Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-juli 2012. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  522 449,8 73 866,2 15 712,8 64 974,0 93 791,2  274 105,6 9,5 4,7 6,0
                   
01 Østfold 16 381,8 3 339,0  723,7 3 167,6 3 363,4 5 788,1 5,1 4,2 5,0
0101 Halden 1 588,4  328,5 72,2  318,3  325,2  544,2 5,4 3,4 5,0
0104 Moss 1 882,2  380,8 83,6  369,5  391,6  656,6 7,8 5,8 5,4
0105 Sarpsborg 3 178,1  626,5  137,2  604,3  676,2 1 133,8 1,0 5,3 7,1
0106 Fredrikstad 4 557,7  907,6  196,8  855,4 1 087,7 1 510,3 6,1 5,2 5,4
0111 Hvaler  238,0 61,0 12,7 52,7 29,1 82,6 9,1 8,7 9,7
0118 Aremark 62,6 16,2 3,2 14,3 8,1 20,8 0,2 -4,1 -1,4
0119 Marker  186,6 37,8 8,0 36,7 31,2 72,9 8,3 5,4 7,5
0121 Rømskog 39,9 9,7 2,0 8,2 7,5 12,5 6,0 7,8 10,1
0122 Trøgstad  258,7 60,1 13,0 58,8 36,2 90,6 5,6 4,1 7,0
0123 Spydeberg  325,5 69,3 14,7 63,1 65,9  112,5 5,1 0,5 0,0
0124 Askim 1 131,0  189,6 40,1  166,4  203,9  531,1 9,6 -0,9 -0,5
0125 Eidsberg  589,8  127,4 27,7  122,5  107,0  205,1 2,7 2,7 4,5
0127 Skiptvet  173,8 42,1 9,2 40,4 23,5 58,6 3,9 3,8 4,1
0128 Rakkestad  428,6 87,6 18,7 84,3 88,9  149,1 4,7 2,5 4,8
0135 Råde  392,8 89,5 19,1 83,2 65,6  135,3 6,2 5,0 5,4
0136 Rygge  858,9  186,8 39,8  172,4  161,4  298,5 2,9 0,9 -0,1
0137 Våler  235,3 56,8 12,2 55,5 27,4 83,3 5,2 2,6 5,2
0138 Hobøl  253,9 61,6 13,4 61,6 27,1 90,2 7,8 8,3 8,8
                   
02 Akershus 54 666,3 9 377,2 2 005,9 7 989,7 11 125,0 24 168,6 8,0 3,9 5,8
0211 Vestby 1 059,9  216,3 46,7  201,3  190,1  405,5 6,4 3,7 6,6
0213 Ski 2 149,5  443,6 97,1  399,6  375,0  834,2 7,7 5,6 8,2
0214 Ås 1 167,9  241,8 51,7  221,8  235,0  417,5 8,2 6,6 6,5
0215 Frogn 1 069,5  255,1 54,8  218,8  128,3  412,5 7,0 4,5 8,9
0216 Nesodden 1 088,8  264,3 58,3  247,2  118,7  400,4 7,3 6,6 7,9
0217 Oppegård 2 425,4  468,0  101,4  393,8  512,7  949,5 7,7 4,5 6,9
0219 Bærum 19 860,9 2 572,5  530,4 1 906,3 4 330,0 10 521,8 8,1 2,7 3,9
0220 Asker 6 940,3 1 200,6  246,3  905,7 1 247,6 3 340,2 9,7 2,3 4,3
0221 Aurskog-Høland  765,8  166,8 36,9  171,3  123,0  267,8 5,9 2,9 5,5
0226 Sørum 1 223,0  230,3 50,4  216,4  150,5  575,4 6,4 6,7 7,3
0227 Fet  630,8  157,1 33,4  139,7 69,0  231,6 2,3 3,4 4,4
0228 Rælingen  931,8  234,4 52,1  220,5 81,2  343,7 5,8 4,7 6,7
0229 Enebakk  586,8  136,1 29,7  132,0 87,5  201,6 1,5 4,8 3,9
0230 Lørenskog 3 212,5  522,2  114,9  474,1  988,7 1 112,6 4,3 3,0 5,3
0231 Skedsmo 3 910,1  749,1  165,5  682,0  960,3 1 353,3 5,7 3,7 7,0
0233 Nittedal 1 560,2  329,9 73,5  299,8  274,8  582,2 4,5 4,3 7,8
0234 Gjerdrum  393,1 94,4 20,3 85,4 42,6  150,3 5,9 4,4 4,5
0235 Ullensaker 2 940,0  433,1 96,9  416,4  874,2 1 119,3 21,6 6,1 8,4
0236 Nes  968,9  234,5 52,1  231,2  116,0  335,1 6,5 6,3 10,2
0237 Eidsvoll 1 070,3  256,2 56,5  256,8  134,3  366,5 5,7 5,1 6,8
0238 Nannestad  590,7  142,8 30,8  141,0 68,4  207,7 6,8 5,2 5,2
0239 Hurdal  120,1 28,4 6,2 28,5 17,1 39,9 4,2 5,1 5,7
                   
