Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-desember 2011. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  798 663,8  111 966,3 23 553,3 99 977,5  130 038,1  433 128,5 13,3 -3,2 4,5
                   
01 Østfold 24 143,2 5 066,3 1 092,0 4 901,7 4 803,3 8 279,9 5,7 -6,9 1,4
0101 Halden 2 328,1  502,0  109,7  491,8  443,0  781,7 3,7 -7,5 2,8
0104 Moss 2 751,3  569,2  125,7  560,8  547,1  948,5 6,2 -8,0 2,3
0105 Sarpsborg 4 699,7  929,2  201,9  910,3 1 008,3 1 649,9 4,2 -5,5 3,5
0106 Fredrikstad 6 705,8 1 389,4  297,0 1 331,5 1 552,0 2 135,9 5,1 -7,2 -0,7
0111 Hvaler  345,2 90,2 18,5 77,3 40,8  118,5 8,5 -3,9 5,5
0118 Aremark 96,7 25,1 5,1 23,5 12,7 30,3 4,9 -5,9 7,7
0119 Marker  259,4 55,9 11,5 55,3 44,9 91,8 4,3 -10,2 -4,4
0121 Rømskog 54,6 13,8 2,8 11,5 10,0 16,4 2,7 -4,3 6,9
0122 Trøgstad  386,2 90,6 19,4 91,9 54,0  130,3 3,2 -10,4 -1,4
0123 Spydeberg  502,4  108,3 22,9  104,1 98,4  168,7 9,5 -6,6 0,6
0124 Askim 1 628,8  290,6 62,2  267,5  279,0  729,5 17,0 -5,2 0,6
0125 Eidsberg  885,4  196,2 41,6  193,5  155,0  299,1 2,8 -9,1 -1,0
0127 Skiptvet  261,0 64,0 14,0 62,8 33,2 86,9 7,2 -5,7 2,7
0128 Rakkestad  631,5  134,4 28,5  136,3  124,3  208,0 7,7 -7,8 1,3
0135 Råde  582,9  138,1 30,1  128,2 91,1  195,4 2,7 -8,2 1,2
0136 Rygge 1 293,3  289,7 62,5  274,9  230,1  436,1 6,5 -4,7 3,8
0137 Våler  357,4 88,6 18,7 86,0 40,1  123,9 5,0 -6,8 1,9
0138 Hobøl  373,4 90,9 19,9 94,4 39,4  128,9 3,7 -8,1 -0,4
                   
02 Akershus 76 449,3 14 606,3 3 060,6 12 466,1 15 449,5 30 866,8 9,1 -1,9 6,1
0211 Vestby 1 535,5  322,3 70,6  309,7  273,8  559,1 6,1 -6,6 7,0
0213 Ski 3 138,3  674,6  145,6  618,9  519,4 1 179,7 9,7 -6,0 2,8
0214 Ås 1 696,3  362,4 78,6  340,4  338,6  576,4 8,3 -3,6 4,3
0215 Frogn 1 611,1  393,4 81,3  352,7  176,9  606,8 9,8 -3,0 3,4
0216 Nesodden 1 614,4  398,6 85,6  378,4  164,4  587,4 5,3 -5,7 1,7
0217 Oppegård 3 504,9  725,5  153,6  609,9  717,8 1 298,2 7,0 -3,2 4,2
0219 Bærum 26 099,7 4 081,9  822,0 2 982,0 5 955,7 12 258,1 11,5 2,4 9,1
0220 Asker 9 633,9 1 914,6  384,0 1 439,1 1 699,0 4 197,3 11,8 1,1 10,0
0221 Aurskog-Høland 1 118,4  252,2 55,7  264,9  169,6  376,0 6,9 -7,6 2,9
0226 Sørum 1 783,9  342,4 74,4  331,9  206,5  828,6 9,6 -4,8 2,8
0227 Fet  953,8  246,1 51,9  218,3 95,2  342,3 2,5 -5,5 3,3
0228 Rælingen 1 419,6  361,5 79,4  344,6  112,9  521,1 4,4 -5,8 1,9
0229 Enebakk  928,0  213,4 45,6  205,8  131,8  331,3 7,1 -4,3 0,8
0230 Lørenskog 4 964,1  839,3  177,9  751,8 1 384,5 1 810,5 10,4 -2,5 5,2
0231 Skedsmo 5 647,3 1 148,5  248,9 1 046,5 1 361,2 1 842,2 7,8 -2,7 6,4
0233 Nittedal 2 289,0  509,9  110,3  464,0  378,2  826,7 4,6 -4,2 5,7
0234 Gjerdrum  585,6  143,8 30,6  133,8 59,1  218,3 9,9 -0,8 6,3
0235 Ullensaker 3 770,8  666,6  143,9  642,2 1 219,7 1 098,3 4,8 -3,4 3,3
0236 Nes 1 459,7  356,9 77,7  358,2  173,2  493,7 3,2 -6,5 3,0
0237 Eidsvoll 1 621,0  388,7 86,0  405,8  195,0  545,6 4,8 -7,0 3,7
0238 Nannestad  891,5  221,1 47,9  222,8 91,1  308,6 5,9 -5,5 1,8
0239 Hurdal  182,5 42,5 9,1 44,3 25,8 60,7 3,4 -12,1 -4,4
                   
