Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-februar 2012. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  141 594,1 15 169,9 3 271,7 13 541,6 24 460,2 85 150,7 10,0 -6,3 3,4
                   
01 Østfold 4 035,7  673,7  147,5  645,9  887,9 1 680,7 6,2 -9,9 -0,3
0101 Halden  373,8 65,1 14,5 64,8 80,6  148,8 2,2 -11,6 -0,3
0104 Moss  449,3 76,5 17,0 76,2 96,4  183,3 7,6 -7,7 2,0
0105 Sarpsborg  835,3  125,9 28,0  123,9  182,0  375,4 6,2 -8,0 2,6
0106 Fredrikstad 1 072,6  181,2 39,6  175,9  286,2  389,7 3,0 -8,8 0,2
0111 Hvaler 48,3 10,9 2,3 9,6 7,6 17,8 -0,6 -14,9 -5,3
0118 Aremark 13,4 3,1 0,6 2,7 2,1 4,8 -7,2 -23,1 -15,6
0119 Marker 44,1 7,1 1,5 7,0 8,7 19,7 5,4 -12,6 -4,9
0121 Rømskog 8,0 1,7 0,4 1,5 2,1 2,3 -8,0 -11,9 -0,8
0122 Trøgstad 57,7 11,7 2,5 11,4 10,0 22,1 1,2 -10,9 -1,3
0123 Spydeberg 80,9 14,9 3,2 12,7 18,5 31,6 10,7 -4,8 3,3
0124 Askim  379,3 46,7 9,7 35,0 56,9  230,9 28,9 -21,3 -15,1
0125 Eidsberg  139,7 24,9 5,4 24,7 28,6 56,1 -0,7 -13,0 -3,8
0127 Skiptvet 41,4 9,5 2,1 8,7 6,1 15,0 4,4 -1,8 7,3
0128 Rakkestad  101,9 17,0 3,7 16,9 24,3 40,0 8,4 -10,1 0,6
0135 Råde 87,0 17,5 3,8 16,4 18,5 30,8 3,4 -5,8 6,0
0136 Rygge  195,8 36,3 8,0 34,5 44,5 72,5 2,9 -8,5 1,6
0137 Våler 51,4 11,4 2,5 11,2 7,8 18,6 1,7 -7,1 2,3
0138 Hobøl 55,7 12,3 2,7 12,6 6,8 21,2 5,1 -5,9 3,7
                   
02 Akershus 12 796,9 1 810,5  391,6 1 605,1 2 890,1 6 099,5 3,6 -7,0 2,9
0211 Vestby  257,2 42,9 9,3 40,7 48,1  116,1 2,0 -11,0 -0,4
0213 Ski  547,6 92,8 20,5 86,0 96,3  252,0 20,5 -1,5 9,5
0214 Ås  273,6 48,3 10,6 45,7 58,6  110,4 10,4 -3,2 10,4
0215 Frogn  228,3 47,5 10,2 42,9 34,2 93,6 6,5 -8,4 -0,1
0216 Nesodden  229,8 50,4 11,3 48,9 32,2 87,0 5,1 -8,4 2,5
0217 Oppegård  585,8 89,3 19,6 77,6  130,0  269,2 12,0 -7,7 2,2
0219 Bærum 4 413,5  466,5 97,3  363,5 1 123,9 2 362,4 -4,0 -6,3 3,1
0220 Asker 1 741,7  223,1 45,7  173,8  332,1  967,1 13,1 -6,3 2,0
0221 Aurskog-Høland  176,0 32,8 7,4 34,7 32,4 68,8 6,7 -10,7 0,6
0226 Sørum  384,2 48,1 10,6 44,7 38,0  242,9 13,8 -9,9 -1,1
0227 Fet  142,7 32,3 7,0 29,3 18,6 55,5 0,2 -6,2 5,4
0228 Rælingen  201,5 46,5 10,6 45,6 20,8 78,0 5,1 -9,2 2,2
0229 Enebakk  134,3 27,6 6,2 27,7 24,4 48,4 -2,8 -10,7 -1,4
0230 Lørenskog  848,1  106,8 23,8 99,5  273,2  344,6 5,6 -7,2 1,3
0231 Skedsmo  939,9  152,1 34,1  144,0  241,1  368,7 5,2 -7,1 3,4
0233 Nittedal  365,7 65,3 14,6 62,0 71,0  152,8 0,8 -7,7 3,0
0234 Gjerdrum 86,8 18,2 4,0 17,2 11,3 36,1 7,9 -7,4 0,9
0235 Ullensaker  631,2 87,3 19,6 85,4  216,2  222,8 5,0 -5,1 4,8
0236 Nes  216,0 47,5 10,6 47,7 31,9 78,3 4,7 -8,2 2,4
0237 Eidsvoll  232,9 51,1 11,5 53,1 34,3 82,9 1,0 -9,6 2,3
0238 Nannestad  132,2 28,2 6,2 29,0 16,9 51,8 6,9 -9,5 -0,2
0239 Hurdal 27,9 5,8 1,3 6,0 4,7 10,0 -0,2 -8,7 0,2
                   
0301 Oslo 23 343,8 2 270,9  472,6 1 850,0 6 617,0 12 133,3 1,3 -6,6 2,9
                   
04 Hedmark 2 617,3  445,0 97,3  436,8  615,5 1 022,7 3,0 -9,7 -0,1
0402 Kongsvinger  217,5 39,1 8,5 38,2 53,1 78,7 5,6 -9,7 0,0
0403 Hamar  672,3 74,7 16,5 72,4  157,3  351,5 2,8 -11,1 -1,2
0412 Ringsaker  484,5 73,7 16,2 74,7  176,8  143,1 2,3 -10,3 -0,7
0415 Løten 72,4 15,8 3,6 16,7 12,6 23,8 -2,1 -11,5 -1,1
0417 Stange  210,6 42,5 9,5 43,7 37,9 77,0 2,2 -11,0 -1,5
0418 Nord-Odal 58,5 10,4 2,3 11,0 10,2 24,5 7,3 -8,8 1,1
0419 Sør-Odal 85,3 17,2 3,8 17,3 16,5 30,6 2,3 -11,4 -1,1
0420 Eidskog 61,3 11,9 2,7 12,8 12,2 21,7 5,7 -11,6 -1,1
0423 Grue 51,8 10,0 2,2 9,8 10,8 19,1 -3,8 -14,0 -5,0
0425 Åsnes 69,6 14,8 3,3 14,9 13,7 22,9 4,1 -9,0 0,7
0426 Våler 38,5 8,3 1,8 8,0 8,4 12,0 -2,9 -8,3 -0,1
0427 Elverum  259,6 50,5 11,1 50,3 56,7 91,0 4,3 -7,3 2,8
0428 Trysil 73,7 15,8 3,2 14,5 16,5 23,7 -4,0 -10,9 -2,5
0429 Åmot 50,5 12,4 2,7 10,4 8,2 16,9 8,4 -1,9 7,9
0430 Stor-Elvdal 24,5 6,0 1,2 5,5 2,6 9,2 3,3 -8,9 0,0
0432 Rendalen 19,1 6,6 1,3 4,0 1,8 5,5 -3,1 -10,5 -4,7
0434 Engerdal 11,2 2,6 0,6 2,8 1,6 3,7 1,1 -10,4 -1,9
0436 Tolga 14,2 2,7 0,6 3,0 1,9 5,9 -7,1 -20,7 -14,1
0437 Tynset 81,7 15,1 3,3 13,5 10,1 39,7 17,1 -5,3 3,3
0438 Alvdal 27,1 7,1 1,5 5,5 3,2 9,8 2,7 2,4 11,0
0439 Folldal 14,3 3,8 0,8 3,5 1,4 4,7 10,0 2,1 10,9
0441 Os 18,9 4,0 0,9 4,2 1,9 7,8 -0,8 -13,4 -5,0
                   
