Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-mai. 2011 og 2012. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt  376 790  408 316 8,4 57 282 59 252 3,4 11 952 12 608 5,5
                   
01 Østfold 12 535 13 045 4,1 2 587 2 635 1,9  553  571 3,3
02 Akershus 41 477 44 881 8,2 7 374 7 534 2,2 1 538 1 614 5,0
03 Oslo 70 958 71 403 0,6 9 396 9 741 3,7 1 873 1 966 5,0
04 Hedmark 8 209 8 531 3,9 1 696 1 732 2,2  358  376 5,1
05 Oppland 8 045 8 372 4,1 1 754 1 792 2,2  367  385 4,8
06 Buskerud 15 487 15 941 2,9 3 016 3 073 1,9  626  648 3,6
07 Vestfold 11 161 11 813 5,8 2 357 2 424 2,9  491  522 6,4
08 Telemark 8 175 8 615 5,4 1 770 1 794 1,4  372  386 3,7
09 Aust-Agder 5 163 5 462 5,8 1 155 1 155 0,0  241  245 1,8
10 Vest-Agder 10 831 12 768 17,9 1 858 1 863 0,3  385  396 2,9
11 Rogaland 34 486 35 917 4,2 5 777 6 102 5,6 1 230 1 309 6,4
12 Hordaland 29 579 31 489 6,5 5 720 5 999 4,9 1 195 1 282 7,3
14 Sogn og Fjordane 5 401 5 740 6,3 1 222 1 253 2,6  253  264 4,3
15 Møre og Romsdal 14 153 15 147 7,0 2 758 2 853 3,4  574  611 6,5
16 Sør-Trøndelag 16 069 17 005 5,8 3 094 3 212 3,8  655  693 5,8
17 Nord-Trøndelag 5 329 5 697 6,9 1 139 1 188 4,3  245  260 6,2
18 Nordland 10 028 10 638 6,1 2 321 2 409 3,8  497  525 5,6
19 Troms Romsa 6 395 7 087 10,8 1 479 1 605 8,5  322  353 9,7
20 Finnmark Finnmárku 2 288 2 477 8,3  694  720 3,9  151  161 6,3
21 Svalbard  284  414 45,8 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 60 653 75 749 24,9  118  167 41,2 27 39 44,1
24 Kjeldeskatt på pensjon 83  126 51,3 . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt 64 395 68 650 6,6 48 966 51 979 6,2  194 196  215 828 11,1
                   
01 Østfold 2 330 2 462 5,7 2 390 2 498 4,5 4 676 4 879 4,4
02 Akershus 7 629 8 157 6,9 6 175 6 429 4,1 18 760 21 146 12,7
03 Oslo 17 819 18 690 4,9 7 242 7 600 4,9 34 628 33 405 -3,5
04 Hedmark 1 605 1 718 7,0 1 592 1 678 5,4 2 958 3 026 2,3
05 Oppland 1 353 1 388 2,5 1 573 1 667 6,0 2 998 3 140 4,8
06 Buskerud 2 903 3 125 7,6 2 562 2 674 4,4 6 380 6 421 0,6
07 Vestfold 2 198 2 333 6,1 2 115 2 249 6,4 4 001 4 285 7,1
08 Telemark 1 521 1 612 6,0 1 492 1 567 5,1 3 021 3 256 7,8
09 Aust-Agder  916  944 3,1  957 1 013 5,9 1 895 2 104 11,0
10 Vest-Agder 2 055 2 142 4,2 1 539 1 636 6,3 4 995 6 731 34,8
11 Rogaland 8 653 9 591 10,8 4 769 5 166 8,3 14 056 13 748 -2,2
12 Hordaland 5 575 5 929 6,3 4 877 5 217 7,0 12 213 13 062 7,0
14 Sogn og Fjordane  883  927 5,0  983 1 044 6,2 2 061 2 252 9,2
15 Møre og Romsdal 2 690 2 832 5,3 2 414 2 602 7,8 5 718 6 248 9,3
16 Sør-Trøndelag 3 201 3 423 6,9 2 811 2 991 6,4 6 309 6 686 6,0
17 Nord-Trøndelag  910  988 8,6 1 088 1 164 7,0 1 948 2 097 7,6
18 Nordland 1 029 1 079 4,8 2 082 2 216 6,4 4 099 4 410 7,6
19 Troms Romsa  746  791 6,0 1 422 1 567 10,2 2 426 2 771 14,2
20 Finnmark Finnmárku 18 24 33,7  662  710 7,3  763  862 12,9
21 Svalbard . . . 30 33 10,0  254  381 49,9
23 Kontinentalsokkelen  361  495 37,0  194  258 33,3 59 952 74 789 24,7
24 Kjeldeskatt på pensjon 0 0 . . . . 83  126 51,3

Standardtegn i tabeller