0301 Oslo  126 472,8 18 652,3 3 703,6 14 587,4 35 280,7 54 248,7 10,5 3,1 8,3
                   
04 Hedmark 15 691,5 3 288,9  710,8 3 284,5 3 296,6 5 110,7 4,2 -8,9 -0,1
0402 Kongsvinger 1 376,7  304,0 64,9  297,7  273,5  436,5 2,1 -9,1 -1,9
0403 Hamar 3 360,5  579,8  125,1  553,3  828,0 1 274,3 6,5 -5,9 3,1
0412 Ringsaker 2 985,2  547,8  119,1  558,4  966,3  793,5 3,2 -9,8 0,6
0415 Løten  481,4  115,5 25,5  120,7 66,0  153,6 4,4 -9,1 -1,3
0417 Stange 1 406,0  318,1 69,5  335,3  209,8  473,3 4,4 -11,0 -3,2
0418 Nord-Odal  347,4 76,9 16,9 81,6 53,5  118,6 5,0 -8,8 -1,7
0419 Sør-Odal  568,2  132,0 28,0  136,1 89,9  182,1 2,8 -9,9 -0,8
0420 Eidskog  403,8 91,9 20,2 97,7 64,2  129,8 5,7 -8,9 1,8
0423 Grue  346,7 79,3 17,1 78,0 58,4  113,9 3,3 -8,6 -1,5
0425 Åsnes  491,7  118,6 25,6  117,4 74,3  155,7 1,9 -9,7 -2,6
0426 Våler  255,3 59,0 12,7 60,2 47,8 75,7 4,4 -12,3 -3,7
0427 Elverum 1 610,1  354,1 78,6  356,5  305,7  515,3 4,2 -8,9 1,6
0428 Trysil  491,2  116,3 23,6  110,2 90,0  151,1 1,8 -11,7 -2,9
0429 Åmot  300,4 76,2 16,4 70,6 41,0 96,3 4,1 -6,7 3,6
0430 Stor-Elvdal  170,6 45,7 9,4 43,0 13,6 58,9 5,4 -7,2 1,5
0432 Rendalen  116,8 35,7 7,2 28,9 10,3 34,7 1,0 -8,0 -2,6
0434 Engerdal 77,7 19,0 4,0 20,8 10,3 23,6 -0,2 -15,7 -7,2
0436 Tolga 90,4 21,4 4,6 23,6 10,4 30,4 -6,4 -13,6 -7,7
0437 Tynset  434,3 99,2 21,4 98,2 48,8  166,6 9,8 -6,3 1,5
0438 Alvdal  159,8 42,6 8,9 39,2 15,9 53,2 1,8 -8,8 -0,9
0439 Folldal 93,8 25,2 5,4 25,5 7,4 30,3 2,8 -9,3 -1,6
0441 Os  123,5 30,7 6,5 31,6 11,4 43,3 3,3 -9,6 -1,4
                   
05 Oppland 15 455,7 3 395,5  722,5 3 237,7 2 773,8 5 326,3 5,9 -7,6 1,0
0501 Lillehammer 3 031,8  543,0  116,7  502,1  628,6 1 241,4 11,2 -6,9 3,6
0502 Gjøvik 2 535,8  534,9  116,3  520,0  540,9  823,6 5,5 -7,5 1,9
0511 Dovre  175,5 43,9 9,4 44,2 18,5 59,4 2,1 -9,9 -0,6
0512 Lesja  136,6 37,4 7,5 35,4 14,1 42,2 2,4 -4,7 1,0
0513 Skjåk  165,8 46,1 9,4 35,8 17,8 56,7 2,2 -6,7 -0,1
0514 Lom  169,9 39,1 8,3 38,7 22,3 61,6 4,1 -8,6 -0,9
0515 Vågå  290,0 58,8 12,6 58,1 23,8  136,8 13,7 -8,0 -0,5
0516 Nord-Fron  505,5  119,3 24,9  100,6 89,3  171,4 7,0 -5,8 0,6
0517 Sel  353,5 88,8 19,5 93,0 37,3  114,9 3,4 -10,1 0,7
0519 Sør-Fron  221,4 58,4 11,9 50,8 30,6 69,7 7,7 -7,1 0,1
0520 Ringebu  319,7 78,3 15,1 72,1 55,5 98,7 0,5 -11,9 -6,2
0521 Øyer  393,9 98,6 19,3 90,0 64,4  121,7 7,7 -4,2 1,3
0522 Gausdal  430,8  104,8 21,9  101,6 61,4  141,2 2,4 -9,9 -2,9
0528 Østre Toten 1 144,2  254,9 55,7  253,7  204,5  375,5 4,9 -7,0 1,4
0529 Vestre Toten 1 126,5  218,1 47,9  220,7  283,9  355,9 5,1 -9,8 -2,3
0532 Jevnaker  491,2  114,4 25,4  114,1 82,7  154,7 2,1 -3,7 7,0
0533 Lunner  689,9  169,5 36,2  167,9 78,3  238,0 2,2 -10,5 -3,4
0534 Gran 1 141,5  241,2 52,6  241,5  227,6  378,5 6,1 -7,2 3,9
0536 Søndre Land  360,2 85,6 18,9 90,7 56,3  108,7 3,5 -10,1 0,4
0538 Nordre Land  468,9  108,5 23,4  104,3 93,0  139,7 3,0 -8,4 -0,9
0540 Sør-Aurdal  214,3 58,5 11,6 50,6 22,3 71,3 5,6 -2,9 1,7
0541 Etnedal 81,6 22,2 4,3 20,8 8,9 25,5 3,2 -9,7 -5,5
0542 Nord-Aurdal  502,0  126,5 25,8  112,1 63,4  174,3 4,4 -6,1 1,7
0543 Vestre Slidre  156,0 43,5 8,4 37,4 13,5 53,2 3,4 -9,2 -1,8
0544 Øystre Slidre  236,4 67,3 13,0 55,3 22,0 78,8 1,0 -4,7 0,3
0545 Vang  112,9 34,1 6,7 26,1 12,8 33,1 1,4 -6,3 0,5
                   