05 Oppland 2 630,7  465,3  100,0  426,2  513,6 1 125,6 6,4 -8,7 0,5
0501 Lillehammer  619,3 70,9 15,4 64,8  111,3  356,9 19,7 -10,6 0,0
0502 Gjøvik  404,8 69,0 15,3 68,6 99,6  152,3 2,5 -11,3 -0,9
0511 Dovre 26,6 5,9 1,3 5,9 3,2 10,3 -1,0 -11,5 -1,9
0512 Lesja 25,1 6,4 1,3 5,5 3,2 8,6 17,7 2,9 10,4
0513 Skjåk 32,5 9,7 1,9 4,7 3,3 12,8 9,3 8,0 12,9
0514 Lom 30,4 6,0 1,3 5,3 3,8 14,1 6,6 -2,9 4,8
0515 Vågå 66,5 9,0 1,9 7,8 4,5 43,4 24,5 -6,4 -0,1
0516 Nord-Fron 92,7 20,8 4,2 13,1 17,0 37,5 6,5 -5,8 0,8
0517 Sel 52,1 11,9 2,6 12,5 6,5 18,5 -0,5 -14,3 -3,0
0519 Sør-Fron 34,5 8,8 1,8 6,8 5,1 12,1 0,6 -8,1 -1,0
0520 Ringebu 50,7 10,3 2,0 9,1 10,5 18,8 -3,1 -10,9 -4,8
0521 Øyer 61,2 13,7 2,8 11,9 11,0 21,8 4,7 -6,6 -0,8
0522 Gausdal 67,4 13,7 2,9 12,9 13,2 24,8 2,1 -12,5 -4,7
0528 Østre Toten  185,4 33,9 7,4 34,4 38,5 71,1 5,2 -6,4 3,3
0529 Vestre Toten  199,6 29,3 6,5 29,8 54,8 79,2 5,8 -10,7 -0,8
0532 Jevnaker 72,3 14,3 3,2 14,9 15,4 24,4 -3,2 -10,2 1,3
0533 Lunner  102,6 22,1 4,9 22,2 14,2 39,2 5,8 -9,5 -0,1
0534 Gran  171,1 31,1 6,9 31,6 43,1 58,4 -2,4 -9,1 2,2
0536 Søndre Land 52,5 11,3 2,5 11,9 11,6 15,2 1,6 -10,1 0,7
0538 Nordre Land 74,7 16,4 3,5 13,7 17,2 24,0 -3,0 -5,4 2,6
0540 Sør-Aurdal 33,9 8,5 1,7 6,5 4,0 13,1 4,6 0,5 7,9
0541 Etnedal 12,1 2,8 0,6 2,6 1,6 4,5 -2,1 -10,8 -4,5
0542 Nord-Aurdal 82,4 18,3 3,8 14,4 11,6 34,3 -1,5 -10,0 -2,5
0543 Vestre Slidre 24,8 6,1 1,2 4,9 2,6 10,0 2,3 -6,2 0,6
0544 Øystre Slidre 35,8 8,6 1,7 7,1 4,3 14,1 3,3 -8,0 -0,5
0545 Vang 19,5 6,2 1,2 3,4 2,5 6,2 -6,4 1,6 7,4
                   
06 Buskerud 4 956,6  779,8  166,4  683,9 1 133,0 2 193,6 2,9 -8,7 0,0
0602 Drammen 1 387,5  185,5 40,1  169,6  362,9  629,4 8,3 -8,5 0,6
0604 Kongsberg  787,8 86,9 19,1 78,1  235,7  367,9 -2,1 -15,3 -6,2
0605 Ringerike  433,8 74,0 16,2 68,9 82,0  192,7 0,4 -10,7 0,1
0612 Hole 93,4 21,1 3,4 14,9 16,3 37,7 9,5 -0,7 3,4
0615 Flå 10,9 2,5 0,5 2,2 1,6 4,1 1,9 -9,9 -2,7
0616 Nes 50,7 10,1 2,1 7,8 8,5 22,2 6,8 -3,0 3,8
0617 Gol 69,7 14,9 3,0 10,4 11,9 29,5 1,3 -6,7 0,6
0618 Hemsedal 33,6 7,8 1,5 5,5 5,5 13,2 -1,8 -7,6 -2,0
0619 Ål 82,8 17,0 3,4 10,9 14,7 36,8 0,3 -3,7 1,8
0620 Hol 81,7 23,1 4,3 11,2 13,4 29,6 -2,9 8,1 12,3
0621 Sigdal 41,8 8,6 1,7 7,3 7,8 16,5 10,3 2,0 -4,6
0622 Krødsherad 39,2 6,1 1,2 5,3 9,7 16,8 -9,5 -11,7 -4,0
0623 Modum  182,3 37,1 7,8 30,4 38,5 68,6 0,9 -4,8 3,1
0624 Øvre Eiker  260,8 43,4 9,4 41,5 49,3  117,2 10,6 -9,5 1,4
0625 Nedre Eiker  354,3 57,9 12,9 58,0 61,2  164,3 4,0 -9,2 0,5
0626 Lier  545,5 73,2 15,9 67,1  135,1  254,1 -4,4 -10,2 -0,6
0627 Røyken  279,3 57,2 12,7 55,1 40,6  113,8 6,7 -8,7 0,5
0628 Hurum  125,5 24,2 5,4 23,8 23,1 49,0 6,6 -9,7 1,3
0631 Flesberg 33,9 7,7 1,6 6,7 6,0 11,9 -0,5 -8,5 0,1
0632 Rollag 17,4 4,8 1,0 3,3 3,0 5,3 -1,1 -10,1 -3,4
0633 Nore og Uvdal 44,5 16,5 3,2 5,8 6,0 13,1 2,3 -3,9 -0,5
                   
