Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-august 2012. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  568 250,2 75 353,5 16 032,9 66 314,3 94 333,4  316 216,0 9,1 5,4 6,7
                   
01 Østfold 16 667,1 3 396,9  736,4 3 224,4 3 433,2 5 876,3 5,8 4,6 5,5
0101 Halden 1 609,2  333,9 73,4  323,7  326,5  551,7 5,9 4,0 5,7
0104 Moss 1 920,2  387,2 85,0  375,8  394,4  677,8 8,9 6,2 5,9
0105 Sarpsborg 3 234,5  631,0  138,3  609,1  718,3 1 137,8 1,9 4,8 6,7
0106 Fredrikstad 4 636,3  925,7  200,8  872,9 1 102,4 1 534,4 6,6 5,7 6,1
0111 Hvaler  244,0 62,8 13,0 54,3 29,1 84,8 11,3 11,1 12,2
0118 Aremark 64,4 16,7 3,3 14,8 8,1 21,5 2,6 -1,5 1,3
0119 Marker  188,9 38,5 8,2 37,3 31,2 73,7 8,2 5,5 7,6
0121 Rømskog 41,2 9,9 2,0 8,3 7,7 13,4 7,8 7,1 9,4
0122 Trøgstad  263,8 61,5 13,3 60,2 36,4 92,4 6,5 5,4 8,3
0123 Spydeberg  331,3 70,7 15,0 64,5 66,7  114,4 5,7 1,5 1,1
0124 Askim 1 142,5  192,4 40,7  169,4  205,2  534,8 9,8 -0,7 -0,2
0125 Eidsberg  599,5  130,0 28,2  125,1  107,7  208,4 3,2 3,4 5,3
0127 Skiptvet  176,7 42,8 9,3 41,2 23,7 59,6 4,6 4,5 5,0
0128 Rakkestad  439,0 90,2 19,3 86,9 90,4  152,3 6,1 4,2 6,6
0135 Råde  399,3 91,4 19,5 84,9 65,9  137,6 6,6 5,6 6,2
0136 Rygge  877,0  191,2 40,8  176,4  164,2  304,4 3,7 1,5 0,7
0137 Våler  240,3 58,1 12,5 56,8 27,9 85,0 5,7 3,3 6,0
0138 Hobøl  259,0 62,9 13,7 62,9 27,2 92,3 8,4 8,7 9,3
                   
02 Akershus 55 374,7 9 564,3 2 046,3 8 153,3 11 186,8 24 424,0 8,4 4,6 6,6
0211 Vestby 1 077,8  220,8 47,7  205,6  192,1  411,7 7,0 4,4 7,5
0213 Ski 2 186,4  453,1 99,2  408,3  378,1  847,6 8,6 6,5 9,2
0214 Ås 1 184,3  246,0 52,7  225,8  236,6  423,3 8,8 7,3 7,3
0215 Frogn 1 094,4  261,9 56,2  224,8  129,4  422,1 8,0 5,5 10,0
0216 Nesodden 1 107,7  269,2 59,6  252,0  119,2  407,6 8,0 7,4 9,0
0217 Oppegård 2 458,4  476,4  103,3  401,1  515,4  962,2 8,1 5,2 7,7
0219 Bærum 20 042,6 2 623,7  541,0 1 945,9 4 346,4 10 585,5 8,6 3,5 4,7
0220 Asker 7 049,9 1 228,1  251,9  927,0 1 261,6 3 381,2 9,5 3,0 5,1
0221 Aurskog-Høland  779,8  170,4 37,7  175,2  124,2  272,4 6,9 4,0 6,7
0226 Sørum 1 240,5  234,8 51,4  220,9  151,5  581,9 7,0 7,5 8,2
0227 Fet  638,6  159,2 33,9  141,7 69,3  234,5 3,3 3,6 4,7
0228 Rælingen  947,4  238,4 53,0  224,3 82,3  349,4 6,2 5,1 7,1
0229 Enebakk  604,6  140,6 30,7  136,6 89,2  207,6 3,3 6,8 6,0
0230 Lørenskog 3 253,0  533,0  117,3  484,0  990,9 1 127,8 4,8 3,7 6,0
0231 Skedsmo 3 958,2  761,2  168,2  693,3  965,4 1 370,0 6,0 4,0 7,4
0233 Nittedal 1 582,2  335,6 74,8  305,1  276,7  590,1 5,0 4,7 8,3
0234 Gjerdrum  399,4 96,0 20,7 87,0 43,1  152,7 6,5 5,0 5,2
0235 Ullensaker 2 973,5  442,0 98,9  425,0  876,3 1 131,2 21,9 6,9 9,3
0236 Nes  986,0  239,0 53,1  235,8  117,0  341,1 7,2 7,0 11,1
0237 Eidsvoll 1 088,9  260,9 57,6  261,6  136,1  372,7 6,2 5,7 7,5
0238 Nannestad  598,2  144,8 31,3  143,1 68,7  210,4 7,1 5,5 5,6
0239 Hurdal  122,9 29,1 6,3 29,2 17,5 40,8 5,6 6,5 7,2
                   