06 Buskerud 28 551,7 5 844,8 1 225,9 5 204,3 5 933,6 10 343,1 6,6 -4,5 2,8
0602 Drammen 7 776,6 1 432,6  303,5 1 287,2 2 043,0 2 710,2 8,6 -3,6 3,5
0604 Kongsberg 3 966,4  643,6  140,1  563,1 1 001,3 1 618,3 9,0 -1,3 6,7
0605 Ringerike 2 560,7  556,3  120,2  526,2  452,5  905,5 4,0 -8,8 1,4
0612 Hole  754,2  214,0 31,9  137,6 87,4  283,2 5,5 9,3 -2,0
0615 Flå 74,6 21,2 4,1 17,7 8,7 22,8 0,0 -3,9 1,0
0616 Nes  289,0 69,2 13,9 60,7 44,7  100,4 3,8 -8,4 -2,6
0617 Gol  411,5 98,7 20,3 84,5 66,3  141,7 5,1 -8,1 2,9
0618 Hemsedal  205,4 53,3 10,1 44,2 28,2 69,6 1,5 -4,5 -1,0
0619 Ål  437,9  103,6 21,0 83,8 72,9  156,6 3,1 -6,5 -1,2
0620 Hol  458,7  133,9 24,6 85,3 76,0  138,9 0,5 -0,4 4,2
0621 Sigdal  285,0 73,4 14,1 63,0 37,8 96,6 -4,9 -16,6 -14,4
0622 Krødsherad  236,4 48,8 9,3 41,7 52,1 84,4 9,5 -1,1 5,9
0623 Modum 1 105,7  255,3 53,5  232,3  200,9  363,8 2,3 -8,4 -0,4
0624 Øvre Eiker 1 537,4  336,2 72,2  316,1  251,3  561,6 8,5 -5,9 5,1
0625 Nedre Eiker 2 057,8  434,9 95,6  433,5  337,0  756,9 3,4 -7,8 0,8
0626 Lier 3 210,8  591,3  126,5  514,9  764,6 1 213,6 6,7 -2,4 6,0
0627 Røyken 1 819,6  440,8 94,0  414,8  199,5  670,4 7,1 -4,5 0,8
0628 Hurum  825,4  188,2 41,0  183,5  130,6  282,2 8,6 -5,6 5,3
0631 Flesberg  216,0 54,3 11,1 49,1 30,7 70,9 7,0 -3,5 4,9
0632 Rollag  107,7 29,1 5,9 24,4 15,5 32,7 5,1 -4,7 2,3
0633 Nore og Uvdal  215,0 65,9 13,0 40,8 32,6 62,7 3,4 -5,9 -1,5
                   
07 Vestfold 21 856,6 4 659,2  985,0 4 407,5 4 526,2 7 278,8 4,4 -7,0 1,5
0701 Horten 2 418,5  489,6  106,5  474,1  585,5  762,8 5,3 -7,3 1,0
0702 Holmestrand  887,4  191,3 42,0  192,9  172,4  288,8 5,5 -8,3 1,0
0704 Tønsberg 4 386,2  861,7  179,3  784,6 1 234,9 1 325,6 3,9 -5,2 0,6
0706 Sandefjord 4 325,8  887,1  184,3  828,0  928,0 1 498,5 5,3 -6,4 1,8
0709 Larvik 3 705,6  823,9  171,7  773,5  662,0 1 274,5 4,3 -7,2 0,9
0711 Svelvik  530,2  126,1 27,2  123,7 68,0  185,2 5,3 -7,2 1,2
0713 Sande  633,6  154,3 34,4  154,2 73,9  216,8 -1,0 -12,8 -0,8
0714 Hof  243,7 56,9 12,4 57,4 34,3 82,7 7,7 -7,5 2,7
0716 Re  725,1  161,1 34,9  162,2  118,4  248,5 4,9 -8,6 1,4
0719 Andebu  431,8 94,2 20,9 97,5 82,9  136,4 4,9 -6,7 4,0
0720 Stokke 1 018,5  205,0 44,2  201,4  241,7  326,2 6,1 -5,6 3,9
0722 Nøtterøy 1 961,9  458,7 96,8  422,4  252,8  731,1 2,6 -7,9 3,3
0723 Tjøme  386,6  106,1 20,9 91,1 35,1  133,4 5,3 -3,4 3,0
0728 Lardal  201,5 43,1 9,6 44,4 36,3 68,1 1,9 -12,7 -2,1
                   
08 Telemark 15 820,7 3 363,4  725,1 3 070,1 3 128,3 5 533,9 7,3 -7,7 1,1
0805 Porsgrunn 4 252,6  711,8  158,1  673,4  882,6 1 826,8 15,2 -9,1 1,0
0806 Skien 4 759,7  998,7  218,6  951,3 1 089,2 1 501,8 4,1 -8,4 0,3
0807 Notodden 1 053,8  244,0 52,7  221,0  188,5  347,7 10,5 -4,7 5,0
0811 Siljan  179,3 43,8 9,4 43,9 19,8 62,4 5,7 -7,8 0,0
0814 Bamble 1 281,7  286,1 62,9  270,0  247,5  415,2 3,7 -7,9 2,2
0815 Kragerø  817,4  187,6 39,4  182,5  149,5  258,4 4,2 -7,7 -0,9
0817 Drangedal  279,6 64,7 14,0 65,5 38,7 96,7 4,1 -8,0 1,2
0819 Nome  505,5  115,0 23,2  106,5 86,7  174,1 5,4 -10,3 -3,3
0821 Bø  446,7 98,8 21,3 96,1 88,0  142,5 5,4 -6,3 4,2
0822 Sauherad  328,7 75,3 16,5 73,6 56,0  107,3 3,8 -8,6 0,1
0826 Tinn  558,4  159,8 32,9  107,1 82,3  176,3 4,6 -5,5 1,9
0827 Hjartdal  128,5 34,4 7,0 26,3 18,2 42,6 3,1 -7,9 0,5
0828 Seljord  249,8 58,4 12,1 52,9 41,4 85,0 6,6 -3,0 5,8
0829 Kviteseid  194,0 46,1 9,7 42,4 33,2 62,7 1,4 -8,2 0,7
0830 Nissedal  109,5 31,5 6,2 24,2 16,7 31,0 2,0 -4,4 2,4
0831 Fyresdal  101,9 28,0 5,8 23,1 14,9 30,1 4,2 -7,8 -0,3
0833 Tokke  224,8 65,0 13,5 42,1 27,9 76,4 5,9 -5,2 1,8
0834 Vinje  348,9  114,4 21,8 68,4 47,4 96,9 1,5 -3,2 2,3
                   