07 Vestfold 3 535,0  604,0  130,8  576,1  853,5 1 370,6 6,4 -6,8 3,2
0701 Horten  428,1 68,0 15,0 66,7  125,2  153,2 13,8 -3,0 7,4
0702 Holmestrand  135,2 25,0 5,6 25,2 32,0 47,4 -0,9 -9,3 0,8
0704 Tønsberg  714,5  111,2 24,1  103,5  224,7  251,1 5,0 -6,2 3,1
0706 Sandefjord  712,8  113,7 24,1  105,3  168,5  301,2 8,5 -7,2 1,9
0709 Larvik  585,1  103,5 22,3 98,1  127,1  234,0 1,9 -10,5 -0,5
0711 Svelvik 80,1 16,3 3,6 16,2 13,4 30,7 7,1 -6,9 1,8
0713 Sande  102,9 22,6 5,0 22,2 16,4 36,7 39,7 18,8 36,5
0714 Hof 35,2 7,5 1,7 7,7 5,2 13,1 5,4 -3,2 7,8
0716 Re  117,3 21,6 4,8 21,8 21,1 48,0 6,6 -8,9 2,1
0719 Andebu 66,6 12,3 2,8 12,7 14,4 24,3 -0,7 -11,3 -0,7
0720 Stokke  177,1 26,4 5,9 26,8 45,6 72,5 10,4 -8,5 2,2
0722 Nøtterøy  294,9 57,4 12,3 52,9 46,5  125,8 -1,1 -8,8 1,3
0723 Tjøme 52,3 13,0 2,6 11,4 6,1 19,1 3,9 -7,4 0,7
0728 Lardal 32,8 5,5 1,2 5,5 7,0 13,6 9,5 -9,2 2,6
                   
08 Telemark 2 648,5  492,5  106,1  411,2  581,0 1 057,7 4,5 -6,9 2,5
0805 Porsgrunn  770,5 94,8 21,1 89,5  173,7  391,6 6,1 -11,6 -0,7
0806 Skien  746,1  132,3 29,6  127,1  196,4  260,6 2,9 -8,2 3,3
0807 Notodden  170,8 35,7 7,7 30,2 32,6 64,7 0,2 -7,5 1,9
0811 Siljan 24,6 5,5 1,2 5,4 3,3 9,1 -8,5 -15,7 -7,1
0814 Bamble  190,6 37,2 8,3 36,0 42,6 66,6 2,2 -8,6 2,4
0815 Kragerø  125,6 24,1 5,2 23,8 27,2 45,2 6,8 -7,8 1,7
0817 Drangedal 44,9 8,8 1,9 9,0 6,5 18,8 3,9 -6,8 3,0
0819 Nome 96,4 20,2 4,1 17,2 16,8 38,1 30,1 18,1 26,4
0821 Bø 75,7 13,0 2,8 12,5 17,2 30,2 8,4 -13,2 -3,1
0822 Sauherad 50,5 9,7 2,1 9,8 11,8 17,0 -1,1 -14,7 -5,4
0826 Tinn  108,3 36,0 7,1 14,3 15,9 35,0 8,3 6,7 11,4
0827 Hjartdal 23,2 6,2 1,2 3,4 3,7 8,6 2,2 -8,1 -2,3
0828 Seljord 41,3 8,6 1,8 6,8 7,6 16,5 -2,0 -7,8 -1,5
0829 Kviteseid 30,4 6,3 1,4 5,8 6,6 10,3 -4,7 -12,7 -2,9
0830 Nissedal 18,5 6,2 1,2 3,1 3,1 4,8 -1,8 -1,2 3,2
0831 Fyresdal 17,1 5,4 1,1 3,0 2,7 4,9 2,4 -8,6 -3,3
0833 Tokke 49,5 16,8 3,3 5,7 5,2 18,5 5,6 -15,5 -11,9
0834 Vinje 64,5 25,6 4,8 8,6 8,2 17,2 -0,1 9,0 12,8
                   
09 Aust-Agder 1 673,2  311,4 66,3  259,3  348,8  687,3 5,7 -9,8 -1,7
0901 Risør 86,4 16,2 3,5 16,2 19,5 31,0 3,3 -6,8 2,6
0904 Grimstad  325,4 57,8 11,8 45,6 57,9  152,2 18,5 -6,0 2,6
0906 Arendal  702,5  109,1 24,1  105,5  173,1  290,6 1,9 -15,4 -7,0
0911 Gjerstad 26,4 5,2 1,1 5,4 6,4 8,3 0,9 -9,7 -0,1
0912 Vegårshei 21,6 4,1 0,9 4,4 3,7 8,5 2,2 -13,6 -3,9
0914 Tvedestrand 70,4 14,2 3,1 13,5 14,4 25,3 -0,7 -9,6 1,0
0919 Froland 75,9 14,4 3,1 11,8 9,4 37,2 11,6 -10,5 -1,1
0926 Lillesand  148,8 26,7 5,7 23,4 27,5 65,4 6,3 -9,3 -0,8
0928 Birkenes 60,1 10,7 2,4 10,5 13,9 22,5 6,5 -10,6 -1,0
0929 Åmli 19,7 5,2 1,1 3,8 3,6 6,1 -1,2 -5,0 2,8
0935 Iveland 14,9 4,7 1,0 2,9 2,4 4,0 1,3 -7,2 -0,6
0937 Evje og Hornnes 44,5 8,4 1,8 7,8 7,6 18,8 5,2 -6,9 1,5
0938 Bygland 14,3 4,3 0,9 2,7 2,3 4,1 1,9 -8,5 -2,3
0940 Valle 24,9 9,7 1,9 3,1 3,6 6,6 2,4 5,1 9,2
0941 Bykle 37,3 20,7 3,8 2,7 3,4 6,6 -1,8 3,3 4,8
                   