0301 Oslo 85 731,3 11 930,7 2 405,4 9 263,7 25 303,5 36 828,0 1,2 3,9 4,3
                   
04 Hedmark 10 701,2 2 175,2  472,7 2 108,6 2 358,7 3 586,1 4,6 3,8 6,0
0402 Kongsvinger  950,7  202,4 43,1  193,9  200,6  310,7 7,0 4,5 7,2
0403 Hamar 2 348,9  384,3 83,5  358,4  586,3  936,5 1,8 5,4 7,8
0412 Ringsaker 2 050,6  360,1 79,0  359,1  698,6  553,7 6,7 3,8 7,1
0415 Løten  316,0 75,1 16,8 77,0 45,2  101,8 3,0 2,5 4,0
0417 Stange  931,7  211,1 46,5  209,3  145,6  319,2 3,7 3,5 6,5
0418 Nord-Odal  238,5 50,7 11,2 52,8 38,3 85,5 6,3 1,7 3,4
0419 Sør-Odal  380,5 86,9 19,1 85,5 63,2  125,9 3,7 2,8 7,3
0420 Eidskog  273,4 61,1 13,7 63,6 45,6 89,3 6,1 4,8 8,6
0423 Grue  236,3 53,2 11,3 51,3 41,5 78,9 2,8 4,4 2,3
0425 Åsnes  323,2 76,1 16,6 74,6 54,2  101,7 4,2 1,9 5,0
0426 Våler  170,5 38,5 8,4 38,8 32,5 52,4 4,2 -3,0 -1,0
0427 Elverum 1 090,0  235,5 51,8  231,4  220,0  351,3 5,5 4,4 4,9
0428 Trysil  333,1 78,2 15,9 71,0 65,6  102,3 1,7 0,9 2,0
0429 Åmot  210,9 53,2 11,5 47,1 30,0 69,0 9,6 8,1 9,9
0430 Stor-Elvdal  104,5 27,4 5,7 25,1 9,6 36,7 -1,4 -4,3 -0,5
0432 Rendalen 79,6 24,9 5,1 19,0 6,5 24,0 4,9 4,3 5,0
0434 Engerdal 52,5 12,8 2,8 13,7 6,7 16,5 5,3 2,9 6,4
0436 Tolga 67,8 15,7 3,4 16,9 7,2 24,5 15,3 18,1 18,7
0437 Tynset  286,4 61,7 13,3 57,6 36,0  117,8 5,7 -2,1 -1,7
0438 Alvdal  108,6 28,5 6,0 25,0 12,2 37,0 8,5 7,2 8,1
0439 Folldal 62,3 16,8 3,6 16,3 5,0 20,5 6,6 6,7 7,0
0441 Os 85,2 20,6 4,4 21,1 8,2 30,8 8,1 7,1 7,2
                   
05 Oppland 10 427,3 2 240,6  481,0 2 093,7 1 921,9 3 690,2 4,5 3,6 5,5
0501 Lillehammer 2 047,3  356,6 77,0  324,6  431,5  857,7 6,7 5,1 6,8
0502 Gjøvik 1 699,9  344,9 76,2  334,5  375,7  568,5 4,4 3,5 6,6
0511 Dovre  118,0 29,4 6,3 29,1 12,1 41,2 5,0 5,3 7,1
0512 Lesja 98,9 26,6 5,4 24,0 10,8 32,1 9,7 10,0 11,8
0513 Skjåk  118,4 33,4 6,8 24,0 12,0 42,1 5,1 4,5 5,9
0514 Lom  116,0 26,4 5,5 25,0 14,4 44,7 4,5 3,8 5,1
0515 Vågå  197,3 38,9 8,4 37,1 16,4 96,6 -4,9 -3,0 -1,5
0516 Nord-Fron  348,6 81,6 16,8 62,2 63,7  124,2 4,7 -0,4 0,1
0517 Sel  235,3 58,8 12,9 60,5 25,6 77,5 4,6 2,9 5,8
0519 Sør-Fron  148,7 38,8 7,8 33,1 20,2 48,8 7,4 -2,7 -2,6
0520 Ringebu  218,4 51,5 10,3 46,2 39,1 71,2 2,5 1,4 3,3
0521 Øyer  258,5 64,0 13,0 58,0 44,6 78,9 4,8 2,0 3,9
0522 Gausdal  287,8 67,7 14,3 65,1 43,3 97,5 4,4 3,2 3,8
0528 Østre Toten  766,5  166,2 36,1  164,1  142,7  257,5 4,3 4,4 4,4
0529 Vestre Toten  770,7  144,8 31,8  143,1  195,0  256,0 3,5 4,7 6,8
0532 Jevnaker  322,7 74,5 16,6 72,6 55,5  103,5 0,5 2,7 4,4
0533 Lunner  481,6  115,7 25,4  113,7 56,1  170,8 9,3 6,5 10,1
0534 Gran  755,8  160,4 35,5  158,6  160,9  240,4 3,2 5,5 7,6
0536 Søndre Land  238,5 56,6 12,5 58,3 39,0 72,1 3,0 2,4 4,5
0538 Nordre Land  317,1 73,4 15,7 67,3 63,5 97,1 3,3 3,8 3,0
0540 Sør-Aurdal  141,9 37,6 7,6 31,9 15,5 49,2 1,4 1,0 3,0
0541 Etnedal 54,4 14,1 2,8 13,2 6,2 18,1 5,2 3,7 4,7
0542 Nord-Aurdal  341,2 83,6 17,4 70,8 43,5  125,8 3,1 2,6 5,1
0543 Vestre Slidre  107,3 28,4 5,7 24,0 10,2 39,0 6,6 2,5 5,8
0544 Øystre Slidre  158,5 43,0 8,4 35,7 15,7 55,8 4,6 1,5 0,9
0545 Vang 78,0 23,6 4,7 17,1 8,7 23,9 2,8 2,3 5,8
                   
06 Buskerud 19 786,3 3 860,6  815,1 3 373,9 4 292,0 7 444,8 4,4 4,4 5,4
0602 Drammen 5 341,9  920,0  197,0  814,7 1 434,7 1 975,4 3,6 2,3 4,9
0604 Kongsberg 2 728,4  422,8 91,7  369,7  780,8 1 063,4 -0,2 4,3 3,3
0605 Ringerike 1 795,6  372,8 81,1  348,0  330,4  663,3 8,0 5,9 8,5
0612 Hole  518,7  148,7 23,3 96,9 60,0  189,9 11,5 16,6 14,1
0615 Flå 53,1 13,8 2,7 11,7 6,3 18,6 12,7 8,4 9,0
0616 Nes  197,6 45,9 9,3 39,2 30,8 72,4 1,8 -0,6 0,8
0617 Gol  283,1 66,8 13,4 52,6 47,3  103,0 3,8 0,6 1,4
0618 Hemsedal  140,0 36,4 7,0 28,1 20,3 48,2 1,0 -1,3 -0,1
0619 Ål  304,7 70,0 14,2 53,3 51,1  116,0 2,2 2,4 2,0
0620 Hol  331,0 95,5 17,8 56,2 52,4  109,1 5,6 7,8 7,9
0621 Sigdal  194,9 48,9 9,4 40,4 27,5 68,6 6,8 6,2 4,6
0622 Krødsherad  162,4 32,6 6,3 27,4 35,9 60,2 1,0 5,3 5,6
0623 Modum  764,1  171,8 36,9  150,5  145,5  259,3 5,3 4,2 6,3
0624 Øvre Eiker 1 075,1  224,0 48,7  207,8  185,6  408,9 6,9 5,1 6,6
0625 Nedre Eiker 1 458,8  289,6 63,6  282,0  245,8  577,8 6,1 4,2 4,1
0626 Lier 2 284,3  384,7 81,5  335,0  546,8  936,3 4,4 4,1 5,0
0627 Røyken 1 231,1  288,4 62,6  268,2  145,6  466,4 7,4 5,5 6,1
0628 Hurum  547,5  121,7 26,8  117,0 89,9  192,1 5,1 4,8 7,1
0631 Flesberg  140,8 34,9 7,3 31,1 21,0 46,5 1,9 1,8 4,2
0632 Rollag 74,9 20,6 4,3 16,4 10,5 23,1 4,9 0,6 3,2
0633 Nore og Uvdal  158,5 50,9 10,0 27,6 23,7 46,3 6,8 4,0 4,1
                   
