555 20 686 5,8 4 114 4 340 5,5  889  940 5,8
02 Akershus 61 915 67 055 8,3 11 534 12 215 5,9 2 435 2 608 7,1
03 Oslo  101 668  103 767 2,1 14 740 15 680 6,4 2 979 3 161 6,1
04 Hedmark 12 825 13 553 5,7 2 688 2 841 5,7  576  618 7,3
05 Oppland 12 512 13 164 5,2 2 765 2 907 5,1  587  624 6,3
06 Buskerud 23 380 24 651 5,4 4 706 5 005 6,4  989 1 057 6,9
07 Vestfold 17 678 19 321 9,3 3 770 4 135 9,7  796  927 16,5
08 Telemark 12 752 13 478 5,7 2 765 2 875 4,0  592  621 4,9
09 Aust-Agder 8 029 8 551 6,5 1 804 1 867 3,5  381  397 4,2
10 Vest-Agder 15 983 18 303 14,5 2 926 3 038 3,8  614  645 5,0
11 Rogaland 52 145 55 872 7,1 9 106 9 859 8,3 1 957 2 112 7,9
12 Hordaland 44 930 48 155 7,2 9 017 9 666 7,2 1 912 2 061 7,8
14 Sogn og Fjordane 8 259 8 855 7,2 1 856 1 948 5,0  392  413 5,6
15 Møre og Romsdal 21 683 23 216 7,1 4 348 4 616 6,2  917  988 7,7
16 Sør-Trøndelag 24 624 26 235 6,5 4 881 5 208 6,7 1 049 1 126 7,4
17 Nord-Trøndelag 8 412 9 029 7,3 1 815 1 942 7,0  396  425 7,4
18 Nordland 15 445 16 500 6,8 3 640 3 879 6,6  792  848 7,0
19 Troms Romsa 10 188 11 082 8,8 2 399 2 612 8,9  527  573 8,7
20 Finnmark Finnmárku 3 633 3 891 7,1 1 122 1 179 5,1  248  262 6,0
21 Svalbard  349  481 37,6 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  132 105  154 149 16,7  212  300 41,5 49 69 41,6
24 Kildeskatt på pensjon  274  281 2,4 . . . . . .
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m.   Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt  108 490  115 469 6,4 79 325 84 667 6,7  311 248  343 551 10,4
                   
01 Østfold 3 977 4 205 5,7 3 891 4 122 5,9 6 684 7 078 5,9
02 Akershus 12 880 13 711 6,4 9 840 10 393 5,6 25 227 28 129 11,5
03 Oslo 29 546 31 075 5,2 11 555 12 137 5,0 42 848 41 713 -2,6
04 Hedmark 2 728 2 912 6,8 2 589 2 759 6,6 4 245 4 424 4,2
05 Oppland 2 311 2 386 3,3 2 567 2 730 6,3 4 281 4 516 5,5
06 Buskerud 4 933 5 281 7,0 4 123 4 394 6,6 8 629 8 914 3,3
07 Vestfold 3 764 3 975 5,6 3 453 3 808 10,3 5 895 6 476 9,9
08 Telemark 2 600 2 750 5,8 2 447 2 581 5,5 4 348 4 650 6,9
09 Aust-Agder 1 553 1 608 3,5 1 558 1 668 7,1 2 733 3 012 10,2
10 Vest-Agder 3 526 3 692 4,7 2 522 2 695 6,9 6 395 8 233 28,7
11 Rogaland 14 380 15 809 9,9 7 708 8 351 8,3 18 993 19 742 3,9
12 Hordaland 9 489 10 111 6,6 7 908 8 446 6,8 16 605 17 871 7,6
14 Sogn og Fjordane 1 524 1 632 7,1 1 599 1 696 6,1 2 889 3 165 9,6
15 Møre og Romsdal 4 613 4 810 4,3 3 921 4 222 7,7 7 885 8 581 8,8
16 Sør-Trøndelag 5 420 5 745 6,0 4 558 4 856 6,5 8 715 9 299 6,7
17 Nord-Trøndelag 1 566 1 696 8,3 1 788 1 915 7,1 2 847 3 051 7,2
18 Nordland 1 762 1 840 4,5 3 421 3 644 6,5 5 830 6 288 7,9
19 Troms Romsa 1 275 1 339 5,0 2 360 2 549 8,0 3 626 4 009 10,6
20 Finnmark Finnmárku 32 41 30,1 1 102 1 165 5,7 1 131 1 244 10,0
21 Svalbard . . . 60 64 7,6  290  417 43,8
23 Kontinentalsokkelen  612  849 38,8  355  474 33,3  130 877  152 457 16,5
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . .  274  281 2,4

Standardtegn i tabeller