10 Vest-Agder 3 811,8  494,6  105,3  424,4  784,2 2 003,3 7,6 -5,1 3,7
1001 Kristiansand 2 571,3  230,4 48,5  203,3  538,4 1 550,7 10,4 -6,5 2,0
1002 Mandal  198,4 37,4 8,2 36,7 43,1 73,1 5,5 -8,6 1,3
1003 Farsund  125,2 24,8 5,4 23,3 26,5 45,2 2,3 -8,7 0,5
1004 Flekkefjord  140,9 26,1 5,7 23,9 29,1 56,1 0,9 -8,1 1,5
1014 Vennesla  163,8 32,2 7,2 30,9 33,1 60,2 -3,2 -12,3 -1,6
1017 Songdalen 78,5 13,6 3,1 13,8 15,7 32,3 3,9 -6,0 5,1
1018 Søgne  155,1 28,5 6,1 26,6 28,0 65,9 2,8 -7,3 3,0
1021 Marnardal 27,2 6,1 1,3 4,9 6,1 8,8 4,8 -4,1 4,1
1026 Åseral 20,0 9,0 1,7 2,3 4,1 3,0 3,1 6,7 9,3
1027 Audnedal 21,1 4,0 0,9 4,0 5,2 7,0 9,1 -5,2 5,5
1029 Lindesnes 51,1 10,6 2,3 10,4 9,2 18,5 2,6 -6,2 3,3
1032 Lyngdal  100,9 18,2 4,0 18,4 26,0 34,1 0,0 -8,2 1,6
1034 Hægebostad 20,1 4,2 0,9 4,0 4,3 6,6 11,6 -1,0 8,5
1037 Kvinesdal 89,1 26,1 5,5 17,3 8,1 32,1 7,1 36,6 45,7
1046 Sirdal 49,2 23,3 4,4 4,5 7,2 9,8 -2,2 2,0 4,4
                   
11 Rogaland 11 405,1 1 547,0  337,4 1 329,6 3 207,8 4 983,3 7,3 -2,9 7,6
1101 Eigersund  238,3 42,3 9,3 38,9 52,8 95,0 2,8 -10,3 -0,2
1102 Sandnes 1 521,3  224,2 49,4  203,1  450,8  593,8 5,5 -4,5 4,9
1103 Stavanger 4 882,6  543,5  118,6  447,5 1 473,1 2 299,9 9,7 0,8 13,2
1106 Haugesund  668,5  103,4 22,5 97,2  165,5  279,9 4,0 -7,1 1,5
1111 Sokndal 49,6 9,1 2,0 8,5 9,8 20,2 2,8 -8,8 1,6
1112 Lund 47,9 7,9 1,7 7,2 14,0 17,2 6,1 -6,6 2,7
1114 Bjerkreim 36,2 6,4 1,4 6,2 7,0 15,2 -1,0 -9,9 0,6
1119 Hå  248,9 45,7 10,2 44,5 55,1 93,5 8,0 -7,3 2,8
1120 Klepp  277,8 50,6 11,1 47,4 60,2  108,5 3,2 -6,7 3,7
1121 Time  265,4 49,9 11,0 47,0 49,1  108,4 6,1 -8,4 2,7
1122 Gjesdal  159,4 32,1 7,1 30,1 25,8 64,2 8,2 -4,6 5,9
1124 Sola 1 233,7 94,0 20,5 77,7  491,6  549,9 14,3 -4,2 6,7
1127 Randaberg  231,9 34,3 7,6 30,7 45,3  114,0 -32,5 -9,1 2,3
1129 Forsand 27,6 12,0 2,3 2,8 3,9 6,6 2,8 2,7 5,0
1130 Strand  176,2 32,7 7,3 31,5 32,5 72,1 7,3 -8,7 2,3
1133 Hjelmeland 50,7 16,4 3,2 6,7 8,8 15,6 0,1 -8,4 -4,3
1134 Suldal  113,9 33,4 6,4 9,5 12,5 52,1 17,7 42,1 43,9
1135 Sauda 59,1 17,1 3,5 10,5 10,1 18,0 -1,9 14,1 18,8
1141 Finnøy 46,9 8,0 1,7 7,8 8,5 20,9 16,5 -3,7 5,2
1142 Rennesøy 59,9 13,0 2,9 12,0 8,7 23,2 4,3 -7,5 2,9
1144 Kvitsøy 7,3 1,6 0,3 1,5 1,3 2,6 15,6 -0,2 9,4
1145 Bokn 10,9 2,3 0,5 2,3 1,7 4,1 6,3 -6,1 4,7
1146 Tysvær  138,2 28,0 6,3 27,4 25,4 51,1 5,8 -2,4 7,5
1149 Karmøy  652,7  111,7 24,7  106,8  137,6  271,9 7,4 -8,5 2,7
1151 Utsira 4,9 1,0 0,2 1,0 1,0 1,6 53,1 35,6 51,6
1160 Vindafjord  195,4 26,5 5,5 23,7 55,7 84,0 23,5 0,4 9,4
                   