07 Vestfold 14 896,0 3 065,1  659,6 2 837,2 3 211,9 5 122,2 6,6 4,8 7,5
0701 Horten 1 668,5  321,5 70,7  304,9  440,0  531,5 6,5 3,9 6,8
0702 Holmestrand  589,2  125,5 28,0  123,5  117,7  194,5 3,3 4,2 8,1
0704 Tønsberg 3 010,7  570,4  121,1  510,1  860,9  948,3 8,4 8,4 10,5
0706 Sandefjord 2 914,0  575,5  121,3  524,4  647,5 1 045,3 6,7 2,6 4,6
0709 Larvik 2 501,1  542,7  116,9  495,5  459,5  886,4 3,3 2,7 6,3
0711 Svelvik  340,8 78,4 17,2 76,7 47,4  121,2 5,2 2,2 5,1
0713 Sande  455,9  111,0 24,4  105,1 57,7  157,7 15,1 13,9 16,3
0714 Hof  162,5 37,4 8,3 37,1 23,1 56,6 7,9 6,8 9,3
0716 Re  512,7  108,2 23,5  106,8 85,3  188,9 8,7 5,3 7,8
0719 Andebu  292,9 62,4 13,8 61,6 58,3 96,9 4,8 4,7 6,1
0720 Stokke  714,5  131,0 29,2  129,3  179,7  245,2 8,5 3,5 7,7
0722 Nøtterøy 1 337,0  302,7 64,7  274,4  184,1  511,1 6,2 5,6 8,2
0723 Tjøme  260,4 69,9 14,2 59,6 24,7 92,0 6,6 5,9 7,9
0728 Lardal  135,8 28,6 6,3 28,3 26,0 46,6 6,1 2,7 5,8
                   
08 Telemark 10 731,6 2 230,7  481,0 1 976,2 2 224,5 3 819,2 5,4 2,5 4,1
0805 Porsgrunn 2 925,7  466,2  101,3  432,8  653,0 1 272,4 7,9 1,8 1,8
0806 Skien 3 194,3  650,5  143,9  612,3  769,3 1 018,2 4,2 2,5 5,5
0807 Notodden  697,2  157,6 34,0  141,0  127,1  237,4 0,9 -0,3 0,7
0811 Siljan  116,5 28,1 6,2 27,8 13,8 40,7 2,1 1,2 3,8
0814 Bamble  841,6  182,5 40,1  172,5  168,8  277,8 2,9 1,6 1,9
0815 Kragerø  547,9  121,7 26,0  117,2  103,8  179,1 5,9 3,1 5,9
0817 Drangedal  188,9 42,8 9,2 42,3 26,2 68,3 4,3 3,9 4,7
0819 Nome  352,4 78,7 16,9 71,9 61,9  123,0 12,4 6,9 12,8
0821 Bø  309,9 66,5 14,2 62,5 63,6  103,1 6,8 4,4 4,5
0822 Sauherad  223,2 50,0 10,9 48,6 40,4 73,3 6,2 5,5 6,2
0826 Tinn  390,1  116,8 23,7 67,7 58,0  123,8 5,6 2,4 3,0
0827 Hjartdal 91,0 24,5 5,0 17,2 12,9 31,3 4,2 3,6 6,0
0828 Seljord  170,2 38,8 8,2 33,0 29,0 61,1 3,5 4,4 6,6
0829 Kviteseid  127,9 29,4 6,4 27,1 23,0 41,9 3,0 3,5 6,2
0830 Nissedal 77,8 23,6 4,7 16,2 11,5 21,9 9,3 16,7 17,6
0831 Fyresdal 68,0 19,3 4,0 14,2 10,6 19,9 3,1 -1,3 -1,4
0833 Tokke  165,3 50,3 10,2 27,5 19,5 57,7 6,0 1,9 1,6
0834 Vinje  243,9 83,3 16,1 44,2 32,1 68,3 4,9 2,0 4,0
                   
09 Aust-Agder 6 778,4 1 437,0  304,9 1 272,4 1 299,6 2 464,4 5,8 1,3 2,5
0901 Risør  355,3 76,1 16,3 72,8 73,6  116,5 1,4 0,8 2,4
0904 Grimstad 1 326,7  285,3 57,9  240,5  217,1  526,0 9,9 1,9 2,8
0906 Arendal 2 847,0  538,1  117,5  515,3  637,1 1 039,0 6,0 1,8 2,4
0911 Gjerstad  107,3 23,3 5,1 23,7 21,8 33,3 -0,2 -3,6 -2,4
0912 Vegårshei 85,6 19,9 4,3 18,6 14,5 28,4 -7,8 -6,1 -6,2
0914 Tvedestrand  306,5 69,9 14,7 63,8 56,0  102,0 3,6 2,0 2,1
0919 Froland  285,7 62,5 13,7 56,9 34,6  118,0 4,6 1,9 5,0
0926 Lillesand  628,3  133,8 28,2  117,4  106,2  242,6 5,7 -0,5 0,1
0928 Birkenes  247,8 51,1 11,3 51,2 51,4 82,7 5,0 0,9 4,7
0929 Åmli 85,6 22,4 4,7 19,3 12,2 26,8 9,5 8,4 20,3
0935 Iveland 59,0 16,5 3,5 13,8 8,3 16,9 4,7 0,0 2,0
0937 Evje og Hornnes  180,9 40,1 8,6 37,2 29,1 66,0 4,7 3,8 7,6
0938 Bygland 61,9 16,8 3,5 13,5 9,4 18,7 2,2 -2,1 -0,7
0940 Valle 87,8 28,7 5,7 14,9 13,8 24,7 6,0 2,8 4,0
0941 Bykle  113,0 52,5 9,7 13,4 14,5 22,9 2,1 -0,1 0,5
                   