09 Aust-Agder 9 933,1 2 203,8  460,4 1 981,1 1 862,0 3 425,8 9,4 -5,2 1,5
0901 Risør  543,9  118,9 24,9  116,9  108,7  174,5 3,2 -9,1 -1,9
0904 Grimstad 1 930,3  439,6 87,2  361,7  313,3  728,4 20,5 -3,9 3,6
0906 Arendal 4 128,4  849,1  181,9  805,0  896,0 1 396,5 8,4 -2,6 3,5
0911 Gjerstad  170,5 38,0 8,2 39,3 31,0 54,1 6,3 -8,2 -0,7
0912 Vegårshei  143,9 34,0 7,4 32,6 22,2 47,7 14,1 4,7 13,0
0914 Tvedestrand  468,4  110,4 23,4  101,1 78,6  154,9 4,9 -6,1 1,9
0919 Froland  404,3 93,3 20,0 85,8 49,8  155,3 5,5 -8,5 -0,4
0926 Lillesand  948,8  204,8 42,5  184,6  166,4  350,5 8,5 -10,6 -5,1
0928 Birkenes  355,7 76,3 16,5 78,4 70,2  114,3 2,3 -11,4 -3,0
0929 Åmli  121,9 30,6 6,1 27,8 19,5 37,8 2,5 -11,1 -8,9
0935 Iveland 85,9 23,0 4,9 20,8 12,0 25,2 3,8 -7,7 -1,5
0937 Evje og Hornnes  267,6 61,6 12,8 58,5 42,1 92,6 5,4 -7,4 -0,8
0938 Bygland 93,0 24,6 5,2 21,9 13,3 28,1 5,0 -8,2 -0,4
0940 Valle  124,2 37,6 7,6 23,8 19,1 36,2 1,4 -7,8 -4,1
0941 Bykle  146,2 62,0 11,8 22,8 19,8 29,9 3,6 -0,5 6,4
                   
10 Vest-Agder 19 234,5 3 563,9  746,0 3 198,9 4 221,4 7 504,4 7,7 -6,3 2,0
1001 Kristiansand 11 653,1 1 828,5  377,4 1 600,6 2 846,5 5 000,0 9,3 -6,3 2,2
1002 Mandal 1 233,3  278,5 58,5  265,6  219,3  411,3 6,7 -3,3 3,4
1003 Farsund  809,7  182,0 38,9  169,7  152,1  267,0 4,9 -7,0 1,1
1004 Flekkefjord  860,9  187,4 39,8  169,3  149,8  314,7 6,0 -7,7 0,2
1014 Vennesla 1 044,1  227,2 50,5  229,0  195,7  341,7 4,1 -7,6 1,7
1017 Songdalen  482,8  103,2 22,4  103,8 86,5  167,0 2,1 -6,0 1,8
1018 Søgne  967,5  219,5 45,8  206,1  141,0  355,1 7,7 -3,7 5,7
1021 Marnardal  174,4 39,8 8,6 37,2 34,9 53,8 6,2 -11,3 -2,8
1026 Åseral 90,3 30,2 5,7 16,3 19,7 18,4 2,9 -3,3 0,4
1027 Audnedal  129,2 27,8 6,0 28,6 27,2 39,6 7,7 -9,5 0,0
1029 Lindesnes  323,5 76,6 16,0 75,6 50,6  104,7 4,0 -6,9 -2,1
1032 Lyngdal  622,0  132,0 28,7  132,2  140,4  188,7 3,7 -6,1 3,4
1034 Hægebostad  126,1 29,8 6,3 28,4 21,1 40,5 -2,4 -14,1 -7,3
1037 Kvinesdal  494,9  122,3 26,1  102,3 95,3  149,0 6,2 -9,7 0,0
1046 Sirdal  222,7 79,0 15,4 34,0 41,5 52,9 3,8 -0,9 4,9
                   
11 Rogaland 63 557,8 11 391,5 2 419,9 9 683,6 17 115,8 22 946,9 2,5 -1,6 6,4
1101 Eigersund 1 450,5  317,4 68,3  282,0  276,0  506,9 7,5 -5,2 3,0
1102 Sandnes 9 827,5 1 683,2  360,8 1 497,8 2 162,2 4 123,6 21,9 -3,4 2,8
1103 Stavanger 25 524,4 4 098,4  868,2 3 184,3 8 217,1 9 156,3 -7,1 0,2 9,6
1106 Haugesund 3 955,3  768,3  164,0  715,3  970,0 1 337,8 9,2 -2,7 4,5
1111 Sokndal  294,3 63,9 14,1 60,1 55,3  100,9 7,6 -3,6 6,3
1112 Lund  289,0 56,5 12,0 53,5 81,2 85,8 3,7 -10,4 -0,8
1114 Bjerkreim  230,9 52,3 11,1 49,4 39,6 78,4 4,6 -3,4 6,5
1119 Hå 1 549,5  340,3 72,6  332,2  299,9  504,5 6,7 -4,7 1,4
1120 Klepp 1 786,9  396,6 84,1  360,8  320,0  625,4 9,2 -0,6 9,2
1121 Time 1 676,6  384,4 81,4  351,6  265,6  593,6 8,5 -2,0 5,1
1122 Gjesdal  980,9  228,5 49,5  215,2  141,0  346,7 9,7 -2,6 7,4
1124 Sola 5 683,1  715,3  150,2  571,5 2 448,0 1 798,1 4,1 2,3 9,8
1127 Randaberg 1 333,8  267,2 57,1  229,2  234,3  546,1 -11,6 -0,9 5,3
1129 Forsand  123,6 40,2 8,1 21,2 21,1 33,1 1,9 -4,9 0,0
1130 Strand 1 062,5  240,3 51,7  226,7  163,6  380,3 6,9 -3,7 5,2
1133 Hjelmeland  276,9 79,1 15,6 52,4 43,7 86,2 7,5 -2,3 1,6
1134 Suldal  461,9  125,2 24,8 69,9 68,8  173,2 12,5 -0,4 2,4
1135 Sauda  404,9  107,0 23,0 88,4 56,9  129,6 -1,7 -6,1 2,1
1141 Finnøy  285,6 63,3 13,1 57,6 46,3  105,3 17,8 5,9 11,5
1142 Rennesøy  421,3  107,0 22,3 93,7 40,0  158,3 9,4 3,1 4,3
1144 Kvitsøy 43,2 10,7 2,3 9,8 7,0 13,4 7,7 1,0 9,0
1145 Bokn 67,3 16,2 3,5 15,2 10,9 21,5 9,1 1,3 9,2
1146 Tysvær  891,8  211,8 46,0  198,3  132,6  303,1 8,5 0,9 8,5
1149 Karmøy 3 854,7  814,5  174,4  765,7  727,8 1 372,2 8,5 -6,2 2,9
1151 Utsira 22,3 5,2 1,1 4,7 4,3 6,9 10,9 -2,7 6,3
1160 Vindafjord 1 058,9  198,6 40,9  177,0  282,8  359,7 19,0 0,7 7,6
                   