12 Hordaland 10 041,0 1 596,3  345,5 1 397,8 2 156,7 4 544,7 9,3 -2,7 7,5
1201 Bergen 6 395,3  867,2  188,1  777,2 1 487,4 3 075,5 11,4 -1,8 8,8
1211 Etne 56,5 11,3 2,4 9,8 10,2 22,8 11,2 -3,1 7,2
1216 Sveio 61,7 13,6 3,0 13,5 9,9 21,7 10,1 -3,3 7,4
1219 Bømlo  226,6 38,0 8,2 35,8 52,9 91,7 2,7 -2,3 9,3
1221 Stord  398,8 55,9 12,4 53,1 75,9  201,5 9,3 0,3 10,3
1222 Fitjar 48,0 8,4 1,7 7,1 9,7 21,1 1,3 -4,4 2,6
1223 Tysnes 47,9 7,0 1,5 6,7 6,9 25,9 12,5 -8,1 2,7
1224 Kvinnherad  199,6 46,9 9,9 33,5 42,7 66,6 4,5 14,2 22,0
1227 Jondal 13,8 3,8 0,8 2,5 2,3 4,5 -5,4 -1,0 7,3
1228 Odda  114,9 34,1 7,0 17,8 19,2 36,7 0,7 19,7 25,2
1231 Ullensvang 49,2 10,1 2,2 8,7 10,3 18,0 -8,0 -18,1 -6,9
1232 Eidfjord 27,3 14,8 2,8 2,7 2,3 4,8 5,6 5,6 7,4
1233 Ulvik 17,5 7,6 1,5 2,6 2,0 3,9 -1,5 -4,3 -1,2
1234 Granvin 8,7 1,8 0,4 1,8 1,8 3,0 -14,4 -28,0 -19,9
1235 Voss  213,7 40,3 8,6 33,5 45,4 85,9 6,5 -7,9 0,7
1238 Kvam  116,4 24,2 5,2 20,1 25,4 41,4 5,6 -7,9 1,3
1241 Fusa 73,1 10,0 2,1 9,0 17,4 34,6 -18,7 -17,6 -7,6
1242 Samnanger 31,0 8,6 1,8 6,3 3,9 10,4 8,1 1,5 9,4
1243 Os  255,1 51,7 11,5 49,5 37,4  105,0 7,2 -6,9 2,4
1244 Austevoll  215,2 33,3 6,4 25,3 41,2  108,9 23,7 -5,4 6,5
1245 Sund 92,5 19,5 4,4 19,6 12,1 36,9 8,2 -4,4 6,4
1246 Fjell  383,2 69,5 15,4 66,6 77,1  154,6 6,4 -4,5 8,3
1247 Askøy  325,0 68,7 15,5 70,3 48,1  122,5 7,0 -5,7 4,4
1251 Vaksdal 52,7 16,3 3,4 9,6 9,3 14,0 3,9 -9,8 -2,7
1252 Modalen 15,2 8,2 1,5 0,9 2,0 2,6 -0,7 -11,1 -10,5
1253 Osterøy  100,0 18,5 4,0 17,9 20,5 39,0 5,1 -9,1 -0,6
1256 Meland 88,9 17,6 4,0 17,8 17,7 31,7 5,2 -10,2 0,1
1259 Øygarden 57,1 11,9 2,7 12,2 9,2 21,2 7,7 -6,9 3,9
1260 Radøy 58,4 12,0 2,7 12,2 10,9 20,5 2,4 -9,5 2,5
1263 Lindås  206,6 43,5 9,9 39,8 32,9 80,6 2,5 -7,0 3,9
1264 Austrheim 57,6 10,0 2,1 8,5 9,5 27,4 7,6 -0,8 10,6
1265 Fedje 8,0 1,9 0,4 1,8 0,9 3,0 -7,5 -10,6 -0,2
1266 Masfjorden 25,4 10,0 2,0 4,2 2,5 6,8 6,4 -3,4 1,4
                   
14 Sogn og Fjordane 1 849,1  365,6 77,3  286,6  338,5  781,1 6,5 -4,6 4,0
1401 Flora  245,2 39,9 8,9 38,4 54,1  104,0 16,9 3,1 17,2
1411 Gulen 59,4 6,8 1,3 5,7 7,4 38,2 33,8 -2,8 4,1
1412 Solund 15,8 3,4 0,7 3,4 1,6 6,7 18,6 6,0 18,9
1413 Hyllestad 21,7 4,1 0,9 3,8 4,4 8,5 15,0 -11,6 -2,2
1416 Høyanger 60,1 18,3 3,8 10,9 7,1 20,0 12,4 -1,5 4,8
1417 Vik 63,8 11,9 2,4 6,1 7,1 36,3 11,7 -15,9 -12,0
1418 Balestrand 20,9 4,6 1,0 3,4 3,8 8,1 4,7 -15,7 -7,7
1419 Leikanger 43,9 6,7 1,5 6,5 18,3 10,9 21,3 26,5 43,7
1420 Sogndal 97,2 19,4 4,2 17,8 22,9 32,9 2,0 -7,8 1,5
1421 Aurland 45,4 19,1 3,6 4,2 4,7 13,7 3,3 5,6 8,6
1422 Lærdal 35,9 12,4 2,5 5,9 4,4 10,8 2,3 -5,7 0,0
1424 Årdal 85,1 26,0 5,4 15,7 10,5 27,4 -1,6 0,3 7,3
1426 Luster 82,0 29,0 5,7 11,5 10,6 25,2 5,2 -1,5 3,0
1428 Askvoll 36,4 8,1 1,8 8,2 5,0 13,4 0,6 -12,1 -0,9
1429 Fjaler 35,8 6,3 1,4 6,3 6,1 15,7 10,0 -7,3 3,0
1430 Gaular 34,1 7,0 1,5 7,1 6,9 11,7 -4,4 -6,8 1,6
1431 Jølster 32,3 7,7 1,6 6,9 4,4 11,7 1,0 -6,7 2,1
1432 Førde  265,9 36,3 7,9 34,5 74,3  112,9 -1,7 -7,4 2,6
1433 Naustdal 27,1 6,4 1,4 6,6 3,5 9,2 0,2 -8,8 1,6
1438 Bremanger 71,3 16,0 3,3 10,4 7,6 34,0 15,7 -4,6 1,8
1439 Vågsøy  114,8 18,9 4,0 17,9 19,5 54,5 0,3 -9,8 0,4
1441 Selje 38,4 8,7 1,9 8,6 4,6 14,6 6,6 -1,8 10,4
1443 Eid 74,2 14,8 3,2 14,8 11,6 29,8 6,2 -8,2 1,4
1444 Hornindal 11,4 2,6 0,6 2,4 1,7 4,1 -4,9 -19,4 -10,6
1445 Gloppen  125,1 14,2 3,0 12,8 13,7 81,4 4,4 -11,1 -2,1
1449 Stryn  105,9 17,2 3,7 16,8 22,9 45,3 10,3 -9,9 -1,2
                   