0301 Oslo 87 044,5 12 286,2 2 478,5 9 545,0 25 380,5 37 354,3 1,1 5,0 5,6
                   
04 Hedmark 10 859,5 2 216,1  481,7 2 149,7 2 373,3 3 638,8 5,3 4,6 6,9
0402 Kongsvinger  963,1  205,3 43,7  196,7  203,0  314,3 6,8 4,2 7,0
0403 Hamar 2 371,7  389,9 84,7  363,8  589,2  944,0 2,1 6,0 8,4
0412 Ringsaker 2 074,4  366,3 80,3  365,5  700,4  561,8 7,2 4,5 7,9
0415 Løten  324,5 77,5 17,3 79,4 45,4  104,8 5,0 4,7 6,3
0417 Stange  946,1  214,5 47,3  212,8  147,7  323,8 4,2 3,9 7,0
0418 Nord-Odal  243,2 52,0 11,4 54,2 38,5 87,2 7,5 3,2 5,0
0419 Sør-Odal  385,7 88,4 19,4 86,9 63,3  127,7 4,4 3,7 8,2
0420 Eidskog  280,5 62,9 14,1 65,5 46,4 91,6 7,6 6,1 10,0
0423 Grue  242,8 54,9 11,7 52,9 42,3 81,0 4,4 6,2 4,3
0425 Åsnes  329,2 77,7 17,0 76,2 54,4  103,9 5,1 2,8 5,9
0426 Våler  173,7 39,3 8,5 39,6 32,7 53,6 5,4 -1,8 0,2
0427 Elverum 1 106,0  239,5 52,6  235,5  221,7  356,6 6,2 5,2 5,7
0428 Trysil  338,3 79,8 16,3 72,5 65,7  104,0 2,2 1,7 2,9
0429 Åmot  213,4 53,8 11,7 47,7 30,4 69,8 10,0 8,5 10,3
0430 Stor-Elvdal  106,7 28,1 5,9 25,7 9,6 37,5 0,3 -2,6 1,3
0432 Rendalen 81,2 25,4 5,2 19,5 6,6 24,5 6,1 5,2 6,1
0434 Engerdal 53,3 13,0 2,8 13,9 6,8 16,7 4,2 2,9 6,4
0436 Tolga 70,7 16,5 3,6 17,8 7,3 25,5 19,3 22,9 23,7
0437 Tynset  290,7 62,9 13,5 58,7 36,3  119,3 6,1 -1,6 -1,1
0438 Alvdal  114,2 30,0 6,3 26,6 12,3 39,0 13,3 12,2 13,4
0439 Folldal 63,6 17,1 3,7 16,7 5,1 21,0 7,0 7,1 7,5
0441 Os 86,5 21,0 4,5 21,5 8,2 31,2 8,8 8,1 8,2
                   
05 Oppland 10 578,9 2 279,2  489,4 2 131,4 1 935,7 3 743,1 5,1 4,3 6,2
0501 Lillehammer 2 072,3  361,9 78,1  329,5  433,4  869,4 7,2 5,2 7,1
0502 Gjøvik 1 723,4  350,7 77,5  340,2  379,0  575,9 4,7 4,0 7,1
0511 Dovre  119,7 29,9 6,4 29,5 12,1 41,7 5,4 5,8 7,6
0512 Lesja 99,9 26,9 5,5 24,3 10,8 32,4 10,2 10,4 12,3
0513 Skjåk  119,5 33,7 6,8 24,3 12,1 42,5 5,4 4,8 6,2
0514 Lom  117,8 26,9 5,6 25,5 14,6 45,3 5,3 4,6 5,9
0515 Vågå  199,9 39,6 8,5 37,8 16,5 97,5 -4,2 -2,2 -0,6
0516 Nord-Fron  353,2 82,9 17,1 63,5 64,0  125,8 5,5 0,4 1,1
0517 Sel  239,8 59,9 13,2 61,7 26,0 78,9 5,6 3,9 6,9
0519 Sør-Fron  151,6 39,4 8,0 33,8 20,8 49,6 8,1 -2,0 -1,8
0520 Ringebu  222,9 52,8 10,6 47,4 39,4 72,7 3,9 3,1 5,0
0521 Øyer  262,1 65,0 13,2 59,0 44,7 80,1 5,1 2,9 4,8
0522 Gausdal  292,5 69,0 14,6 66,3 43,6 99,0 5,2 4,0 4,7
0528 Østre Toten  779,2  169,6 36,9  167,5  143,4  261,8 5,0 5,2 5,4
0529 Vestre Toten  778,1  146,8 32,3  145,1  195,4  258,5 3,8 5,2 7,4
0532 Jevnaker  328,8 75,6 16,8 73,7 57,7  104,9 2,1 4,3 6,3
0533 Lunner  489,2  117,8 25,8  115,8 56,5  173,3 9,8 7,1 10,7
0534 Gran  768,3  163,6 36,2  161,8  161,8  244,8 4,2 6,6 8,8
0536 Søndre Land  241,7 57,5 12,7 59,2 39,1 73,2 3,4 2,9 5,1
0538 Nordre Land  321,5 74,5 16,0 68,4 64,0 98,5 3,4 4,1 3,3
0540 Sør-Aurdal  144,5 38,4 7,8 32,6 15,6 50,1 2,8 2,4 4,5
0541 Etnedal 55,8 14,5 2,9 13,6 6,2 18,6 7,1 5,8 6,8
0542 Nord-Aurdal  347,0 85,3 17,8 72,3 43,9  127,8 3,5 3,0 5,6
0543 Vestre Slidre  109,1 28,9 5,8 24,5 10,3 39,6 7,3 3,5 6,8
0544 Øystre Slidre  161,9 44,0 8,6 36,6 15,8 56,9 5,0 1,8 1,4
0545 Vang 79,3 24,0 4,8 17,4 8,8 24,3 4,0 3,4 6,9
                   
06 Buskerud 20 075,9 3 936,6  831,4 3 444,1 4 318,2 7 545,7 4,9 5,0 6,2
0602 Drammen 5 418,3  939,7  201,3  832,6 1 442,9 2 001,9 3,8 2,9 5,6
0604 Kongsberg 2 753,8  429,6 93,2  375,9  782,3 1 072,8 0,2 4,7 3,9
0605 Ringerike 1 818,2  378,6 82,4  353,6  332,4  671,3 7,7 5,3 8,0
0612 Hole  526,3  151,1 23,6 98,5 60,3  192,8 12,3 17,6 15,0
0615 Flå 54,1 14,1 2,8 12,0 6,3 19,0 14,8 10,8 11,4
0616 Nes  201,5 47,0 9,6 40,2 31,1 73,7 3,4 1,2 2,9
0617 Gol  289,2 68,3 13,7 54,0 48,3  104,8 5,4 2,1 2,9
0618 Hemsedal  142,1 37,0 7,1 28,6 20,4 48,9 1,6 -0,6 0,6
0619 Ål  308,9 71,2 14,5 54,4 51,4  117,4 3,0 3,3 3,0
0620 Hol  338,4 97,8 18,3 58,1 52,8  111,5 6,9 9,3 9,4
0621 Sigdal  198,2 49,9 9,6 41,4 27,5 69,8 8,1 7,9 6,2
0622 Krødsherad  165,8 33,3 6,4 28,0 37,0 61,0 2,0 5,8 6,3
0623 Modum  776,1  175,1 37,7  153,9  146,3  263,1 6,2 5,3 7,5
0624 Øvre Eiker 1 094,4  229,0 49,8  212,5  187,5  415,6 7,8 6,3 7,9
0625 Nedre Eiker 1 480,7  295,1 64,9  287,6  247,8  585,4 6,8 5,0 5,0
0626 Lier 2 315,4  392,2 83,1  341,8  551,2  947,0 4,8 4,8 5,8
0627 Røyken 1 256,2  294,8 64,0  274,3  147,5  475,6 8,1 6,1 6,8
0628 Hurum  558,7  124,8 27,5  120,1 89,7  196,5 6,3 6,3 8,8
0631 Flesberg  143,3 35,5 7,4 31,7 21,4 47,2 2,7 2,5 4,9
0632 Rollag 76,1 20,9 4,3 16,8 10,5 23,6 6,2 1,9 4,6
0633 Nore og Uvdal  160,2 51,4 10,1 28,1 23,8 46,8 7,5 4,4 4,5
                   