10 Vest-Agder 15 234,5 2 342,7  497,8 2 068,2 2 985,1 7 340,6 15,9 2,0 3,8
1001 Kristiansand 10 097,7 1 174,2  246,3 1 018,0 2 040,4 5 618,8 23,3 2,8 4,4
1002 Mandal  832,5  181,2 39,8  171,8  157,6  282,0 4,9 2,6 6,8
1003 Farsund  543,3  120,3 25,4  110,6  105,5  181,5 2,9 1,7 0,1
1004 Flekkefjord  573,8  119,0 26,2  119,1  108,2  201,3 1,1 -0,6 2,5
1014 Vennesla  697,9  150,5 33,7  147,1  132,2  234,4 1,3 0,8 4,0
1017 Songdalen  335,2 69,3 15,4 68,7 61,9  120,0 7,7 5,0 8,0
1018 Søgne  654,2  142,8 30,7  130,6  108,5  241,6 6,3 4,3 8,3
1021 Marnardal  117,5 26,4 5,6 23,9 25,7 35,9 5,3 -2,4 -2,0
1026 Åseral 65,8 24,3 4,7 10,5 13,5 12,8 4,9 0,1 0,8
1027 Audnedal 89,7 19,0 4,2 19,0 19,1 28,4 8,8 1,0 3,8
1029 Lindesnes  218,4 50,9 10,8 49,2 34,4 73,0 2,3 0,1 1,6
1032 Lyngdal  433,3 90,9 19,3 88,0  100,0  135,0 5,6 7,3 5,3
1034 Hægebostad 88,2 20,4 4,4 19,7 14,7 29,1 10,3 6,6 7,0
1037 Kvinesdal  322,3 89,1 18,9 69,3 35,7  109,3 -3,3 -12,3 -9,7
1046 Sirdal  164,8 64,5 12,5 22,7 27,8 37,3 5,2 4,7 5,1
                   
11 Rogaland 45 364,5 7 623,4 1 634,0 6 453,3 12 995,5 16 658,3 6,0 7,0 7,1
1101 Eigersund 1 011,9  205,5 44,4  185,5  204,3  372,2 5,3 -0,1 -0,7
1102 Sandnes 6 226,5 1 141,7  245,0 1 005,7 1 686,6 2 147,4 -9,0 8,0 7,5
1103 Stavanger 19 328,1 2 736,6  582,5 2 159,9 6 313,4 7 535,7 11,9 9,1 8,1
1106 Haugesund 2 693,0  508,0  109,9  466,0  658,8  950,5 6,0 5,1 5,6
1111 Sokndal  201,8 42,5 9,3 39,4 40,3 70,4 6,4 5,9 5,6
1112 Lund  202,2 39,1 8,4 36,2 54,8 63,7 4,8 3,7 6,8
1114 Bjerkreim  168,3 35,5 7,6 33,2 28,7 63,3 11,2 10,8 11,0
1119 Hå 1 122,5  236,8 51,5  223,5  219,4  391,3 11,3 7,5 8,1
1120 Klepp 1 224,0  266,2 57,0  238,8  233,3  428,7 4,1 6,4 7,9
1121 Time 1 164,3  254,5 55,0  229,5  196,6  428,7 6,9 4,3 6,2
1122 Gjesdal  688,1  156,2 34,4  144,6  100,4  252,5 9,2 7,2 9,8
1124 Sola 4 288,7  475,1  102,7  379,8 1 913,6 1 417,5 7,8 6,9 8,7
1127 Randaberg  883,8  182,2 39,1  156,5  170,4  335,6 -10,3 8,1 7,4
1129 Forsand 95,8 34,6 6,8 14,1 15,4 24,9 7,8 4,0 5,2
1130 Strand  736,7  158,9 35,1  149,6  120,2  272,9 7,2 4,3 6,3
1133 Hjelmeland  193,9 56,9 11,4 33,8 31,0 60,8 -0,2 -2,7 -0,8
1134 Suldal  342,0 94,7 18,6 43,4 47,8  137,5 11,5 1,0 1,2
1135 Sauda  269,1 73,2 15,6 54,5 39,0 86,9 4,7 12,8 12,0
1141 Finnøy  199,3 43,3 9,2 40,0 32,1 74,8 10,7 8,4 9,0
1142 Rennesøy  287,1 69,4 14,9 62,7 29,8  110,2 8,7 7,4 7,6
1144 Kvitsøy 29,4 6,6 1,4 6,0 5,5 9,8 3,2 0,9 1,2
1145 Bokn 49,9 11,6 2,6 11,0 7,2 17,6 13,9 14,4 17,5
1146 Tysvær  637,4  141,0 30,6  131,7 99,6  234,5 11,2 9,2 10,0
1149 Karmøy 2 585,1  523,8  114,2  493,2  528,0  925,9 4,4 1,9 3,9
1151 Utsira 14,0 3,2 0,7 3,2 2,4 4,6 5,0 3,6 6,3
1160 Vindafjord  721,4  126,3 26,1  111,7  216,9  240,4 12,7 4,9 4,9
                   