15 Møre og Romsdal 4 993,1  790,7  170,2  726,1 1 036,8 2 269,4 7,5 -6,0 3,6
1502 Molde  551,0 80,7 17,5 76,3  151,7  224,8 6,3 0,0 9,9
1504 Ålesund 1 198,9  144,6 31,2  132,2  274,4  616,4 22,5 -8,3 2,3
1505 Kristiansund  358,5 65,8 14,7 64,0 72,7  141,4 0,7 -8,8 0,9
1511 Vanylven 51,2 9,9 2,1 9,0 14,9 15,2 -6,7 -16,6 -14,9
1514 Sande 45,2 9,0 2,0 8,7 9,7 15,8 6,8 -2,5 8,8
1515 Herøy  325,1 44,6 9,0 38,7 59,9  172,9 14,4 1,2 9,7
1516 Ulstein  267,4 26,2 5,4 22,6 80,2  133,1 -14,9 -4,2 6,0
1517 Hareid 77,8 14,7 3,2 14,1 12,5 33,1 5,8 -6,9 2,8
1519 Volda  121,5 22,3 4,9 21,3 29,6 43,4 2,2 -9,4 -0,2
1520 Ørsta  187,8 29,0 6,3 27,0 33,4 92,1 10,9 -7,9 2,0
1523 Ørskog 33,8 5,6 1,2 5,6 7,1 14,4 2,5 -6,8 3,4
1524 Norddal 26,5 8,9 1,8 4,2 4,8 6,8 -2,3 -13,2 -8,3
1525 Stranda 69,5 13,1 2,8 12,1 13,6 27,9 5,2 -2,9 8,8
1526 Stordal 13,5 2,3 0,5 2,2 4,0 4,5 2,1 -10,0 -1,7
1528 Sykkylven  174,2 20,3 4,4 19,7 33,5 96,4 6,7 -7,2 2,1
1529 Skodje 52,3 11,1 2,4 10,9 10,3 17,5 0,4 -5,0 5,1
1531 Sula  127,9 22,8 5,1 22,9 21,6 55,5 -1,1 -5,5 6,1
1532 Giske  108,6 23,5 5,2 23,6 14,8 41,3 14,2 -5,0 5,0
1534 Haram  165,5 29,0 6,3 27,0 24,1 79,3 12,3 -5,5 4,6
1535 Vestnes  104,5 19,0 4,1 18,0 20,4 43,0 7,0 -7,4 2,3
1539 Rauma  162,1 21,7 4,4 18,3 25,6 92,1 31,3 -3,6 6,3
1543 Nesset 43,6 13,1 2,7 7,6 6,9 13,4 5,3 -5,0 0,6
1545 Midsund 37,1 6,9 1,5 6,4 5,4 17,0 21,3 1,7 14,7
1546 Sandøy 36,2 4,6 1,0 4,2 4,9 21,5 -43,9 -13,8 -4,3
1547 Aukra 49,9 11,4 2,5 11,0 5,5 19,4 3,9 -3,6 7,2
1548 Fræna  128,5 25,6 5,6 26,4 22,7 48,3 1,8 -7,2 2,8
1551 Eide 47,5 9,0 2,0 8,9 11,0 16,6 8,3 -7,2 3,7
1554 Averøy 75,9 15,6 3,4 15,7 13,3 27,9 -3,8 -9,7 -0,9
1557 Gjemnes 28,6 6,2 1,4 6,4 4,7 9,9 7,6 -10,7 0,9
1560 Tingvoll 30,8 6,6 1,5 6,9 4,6 11,3 3,9 -9,5 1,2
1563 Sunndal  102,7 26,9 5,7 18,8 15,8 35,5 4,4 0,0 7,6
1566 Surnadal 81,6 15,6 3,3 13,0 12,9 36,8 -9,0 -11,2 -3,4
1567 Rindal 25,6 6,1 1,3 4,2 2,9 11,2 4,3 -8,1 -2,2
1571 Halsa 18,2 3,8 0,7 3,2 1,8 8,7 -19,4 -12,6 -5,1
1573 Smøla 27,5 6,5 1,4 6,3 2,0 11,3 7,3 3,6 14,2
1576 Aure 36,5 8,7 1,9 8,6 3,6 13,8 2,8 -8,2 -0,6
                   
16 Sør-Trøndelag 5 330,0  835,1  183,3  797,8 1 265,4 2 248,4 4,2 -8,7 2,1
1601 Trondheim 3 813,7  528,7  116,5  506,4 1 001,4 1 660,7 5,4 -8,5 2,6
1612 Hemne 51,3 10,4 2,3 9,9 7,3 21,4 -2,0 -15,2 -5,3
1613 Snillfjord 10,8 2,5 0,5 2,5 1,4 3,9 11,3 -6,1 3,0
1617 Hitra 54,3 10,7 2,4 11,2 5,0 25,0 19,5 -7,3 3,9
1620 Frøya 76,1 13,8 2,5 12,0 10,2 37,6 -42,9 -20,0 -5,0
1621 Ørland 73,9 12,4 2,8 12,7 13,3 32,7 11,9 -8,7 1,2
1622 Agdenes 21,5 3,7 0,8 3,9 5,5 7,5 2,6 -8,5 3,1
1624 Rissa 73,5 14,1 3,1 14,6 18,0 23,7 3,5 -8,5 1,6
1627 Bjugn 50,1 9,4 2,1 10,0 9,2 19,3 0,9 -12,4 -1,9
1630 Åfjord 36,0 7,6 1,7 7,2 4,8 14,7 -1,2 -7,6 2,4
1632 Roan 9,0 2,1 0,5 2,3 0,8 3,3 6,8 -7,2 5,0
1633 Osen 14,1 2,7 0,6 2,8 0,8 7,2 10,1 -8,2 3,1
1634 Oppdal 79,1 16,4 3,5 15,0 10,6 33,5 5,9 -4,7 3,8
1635 Rennebu 28,1 8,7 1,8 5,5 3,2 8,9 13,7 9,2 16,2
1636 Meldal 44,5 8,5 1,8 7,9 7,5 18,7 2,9 -11,8 -1,9
1638 Orkdal  173,1 26,6 6,0 26,9 42,9 70,7 3,8 -11,2 0,5
1640 Røros 86,0 14,1 3,0 13,0 20,4 35,6 13,1 -7,5 1,4
1644 Holtålen 21,1 4,5 1,0 4,7 2,2 8,7 10,6 -7,1 3,2
1648 Midtre Gauldal 71,5 14,0 3,0 14,1 16,4 23,9 8,4 -3,1 6,8
1653 Melhus  178,0 36,5 8,2 37,1 31,9 64,3 4,3 -8,7 2,8
1657 Skaun 67,5 15,4 3,5 16,8 8,9 22,9 5,0 -8,9 1,5
1662 Klæbu 73,0 17,7 3,8 15,6 11,0 24,9 9,2 -0,8 7,8
1663 Malvik  154,3 34,8 7,9 34,9 20,9 55,9 3,0 -10,2 0,2
1664 Selbu 52,2 10,7 2,3 8,7 10,4 20,1 4,0 -8,6 1,0
1665 Tydal 17,5 9,3 1,8 1,9 1,3 3,2 -7,8 -17,9 -15,8
                   