07 Vestfold 15 124,7 3 124,1  672,4 2 893,1 3 231,4 5 203,6 6,9 5,4 8,2
0701 Horten 1 690,9  327,4 72,1  310,7  441,1  539,6 6,9 4,4 7,5
0702 Holmestrand  598,4  128,0 28,6  126,0  118,0  197,8 3,8 4,9 8,9
0704 Tønsberg 3 058,9  581,6  123,5  520,5  867,7  965,6 9,0 8,9 11,1
0706 Sandefjord 2 959,3  587,7  123,9  535,6  651,0 1 061,2 6,6 3,3 5,4
0709 Larvik 2 528,4  549,6  118,4  502,0  462,8  895,6 3,5 2,9 6,5
0711 Svelvik  346,6 80,0 17,5 78,2 47,6  123,3 5,5 2,6 5,5
0713 Sande  465,8  113,4 24,9  107,5 58,9  160,9 16,0 14,6 17,1
0714 Hof  165,4 38,2 8,5 37,9 23,1 57,7 8,1 7,0 9,6
0716 Re  521,3  110,6 24,0  109,2 85,6  191,8 9,4 6,3 9,0
0719 Andebu  297,0 63,5 14,1 62,7 58,3 98,4 5,0 5,5 7,0
0720 Stokke  725,1  133,7 29,8  132,0  180,8  248,9 9,0 4,2 8,5
0722 Nøtterøy 1 362,4  309,5 66,2  280,6  185,3  520,8 6,8 6,2 8,8
0723 Tjøme  266,7 71,7 14,5 61,1 24,9 94,4 7,5 6,7 8,8
0728 Lardal  138,5 29,3 6,5 28,9 26,3 47,5 6,9 3,9 7,1
                   
08 Telemark 10 887,5 2 271,6  490,0 2 015,3 2 237,8 3 872,8 5,8 3,2 4,8
0805 Porsgrunn 2 957,7  473,7  102,9  439,8  659,0 1 282,4 8,3 2,2 2,3
0806 Skien 3 228,0  660,2  146,1  621,5  769,6 1 030,6 4,3 2,7 5,8
0807 Notodden  707,6  160,1 34,6  143,3  128,9  240,6 1,5 0,3 1,3
0811 Siljan  118,5 28,7 6,3 28,3 13,8 41,4 2,8 1,9 4,6
0814 Bamble  865,1  188,8 41,4  178,6  169,6  286,7 3,6 3,6 3,6
0815 Kragerø  558,2  124,2 26,6  119,7  105,4  182,3 6,7 4,1 7,0
0817 Drangedal  191,7 43,5 9,4 43,1 26,4 69,3 4,9 4,6 5,5
0819 Nome  365,2 82,4 17,7 75,4 62,0  127,7 15,6 10,7 16,8
0821 Bø  316,1 67,9 14,5 63,9 64,7  105,0 6,0 5,4 5,6
0822 Sauherad  227,1 51,1 11,1 49,6 40,7 74,6 6,9 5,9 6,7
0826 Tinn  394,5  118,0 24,0 68,9 58,2  125,4 5,9 2,6 3,4
0827 Hjartdal 91,1 24,5 5,0 17,2 13,0 31,3 3,8 2,9 5,4
0828 Seljord  173,1 39,6 8,4 33,9 29,1 62,1 4,4 5,4 7,7
0829 Kviteseid  130,0 30,0 6,5 27,7 23,2 42,7 3,7 4,1 6,9
0830 Nissedal 79,5 24,1 4,8 16,6 11,7 22,4 10,5 18,0 18,9
0831 Fyresdal 68,8 19,5 4,1 14,4 10,6 20,2 3,2 -1,1 -1,2
0833 Tokke  166,8 50,8 10,2 28,0 19,6 58,3 6,3 2,2 2,0
0834 Vinje  248,3 84,6 16,3 45,3 32,2 69,7 5,2 2,4 4,5
                   
09 Aust-Agder 6 909,5 1 471,8  312,5 1 304,9 1 310,9 2 509,3 6,7 2,4 3,7
0901 Risør  369,4 79,4 17,0 76,2 75,9  120,9 4,1 3,5 5,2
0904 Grimstad 1 346,0  290,7 59,0  244,9  218,6  532,7 10,3 2,4 3,4
0906 Arendal 2 888,4  548,9  119,9  525,7  640,4 1 053,6 6,5 2,4 3,1
0911 Gjerstad  111,8 24,6 5,4 25,0 21,9 34,9 2,6 -0,2 1,1
0912 Vegårshei 89,9 21,0 4,6 19,8 14,5 30,0 -5,1 -3,0 -3,0
0914 Tvedestrand  318,7 73,3 15,5 67,0 56,5  106,4 6,2 5,0 5,4
0919 Froland  290,3 63,5 14,0 58,0 35,4  119,4 5,0 2,2 5,3
0926 Lillesand  642,0  137,5 28,9  120,6  107,8  247,1 6,7 0,6 1,3
0928 Birkenes  251,5 52,1 11,5 52,3 51,6 84,0 5,6 1,8 5,6
0929 Åmli 90,2 23,6 5,0 20,4 13,0 28,2 14,6 12,9 25,5
0935 Iveland 59,8 16,7 3,6 14,0 8,3 17,2 4,8 0,6 2,6
0937 Evje og Hornnes  183,5 40,8 8,8 37,9 29,2 66,8 5,4 4,5 8,4
0938 Bygland 63,5 17,2 3,6 13,9 9,4 19,2 4,1 -0,3 1,2
0940 Valle 88,9 29,0 5,8 15,2 13,8 25,2 6,3 3,2 4,4
0941 Bykle  115,7 53,4 9,9 14,2 14,5 23,7 3,9 1,2 1,9
                   
