Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-april. 2011 og 2012. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt  270 166  297 783 10,2 35 459 36 185 2,0 7 285 7 717 5,9
                   
01 Østfold 8 229 8 670 5,4 1 609 1 622 0,8  340  352 3,5
02 Akershus 27 334 28 734 5,1 4 340 4 476 3,1  895  968 8,1
03 Oslo 48 435 49 361 1,9 5 586 5 701 2,1 1 091 1 151 5,5
04 Hedmark 5 448 5 663 3,9 1 063 1 073 0,9  220  233 5,7
05 Oppland 5 358 5 601 4,5 1 118 1 114 -0,4  230  239 4,1
06 Buskerud 10 308 10 787 4,7 1 861 1 885 1,3  381  397 4,2
07 Vestfold 7 195 7 697 7,0 1 440 1 468 2,0  295  318 7,8
08 Telemark 5 443 5 797 6,5 1 152 1 149 -0,3  237  246 3,7
09 Aust-Agder 3 378 3 636 7,6  741  729 -1,6  152  154 1,2
10 Vest-Agder 7 314 8 070 10,3 1 177 1 167 -0,9  241  250 3,7
11 Rogaland 21 903 24 023 9,7 3 550 3 705 4,4  749  797 6,4
12 Hordaland 19 390 21 279 9,7 3 561 3 684 3,4  730  790 8,2
14 Sogn og Fjordane 3 646 3 857 5,8  815  817 0,2  166  171 3,0
15 Møre og Romsdal 9 560 10 400 8,8 1 761 1 784 1,3  360  383 6,3
16 Sør-Trøndelag 10 670 11 341 6,3 1 932 1 964 1,7  402  422 5,1
17 Nord-Trøndelag 3 570 3 809 6,7  726  740 1,9  154  162 5,6
18 Nordland 6 677 7 264 8,8 1 518 1 551 2,2  319  337 5,6
19 Troms Romsa 4 312 4 682 8,6  973  991 1,8  208  219 5,1
20 Finnmark Finnmárku 1 521 1 643 8,0  453  453 0,1 97  102 4,5
21 Svalbard  224  278 24,5 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 60 123 75 060 24,8 83  114 37,6 19 27 44,3
24 Kildeskatt på pensjon  128  130 2,0 . . . . . .
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m.   Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt 43 406 46 333 6,7 29 303 31 653 8,0  154 713  175 895 13,7
                   
01 Østfold 1 594 1 691 6,1 1 444 1 534 6,3 3 242 3 470 7,0
02 Akershus 5 207 5 536 6,3 3 578 3 861 7,9 13 315 13 893 4,3
03 Oslo 11 974 12 612 5,3 4 209 4 494 6,8 25 576 25 404 -0,7
04 Hedmark 1 095 1 179 7,6  965 1 035 7,2 2 104 2 143 1,9
05 Oppland  936  954 2,0  957 1 021 6,6 2 117 2 274 7,4
06 Buskerud 1 973 2 135 8,2 1 518 1 622 6,9 4 575 4 749 3,8
07 Vestfold 1 500 1 593 6,2 1 260 1 368 8,6 2 701 2 950 9,2
08 Telemark 1 039 1 099 5,8  906  963 6,3 2 110 2 341 11,0
09 Aust-Agder  626  648 3,5  581  623 7,1 1 278 1 483 16,0
10 Vest-Agder 1 412 1 466 3,9  925 1 009 9,0 3 559 4 178 17,4
11 Rogaland 5 528 6 148 11,2 2 836 3 136 10,6 9 240 10 237 10,8
12 Hordaland 3 811 4 073 6,9 2 921 3 186 9,1 8 366 9 546 14,1
14 Sogn og Fjordane  607  633 4,3  602  638 6,0 1 456 1 598 9,8
15 Møre og Romsdal 1 834 1 938 5,7 1 483 1 620 9,2 4 123 4 675 13,4
16 Sør-Trøndelag 2 180 2 331 6,9 1 693 1 825 7,8 4 463 4 798 7,5
17 Nord-Trøndelag  621  675 8,8  665  718 8,0 1 404 1 514 7,8
18 Nordland  700  734 4,9 1 280 1 383 8,0 2 861 3 260 13,9
19 Troms Romsa  513  540 5,2  904  968 7,0 1 713 1 965 14,7
20 Finnmark Finnmárku 12 18 52,3  416  445 7,1  543  625 15,0
21 Svalbard . . . 29 32 10,9  195  246 26,5
23 Kontinentalsokkelen  244  330 35,0  132  172 29,7 59 644 74 417 24,8
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . .  128  130 2,0

Standardtegn i tabeller