12 Hordaland 55 610,2 11 299,5 2 383,2 9 906,6 11 427,0 20 594,0 8,7 -1,8 6,4
1201 Bergen 34 197,0 6 475,6 1 355,7 5 576,7 7 839,3 12 949,7 8,7 -0,7 8,0
1211 Etne  340,3 79,6 16,7 73,3 52,1  118,5 8,5 -4,8 3,6
1216 Sveio  400,4 97,4 21,0 96,0 49,9  136,1 5,5 -6,7 2,0
1219 Bømlo 1 271,5  239,7 50,5  222,3  268,2  490,7 18,4 -2,5 5,0
1221 Stord 2 193,3  419,1 90,7  381,9  476,7  824,9 11,7 -0,6 8,4
1222 Fitjar  297,5 71,1 13,9 55,3 49,0  108,1 1,4 -1,9 5,3
1223 Tysnes  286,7 55,4 11,6 50,1 35,8  133,8 22,6 -1,9 5,4
1224 Kvinnherad 1 173,2  281,1 60,1  243,4  223,3  365,4 5,9 -4,7 3,8
1227 Jondal 84,2 22,2 4,7 17,0 13,6 26,6 5,7 -4,1 3,4
1228 Odda  655,7  174,1 36,7  129,8  113,7  201,4 2,3 -6,9 0,5
1231 Ullensvang  303,3 68,4 15,2 64,1 50,4  105,1 5,2 -9,4 3,1
1232 Eidfjord  112,2 44,8 8,6 19,1 12,3 27,3 4,3 -1,4 0,7
1233 Ulvik 93,2 29,8 6,1 19,7 11,9 25,8 5,2 -4,2 1,2
1234 Granvin 70,6 16,9 3,7 16,8 10,4 22,8 6,4 -7,0 2,1
1235 Voss 1 243,0  279,3 59,1  251,3  228,0  425,2 6,9 -6,1 1,7
1238 Kvam  711,9  168,7 35,8  150,9  121,1  235,5 4,7 -7,4 0,1
1241 Fusa  454,6 81,8 16,6 70,4 89,4  196,5 1,3 -5,1 1,7
1242 Samnanger  192,9 51,7 11,0 45,1 21,7 63,5 8,3 -2,7 5,6
1243 Os 1 546,8  363,5 77,4  341,8  195,9  568,2 9,3 -2,8 4,0
1244 Austevoll  977,0  169,8 29,9  112,5  185,1  479,7 33,4 31,0 18,6
1245 Sund  528,4  125,4 27,3  123,0 67,0  185,8 5,0 -3,3 5,9
1246 Fjell 2 235,3  484,7  106,2  454,7  397,4  792,4 9,9 -2,1 7,9
1247 Askøy 2 082,9  497,9  108,2  493,6  255,9  727,2 8,7 -2,7 6,1
1251 Vaksdal  304,8 82,0 17,8 67,2 47,8 90,1 2,4 -8,7 0,1
1252 Modalen 52,3 20,3 3,9 6,6 10,3 11,3 0,8 -4,6 -1,1
1253 Osterøy  606,8  137,6 29,4  131,9  109,0  198,9 7,8 -2,9 4,4
1256 Meland  574,2  130,1 28,3  128,9 93,3  193,5 0,3 -5,4 2,1
1259 Øygarden  366,3 80,8 17,9 81,9 53,7  132,0 8,8 -9,2 -0,3
1260 Radøy  378,6 87,6 19,5 90,8 58,7  122,1 2,6 -9,3 1,6
1263 Lindås 1 353,1  331,4 72,2  288,8  211,9  448,7 5,8 -7,4 0,1
1264 Austrheim  333,8 75,5 15,7 60,7 54,9  127,1 5,6 -3,4 7,8
1265 Fedje 49,6 12,6 2,7 10,8 5,1 18,4 3,0 -3,1 3,6
1266 Masfjorden  138,9 43,8 9,1 30,1 14,0 41,8 1,6 -4,6 1,7
                   