10 Vest-Agder 15 409,9 2 388,5  507,7 2 110,4 3 001,5 7 401,8 16,2 2,6 4,5
1001 Kristiansand 10 187,0 1 197,5  251,1 1 038,4 2 049,1 5 650,9 23,4 3,3 4,9
1002 Mandal  844,6  184,5 40,5  175,1  158,0  286,5 5,4 3,0 7,3
1003 Farsund  551,7  122,4 25,9  112,6  106,8  184,1 3,5 2,4 0,9
1004 Flekkefjord  581,8  121,2 26,7  121,2  108,5  204,2 1,6 0,2 3,4
1014 Vennesla  709,1  153,2 34,3  149,9  133,8  237,9 1,7 1,2 4,5
1017 Songdalen  339,5 70,4 15,6 69,8 62,3  121,4 7,7 5,0 8,1
1018 Søgne  666,0  145,9 31,3  133,5  109,5  245,8 6,6 4,4 8,5
1021 Marnardal  119,7 27,0 5,8 24,5 25,7 36,7 6,3 -1,2 -0,8
1026 Åseral 65,9 24,4 4,7 10,5 13,5 12,9 4,2 -0,3 0,3
1027 Audnedal 90,6 19,3 4,2 19,3 18,9 28,8 9,0 1,3 4,2
1029 Lindesnes  227,9 53,5 11,4 51,8 34,8 76,3 5,6 4,2 6,0
1032 Lyngdal  440,4 92,7 19,7 89,9  100,6  137,4 6,4 8,4 6,4
1034 Hægebostad 89,3 20,7 4,5 20,0 14,6 29,6 10,9 7,5 8,0
1037 Kvinesdal  328,0 90,2 19,2 70,5 37,4  110,8 -2,3 -11,8 -9,1
1046 Sirdal  168,5 65,7 12,7 23,6 28,0 38,6 6,7 5,8 6,3
                   
11 Rogaland 45 880,7 7 757,6 1 663,4 6 571,9 13 038,2 16 849,6 6,4 7,4 7,7
1101 Eigersund 1 024,4  209,0 45,1  188,6  205,1  376,6 5,6 0,3 -0,2
1102 Sandnes 6 302,3 1 161,1  249,3 1 023,1 1 694,1 2 174,7 -8,7 8,3 7,9
1103 Stavanger 19 501,2 2 780,1  592,0 2 195,2 6 323,8 7 610,1 12,1 9,4 8,5
1106 Haugesund 2 731,6  518,3  112,2  475,6  661,3  964,3 6,3 5,6 6,3
1111 Sokndal  204,0 43,0 9,4 39,9 40,7 71,0 7,0 6,5 6,2
1112 Lund  204,2 39,6 8,5 36,7 55,0 64,4 4,9 3,8 6,9
1114 Bjerkreim  170,7 36,1 7,7 33,8 29,0 64,1 11,7 11,4 11,6
1119 Hå 1 135,0  240,1 52,3  226,7  220,1  395,8 11,4 7,7 8,4
1120 Klepp 1 240,0  270,2 57,8  242,5  234,4  435,1 4,3 6,4 8,0
1121 Time 1 178,2  258,1 55,8  232,8  197,6  433,9 7,1 4,5 6,4
1122 Gjesdal  696,5  158,4 34,9  146,8  100,7  255,7 9,4 7,5 10,1
1124 Sola 4 320,4  484,2  104,7  387,3 1 922,3 1 421,8 7,9 7,8 9,7
1127 Randaberg  893,7  184,9 39,7  158,8  170,9  339,4 -10,1 8,4 7,7
1129 Forsand 96,6 34,9 6,9 14,3 15,4 25,2 8,1 4,3 5,5
1130 Strand  752,1  163,2 36,0  153,7  120,5  278,7 8,5 5,8 8,0
1133 Hjelmeland  198,9 58,3 11,7 35,1 31,2 62,6 1,6 -1,0 1,1
1134 Suldal  347,9 96,4 19,0 45,0 47,8  139,7 12,8 2,3 2,7
1135 Sauda  272,5 74,1 15,8 55,4 39,2 88,1 5,0 13,2 12,5
1141 Finnøy  203,8 44,5 9,5 41,2 32,1 76,5 11,9 9,7 10,5
1142 Rennesøy  291,9 70,7 15,2 63,9 30,1  112,1 9,6 8,5 8,8
1144 Kvitsøy 30,2 6,9 1,5 6,2 5,6 10,1 5,6 3,4 3,8
1145 Bokn 50,4 11,8 2,6 11,1 7,2 17,8 14,4 14,9 18,0
1146 Tysvær  643,9  142,7 31,0  133,4 99,8  236,9 11,3 9,2 10,1
1149 Karmøy 2 636,0  536,3  117,0  505,1  534,0  943,6 5,6 3,3 5,3
1151 Utsira 14,5 3,2 0,7 3,2 2,7 4,6 3,8 1,0 3,9
1160 Vindafjord  739,9  131,5 27,2  116,4  217,9  246,9 13,3 6,8 6,9
                   