17 Nord-Trøndelag 1 783,4  314,0 69,4  310,9  363,5  725,6 8,9 -8,2 1,8
1702 Steinkjer  402,2 47,4 10,7 49,2 84,5  210,5 11,3 -9,0 2,9
1703 Namsos  146,5 30,2 6,7 31,2 16,6 61,7 6,8 -8,5 1,7
1711 Meråker 28,5 8,6 1,8 5,2 5,3 7,6 0,8 11,6 17,5
1714 Stjørdal  287,5 52,8 11,7 53,6 63,8  105,6 6,0 -9,1 1,1
1717 Frosta 25,0 5,0 1,1 5,2 5,3 8,4 2,2 -11,7 -1,6
1718 Leksvik 43,8 7,5 1,7 7,7 10,3 16,5 9,0 -9,1 0,7
1719 Levanger  252,0 42,4 9,5 43,8 76,6 79,6 6,7 -8,5 0,6
1721 Verdal  179,1 31,4 7,1 33,2 50,4 56,9 7,7 -7,1 5,0
1724 Verran 31,6 7,3 1,6 6,8 7,5 8,4 20,6 16,5 24,7
1725 Namdalseid 13,4 3,2 0,7 3,5 1,2 4,6 10,7 -1,3 12,0
1736 Snåsa 18,5 4,5 1,0 4,4 2,4 6,2 0,4 -12,7 -3,8
1738 Lierne 14,1 3,4 0,7 3,2 1,5 5,2 -0,8 -19,3 -10,1
1739 Røyrvik 7,3 3,1 0,6 1,3 0,7 1,6 7,1 -20,3 -16,0
1740 Namsskogan 14,7 6,4 1,2 2,1 1,1 3,9 -3,6 -12,0 -8,9
1742 Grong 30,9 8,3 1,7 5,8 2,7 12,4 6,7 -3,5 4,0
1743 Høylandet 12,9 2,4 0,5 2,7 1,8 5,5 2,8 -18,1 -8,9
1744 Overhalla 38,6 8,1 1,8 8,4 6,1 14,3 8,3 -6,1 3,5
1748 Fosnes 5,0 1,3 0,3 1,4 0,4 1,6 -9,0 -21,1 -13,8
1749 Flatanger 16,5 2,4 0,5 2,5 1,3 9,8 54,2 -7,4 1,6
1750 Vikna 91,2 11,2 2,4 11,7 5,2 60,8 40,0 -8,2 2,0
1751 Nærøy 47,2 10,7 2,4 11,3 4,4 18,5 3,9 -12,2 -2,1
1755 Leka 5,1 1,3 0,3 1,4 0,6 1,4 -6,9 -10,2 0,5
1756 Inderøy 72,0 15,0 3,3 15,2 13,9 24,5 2,2 -10,2 -0,9
                   
18 Nordland 3 413,5  677,0  148,5  612,4  397,5 1 578,2 7,5 -5,7 3,8
1804 Bodø  779,5  140,4 31,9  140,4  150,4  316,4 3,6 -6,7 4,1
1805 Narvik  269,3 57,1 12,5 49,3 29,8  120,6 8,2 -8,1 0,7
1811 Bindal 16,9 6,1 1,2 3,3 1,4 4,9 7,0 -4,0 1,4
1812 Sømna 17,3 3,8 0,8 4,2 1,7 6,8 5,4 -12,9 -4,8
1813 Brønnøy 90,2 18,1 4,0 18,8 8,0 41,3 14,0 -4,5 6,9
1815 Vega 10,3 2,4 0,5 2,6 0,9 3,8 -2,1 -14,5 -4,8
1816 Vevelstad 4,6 1,1 0,3 1,3 0,4 1,6 20,6 1,9 15,2
1818 Herøy 18,7 3,9 0,9 4,0 2,4 7,6 2,9 -5,7 5,1
1820 Alstahaug 83,9 18,1 4,1 18,8 7,8 35,1 2,8 -9,3 1,0
1822 Leirfjord 22,4 5,6 1,3 6,1 1,6 7,8 12,9 2,4 15,7
1824 Vefsn  208,6 34,5 7,6 33,2 14,7  118,5 3,4 -10,5 -1,6
1825 Grane 12,7 3,9 0,8 3,0 1,2 3,8 -7,2 -9,5 -3,8
1826 Hattfjelldal 13,5 3,6 0,8 2,8 1,5 4,8 -3,5 -7,3 -0,6
1827 Dønna 18,8 4,3 1,0 4,6 1,6 7,4 15,9 8,9 21,3
1828 Nesna 17,3 3,5 0,8 3,6 2,4 7,0 13,0 -9,7 1,0
1832 Hemnes 57,1 24,4 4,9 9,9 3,7 14,2 1,6 2,7 7,3
1833 Rana  368,8 77,6 16,8 64,5 45,1  164,8 16,6 5,4 14,4
1834 Lurøy 50,3 5,2 1,1 5,1 2,8 36,0 27,6 -2,3 9,2
1835 Træna 5,5 1,2 0,3 1,2 0,7 2,1 6,9 -16,1 -7,3
1836 Rødøy 24,2 3,6 0,8 3,3 1,2 15,4 43,0 -6,1 5,5
1837 Meløy  108,9 29,1 6,1 19,0 16,9 37,7 5,2 31,0 38,0
1838 Gildeskål 24,2 6,9 1,4 4,6 2,5 8,8 15,6 10,4 18,1
1839 Beiarn 12,7 4,1 0,8 2,0 1,2 4,6 -9,7 -23,3 -18,7
1840 Saltdal 55,5 11,2 2,5 10,7 5,3 25,8 3,8 -9,4 0,7
1841 Fauske  173,0 27,0 5,9 23,4 9,4  107,3 8,9 -20,2 -11,2
1845 Sørfold 89,0 12,1 2,4 4,5 2,9 67,2 7,3 -29,9 -24,9
1848 Steigen 29,1 5,6 1,2 5,8 3,1 13,3 27,7 -7,5 2,8
1849 Hamarøy 35,0 6,8 1,4 4,2 2,5 20,2 9,6 -23,9 -17,4
1850 Tysfjord 25,6 6,0 1,3 4,6 2,2 11,5 20,4 -0,8 6,5
1851 Lødingen 27,1 5,9 1,3 5,6 2,4 11,9 -1,0 -13,4 -5,2
1852 Tjeldsund 11,4 2,9 0,7 3,1 0,8 3,9 1,3 -10,7 -1,0
1853 Evenes 18,5 3,1 0,7 2,9 1,2 10,6 25,9 -10,2 -0,8
1854 Ballangen 24,3 5,2 1,2 5,5 2,1 10,4 9,1 -10,7 -0,6
1856 Røst 8,5 1,4 0,3 1,4 0,6 4,9 30,7 -8,4 2,5
1857 Værøy 14,4 2,0 0,4 2,0 1,0 9,0 2,5 -6,2 2,5
1859 Flakstad 14,3 3,5 0,7 3,4 1,2 5,4 15,0 0,3 10,7
1860 Vestvågøy  119,8 24,8 5,5 25,9 10,6 53,0 7,9 -7,4 2,8
1865 Vågan  109,7 22,5 5,0 23,0 13,5 45,6 8,9 -5,1 5,8
1866 Hadsel  103,5 18,9 4,2 20,1 7,1 53,2 -5,1 -7,9 2,5
1867 Bø 25,2 5,6 1,2 6,1 2,2 10,1 7,2 -11,5 -2,2
1868 Øksnes 66,3 12,0 2,6 12,7 7,4 31,6 8,2 -7,7 2,0
1870 Sortland  135,4 25,3 5,6 25,8 13,0 65,7 10,2 -3,2 8,6
1871 Andøy 75,9 12,8 2,8 12,6 8,1 39,5 6,6 -9,8 -0,4
1874 Moskenes 16,1 3,6 0,8 3,6 1,0 7,1 8,1 -5,0 3,1
                   