14 Sogn og Fjordane 10 067,1 2 237,7  473,9 1 982,6 1 832,0 3 541,0 6,9 -5,1 3,1
1401 Flora 1 219,0  240,2 52,8  229,1  268,2  428,7 5,8 -7,5 4,7
1411 Gulen  266,6 53,6 10,5 42,8 41,2  118,5 16,6 3,0 17,1
1412 Solund 71,3 16,4 3,5 16,1 9,7 25,6 9,4 -0,9 11,9
1413 Hyllestad  125,1 29,1 6,2 26,9 23,1 39,9 11,4 -7,5 -0,4
1416 Høyanger  342,5 93,7 20,5 77,3 38,5  112,5 3,1 -8,0 2,5
1417 Vik  277,5 62,3 12,7 47,0 35,8  119,7 7,6 -7,9 -3,6
1418 Balestrand  112,7 26,3 5,7 24,3 18,8 37,6 5,8 -8,6 0,5
1419 Leikanger  271,4 46,4 10,2 43,4  106,1 65,2 4,9 -10,6 0,0
1420 Sogndal  609,5  140,3 29,8  132,3  119,1  188,0 6,7 -3,0 3,9
1421 Aurland  203,1 66,8 13,3 33,1 30,2 59,7 5,4 -1,6 4,0
1422 Lærdal  199,1 57,8 12,1 42,2 24,9 62,1 2,6 -7,2 0,1
1424 Årdal  521,1  144,0 31,4  118,3 56,7  170,7 3,4 -7,1 3,1
1426 Luster  410,1  121,2 24,7 83,3 54,7  126,3 4,3 -4,2 2,6
1428 Askvoll  218,2 50,6 11,1 50,3 25,3 80,8 8,1 -8,1 4,2
1429 Fjaler  205,0 45,6 9,6 44,5 32,2 73,0 6,0 -6,7 1,3
1430 Gaular  212,2 49,5 10,4 48,7 36,6 67,1 -1,0 -8,8 -2,3
1431 Jølster  225,0 59,6 11,8 52,1 25,3 76,3 4,7 -1,1 -0,3
1432 Førde 1 498,1  263,3 56,1  245,4  413,3  520,1 8,8 -2,7 5,1
1433 Naustdal  188,5 48,2 10,6 47,4 19,8 62,4 6,0 -2,9 7,7
1438 Bremanger  362,2 85,9 17,9 69,2 45,0  144,1 16,4 -5,6 -1,0
1439 Vågsøy  605,7  127,0 26,5  114,4  111,6  226,2 6,0 -0,8 8,2
1441 Selje  211,0 49,8 10,8 48,7 25,9 75,7 2,5 -9,1 -0,1
1443 Eid  454,0  107,0 22,8  107,4 61,3  155,6 7,1 -4,2 3,6
1444 Hornindal 75,5 18,8 4,1 19,1 8,6 24,8 4,1 -9,3 1,3
1445 Gloppen  574,7  107,7 22,4 97,3 70,7  276,5 10,4 -4,3 2,6
1449 Stryn  607,9  126,6 26,1  122,0  129,4  203,7 7,2 -6,1 -0,7
                   
15 Møre og Romsdal 26 971,6 5 297,5 1 115,5 4 921,2 5 556,3 10 081,1 10,4 -5,0 2,8
1502 Molde 3 017,6  555,3  116,5  519,6  836,4  989,8 4,1 -4,6 1,4
1504 Ålesund 5 941,5 1 029,2  212,1  916,4 1 400,2 2 383,6 22,7 -2,0 3,7
1505 Kristiansund 2 193,8  481,5  104,0  461,4  386,4  760,5 2,9 -7,5 0,5
1511 Vanylven  318,1 67,4 14,6 63,2 75,4 97,5 9,4 -5,1 3,6
1514 Sande  235,1 51,3 11,0 47,8 45,7 79,4 0,2 -5,3 2,2
1515 Herøy 1 301,3  214,1 41,3  177,6  293,7  574,7 29,8 2,7 7,5
1516 Ulstein 1 607,6  187,6 38,1  166,2  515,4  700,2 16,7 -4,7 3,7
1517 Hareid  439,2 99,7 21,5 94,3 69,5  154,2 -12,5 -7,9 2,8
1519 Volda  771,5  168,5 36,1  159,7  151,8  255,4 8,7 -2,0 5,6
1520 Ørsta  943,6  188,2 40,2  184,5  181,0  349,6 7,3 -8,5 1,4
1523 Ørskog  203,1 40,5 8,7 39,8 36,4 77,7 10,8 -6,2 3,1
1524 Norddal  140,6 39,8 8,2 30,0 23,6 39,0 2,6 -8,4 -2,1
1525 Stranda  400,4 91,1 19,2 83,9 72,8  133,4 9,2 -4,1 7,0
1526 Stordal 83,7 18,0 3,7 16,7 20,7 24,7 2,0 -10,2 -3,7
1528 Sykkylven  854,9  147,7 30,8  141,4  185,6  349,4 5,9 -6,3 1,9
1529 Skodje  377,2 95,0 20,1 76,9 58,9  126,3 20,2 17,9 31,0
1531 Sula  727,2  152,4 33,0  148,9  114,4  278,5 7,9 -6,2 3,2
1532 Giske  595,8  140,5 30,7  142,4 74,2  208,0 9,9 -6,0 3,8
1534 Haram  859,1  187,8 40,2  177,3  132,7  321,1 2,7 -8,6 0,8
1535 Vestnes  568,3  127,4 26,8  116,8  102,2  195,1 0,8 -8,7 0,6
1539 Rauma  770,0  148,9 30,7  133,9  137,4  319,1 15,9 -8,2 3,8
1543 Nesset  240,8 64,5 13,4 53,6 36,0 73,2 4,6 -4,3 2,0
1545 Midsund  173,8 38,5 8,3 35,3 25,8 65,8 7,7 -5,6 8,2
1546 Sandøy  246,4 30,7 6,4 27,5 29,7  152,1 14,1 -7,1 -3,6
1547 Aukra  294,1 72,3 15,8 67,5 34,8  103,6 4,6 -0,8 8,2
1548 Fræna  775,5  172,2 37,8  178,5  126,5  260,6 6,3 -5,9 4,0
1551 Eide  290,3 62,3 13,5 62,2 60,7 91,6 4,6 -9,7 0,1
1554 Averøy  480,7  107,9 23,4  108,7 71,4  169,4 7,2 -5,1 4,3
1557 Gjemnes  191,6 45,8 10,1 47,7 24,8 63,2 5,8 -9,2 2,1
1560 Tingvoll  199,6 47,6 10,5 49,7 25,2 66,6 1,9 -10,2 0,0
1563 Sunndal  605,3  151,7 32,5  138,8 82,5  199,9 5,4 -9,4 -3,5
1566 Surnadal  459,8  102,1 21,6 95,7 66,2  174,1 1,5 -9,3 -2,6
1567 Rindal  143,8 36,6 7,5 32,4 15,6 51,7 4,9 -7,9 -3,1
1571 Halsa  121,8 30,4 5,5 25,1 10,4 50,4 -3,8 -6,8 5,1
1573 Smøla  153,1 39,1 8,5 38,4 13,0 54,1 -0,3 -12,7 -2,7
1576 Aure  245,4 63,9 13,2 61,4 19,4 87,6 4,1 -4,7 -0,4
                   