12 Hordaland 39 341,5 7 612,1 1 625,5 6 639,8 8 277,0 15 187,0 7,0 6,4 7,9
1201 Bergen 24 514,6 4 305,0  914,9 3 731,1 5 725,3 9 838,3 7,4 7,4 9,0
1211 Etne  241,9 55,3 11,6 50,1 38,2 86,7 8,6 2,6 3,5
1216 Sveio  286,0 68,3 15,0 65,9 37,0 99,9 11,2 8,3 8,5
1219 Bømlo  851,2  164,3 35,0  152,4  196,9  302,6 2,5 4,8 8,5
1221 Stord 1 443,1  266,1 57,5  246,3  278,0  595,2 -0,9 1,1 0,2
1222 Fitjar  193,4 41,0 8,4 35,6 35,3 73,0 -2,0 -5,5 -3,7
1223 Tysnes  192,3 39,0 8,2 35,1 25,8 84,2 17,2 13,9 13,0
1224 Kvinnherad  819,9  194,5 41,0  162,4  158,5  263,5 5,4 1,8 1,8
1227 Jondal 57,5 15,1 3,2 12,2 8,8 18,2 2,4 -0,6 0,5
1228 Odda  464,2  128,7 27,4 83,6 79,0  145,5 7,5 4,7 7,0
1231 Ullensvang  201,1 45,6 10,0 42,1 34,8 68,5 0,7 0,8 2,8
1232 Eidfjord 85,1 37,8 7,3 12,4 8,6 19,0 5,5 5,0 5,8
1233 Ulvik 65,1 22,8 4,6 12,5 7,9 17,3 4,2 1,1 2,6
1234 Granvin 46,3 10,9 2,4 10,6 7,1 15,3 1,2 -1,3 1,1
1235 Voss  876,5  191,6 40,7  166,1  168,6  309,6 7,3 5,7 5,9
1238 Kvam  494,1  115,8 24,4  100,2 87,8  166,0 4,1 0,8 1,3
1241 Fusa  275,2 51,5 10,8 44,3 66,2  102,4 -10,7 -3,5 -0,4
1242 Samnanger  140,1 37,7 8,2 31,9 15,7 46,7 12,6 12,3 15,4
1243 Os 1 086,1  249,4 54,8  232,7  144,5  404,7 9,1 7,6 10,8
1244 Austevoll  642,5  111,5 20,3 72,7  142,8  295,2 2,9 -3,4 -3,1
1245 Sund  371,7 86,6 19,2 84,2 46,2  135,5 11,2 9,7 11,0
1246 Fjell 1 593,9  334,2 72,6  309,9  301,3  575,8 10,8 9,1 11,5
1247 Askøy 1 466,1  341,8 76,6  333,3  189,5  524,8 8,4 7,4 8,9
1251 Vaksdal  211,7 59,0 12,8 45,1 33,9 61,0 5,1 1,4 3,6
1252 Modalen 42,5 19,4 3,7 4,2 7,2 7,9 4,5 9,3 10,3
1253 Osterøy  439,6 94,6 20,4 89,7 81,7  153,3 10,1 8,5 9,2
1256 Meland  404,9 88,5 19,4 87,2 70,6  139,2 7,8 5,8 6,8
1259 Øygarden  252,8 58,4 13,1 57,0 37,4 86,9 11,7 11,2 13,4
1260 Radøy  276,8 64,1 14,1 63,4 42,9 92,2 12,8 14,6 15,3
1263 Lindås  940,3  221,9 49,1  196,7  148,2  324,5 7,3 4,2 5,1
1264 Austrheim  233,0 50,4 10,4 41,4 38,3 92,5 9,4 9,8 11,8
1265 Fedje 32,9 8,3 1,8 7,3 3,5 12,0 0,2 5,6 7,0
1266 Masfjorden 98,7 32,9 6,8 20,0 9,5 29,6 8,4 7,7 8,0
                   
14 Sogn og Fjordane 7 206,2 1 557,9  329,7 1 330,1 1 315,3 2 673,1 7,6 4,3 5,5
1401 Flora  903,7  170,9 37,1  161,2  225,9  308,6 10,4 7,2 7,4
1411 Gulen  205,2 34,6 6,8 27,3 29,5  107,0 20,0 3,5 5,0
1412 Solund 52,5 12,0 2,5 11,7 6,5 19,8 11,7 11,3 12,4
1413 Hyllestad 90,3 20,1 4,3 18,3 19,0 28,6 13,8 -1,4 0,2
1416 Høyanger  243,2 69,4 14,8 51,2 27,6 80,2 7,5 5,7 5,7
1417 Vik  219,5 46,4 9,4 31,3 25,4  107,0 11,9 1,1 1,8
1418 Balestrand 79,5 18,5 3,9 16,2 12,8 28,0 8,1 3,8 4,8
1419 Leikanger  182,5 30,1 6,6 28,5 72,2 45,1 6,7 5,6 7,6
1420 Sogndal  421,3 95,8 20,6 86,8 84,2  134,0 6,9 7,5 8,0
1421 Aurland  147,0 52,4 10,3 21,5 18,5 44,3 6,5 4,1 4,3
1422 Lærdal  135,9 41,5 8,5 27,3 16,3 42,4 3,8 3,5 2,9
1424 Årdal  347,0 98,2 21,2 73,9 40,6  113,2 1,1 -3,3 -2,3
1426 Luster  302,2 93,6 18,9 57,1 39,5 93,2 8,5 5,7 6,7
1428 Askvoll  154,3 36,5 7,9 35,6 17,9 56,4 4,2 6,4 8,4
1429 Fjaler  149,1 31,5 6,8 30,4 23,1 57,2 9,9 6,3 10,5
1430 Gaular  144,1 33,0 7,0 32,8 23,8 47,5 1,4 5,1 7,5
1431 Jølster  152,8 39,7 8,0 35,1 17,5 52,5 6,7 11,1 7,0
1432 Førde 1 028,3  172,8 37,0  160,6  293,0  364,8 3,0 5,3 7,5
1433 Naustdal  126,4 31,9 7,1 31,8 13,0 42,6 5,8 5,8 6,7
1438 Bremanger  259,9 60,8 12,9 45,7 30,5  110,1 8,2 -12,2 -8,9
1439 Vågsøy  421,9 85,6 17,9 78,1 69,8  170,5 2,6 2,0 3,9
1441 Selje  146,9 35,4 7,6 34,1 17,4 52,3 8,1 9,3 10,4
1443 Eid  323,8 74,6 16,1 72,6 45,6  115,0 9,7 9,1 10,4
1444 Hornindal 53,7 13,4 2,9 13,1 6,2 18,2 10,5 7,7 9,9
1445 Gloppen  444,9 72,2 15,2 64,9 50,0  242,5 10,4 4,6 6,9
1449 Stryn  470,0 87,0 18,3 83,2 89,6  191,9 15,1 6,9 8,4
                   
