Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-august. 2011 og 2012. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt  521 185  568 250 9,0 71 507 75 354 5,4 15 022 16 033 6,7
                   
01 Østfold 15 755 16 667 5,8 3 247 3 397 4,6  698  736 5,5
02 Akershus 51 087 55 375 8,4 9 146 9 564 4,6 1 919 2 046 6,6
03 Oslo 86 128 87 045 1,1 11 704 12 286 5,0 2 348 2 478 5,6
04 Hedmark 10 317 10 860 5,3 2 119 2 216 4,6  451  482 6,9
05 Oppland 10 064 10 579 5,1 2 186 2 279 4,3  461  489 6,2
06 Buskerud 19 133 20 076 4,9 3 747 3 937 5,0  783  831 6,2
07 Vestfold 14 146 15 125 6,9 2 965 3 124 5,4  622  672 8,2
08 Telemark 10 287 10 887 5,8 2 202 2 272 3,2  467  490 4,8
09 Aust-Agder 6 475 6 909 6,7 1 438 1 472 2,4  301  312 3,7
10 Vest-Agder 13 261 15 410 16,2 2 329 2 389 2,6  486  508 4,5
11 Rogaland 43 124 45 881 6,4 7 220 7 758 7,4 1 545 1 663 7,7
12 Hordaland 36 771 39 341 7,0 7 154 7 612 6,4 1 506 1 626 7,9
14 Sogn og Fjordane 6 699 7 206 7,6 1 494 1 558 4,3  312  330 5,5
15 Møre og Romsdal 17 724 18 964 7,0 3 460 3 646 5,4  725  780 7,7
16 Sør-Trøndelag 19 950 21 242 6,5 3 851 4 067 5,6  821  879 7,0
17 Nord-Trøndelag 6 729 7 213 7,2 1 430 1 513 5,8  310  332 7,0
18 Nordland 12 420 13 307 7,1 2 889 3 058 5,9  624  668 7,0
19 Troms Romsa 8 097 8 866 9,5 1 877 2 042 8,8  410  448 9,2
20 Finnmark Finnmárku 2 886 3 116 8,0  884  927 4,9  194  207 6,5
21 Svalbard  347  479 38,2 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  129 582  153 488 18,4  167  237 42,0 39 55 43,0
24 Kildeskatt på pensjon  206  213 3,2 . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt 88 556 94 333 6,5 62 040 66 314 6,9  284 060  316 216 11,3
                   
01 Østfold 3 234 3 433 6,2 3 036 3 224 6,2 5 541 5 876 6,1
02 Akershus 10 523 11 187 6,3 7 727 8 153 5,5 21 772 24 424 12,2
03 Oslo 24 220 25 381 4,8 9 088 9 545 5,0 38 769 37 354 -3,6
04 Hedmark 2 226 2 373 6,6 2 015 2 150 6,7 3 506 3 639 3,8
05 Oppland 1 877 1 936 3,1 1 995 2 131 6,8 3 545 3 743 5,6
06 Buskerud 4 014 4 318 7,6 3 235 3 444 6,5 7 353 7 546 2,6
07 Vestfold 3 056 3 231 5,7 2 688 2 893 7,6 4 815 5 204 8,1
08 Telemark 2 115 2 238 5,8 1 904 2 015 5,8 3 599 3 873 7,6
09 Aust-Agder 1 263 1 311 3,8 1 218 1 305 7,1 2 255 2 509 11,3
10 Vest-Agder 2 862 3 002 4,9 1 970 2 110 7,1 5 614 7 402 31,8
11 Rogaland 11 791 13 038 10,6 6 037 6 572 8,9 16 531 16 850 1,9
12 Hordaland 7 751 8 277 6,8 6 189 6 640 7,3 14 170 15 187 7,2
14 Sogn og Fjordane 1 229 1 315 7,0 1 246 1 330 6,8 2 417 2 673 10,6
15 Møre og Romsdal 3 754 3 926 4,6 3 077 3 331 8,3 6 708 7 281 8,5
16 Sør-Trøndelag 4 405 4 689 6,5 3 549 3 791 6,8 7 324 7 815 6,7
17 Nord-Trøndelag 1 261 1 372 8,8 1 387 1 488 7,3 2 341 2 509 7,2
18 Nordland 1 417 1 496 5,6 2 657 2 846 7,1 4 834 5 240 8,4
19 Troms Romsa 1 032 1 087 5,3 1 826 1 993 9,1 2 951 3 296 11,7
20 Finnmark Finnmárku 25 34 36,3  857  915 6,8  926 1 034 11,6
21 Svalbard . . . 58 63 8,5  288  416 44,2
23 Kontinentalsokkelen  501  690 37,7  280  373 33,0  128 596  152 133 18,3
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . .  206  213 3,2

Standardtegn i tabeller