16 Sør-Trøndelag 30 337,7 6 034,1 1 300,1 5 724,8 6 503,8 10 774,8 8,2 -4,4 3,8
1601 Trondheim 21 085,6 3 886,2  840,0 3 617,1 5 162,9 7 579,4 9,2 -3,2 4,7
1612 Hemne  321,9 76,8 16,5 72,0 37,0  119,6 8,3 -6,4 1,9
1613 Snillfjord 60,6 15,4 3,2 16,1 6,1 19,8 1,1 -13,3 -4,7
1617 Hitra  305,1 72,5 15,8 74,9 28,3  113,7 7,8 -7,9 2,2
1620 Frøya  507,6  111,0 17,3 79,5 42,2  257,6 2,2 0,5 6,4
1621 Ørland  413,2 89,9 19,8 91,1 66,5  145,9 4,3 -8,5 1,5
1622 Agdenes  123,8 26,9 5,9 27,9 25,6 37,6 5,4 -3,4 8,8
1624 Rissa  462,7  101,4 21,8  105,0 85,8  148,7 2,4 -9,8 -2,0
1627 Bjugn  307,0 69,0 15,1 73,2 46,5  103,2 2,6 -10,2 -1,6
1630 Åfjord  209,2 51,4 10,8 48,9 24,3 73,7 1,5 -8,8 -0,5
1632 Roan 58,3 15,0 3,3 15,7 4,3 20,0 11,7 -2,5 9,9
1633 Osen 67,9 15,8 3,5 16,4 4,3 27,8 10,2 -2,6 6,0
1634 Oppdal  486,8  118,5 24,9  114,7 57,2  171,5 7,9 -4,8 2,1
1635 Rennebu  162,5 46,9 9,9 40,1 15,3 50,3 6,2 -5,0 2,9
1636 Meldal  279,4 63,9 13,7 62,3 43,6 95,9 3,9 -9,7 1,3
1638 Orkdal  981,3  197,6 43,9  199,5  226,4  313,9 6,0 -7,4 3,5
1640 Røros  487,3  105,1 21,8 98,5  100,9  161,0 9,8 -6,4 2,0
1644 Holtålen  128,6 32,1 7,0 33,1 10,2 46,1 7,2 -7,4 1,4
1648 Midtre Gauldal  431,0 95,1 20,8  100,9 83,8  130,4 4,6 -8,3 -0,2
1653 Melhus 1 128,8  264,7 58,3  268,0  161,6  376,2 6,4 -5,9 4,5
1657 Skaun  456,0  111,9 25,0  123,7 45,6  149,9 6,9 -6,6 2,5
1662 Klæbu  438,0  110,4 24,1  108,4 49,2  146,1 8,8 -4,1 4,0
1663 Malvik 1 060,3  259,9 57,1  257,7  115,2  370,4 6,5 -6,8 0,7
1664 Selbu  301,2 68,0 14,9 66,0 54,4 97,9 3,0 -7,9 3,3
1665 Tydal 73,6 28,7 5,7 14,1 6,8 18,2 0,9 -7,5 -2,3
                   
17 Nord-Trøndelag 10 394,6 2 229,7  487,0 2 245,5 1 885,5 3 546,9 7,9 -6,2 2,8
1702 Steinkjer 2 029,5  349,6 77,6  354,8  469,9  777,5 9,3 -6,7 4,0
1703 Namsos  910,8  217,5 47,5  223,8 87,4  334,6 4,6 -9,3 -1,3
1711 Meråker  169,4 44,4 9,4 38,4 29,7 47,4 -0,9 -8,6 -1,3
1714 Stjørdal 1 803,3  389,2 85,6  397,1  341,4  590,0 7,7 -6,4 2,1
1717 Frosta  164,6 38,1 8,2 40,4 26,2 51,6 3,9 -8,5 -1,5
1718 Leksvik  249,2 54,4 11,8 56,8 51,5 74,8 5,2 -8,8 1,5
1719 Levanger 1 561,2  329,3 71,2  325,0  365,0  470,7 7,6 -3,5 2,8
1721 Verdal 1 088,8  229,8 51,0  236,9  254,2  316,9 7,6 -4,7 7,6
1723 Mosvik 48,8 12,3 2,7 12,7 5,9 15,3 1,4 -10,8 -2,8
1724 Verran  166,1 38,8 8,3 40,0 33,5 45,6 4,5 -6,7 -3,0
1725 Namdalseid 90,2 23,0 5,2 24,8 6,9 30,3 1,5 -11,0 0,7
1729 Inderøy  429,3 99,6 21,5 98,4 67,3  142,6 8,2 -4,1 5,4
1736 Snåsa  127,3 33,5 7,2 33,0 12,2 41,4 5,2 -4,9 3,1
1738 Lierne 92,7 24,0 5,1 23,2 9,3 31,1 8,9 -4,2 3,0
1739 Røyrvik 35,7 11,1 2,3 8,6 3,5 10,1 -0,2 -4,6 2,5
1740 Namsskogan 67,1 22,8 4,6 14,1 5,8 19,8 -0,6 -8,0 -2,8
1742 Grong  168,2 44,4 9,5 39,8 14,7 59,7 6,9 -6,1 2,5
1743 Høylandet 78,7 18,6 4,1 20,0 8,0 28,0 2,4 -10,8 -1,3
1744 Overhalla  250,2 60,7 13,1 63,1 30,0 83,3 7,4 -4,1 4,1
1748 Fosnes 34,4 9,1 2,0 9,9 2,3 11,1 5,0 -11,9 -4,1
1749 Flatanger 80,6 17,4 3,6 17,4 7,1 35,1 34,1 -2,8 8,0
1750 Vikna  405,1 74,6 16,1 76,3 27,4  210,6 28,7 -6,6 4,2
1751 Nærøy  310,0 79,0 17,4 81,9 23,6  108,2 6,2 -5,6 4,7
1755 Leka 33,4 8,5 1,9 9,0 2,8 11,3 7,7 -8,6 1,9
                   
