Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-juli. 2011 og 2012. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt  477 124  522 450 9,5 70 518 73 866 4,7 14 822 15 713 6,0
                   
01 Østfold 15 587 16 382 5,1 3 204 3 339 4,2  689  724 5,0
02 Akershus 50 634 54 666 8,0 9 028 9 377 3,9 1 895 2 006 5,8
03 Oslo 84 733 85 731 1,2 11 486 11 931 3,9 2 305 2 405 4,3
04 Hedmark 10 229 10 701 4,6 2 096 2 175 3,8  446  473 6,0
05 Oppland 9 975 10 427 4,5 2 163 2 241 3,6  456  481 5,5
06 Buskerud 18 946 19 786 4,4 3 699 3 861 4,4  773  815 5,4
07 Vestfold 13 979 14 896 6,6 2 924 3 065 4,8  613  660 7,5
08 Telemark 10 182 10 732 5,4 2 176 2 231 2,5  462  481 4,1
09 Aust-Agder 6 404 6 778 5,8 1 418 1 437 1,3  297  305 2,5
10 Vest-Agder 13 143 15 234 15,9 2 297 2 343 2,0  479  498 3,8
11 Rogaland 42 777 45 364 6,0 7 128 7 623 7,0 1 526 1 634 7,1
12 Hordaland 36 338 38 824 6,8 7 043 7 481 6,2 1 484 1 597 7,6
14 Sogn og Fjordane 6 626 7 123 7,5 1 479 1 536 3,8  309  325 5,0
15 Møre og Romsdal 17 566 18 702 6,5 3 418 3 584 4,9  716  767 7,1
16 Sør-Trøndelag 19 775 20 974 6,1 3 802 4 000 5,2  811  864 6,4
17 Nord-Trøndelag 6 659 7 124 7,0 1 414 1 489 5,3  307  326 6,4
18 Nordland 12 327 13 124 6,5 2 859 3 008 5,2  618  656 6,3
19 Troms Romsa 8 011 8 742 9,1 1 851 2 005 8,3  405  440 8,6
20 Finnmark Finnmárku 2 851 3 059 7,3  872  909 4,2  191  202 5,8
21 Svalbard  333  485 45,7 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 89 844  113 382 26,2  161  234 45,3 37 54 46,6
24 Kildeskatt på pensjon  206  211 2,6 . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt 88 007 93 791 6,6 61 227 64 974 6,1  242 550  274 106 13,0
                   
01 Østfold 3 205 3 363 4,9 2 999 3 168 5,6 5 489 5 788 5,4
02 Akershus 10 479 11 125 6,2 7 635 7 990 4,6 21 597 24 169 11,9
03 Oslo 24 051 25 303 5,2 8 930 9 264 3,7 37 963 36 828 -3,0
04 Hedmark 2 212 2 359 6,6 1 995 2 109 5,7 3 480 3 586 3,1
05 Oppland 1 863 1 922 3,2 1 975 2 094 6,0 3 518 3 690 4,9
06 Buskerud 3 992 4 292 7,5 3 195 3 374 5,6 7 287 7 445 2,2
07 Vestfold 3 037 3 212 5,8 2 654 2 837 6,9 4 751 5 122 7,8
08 Telemark 2 097 2 224 6,1 1 883 1 976 5,0 3 564 3 819 7,2
09 Aust-Agder 1 255 1 300 3,6 1 202 1 272 5,9 2 233 2 464 10,4
10 Vest-Agder 2 849 2 985 4,8 1 944 2 068 6,4 5 573 7 341 31,7
11 Rogaland 11 744 12 995 10,7 5 965 6 453 8,2 16 414 16 658 1,5
12 Hordaland 7 679 8 222 7,1 6 098 6 520 6,9 14 034 15 004 6,9
14 Sogn og Fjordane 1 221 1 309 7,2 1 233 1 308 6,1 2 383 2 645 11,0
15 Møre og Romsdal 3 733 3 872 3,7 3 042 3 273 7,6 6 657 7 207 8,3
16 Sør-Trøndelag 4 386 4 665 6,4 3 506 3 726 6,3 7 269 7 720 6,2
17 Nord-Trøndelag 1 254 1 366 8,9 1 373 1 463 6,6 2 312 2 480 7,3
18 Nordland 1 413 1 489 5,4 2 630 2 796 6,3 4 807 5 174 7,6
19 Troms Romsa 1 028 1 082 5,3 1 802 1 955 8,5 2 924 3 261 11,5
20 Finnmark Finnmárku 24 33 36,4  846  896 6,0  917 1 018 11,0
21 Svalbard . . . 52 66 27,5  281  419 49,1
23 Kontinentalsokkelen  483  673 39,1  270  366 35,8 88 894  112 056 26,1
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . .  206  211 2,6

Standardtegn i tabeller