15 Møre og Romsdal 18 964,3 3 645,7  780,5 3 331,0 3 926,4 7 280,7 7,0 5,4 7,7
1502 Molde 2 067,9  380,7 81,8  347,6  547,7  710,1 2,2 6,7 9,3
1504 Ålesund 4 341,5  697,9  147,5  616,9 1 043,7 1 835,5 14,6 6,3 8,0
1505 Kristiansund 1 525,4  324,6 72,5  308,4  271,0  548,8 5,8 6,0 8,8
1511 Vanylven  190,1 45,0 9,6 42,1 30,9 62,6 -7,5 2,7 2,3
1514 Sande  191,3 42,6 9,4 39,9 35,2 64,1 19,4 20,9 26,1
1515 Herøy  972,1  158,0 31,3  132,5  223,9  426,4 16,2 11,5 12,9
1516 Ulstein 1 073,2  127,4 26,1  110,2  336,9  472,6 6,8 4,6 7,3
1517 Hareid  312,9 70,7 15,4 66,5 49,4  110,9 9,8 7,9 9,6
1519 Volda  528,0  111,4 24,1  105,2  112,0  175,3 6,4 6,8 9,8
1520 Ørsta  699,5  131,8 28,2  124,9  132,4  282,3 9,0 5,4 7,1
1523 Ørskog  137,5 27,6 6,1 26,5 26,3 51,1 6,1 6,1 7,5
1524 Norddal 97,7 29,3 5,9 19,5 16,0 26,9 4,8 0,3 1,7
1525 Stranda  283,7 61,1 13,3 56,0 52,4  101,0 6,1 3,6 9,1
1526 Stordal 57,3 11,6 2,4 11,1 14,9 17,3 2,8 -2,8 0,5
1528 Sykkylven  598,9  102,5 22,1 95,9  135,7  242,7 -2,2 5,2 8,2
1529 Skodje  240,3 56,8 12,4 48,6 43,3 79,2 -5,8 -8,0 -4,1
1531 Sula  502,8  105,3 22,8  101,6 83,9  189,2 0,0 6,6 7,6
1532 Giske  422,4 99,5 22,1 97,2 55,3  148,4 9,2 4,8 7,6
1534 Haram  610,8  130,6 28,4  120,3 84,4  247,2 12,2 3,7 7,0
1535 Vestnes  406,2 85,7 18,3 80,3 76,5  145,4 9,0 2,8 5,7
1539 Rauma  514,0 98,8 20,6 87,6 99,8  207,1 -4,5 -2,1 0,7
1543 Nesset  172,0 47,3 10,0 35,9 25,6 53,2 6,1 -1,0 1,9
1545 Midsund  128,1 27,4 5,8 25,1 19,1 50,8 14,7 8,1 9,9
1546 Sandøy  120,1 20,4 4,3 18,3 20,5 56,6 -39,6 0,3 2,3
1547 Aukra  205,9 49,6 10,9 47,1 24,2 74,2 9,4 4,9 7,3
1548 Fræna  542,9  120,8 26,3  121,3 90,8  183,7 5,8 7,0 9,3
1551 Eide  198,8 42,9 9,2 41,3 41,1 64,3 6,0 6,6 8,3
1554 Averøy  337,3 78,1 16,9 75,6 49,9  116,8 7,2 10,0 10,8
1557 Gjemnes  135,3 32,8 7,2 32,6 17,3 45,4 11,0 9,0 10,2
1560 Tingvoll  139,9 32,9 7,3 34,0 17,5 48,2 8,8 7,0 9,5
1563 Sunndal  413,7  104,3 22,4 89,8 59,6  137,6 4,4 -2,5 -1,4
1566 Surnadal  336,3 72,9 15,5 64,9 48,3  134,8 5,3 5,9 7,4
1567 Rindal  102,7 25,7 5,3 21,4 12,3 37,9 7,0 2,5 4,3
1571 Halsa 81,3 20,8 3,9 17,2 7,2 32,3 -5,1 2,6 6,3
1573 Smøla  107,8 27,3 6,0 26,0 7,4 41,1 7,0 6,4 9,3
1576 Aure  168,4 43,4 9,4 41,9 13,7 60,0 7,7 6,6 9,9
                   
16 Sør-Trøndelag 21 241,7 4 067,5  878,6 3 791,4 4 688,8 7 815,5 6,5 5,6 7,0
1601 Trondheim 14 857,2 2 602,4  562,5 2 388,8 3 718,6 5 584,8 6,6 6,1 6,7
1612 Hemne  223,1 51,8 11,4 48,9 26,9 84,2 7,6 5,0 7,9
1613 Snillfjord 42,3 10,8 2,3 10,6 4,2 14,3 9,1 6,6 7,2
1617 Hitra  222,1 49,9 11,1 51,3 20,2 89,6 15,7 7,9 10,6
1620 Frøya  294,9 71,3 12,4 56,5 32,4  122,3 -18,9 -5,2 20,3
1621 Ørland  291,2 61,3 13,3 61,4 46,9  108,3 9,4 6,9 6,5
1622 Agdenes 83,5 18,2 4,0 18,3 18,0 25,0 3,5 8,8 8,8
1624 Rissa  326,2 70,6 15,4 71,6 66,9  101,7 12,2 8,6 11,8
1627 Bjugn  208,9 46,3 10,1 47,7 32,6 72,1 3,0 2,0 3,1
1630 Åfjord  149,7 35,5 7,7 34,5 17,5 54,5 6,4 8,4 11,0
1632 Roan 40,2 10,2 2,3 10,5 3,0 14,2 9,0 6,4 8,0
1633 Osen 48,1 10,7 2,3 11,0 3,1 20,9 6,2 1,3 2,7
1634 Oppdal  343,8 82,3 17,3 76,9 40,5  126,8 10,7 7,8 7,4
1635 Rennebu  112,3 32,6 6,8 26,3 10,8 35,8 4,7 -1,7 -0,9
1636 Meldal  184,7 41,9 9,0 39,5 29,7 64,5 3,3 3,4 5,4
1638 Orkdal  683,8  131,2 29,1  130,2  159,5  233,9 5,2 2,1 4,0
1640 Røros  344,6 70,5 14,8 63,8 75,6  120,0 9,8 6,0 7,6
1644 Holtålen 89,9 21,8 4,8 22,3 7,4 33,7 9,5 5,1 7,1
1648 Midtre Gauldal  317,0 69,9 15,2 71,0 62,6 98,3 12,1 11,9 14,3
1653 Melhus  779,1  179,4 39,7  177,5  115,1  267,5 7,3 5,2 7,5
1657 Skaun  310,1 76,5 16,8 80,5 32,3  104,0 7,5 6,4 5,0
1662 Klæbu  305,5 77,2 16,8 71,8 36,4  103,2 8,2 4,8 7,1
1663 Malvik  715,2  173,0 38,4  167,3 86,1  250,3 6,6 4,1 5,8
1664 Selbu  212,0 47,7 10,3 43,8 37,6 72,6 4,8 4,4 6,0
1665 Tydal 56,2 24,3 4,8 9,3 4,8 13,0 6,8 2,8 3,6
                   
