Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-februar. 2011 og 2012. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt  128 765  141 594 10,0 16 195 15 170 -6,3 3 163 3 272 3,4
                   
01 Østfold 3 801 4 036 6,2  748  674 -9,9  148  147 -0,3
02 Akershus 12 350 12 797 3,6 1 946 1 811 -7,0  381  392 2,9
03 Oslo 23 045 23 344 1,3 2 432 2 271 -6,6  459  473 2,9
04 Hedmark 2 540 2 617 3,0  493  445 -9,7 97 97 -0,1
05 Oppland 2 472 2 631 6,4  510  465 -8,7  100  100 0,5
06 Buskerud 4 815 4 957 2,9  854  780 -8,7  166  166 0,0
07 Vestfold 3 323 3 535 6,4  648  604 -6,8  127  131 3,2
08 Telemark 2 534 2 649 4,5  529  492 -6,9  104  106 2,5
09 Aust-Agder 1 584 1 673 5,7  345  311 -9,8 67 66 -1,7
10 Vest-Agder 3 542 3 812 7,6  521  495 -5,1  102  105 3,7
11 Rogaland 10 629 11 405 7,3 1 594 1 547 -2,9  314  337 7,6
12 Hordaland 9 183 10 041 9,3 1 640 1 596 -2,7  322  345 7,5
14 Sogn og Fjordane 1 736 1 849 6,5  383  366 -4,6 74 77 4,0
15 Møre og Romsdal 4 645 4 993 7,5  841  791 -6,0  164  170 3,6
16 Sør-Trøndelag 5 116 5 330 4,2  914  835 -8,7  179  183 2,1
17 Nord-Trøndelag 1 638 1 783 8,9  342  314 -8,2 68 69 1,8
18 Nordland 3 174 3 414 7,5  718  677 -5,7  143  149 3,8
19 Troms Romsa 2 098 2 186 4,2  468  436 -7,0 94 97 3,7
20 Finnmark Finnmárku  712  762 7,0  222  206 -7,3 45 46 3,6
21 Svalbard  153 87 -42,9 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 29 614 37 631 27,1 46 55 19,5 10 13 33,3
24 Kildeskatt på pensjon 62 64 2,2 . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt 23 143 24 460 5,7 12 277 13 542 10,3 73 989 85 151 15,1
                   
01 Østfold  852  888 4,2  595  646 8,6 1 459 1 681 15,2
02 Akershus 2 691 2 890 7,4 1 465 1 605 9,6 5 867 6 099 4,0
03 Oslo 6 257 6 617 5,8 1 690 1 850 9,5 12 208 12 133 -0,6
04 Hedmark  597  616 3,0  400  437 9,3  953 1 023 7,3
05 Oppland  509  514 0,9  395  426 7,9  958 1 126 17,4
06 Buskerud 1 053 1 133 7,5  633  684 8,0 2 107 2 194 4,1
07 Vestfold  802  853 6,4  511  576 12,8 1 234 1 371 11,0
08 Telemark  560  581 3,7  379  411 8,5  963 1 058 9,9
09 Aust-Agder  336  349 3,8  249  259 4,3  586  687 17,2
10 Vest-Agder  752  784 4,3  384  424 10,6 1 783 2 003 12,4
11 Rogaland 3 005 3 208 6,7 1 180 1 330 12,7 4 537 4 983 9,8
12 Hordaland 2 065 2 157 4,4 1 241 1 398 12,7 3 916 4 545 16,1
14 Sogn og Fjordane  333  338 1,7  261  287 9,7  684  781 14,2
15 Møre og Romsdal  990 1 037 4,7  653  726 11,2 1 997 2 269 13,6
16 Sør-Trøndelag 1 205 1 265 5,0  731  798 9,1 2 086 2 248 7,8
17 Nord-Trøndelag  336  364 8,1  283  311 9,9  609  726 19,2
18 Nordland  377  397 5,4  556  612 10,1 1 380 1 578 14,4
19 Troms Romsa  282  296 5,0  391  435 11,2  863  922 6,9
20 Finnmark Finnmárku 6 7 14,0  186  206 10,7  254  297 17,1
21 Svalbard . . . 28 30 8,3  125 57 -54,5
23 Kontinentalsokkelen  132  166 25,6 67 91 35,5 29 359 37 306 27,1
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . . 62 64 2,2

Standardtegn i tabeller