12 Hordaland 38 823,9 7 481,2 1 596,6 6 520,2 8 221,7 15 004,2 6,8 6,2 7,6
1201 Bergen 24 204,1 4 226,7  897,5 3 661,5 5 688,6 9 729,7 7,4 7,3 8,8
1211 Etne  238,8 54,5 11,5 49,3 37,9 85,7 8,3 2,3 3,1
1216 Sveio  282,2 67,2 14,7 64,7 36,9 98,7 11,3 8,5 8,4
1219 Bømlo  843,1  162,1 34,5  150,4  196,6  299,6 2,3 4,3 8,0
1221 Stord 1 424,9  261,2 56,4  241,7  277,0  588,5 -1,2 0,7 -0,3
1222 Fitjar  189,3 39,8 8,2 34,6 35,2 71,5 -3,0 -7,2 -5,5
1223 Tysnes  190,6 38,5 8,1 34,7 25,7 83,6 16,9 13,7 12,7
1224 Kvinnherad  803,9  190,5 40,1  158,5  156,4  258,3 4,8 1,1 1,0
1227 Jondal 56,9 15,0 3,2 12,0 8,8 18,0 1,9 -1,2 -0,2
1228 Odda  460,9  127,8 27,1 82,8 78,9  144,3 7,3 4,5 6,7
1231 Ullensvang  198,4 44,9 9,9 41,4 34,6 67,6 0,7 0,4 2,3
1232 Eidfjord 84,4 37,6 7,2 12,3 8,5 18,8 5,0 4,8 5,5
1233 Ulvik 64,0 22,5 4,6 12,3 7,6 17,0 3,7 1,3 2,7
1234 Granvin 46,0 10,8 2,4 10,5 7,1 15,2 1,1 -1,7 0,7
1235 Voss  867,0  189,1 40,2  163,8  167,5  306,5 6,7 5,0 5,2
1238 Kvam  487,3  113,9 24,0 98,5 87,3  163,6 3,6 0,2 0,6
1241 Fusa  272,7 50,8 10,7 43,7 66,1  101,5 -10,5 -3,6 -0,6
1242 Samnanger  138,6 37,2 8,1 31,5 15,6 46,1 12,4 12,1 15,1
1243 Os 1 067,8  245,0 53,8  228,4  142,1  398,4 8,3 6,9 10,0
1244 Austevoll  632,3  109,4 19,8 71,1  142,3  289,7 4,0 -2,3 -2,0
1245 Sund  366,3 85,2 18,9 82,8 45,9  133,6 11,0 9,7 10,8
1246 Fjell 1 570,1  328,4 71,4  304,4  298,5  567,3 10,4 8,8 11,2
1247 Askøy 1 444,8  336,7 75,4  328,2  187,8  516,8 8,1 7,3 8,7
1251 Vaksdal  209,1 58,3 12,6 44,4 33,8 60,0 4,6 0,9 3,1
1252 Modalen 42,2 19,4 3,7 4,1 7,2 7,8 3,8 8,7 9,7
1253 Osterøy  431,1 92,5 19,9 87,7 80,5  150,6 9,6 7,7 8,3
1256 Meland  398,5 87,0 19,1 85,6 69,7  137,0 8,0 5,2 6,1
1259 Øygarden  250,0 57,7 12,9 56,3 37,3 85,6 12,0 11,7 13,9
1260 Radøy  272,5 63,1 13,9 62,4 42,3 90,8 12,6 14,6 15,2
1263 Lindås  927,3  218,3 48,3  193,4  147,0  320,3 6,9 3,7 4,6
1264 Austrheim  230,0 49,7 10,2 40,8 37,8 91,5 9,4 9,8 11,8
1265 Fedje 32,8 8,3 1,8 7,3 3,5 11,9 0,9 6,5 7,8
1266 Masfjorden 96,1 32,2 6,6 19,3 9,3 28,6 8,4 6,0 6,1
                   
14 Sogn og Fjordane 7 123,2 1 535,6  324,9 1 308,5 1 309,0 2 645,2 7,5 3,8 5,0
1401 Flora  891,5  168,1 36,5  158,5  224,1  304,3 9,7 6,5 6,6
1411 Gulen  203,3 34,1 6,7 26,8 29,4  106,4 19,7 2,8 4,2
1412 Solund 52,2 11,9 2,5 11,6 6,4 19,7 11,4 10,9 11,9
1413 Hyllestad 91,8 20,0 4,3 18,1 19,0 30,4 16,7 -0,8 0,6
1416 Høyanger  240,7 68,7 14,7 50,5 27,5 79,3 8,0 6,1 6,0
1417 Vik  216,9 45,8 9,3 30,7 24,9  106,2 11,0 0,3 0,9
1418 Balestrand 79,0 18,4 3,9 16,0 12,8 27,9 8,2 3,9 4,9
1419 Leikanger  180,9 29,6 6,5 28,1 72,2 44,5 6,2 4,8 6,7
1420 Sogndal  411,7 93,0 20,0 84,1 84,1  130,4 5,6 5,8 6,3
1421 Aurland  145,4 52,0 10,2 21,1 18,4 43,7 6,7 4,3 4,4
1422 Lærdal  134,1 41,0 8,4 26,8 16,2 41,7 3,4 3,1 2,4
1424 Årdal  345,0 97,7 21,0 73,3 40,6  112,4 1,0 -3,4 -2,4
1426 Luster  299,0 92,7 18,7 56,2 39,3 92,1 7,7 5,0 5,9
1428 Askvoll  152,8 36,1 7,9 35,2 17,8 55,7 4,7 6,1 8,1
1429 Fjaler  146,3 30,7 6,7 29,7 23,0 56,3 8,5 4,7 8,7
1430 Gaular  142,2 32,5 6,9 32,2 23,7 46,9 1,3 4,9 7,2
1431 Jølster  150,9 39,1 7,9 34,6 17,5 51,8 6,2 10,4 6,3
1432 Førde 1 019,6  170,5 36,5  158,5  292,3  361,7 2,8 5,2 7,3
1433 Naustdal  124,2 31,3 6,9 31,3 12,8 41,8 5,2 5,3 6,1
1438 Bremanger  257,1 60,1 12,7 45,0 30,3  109,1 7,7 -12,7 -9,4
1439 Vågsøy  418,4 84,6 17,7 77,1 69,9  169,1 3,0 2,1 3,9
1441 Selje  144,2 34,7 7,5 33,4 17,2 51,4 6,7 7,9 8,9
1443 Eid  318,9 73,2 15,8 71,3 45,3  113,3 9,3 8,3 9,6
1444 Hornindal 52,9 13,2 2,9 12,8 6,1 17,9 9,5 6,7 8,8
1445 Gloppen  440,1 70,9 14,9 63,7 49,9  240,7 9,9 3,8 6,0
1449 Stryn  464,3 85,7 18,0 81,9 88,4  190,3 19,8 6,8 8,2
                   