17 Nord-Trøndelag 7 213,5 1 513,2  331,6 1 488,2 1 371,8 2 508,6 7,2 5,8 7,0
1702 Steinkjer 1 428,8  236,5 52,5  237,1  326,8  575,9 2,2 6,3 7,5
1703 Namsos  624,2  146,9 32,6  147,9 62,1  234,7 7,1 5,2 6,9
1711 Meråker  117,8 32,6 6,8 24,9 20,4 33,2 4,1 7,6 8,4
1714 Stjørdal 1 250,4  265,5 57,6  263,0  251,8  412,6 9,0 8,0 6,6
1717 Frosta  108,2 24,7 5,3 25,2 18,3 34,7 2,6 -0,1 -0,6
1718 Leksvik  181,6 38,2 8,3 38,5 35,9 60,7 8,9 6,1 6,5
1719 Levanger 1 074,3  214,9 47,5  213,4  276,5  321,9 8,3 4,8 8,1
1721 Verdal  753,6  152,6 33,9  155,0  186,4  225,8 8,6 5,9 7,3
1724 Verran  124,5 28,5 6,2 28,5 28,1 33,3 12,2 5,9 8,2
1725 Namdalseid 63,7 16,2 3,6 17,1 5,0 21,8 15,3 13,4 15,8
1736 Snåsa 86,1 22,2 4,9 21,8 9,0 28,2 8,1 5,7 6,6
1738 Lierne 62,2 16,2 3,5 15,5 5,6 21,5 4,3 0,0 0,4
1739 Røyrvik 26,3 9,4 2,0 5,7 2,3 6,9 6,2 9,4 11,9
1740 Namsskogan 49,2 18,1 3,6 9,3 4,1 14,1 0,1 0,5 1,7
1742 Grong  123,3 33,0 7,1 27,2 10,5 45,4 8,2 5,3 6,9
1743 Høylandet 55,1 12,7 2,8 13,3 5,9 20,4 7,4 5,9 6,5
1744 Overhalla  175,9 41,4 9,2 41,6 23,7 60,0 9,1 5,9 8,6
1748 Fosnes 23,3 6,2 1,4 6,5 1,6 7,6 3,7 1,5 4,2
1749 Flatanger 53,5 11,6 2,5 11,7 4,9 22,9 19,3 6,7 8,2
1750 Vikna  267,9 51,5 11,1 51,6 19,9  133,9 14,9 4,7 6,5
1751 Nærøy  214,1 53,5 11,6 53,8 16,5 78,7 6,2 3,5 3,7
1755 Leka 22,7 5,8 1,3 6,2 2,0 7,5 4,6 4,1 6,3
1756 Inderøy  326,7 75,3 16,4 73,5 54,6  107,0 8,6 6,2 8,2
                   
18 Nordland 13 307,4 3 057,9  667,5 2 846,4 1 495,6 5 240,1 7,1 5,9 7,0
1804 Bodø 3 189,6  677,4  149,8  653,1  570,9 1 138,4 6,9 7,0 6,9
1805 Narvik 1 089,6  257,2 56,6  233,4  118,8  423,6 10,2 6,1 6,4
1811 Bindal 64,9 20,7 4,3 15,0 5,0 20,0 6,8 3,3 5,3
1812 Sømna 80,2 19,7 4,4 20,9 6,6 28,6 11,7 8,3 8,2
1813 Brønnøy  368,2 88,8 19,3 88,6 28,3  143,2 7,5 7,5 7,3
1815 Vega 51,2 13,1 2,9 13,7 3,2 18,3 5,3 5,6 8,9
1816 Vevelstad 20,6 5,4 1,2 5,7 1,3 7,0 11,9 12,9 13,6
1818 Herøy 82,6 19,8 4,4 19,3 7,8 31,4 5,5 5,5 8,6
1820 Alstahaug  369,8 90,5 20,1 89,4 29,9  139,9 8,7 8,4 7,7
1822 Leirfjord 83,7 21,2 4,8 22,3 6,0 29,4 10,0 7,9 10,1
1824 Vefsn  766,4  163,5 36,2  156,7 56,6  353,4 6,8 3,9 7,1
1825 Grane 58,3 16,7 3,6 15,1 4,5 18,5 2,7 1,8 5,4
1826 Hattfjelldal 57,8 15,5 3,3 13,7 5,9 19,5 5,4 0,9 3,4
1827 Dønna 63,1 15,2 3,4 15,9 5,5 23,2 11,0 10,7 13,9
1828 Nesna 75,2 17,4 3,8 17,7 9,6 26,7 11,8 5,3 5,9
1832 Hemnes  213,7 76,1 15,7 46,5 13,9 61,5 2,8 -6,6 -4,7
1833 Rana 1 433,1  347,7 74,5  298,1  167,3  545,5 11,3 11,5 10,8
1834 Lurøy  122,3 24,1 5,1 22,7 10,8 59,6 -2,8 8,2 9,8
1835 Træna 23,7 5,6 1,2 5,6 2,8 8,6 7,7 1,9 3,3
1836 Rødøy 64,6 14,0 3,0 13,9 4,7 28,9 11,3 7,7 8,3
1837 Meløy  407,4  106,0 22,5 83,5 60,1  135,4 0,7 3,6 4,1
1838 Gildeskål 96,8 26,5 5,6 21,8 9,4 33,5 13,7 12,2 13,4
1839 Beiarn 48,5 14,5 3,0 9,9 4,6 16,4 -4,7 -14,8 -11,1
1840 Saltdal  226,0 54,8 12,0 53,0 19,8 86,4 4,4 2,9 4,5
1841 Fauske  590,3  119,9 26,4  110,6 36,0  297,4 10,5 -0,2 2,1
1845 Sørfold  209,7 35,2 7,3 21,6 11,2  134,4 -5,6 -5,0 -1,0
1848 Steigen  119,4 27,3 6,0 27,8 11,5 46,8 -39,2 8,5 11,6
1849 Hamarøy  112,8 24,9 5,3 18,9 8,7 55,0 3,3 -1,1 0,4
1850 Tysfjord 96,1 23,8 5,2 21,0 7,8 38,3 16,7 1,8 4,3
1851 Lødingen  108,1 26,6 5,7 24,2 9,2 42,4 -6,9 -2,1 -0,3
1852 Tjeldsund 52,7 13,9 3,1 14,4 3,7 17,6 8,0 5,6 10,4
1853 Evenes 67,5 14,7 3,2 13,9 4,3 31,4 19,7 7,4 8,0
1854 Ballangen  102,8 24,8 5,6 25,7 7,8 39,0 3,9 0,3 2,1
1856 Røst 33,0 7,1 1,5 7,1 2,7 14,6 8,6 -1,7 -2,4
1857 Værøy 49,7 9,7 2,1 9,2 3,4 25,2 12,0 18,0 19,5
1859 Flakstad 61,6 15,9 3,4 15,3 4,9 22,0 7,7 3,1 5,4
1860 Vestvågøy  509,8  123,3 27,0  122,6 39,9  197,0 8,4 8,1 10,2
1865 Vågan  480,4  111,4 24,4  110,6 48,8  185,2 14,4 10,6 12,7
1866 Hadsel  436,5 99,0 21,7 97,2 27,0  191,7 11,0 9,7 12,3
1867 Bø  107,3 26,4 5,9 27,7 8,2 39,1 7,1 2,9 6,2
1868 Øksnes  261,7 55,2 11,9 55,4 27,0  112,2 8,9 7,3 9,8
1870 Sortland  510,5  112,8 24,7  114,8 48,4  209,8 7,8 3,9 7,7
1871 Andøy  281,8 60,1 13,2 58,3 27,8  122,4 11,7 2,5 4,7
1874 Moskenes 58,4 14,4 3,1 14,5 4,3 22,0 10,6 7,2 4,8
                   
