Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-juni. 2011 og 2012. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt  409 104  448 043 9,5 58 085 60 073 3,4 12 118 12 785 5,5
                   
01 Østfold 12 653 13 242 4,7 2 615 2 680 2,5  559  581 3,9
02 Akershus 42 052 45 459 8,1 7 501 7 682 2,4 1 564 1 647 5,3
03 Oslo 71 809 72 059 0,3 9 596 9 847 2,6 1 912 1 987 4,0
04 Hedmark 8 271 8 637 4,4 1 711 1 759 2,8  361  382 5,8
05 Oppland 8 123 8 475 4,3 1 775 1 819 2,5  371  391 5,1
06 Buskerud 15 610 16 174 3,6 3 048 3 134 2,8  633  661 4,5
07 Vestfold 11 271 11 964 6,1 2 385 2 462 3,2  496  531 6,9
08 Telemark 8 241 8 693 5,5 1 786 1 813 1,5  376  390 3,9
09 Aust-Agder 5 208 5 516 5,9 1 167 1 169 0,2  243  248 2,0
10 Vest-Agder 10 938 12 872 17,7 1 885 1 890 0,3  391  402 3,0
11 Rogaland 34 811 36 155 3,9 5 861 6 178 5,4 1 248 1 326 6,3
12 Hordaland 29 851 31 837 6,7 5 786 6 075 5,0 1 209 1 298 7,4
14 Sogn og Fjordane 5 436 5 824 7,1 1 231 1 265 2,7  255  267 4,5
15 Møre og Romsdal 14 321 15 299 6,8 2 790 2 891 3,6  580  619 6,7
16 Sør-Trøndelag 16 211 17 146 5,8 3 131 3 247 3,7  663  701 5,7
17 Nord-Trøndelag 5 375 5 743 6,8 1 151 1 199 4,1  248  263 6,1
18 Nordland 10 106 10 745 6,3 2 342 2 437 4,0  502  531 5,9
19 Troms Romsa 6 489 7 145 10,1 1 500 1 623 8,2  326  357 9,4
20 Finnmark Finnmárku 2 318 2 504 8,0  704  729 3,6  153  163 6,1
21 Svalbard  284  414 45,7 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 89 583  112 014 25,0  121  174 43,0 28 41 46,0
24 Kildeskatt på pensjon  142  126 -11,3 . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt 64 842 69 073 6,5 49 620 52 709 6,2  224 439  253 404 12,9
                   
01 Østfold 2 349 2 489 6,0 2 415 2 541 5,2 4 715 4 951 5,0
02 Akershus 7 742 8 204 6,0 6 274 6 557 4,5 18 971 21 370 12,6
03 Oslo 17 907 18 779 4,9 7 389 7 680 3,9 35 005 33 765 -3,5
04 Hedmark 1 616 1 727 6,8 1 605 1 704 6,2 2 977 3 064 2,9
05 Oppland 1 364 1 401 2,7 1 591 1 691 6,3 3 022 3 174 5,0
06 Buskerud 2 919 3 142 7,7 2 588 2 727 5,4 6 423 6 510 1,4
07 Vestfold 2 213 2 348 6,1 2 138 2 284 6,8 4 039 4 341 7,5
08 Telemark 1 532 1 623 5,9 1 505 1 585 5,3 3 042 3 282 7,9
09 Aust-Agder  921  952 3,3  967 1 026 6,1 1 910 2 121 11,1
10 Vest-Agder 2 069 2 152 4,0 1 560 1 660 6,4 5 034 6 768 34,5
11 Rogaland 8 681 9 645 11,1 4 835 5 232 8,2 14 186 13 774 -2,9
12 Hordaland 5 622 5 993 6,6 4 932 5 284 7,1 12 302 13 187 7,2
14 Sogn og Fjordane  887  932 5,1  991 1 055 6,4 2 072 2 305 11,3
15 Møre og Romsdal 2 713 2 849 5,0 2 441 2 637 8,0 5 797 6 304 8,7
16 Sør-Trøndelag 3 219 3 433 6,7 2 844 3 024 6,3 6 355 6 741 6,1
17 Nord-Trøndelag  913  993 8,8 1 099 1 175 6,9 1 965 2 113 7,6
18 Nordland 1 036 1 084 4,7 2 102 2 243 6,7 4 123 4 449 7,9
19 Troms Romsa  750  795 6,0 1 442 1 584 9,9 2 471 2 786 12,7
20 Finnmark Finnmárku 18 25 37,2  671  719 7,0  772  869 12,6
21 Svalbard . . . 30 33 10,1  254  381 49,9
23 Kontinentalsokkelen  371  507 36,5  200  269 34,5 88 863  111 024 24,9
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . .  142  126 -11,3

Standardtegn i tabeller