15 Møre og Romsdal 18 701,5 3 583,7  767,1 3 272,6 3 871,6 7 206,6 6,5 4,9 7,1
1502 Molde 2 046,1  374,9 80,5  342,1  546,2  702,3 1,9 6,3 8,8
1504 Ålesund 4 259,7  685,4  144,8  605,6 1 004,6 1 819,2 13,5 5,7 7,3
1505 Kristiansund 1 502,7  319,0 71,2  303,1  268,0  541,3 5,7 5,8 8,5
1511 Vanylven  188,1 44,5 9,5 41,6 30,7 61,9 -7,4 2,8 2,4
1514 Sande  188,0 41,7 9,2 39,0 35,0 63,0 18,0 19,1 24,1
1515 Herøy  958,2  155,0 30,7  129,9  223,2  419,3 15,7 11,2 12,5
1516 Ulstein 1 065,4  125,3 25,7  108,4  336,4  469,7 6,7 4,6 7,2
1517 Hareid  318,4 69,8 15,2 65,6 48,6  119,2 12,9 7,8 9,4
1519 Volda  521,9  109,8 23,7  103,6  111,6  173,2 6,2 6,5 9,5
1520 Ørsta  692,3  130,0 27,8  123,1  131,3  280,1 8,7 4,8 6,5
1523 Ørskog  135,0 26,9 5,9 26,0 25,8 50,4 5,2 5,1 6,4
1524 Norddal 96,6 29,0 5,9 19,2 16,0 26,5 4,2 -0,1 1,2
1525 Stranda  278,5 59,9 13,0 54,8 51,5 99,3 5,1 2,7 8,1
1526 Stordal 56,5 11,4 2,4 10,9 14,8 17,1 2,6 -3,8 -0,6
1528 Sykkylven  591,7  100,9 21,7 94,3  134,2  240,6 -2,7 4,6 7,6
1529 Skodje  232,8 54,7 11,9 46,6 43,2 76,4 -8,2 -10,7 -7,0
1531 Sula  497,4  103,9 22,5  100,2 83,5  187,3 -0,2 6,5 7,5
1532 Giske  415,8 97,7 21,7 95,5 55,0  146,0 8,3 3,9 6,7
1534 Haram  602,3  128,1 27,8  117,9 84,4  244,0 11,4 2,6 5,8
1535 Vestnes  400,1 84,0 17,9 78,8 76,2  143,2 8,2 1,8 4,6
1539 Rauma  505,8 96,4 20,1 85,4 99,3  204,6 -5,3 -3,4 -0,8
1543 Nesset  170,3 46,8 9,9 35,4 25,6 52,6 7,0 -0,2 2,8
1545 Midsund  125,6 26,6 5,7 24,4 19,0 49,8 13,3 6,4 8,0
1546 Sandøy  119,5 20,2 4,3 18,2 20,5 56,3 -39,3 0,2 2,2
1547 Aukra  203,1 48,9 10,7 46,3 24,0 73,2 9,5 5,3 7,7
1548 Fræna  536,1  119,1 26,0  119,6 89,8  181,5 5,5 6,8 9,1
1551 Eide  196,4 42,4 9,1 40,8 40,4 63,6 6,8 7,4 9,1
1554 Averøy  333,6 77,1 16,7 74,6 49,7  115,5 7,3 10,3 11,0
1557 Gjemnes  133,0 32,2 7,0 32,0 17,2 44,6 10,3 8,3 9,4
1560 Tingvoll  137,9 32,4 7,1 33,4 17,4 47,5 9,0 7,2 9,6
1563 Sunndal  409,5  103,2 22,1 88,7 59,6  136,0 4,0 -3,0 -1,9
1566 Surnadal  328,8 70,7 15,1 62,7 48,3  132,0 2,4 3,7 5,0
1567 Rindal  101,6 25,4 5,3 21,1 12,3 37,5 6,6 2,1 3,9
1571 Halsa 80,2 20,4 3,8 16,9 7,2 31,9 -5,8 1,7 5,4
1573 Smøla  106,5 27,0 5,9 25,6 7,3 40,7 6,1 5,5 8,4
1576 Aure  166,1 42,8 9,3 41,4 13,5 59,2 7,5 6,5 9,8
                   
16 Sør-Trøndelag 20 973,9 3 999,6  863,7 3 725,6 4 665,2 7 719,9 6,1 5,2 6,4
1601 Trondheim 14 683,8 2 560,0  553,2 2 348,7 3 700,2 5 521,6 6,2 5,7 6,3
1612 Hemne  219,5 50,9 11,1 48,0 26,6 83,0 7,3 4,5 7,4
1613 Snillfjord 41,3 10,5 2,2 10,3 4,2 14,0 6,9 4,2 4,7
1617 Hitra  218,0 48,7 10,9 50,1 20,1 88,2 15,0 7,2 9,7
1620 Frøya  290,0 69,8 12,2 55,2 32,1  120,7 -19,8 -6,2 19,2
1621 Ørland  287,1 60,2 13,1 60,2 46,8  106,8 8,9 6,1 5,6
1622 Agdenes 82,8 18,0 3,9 18,1 18,0 24,7 3,6 9,1 9,1
1624 Rissa  321,6 69,4 15,2 70,3 66,7  100,1 11,9 8,3 11,4
1627 Bjugn  206,5 45,7 10,0 47,0 32,6 71,3 2,7 1,5 2,6
1630 Åfjord  147,9 35,0 7,6 34,0 17,4 53,9 5,8 7,8 10,4
1632 Roan 39,4 10,0 2,2 10,3 3,0 13,9 8,1 5,4 6,9
1633 Osen 47,7 10,6 2,3 10,9 3,1 20,8 6,4 1,5 2,9
1634 Oppdal  337,7 80,6 16,9 75,2 40,2  124,9 9,9 7,1 6,5
1635 Rennebu  110,3 32,1 6,6 25,7 10,8 35,1 3,5 -2,8 -2,1
1636 Meldal  181,0 41,0 8,8 38,6 29,3 63,4 1,8 1,8 3,7
1638 Orkdal  676,9  129,4 28,7  128,4  159,0  231,5 5,2 2,0 3,8
1640 Røros  340,8 69,3 14,5 62,7 75,6  118,7 10,2 6,8 8,1
1644 Holtålen 88,7 21,5 4,8 21,9 7,3 33,3 9,1 4,7 6,8
1648 Midtre Gauldal  310,1 68,1 14,8 69,1 61,9 96,2 10,5 10,1 12,5
1653 Melhus  766,3  176,1 38,9  174,1  114,0  263,1 6,8 4,7 6,9
1657 Skaun  305,2 75,3 16,5 79,2 31,7  102,5 6,6 5,7 4,1
1662 Klæbu  301,3 76,1 16,6 70,7 36,2  101,7 7,7 4,4 6,6
1663 Malvik  704,8  170,2 37,8  164,4 86,1  246,3 6,3 3,8 5,4
1664 Selbu  209,4 47,0 10,2 43,1 37,5 71,6 4,4 4,1 5,5
1665 Tydal 55,6 24,1 4,7 9,2 4,8 12,8 6,5 2,5 3,3
                   