19 Troms Romsa 8 866,4 2 041,8  448,3 1 992,8 1 087,2 3 296,4 9,5 8,8 9,2
1901 Harstad 1 166,5  277,8 61,4  267,2  100,7  459,5 12,0 12,5 12,3
1902 Tromsø 4 669,4  966,8  213,0  952,4  809,3 1 727,9 8,9 7,7 7,8
1911 Kvæfjord  124,4 31,0 6,8 32,2 11,2 43,3 6,8 6,5 5,6
1913 Skånland  140,8 34,0 7,6 34,0 9,2 56,0 14,5 8,7 11,0
1915 Bjarkøy 18,2 4,9 1,1 4,7 1,3 6,2 6,9 6,2 9,0
1917 Ibestad 70,1 15,1 3,2 14,8 4,8 32,2 20,2 2,6 3,2
1919 Gratangen 50,9 10,9 2,3 11,0 4,3 22,3 5,9 2,2 4,0
1920 Lavangen 35,2 9,0 2,0 9,5 3,3 11,5 5,9 4,6 4,6
1922 Bardu  208,8 61,7 13,5 50,1 11,2 72,3 6,3 2,4 3,9
1923 Salangen 90,1 22,8 5,0 23,0 7,9 31,4 -0,2 2,9 3,4
1924 Målselv  361,6 94,5 20,5 85,5 22,1  138,9 10,2 9,8 9,7
1925 Sørreisa  152,6 39,4 8,4 37,8 8,3 58,8 4,8 4,0 5,9
1926 Dyrøy 47,1 12,2 2,7 12,7 3,7 15,8 5,3 4,0 5,9
1927 Tranøy 61,6 15,7 3,5 16,1 4,7 21,5 5,6 5,4 6,0
1928 Torsken 58,5 10,7 2,4 10,3 4,6 30,6 47,9 14,9 15,4
1929 Berg 52,3 11,6 2,6 11,4 4,3 22,3 4,5 -2,1 0,5
1931 Lenvik  561,6  134,2 28,6  128,5 55,5  214,8 -0,6 0,2 0,7
1933 Balsfjord  221,0 56,9 12,6 58,6 15,8 77,1 9,1 7,5 9,9
1936 Karlsøy 81,0 25,8 5,6 26,5 0,8 22,3 7,7 4,2 5,3
1938 Lyngen  108,0 32,1 7,0 33,6 1,3 34,0 9,6 6,5 8,8
1939 Storfjord 66,1 23,0 4,9 20,0 0,0 18,1 2,7 -1,1 0,2
1940 Gáivuotna Kåfjord 64,4 22,6 4,9 21,1 0,1 15,8 7,2 7,1 6,2
1941 Skjervøy 97,7 29,9 6,8 32,0 1,7 27,3 5,8 3,3 5,7
1942 Nordreisa  169,5 50,1 11,1 51,9 1,2 55,2 5,8 4,4 4,6
1943 Kvænangen  189,0 49,1 10,7 48,0 0,0 81,2 86,6  194,4  215,9
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 116,5  927,2  206,6  915,2 33,7 1 033,7 8,0 4,9 6,5
2002 Vardø 76,7 23,7 5,3 24,2 0,5 22,9 14,4 10,8 11,9
2003 Vadsø  282,1 79,1 17,8 77,0 0,3  107,9 6,8 4,9 6,9
2004 Hammerfest  514,0  150,0 34,1  146,5 20,2  163,2 6,7 -0,1 1,7
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 78,0 25,0 5,5 27,0 0,0 20,5 -0,8 -4,3 -3,6
2012 Alta  794,0  236,5 51,7  233,6 4,6  267,6 8,5 8,7 9,7
2014 Loppa 36,0 11,3 2,5 11,8 0,0 10,3 11,9 8,3 11,7
2015 Hasvik 33,7 11,0 2,5 10,6 0,0 9,6 -3,1 -4,5 -1,1
2017 Kvalsund 35,0 11,4 2,5 10,8 0,0 10,3 10,4 8,9 11,6
2018 Måsøy 52,4 15,0 3,2 14,6 0,1 19,6 9,3 1,7 4,8
2019 Nordkapp  132,2 40,4 9,1 40,9 0,0 41,8 11,5 8,6 11,3
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  156,5 47,6 10,7 48,2 0,1 49,9 9,8 6,8 10,0
2021 Kárásjohka - Karasjok 87,2 27,0 6,1 29,5 0,5 24,0 5,1 3,0 5,7
2022 Lebesby 49,7 16,3 3,6 14,1 0,0 15,6 3,5 0,4 2,1
2023 Gamvik 36,6 11,6 2,6 11,8 0,0 10,6 1,0 3,5 4,9
2024 Berlevåg 38,0 12,0 2,7 12,2 0,1 11,1 5,9 3,6 7,3
2025 Deatnu Tana  107,1 31,6 7,0 32,5 0,1 35,9 7,0 4,8 6,8
2027 Unjárga Nesseby 28,8 9,2 2,1 9,6 0,0 7,9 12,5 8,6 9,7
2028 Båtsfjord 85,7 25,4 5,7 26,3 3,5 24,9 10,5 4,8 5,8
2030 Sør-Varanger  492,7  143,1 32,0  133,9 3,6  180,2 9,8 4,8 6,1
                   
2199 Svalbard  478,9 0,0 0,0 63,3 0,0  415,6 38,2 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  153 488,3  237,2 55,1  372,6  690,1  152 133,4 18,4 42,0 43,0
2311 Nordsjøen  150 071,4 0,0 0,0 0,0 0,0  150 071,4 18,3 . .
2312 Stavanger 3 416,9  237,2 55,1  372,6  690,1 2 062,0 24,2 42,0 43,0
                   
24 Kildeskatt på pensjon  212,5 0,0 0,0 0,0 0,0  212,5 3,2 . .
2435 Kildeskatt på pensjon  212,5 0,0 0,0 0,0 0,0  212,5 3,2 . .

Standardtegn i tabeller