19 Troms Romsa 2 185,8  435,6 97,0  434,7  296,1  922,3 4,2 -7,0 3,7
1901 Harstad  301,2 62,6 14,1 62,6 27,7  134,3 4,3 -12,3 -1,2
1902 Tromsø 1 168,5  201,8 45,2  207,0  220,3  494,2 3,4 -3,4 7,9
1911 Kvæfjord 28,3 6,4 1,5 6,9 2,9 10,6 2,2 -13,3 -1,2
1913 Skånland 32,3 6,5 1,5 6,8 2,7 14,8 12,9 -12,6 -2,8
1915 Bjarkøy 3,6 0,9 0,2 0,9 0,4 1,2 0,4 -12,0 -3,1
1917 Ibestad 15,7 3,4 0,7 3,4 1,3 6,9 8,5 -9,7 -2,1
1919 Gratangen 13,9 2,5 0,5 2,5 1,2 7,2 9,5 -2,2 6,2
1920 Lavangen 8,2 2,0 0,4 2,2 0,9 2,7 9,4 -5,5 6,3
1922 Bardu 53,5 16,7 3,6 11,8 3,0 18,3 8,0 -3,2 5,8
1923 Salangen 21,3 5,0 1,1 5,2 2,5 7,5 -5,8 -7,7 3,2
1924 Målselv 85,3 21,2 4,6 19,1 5,8 34,4 8,4 -2,6 7,7
1925 Sørreisa 36,3 8,4 1,8 8,2 2,3 15,6 2,8 -3,7 4,3
1926 Dyrøy 10,3 2,6 0,6 2,8 0,8 3,5 8,3 -3,8 7,2
1927 Tranøy 14,0 3,3 0,8 3,6 1,3 5,0 1,2 -10,0 1,8
1928 Torsken 17,7 2,1 0,5 2,1 1,0 11,9 77,8 -8,4 1,9
1929 Berg 13,4 2,5 0,6 2,4 1,1 6,9 5,1 -19,3 -9,9
1931 Lenvik  135,6 29,5 6,5 29,7 15,1 54,9 -3,2 -6,1 3,6
1933 Balsfjord 49,7 11,9 2,7 12,6 4,2 18,2 7,1 -7,0 4,8
1936 Karlsøy 19,1 5,9 1,3 6,1 0,3 5,6 7,8 -3,5 5,6
1938 Lyngen 26,8 7,2 1,6 7,8 0,2 10,0 3,5 -11,1 -1,3
1939 Storfjord 16,3 5,9 1,2 4,4 0,0 4,7 3,7 -10,2 -2,3
1940 Gáivuotna Kåfjord 15,8 5,9 1,3 4,8 0,0 3,8 3,2 -5,4 2,2
1941 Skjervøy 23,4 6,9 1,6 7,5 0,4 7,0 4,6 -9,7 2,5
1942 Nordreisa 42,1 11,1 2,5 11,6 0,7 16,3 3,1 -8,6 2,1
1943 Kvænangen 33,5 3,3 0,7 2,5 0,0 27,0 17,6 -57,3 -52,7
                   
20 Finnmark Finnmárku  761,6  205,8 46,2  205,5 6,9  297,2 7,0 -7,3 3,6
2002 Vardø 17,3 5,1 1,2 5,4 0,3 5,4 40,7 20,9 35,8
2003 Vadsø 73,2 16,8 3,8 16,9 0,1 35,6 5,8 -10,7 0,0
2004 Hammerfest  122,5 33,0 7,6 33,2 4,1 44,6 7,1 -11,5 0,4
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 19,6 6,3 1,4 6,4 0,0 5,5 -5,6 -16,1 -8,5
2012 Alta  190,3 50,6 11,2 50,3 1,5 76,7 3,2 -6,2 4,8
2014 Loppa 8,1 2,4 0,5 2,6 0,0 2,6 12,5 -4,2 6,8
2015 Hasvik 8,4 2,6 0,6 2,7 0,0 2,5 13,4 -3,8 7,0
2017 Kvalsund 8,6 2,6 0,6 2,5 0,0 2,9 13,9 0,9 11,9
2018 Måsøy 13,1 3,8 0,8 3,8 0,0 4,7 1,1 -5,6 5,3
2019 Nordkapp 31,3 8,7 2,0 9,1 0,0 11,6 7,8 -8,3 3,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 38,3 10,5 2,4 11,0 0,1 14,3 11,5 -5,7 5,6
2021 Kárásjohka Karasjok 20,6 6,2 1,4 6,9 0,1 6,0 4,2 -8,1 2,4
2022 Lebesby 13,0 4,3 0,9 3,2 0,0 4,7 3,0 -10,1 -2,0
2023 Gamvik 8,1 2,5 0,6 2,6 0,0 2,4 -10,2 -16,2 -7,4
2024 Berlevåg 9,5 2,9 0,7 3,0 0,1 2,9 10,5 -1,3 11,2
2025 Deatnu Tana 24,8 7,0 1,5 7,4 0,1 8,7 -3,3 -9,5 0,2
2027 Unjárga Nesseby 6,4 2,0 0,5 2,2 0,0 1,8 8,0 -8,3 4,2
2028 Båtsfjord 23,2 6,8 1,5 7,1 0,1 7,7 12,3 1,0 15,0
2030 Sør-Varanger  125,3 31,7 7,1 29,4 0,5 56,6 13,8 -5,6 3,8
                   
2199 Svalbard 87,2 0,0 0,0 30,4 0,0 56,8 -42,9 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 37 631,1 55,4 13,0 90,7  166,4 37 305,7 27,1 19,5 33,3
2311 Nordsjøen 36 740,5 0,0 0,0 0,0 0,0 36 740,5 27,6 . .
2312 Stavanger  890,6 55,4 13,0 90,7  166,4  565,2 9,0 19,5 33,3
                   
24 Kildeskatt på pensjon 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,5 2,2 . .
2435 Kildeskatt på pensjon 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,5 2,2 . .

Standardtegn i tabeller