17 Nord-Trøndelag 7 124,5 1 489,0  326,2 1 463,3 1 365,9 2 480,1 7,0 5,3 6,4
1702 Steinkjer 1 417,6  232,9 51,7  233,4  328,0  571,5 3,1 6,1 7,3
1703 Namsos  617,0  144,8 32,2  145,8 61,8  232,3 6,7 4,8 6,4
1711 Meråker  116,1 32,1 6,7 24,4 20,2 32,6 3,0 6,6 7,4
1714 Stjørdal 1 233,2  261,2 56,6  258,7  249,8  406,9 8,5 7,6 6,0
1717 Frosta  106,8 24,3 5,2 24,8 18,3 34,2 2,5 -0,3 -1,0
1718 Leksvik  177,9 37,3 8,1 37,5 35,5 59,5 7,5 4,5 4,8
1719 Levanger 1 061,5  211,2 46,7  209,6  275,2  318,8 8,0 4,2 7,5
1721 Verdal  744,2  150,3 33,4  152,6  184,2  223,6 8,3 5,5 6,8
1724 Verran  124,0 28,3 6,1 28,3 28,1 33,1 10,9 4,2 6,2
1725 Namdalseid 62,6 15,9 3,6 16,8 4,9 21,4 14,8 13,2 15,6
1736 Snåsa 84,3 21,7 4,7 21,3 9,0 27,6 7,0 4,5 5,3
1738 Lierne 61,3 16,0 3,4 15,2 5,6 21,1 3,6 -0,8 -0,4
1739 Røyrvik 25,9 9,3 1,9 5,6 2,3 6,8 5,3 8,7 11,2
1740 Namsskogan 48,6 17,9 3,6 9,2 4,1 13,9 -0,6 0,0 1,2
1742 Grong  121,3 32,5 7,0 26,7 10,3 44,8 7,2 4,4 6,0
1743 Høylandet 54,3 12,5 2,7 13,1 5,9 20,1 6,7 5,2 5,7
1744 Overhalla  173,1 40,6 9,1 40,8 23,7 59,0 8,7 5,3 7,9
1748 Fosnes 22,6 6,0 1,3 6,3 1,6 7,4 1,6 -0,6 2,0
1749 Flatanger 52,8 11,4 2,5 11,5 4,9 22,6 19,5 6,6 8,1
1750 Vikna  264,3 50,5 10,9 50,6 19,9  132,5 14,5 4,1 5,8
1751 Nærøy  210,4 52,5 11,4 52,8 16,3 77,4 5,8 3,0 3,1
1755 Leka 22,4 5,7 1,3 6,1 2,0 7,4 3,2 2,8 4,9
1756 Inderøy  322,5 74,2 16,2 72,4 54,4  105,4 8,1 5,7 7,7
                   
18 Nordland 13 123,9 3 008,1  656,4 2 796,1 1 488,8 5 174,5 6,5 5,2 6,3
1804 Bodø 3 147,7  666,2  147,3  641,8  569,2 1 123,3 6,2 6,4 6,2
1805 Narvik 1 074,9  253,2 55,7  229,4  118,4  418,2 10,1 5,7 6,0
1811 Bindal 64,3 20,5 4,3 14,8 4,9 19,7 6,5 3,1 5,0
1812 Sømna 79,0 19,4 4,3 20,5 6,6 28,2 10,4 7,1 7,0
1813 Brønnøy  361,9 87,1 18,9 86,8 28,2  140,9 6,9 6,7 6,4
1815 Vega 50,1 12,8 2,8 13,4 3,1 17,9 4,2 4,5 7,6
1816 Vevelstad 20,1 5,3 1,2 5,6 1,3 6,8 11,1 12,2 12,8
1818 Herøy 81,0 19,4 4,3 18,8 7,7 30,8 6,0 6,2 9,2
1820 Alstahaug  364,9 89,2 19,8 88,1 29,7  138,1 8,3 7,9 7,2
1822 Leirfjord 82,0 20,7 4,7 21,8 5,9 28,8 9,5 7,3 9,4
1824 Vefsn  758,2  161,2 35,7  154,4 56,5  350,4 6,3 3,3 6,5
1825 Grane 57,7 16,5 3,6 14,9 4,5 18,2 2,3 1,5 5,1
1826 Hattfjelldal 56,6 15,2 3,2 13,4 5,8 19,1 3,9 -0,6 1,8
1827 Dønna 62,3 14,9 3,3 15,7 5,5 22,9 10,1 9,7 12,9
1828 Nesna 73,1 16,8 3,7 17,2 9,5 26,0 10,0 3,2 3,8
1832 Hemnes  211,6 75,6 15,5 45,9 13,9 60,8 2,6 -6,8 -4,9
1833 Rana 1 414,9  342,7 73,4  293,1  166,6  539,1 10,7 10,9 10,1
1834 Lurøy  119,8 23,4 4,9 21,9 10,9 58,6 -4,0 6,7 8,1
1835 Træna 23,5 5,5 1,2 5,5 2,8 8,5 7,0 1,3 2,5
1836 Rødøy 62,8 13,5 2,9 13,4 4,7 28,3 -3,1 -0,3 0,9
1837 Meløy  402,9  104,8 22,3 82,4 59,7  133,8 0,2 3,6 4,1
1838 Gildeskål 95,6 26,2 5,5 21,5 9,4 33,0 13,1 11,6 12,7
1839 Beiarn 47,8 14,3 3,0 9,7 4,6 16,2 -4,3 -14,5 -10,9
1840 Saltdal  223,3 54,1 11,8 52,2 19,8 85,4 3,8 2,2 3,8
1841 Fauske  583,1  118,0 26,0  108,7 35,5  294,9 10,0 -0,8 1,4
1845 Sørfold  208,8 34,9 7,2 21,4 11,2  134,1 -6,5 -5,8 -1,7
1848 Steigen  116,7 26,5 5,8 27,0 11,3 46,1 -40,3 6,4 9,4
1849 Hamarøy  111,3 24,5 5,2 18,5 8,7 54,5 2,6 -2,0 -0,7
1850 Tysfjord 95,1 23,5 5,2 20,7 7,7 38,0 16,2 1,0 3,5
1851 Lødingen  106,0 26,0 5,6 23,6 9,1 41,7 -8,2 -3,5 -1,8
1852 Tjeldsund 52,0 13,7 3,1 14,2 3,6 17,4 6,9 4,7 9,4
1853 Evenes 66,9 14,5 3,2 13,7 4,3 31,2 19,6 7,3 8,3
1854 Ballangen  101,4 24,4 5,5 25,3 7,8 38,4 3,2 -0,3 1,4
1856 Røst 31,7 6,8 1,5 6,8 2,4 14,2 5,5 -4,2 -4,6
1857 Værøy 48,5 9,4 2,0 8,9 3,4 24,8 10,7 15,9 17,4
1859 Flakstad 60,5 15,6 3,3 15,0 4,9 21,7 7,2 2,6 4,9
1860 Vestvågøy  501,3  121,0 26,5  120,2 39,6  194,0 7,9 7,6 9,6
1865 Vågan  471,4  109,0 23,8  108,2 48,3  182,1 13,3 9,3 11,3
1866 Hadsel  431,0 97,5 21,4 95,6 26,9  189,7 10,4 9,0 11,6
1867 Bø  105,0 25,8 5,7 27,1 8,1 38,3 6,2 2,0 5,3
1868 Øksnes  257,0 54,2 11,7 54,4 26,7  110,1 8,2 7,0 9,4
1870 Sortland  503,7  110,9 24,3  112,9 48,2  207,4 7,1 3,2 6,8
1871 Andøy  279,3 59,4 13,1 57,7 27,7  121,5 11,4 2,1 4,3
1874 Moskenes 57,0 14,0 3,0 14,2 4,3 21,5 9,6 5,9 3,5
                   
