Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar. 2011 og 2012. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt 70 985 73 942 4,2 15 245 14 128 -7,3 2 984 3 070 2,9
                   
01 Østfold 3 001 3 116 3,8  702  636 -9,3  139  140 0,7
02 Akershus 8 627 9 095 5,4 1 897 1 771 -6,6  371  383 3,4
03 Oslo 13 696 14 158 3,4 2 351 2 226 -5,4  444  464 4,4
04 Hedmark 2 038 2 094 2,8  470  421 -10,6 93 93 -0,8
05 Oppland 1 933 1 966 1,7  469  419 -10,7 92 91 -0,8
06 Buskerud 3 463 3 603 4,0  789  714 -9,5  154  154 0,0
07 Vestfold 2 760 2 912 5,5  638  588 -7,9  125  127 2,1
08 Telemark 1 971 2 046 3,8  460  419 -9,0 91 92 1,7
09 Aust-Agder 1 257 1 274 1,4  307  272 -11,5 60 59 -2,5
10 Vest-Agder 2 372 2 313 -2,5  479  443 -7,6 94 95 1,7
11 Rogaland 7 909 8 261 4,5 1 535 1 458 -5,0  302  320 5,9
12 Hordaland 6 813 7 141 4,8 1 541 1 438 -6,6  303  314 3,9
14 Sogn og Fjordane 1 283 1 333 3,9  307  286 -6,9 60 63 3,7
15 Møre og Romsdal 3 367 3 574 6,1  787  730 -7,3  154  158 2,6
16 Sør-Trøndelag 3 956 4 042 2,2  876  790 -9,8  173  175 1,2
17 Nord-Trøndelag 1 325 1 390 4,9  319  288 -9,7 64 64 0,7
18 Nordland 2 366 2 471 4,4  633  582 -8,1  127  130 2,5
19 Troms Romsa 1 643 1 732 5,4  435  407 -6,5 87 91 4,6
20 Finnmark Finnmárku  568  603 6,1  207  190 -8,3 42 43 2,9
21 Svalbard 57 63 9,7 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  517  692 34,0 40 51 25,6 8 12 40,0
24 Kildeskatt på pensjon 62 64 2,7 . . . . . .
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m.   Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012 2011 2012 2011-2012
I alt 22 703 23 876 5,2 11 961 13 161 10,0 18 093 19 707 8,9
                   
01 Østfold  817  848 3,9  579  630 8,7  764  862 12,8
02 Akershus 2 636 2 825 7,2 1 433 1 575 9,9 2 291 2 540 10,9
03 Oslo 6 205 6 512 4,9 1 634 1 815 11,1 3 062 3 142 2,6
04 Hedmark  584  605 3,5  390  425 9,1  501  551 10,1
05 Oppland  496  503 1,4  386  414 7,2  489  539 10,1
06 Buskerud 1 028 1 102 7,3  619  665 7,5  873  967 10,8
07 Vestfold  786  834 6,1  503  561 11,6  708  802 13,2
08 Telemark  551  562 2,1  370  403 8,9  499  569 14,0
09 Aust-Agder  319  330 3,4  243  254 4,4  327  359 9,8
10 Vest-Agder  737  776 5,2  375  411 9,7  688  588 -14,5
11 Rogaland 2 960 3 137 6,0 1 161 1 300 12,0 1 950 2 045 4,9
12 Hordaland 2 020 2 081 3,0 1 212 1 333 10,0 1 738 1 974 13,6
14 Sogn og Fjordane  329  332 1,1  254  278 9,4  332  374 12,4
15 Møre og Romsdal  936 1 012 8,1  629  695 10,5  862  980 13,7
16 Sør-Trøndelag 1 168 1 222 4,5  718  778 8,3 1 020 1 077 5,6
17 Nord-Trøndelag  330  357 8,0  276  300 9,0  336  380 13,0
18 Nordland  385  390 1,4  538  594 10,3  683  775 13,5
19 Troms Romsa  287  287 0,1  376  418 11,2  458  529 15,5
20 Finnmark Finnmárku 6 7 11,6  178  197 10,7  135  166 23,2
21 Svalbard . . . 26 28 7,9 31 35 11,3
23 Kontinentalsokkelen  123  153 24,8 59 85 43,7  286  391 36,9
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . . 62 64 2,7

Standardtegn i tabeller