19 Troms Romsa 8 742,3 2 004,6  440,0 1 954,9 1 081,8 3 261,0 9,1 8,3 8,6
1901 Harstad 1 146,9  272,5 60,2  261,9 99,9  452,3 11,5 12,1 11,7
1902 Tromsø 4 613,1  949,4  209,1  934,7  806,1 1 713,7 8,6 7,1 7,1
1911 Kvæfjord  121,8 30,3 6,7 31,4 11,1 42,4 5,7 5,4 4,4
1913 Skånland  138,6 33,4 7,4 33,4 9,1 55,2 14,5 8,6 10,8
1915 Bjarkøy 17,8 4,8 1,0 4,6 1,3 6,0 6,6 6,0 8,7
1917 Ibestad 71,6 14,8 3,1 14,4 4,8 34,5 24,6 1,2 1,8
1919 Gratangen 50,2 10,7 2,3 10,8 4,3 22,1 7,2 4,1 5,7
1920 Lavangen 34,8 8,9 2,0 9,3 3,2 11,4 5,7 4,6 4,5
1922 Bardu  205,9 60,9 13,3 49,3 11,2 71,3 5,6 1,8 3,2
1923 Salangen 88,5 22,4 4,9 22,5 7,9 30,8 -1,3 1,7 2,1
1924 Målselv  357,3 93,3 20,3 84,3 22,1  137,2 9,8 9,3 9,2
1925 Sørreisa  149,4 38,4 8,2 37,0 8,3 57,6 3,8 2,9 4,9
1926 Dyrøy 46,5 12,1 2,7 12,5 3,7 15,6 4,4 3,3 5,0
1927 Tranøy 59,3 15,1 3,3 15,4 4,7 20,7 3,6 3,3 3,7
1928 Torsken 57,9 10,5 2,3 10,1 4,6 30,4 50,4 16,3 16,9
1929 Berg 52,4 11,7 2,6 11,4 4,3 22,4 6,2 -0,2 2,5
1931 Lenvik  557,6  133,1 28,4  127,5 55,2  213,6 -0,3 0,7 1,1
1933 Balsfjord  215,5 55,4 12,3 57,0 15,8 75,2 7,5 5,9 8,2
1936 Karlsøy 78,5 25,0 5,5 25,7 0,7 21,7 5,9 2,5 3,4
1938 Lyngen  103,8 30,9 6,8 32,4 0,7 33,1 6,4 4,8 7,1
1939 Storfjord 62,5 21,8 4,7 18,8 0,0 17,2 -1,8 -5,2 -4,1
1940 Gáivuotna Kåfjord 62,6 22,0 4,7 20,5 0,1 15,3 11,1 10,8 9,8
1941 Skjervøy 96,0 29,4 6,7 31,4 1,6 26,9 5,4 3,0 5,3
1942 Nordreisa  165,4 49,0 10,9 50,8 1,1 53,6 5,0 3,7 3,8
1943 Kvænangen  188,2 48,9 10,6 47,7 0,0 81,0 88,7  203,1  224,9
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 059,2  908,8  202,5  896,4 33,4 1 018,2 7,3 4,2 5,8
2002 Vardø 74,5 23,0 5,2 23,5 0,5 22,3 12,4 8,7 9,7
2003 Vadsø  277,8 77,7 17,4 75,6 0,3  106,7 5,9 3,8 5,8
2004 Hammerfest  506,2  147,4 33,5  144,0 20,2  161,1 6,4 -0,3 1,4
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 76,3 24,5 5,3 26,4 0,0 20,1 -2,2 -5,6 -5,1
2012 Alta  780,0  231,9 50,7  228,9 4,6  263,8 8,2 8,6 9,4
2014 Loppa 35,2 11,1 2,5 11,6 0,0 10,1 10,9 7,4 10,7
2015 Hasvik 33,3 10,8 2,4 10,5 0,0 9,5 -1,0 -2,5 1,0
2017 Kvalsund 34,2 11,2 2,5 10,5 0,0 10,1 8,5 6,9 9,6
2018 Måsøy 51,7 14,7 3,2 14,4 0,1 19,4 9,1 1,5 4,5
2019 Nordkapp  129,4 39,5 8,9 39,9 0,0 41,0 10,0 7,2 9,8
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  152,7 46,3 10,4 47,0 0,1 48,8 8,0 5,0 8,2
2021 Kárásjohka - Karasjok 85,4 26,5 6,0 28,9 0,5 23,5 4,1 2,0 4,7
2022 Lebesby 48,4 15,9 3,5 13,7 0,0 15,3 1,7 -1,3 0,3
2023 Gamvik 35,5 11,3 2,5 11,5 0,0 10,2 -0,2 2,5 3,9
2024 Berlevåg 36,7 11,6 2,6 11,7 0,1 10,7 3,1 0,8 4,3
2025 Deatnu Tana  103,4 30,4 6,7 31,2 0,1 35,0 4,8 2,5 4,5
2027 Unjárga Nesseby 28,2 9,0 2,0 9,4 0,0 7,7 11,2 7,6 8,6
2028 Båtsfjord 84,1 24,9 5,5 25,8 3,5 24,5 9,6 4,0 4,9
2030 Sør-Varanger  486,2  141,0 31,5  131,8 3,3  178,5 9,6 4,7 5,9
                   
2199 Svalbard  484,7 0,0 0,0 66,2 0,0  418,5 45,7 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  113 382,2  233,5 54,2  366,0  672,7  112 055,7 26,2 45,3 46,6
2311 Nordsjøen  110 015,3 0,0 0,0 0,0 0,0  110 015,3 26,2 . .
2312 Stavanger 3 366,8  233,5 54,2  366,0  672,7 2 040,4 26,1 45,3 46,6
                   
24 Kildeskatt på pensjon  211,2 0,0 0,0 0,0 0,0  211,2 2,6 . .
2435 Kildeskatt på pensjon  211,2 0,0 0,0 0,0 0,0  211,2 2,6 . .

Standardtegn i tabeller