18 Nordland 19 276,5 4 457,9  972,6 4 263,0 2 111,7 7 471,4 7,8 -6,1 2,7
1804 Bodø 4 565,3 1 001,6  222,9  972,2  802,1 1 566,6 5,0 -4,9 5,0
1805 Narvik 1 558,2  375,9 81,9  352,1  165,3  582,9 7,9 -6,3 1,1
1811 Bindal 93,0 28,2 5,9 22,4 7,3 29,2 3,2 -8,1 -2,3
1812 Sømna  126,6 29,8 6,7 31,9 8,9 49,3 17,0 -7,3 4,1
1813 Brønnøy  543,5  132,1 28,6  134,3 40,6  207,9 9,1 -5,8 2,5
1815 Vega 83,1 19,5 4,2 20,6 5,1 33,7 18,9 -4,7 4,4
1816 Vevelstad 28,5 7,4 1,6 8,1 1,7 9,7 5,3 -9,0 3,5
1818 Herøy  122,6 30,0 6,5 28,7 11,5 46,0 14,1 0,6 11,6
1820 Alstahaug  531,7  132,3 29,1  131,8 38,4  200,1 5,5 -7,3 0,0
1822 Leirfjord  123,3 31,8 7,1 33,9 8,2 42,4 4,6 -8,0 1,5
1824 Vefsn 1 066,4  243,4 53,3  237,6 78,1  454,0 2,0 -5,8 3,2
1825 Grane 89,0 24,8 5,2 23,9 7,1 28,0 4,0 -7,5 -0,9
1826 Hattfjelldal 85,1 23,2 4,9 20,0 8,2 28,8 1,1 -10,3 -5,3
1827 Dønna 88,7 21,9 4,8 23,0 7,8 31,2 7,1 -6,7 4,5
1828 Nesna  109,5 26,5 5,8 26,9 13,2 37,1 7,3 -7,2 1,8
1832 Hemnes  304,3 99,2 20,8 72,3 20,9 91,1 5,5 -7,4 -0,5
1833 Rana 1 960,1  475,5  105,1  462,4  231,7  685,4 0,1 -9,2 0,8
1834 Lurøy  294,6 36,1 7,6 33,9 15,5  201,5 73,2 -1,6 8,9
1835 Træna 32,7 8,0 1,7 8,5 3,2 11,1 1,4 -11,0 -4,6
1836 Rødøy  100,1 20,6 4,5 20,6 6,8 47,7 22,3 -4,7 7,2
1837 Meløy  604,2  150,9 32,5  125,8  102,4  192,6 3,8 -6,7 1,8
1838 Gildeskål  135,6 37,4 7,8 32,2 11,8 46,5 3,2 -6,6 0,5
1839 Beiarn 78,4 24,1 4,9 16,0 6,5 26,9 5,9 -4,9 1,0
1840 Saltdal  334,5 83,1 18,0 78,0 28,4  127,0 3,1 -9,1 -1,7
1841 Fauske  916,7  183,5 40,3  169,3 50,0  473,5 21,6 -7,5 1,6
1845 Sørfold  270,3 47,6 9,9 31,7 16,5  164,5 7,9 -5,1 2,3
1848 Steigen  257,0 40,5 8,8 41,5 15,7  150,5 69,0 -8,6 1,1
1849 Hamarøy  158,8 37,5 8,0 30,1 12,6 70,6 7,1 -4,2 2,7
1850 Tysfjord  135,5 34,2 7,5 31,9 10,8 51,1 11,7 -9,5 0,8
1851 Lødingen  182,1 42,4 8,9 37,3 14,2 79,3 17,9 -3,4 2,0
1852 Tjeldsund 79,5 21,4 4,8 21,6 4,6 27,1 5,9 -7,7 2,1
1853 Evenes 94,2 21,7 4,8 21,1 6,2 40,3 13,3 -6,5 3,0
1854 Ballangen  150,5 37,1 8,3 38,8 10,9 55,3 3,6 -12,3 -2,9
1856 Røst 52,0 10,9 2,4 11,0 3,8 23,9 23,6 -13,3 -3,3
1857 Værøy 61,4 13,3 2,8 12,3 4,9 28,1 -15,7 -9,6 -4,5
1859 Flakstad 88,7 23,5 4,9 23,3 6,4 30,6 6,6 -6,1 3,0
1860 Vestvågøy  747,0  180,5 39,1  183,0 57,4  286,9 10,6 -4,6 3,5
1865 Vågan  688,8  160,6 34,7  156,0 68,3  269,1 14,9 -2,9 5,5
1866 Hadsel  582,9  141,8 30,2  137,0 40,6  233,4 4,2 0,6 6,8
1867 Bø  164,4 37,2 8,1 41,7 12,1 65,3 15,5 -11,2 -3,9
1868 Øksnes  359,3 78,7 16,8 79,0 36,3  148,4 13,2 2,5 11,6
1870 Sortland  755,1  172,0 37,0  172,0 67,8  306,3 8,4 -6,8 2,8
1871 Andøy  393,9 90,1 19,3 86,5 36,5  161,5 5,9 -8,2 -0,8
1874 Moskenes 79,3 19,8 4,3 20,8 5,5 28,8 9,7 -7,6 4,6
                   
19 Troms Romsa 12 741,6 2 987,9  656,3 2 950,5 1 524,9 4 622,0 6,1 -5,9 3,9
1901 Harstad 1 765,1  427,9 95,2  421,5  136,0  684,5 1,4 -12,6 -3,0
1902 Tromsø 6 623,2 1 423,4  314,4 1 416,0 1 128,8 2 340,6 5,9 -3,9 7,1
1911 Kvæfjord  183,1 45,7 10,3 48,2 16,4 62,5 2,0 -10,3 -0,1
1913 Skånland  203,5 49,2 10,8 49,5 13,3 80,6 12,2 -6,9 2,2
1915 Bjarkøy 28,7 7,8 1,6 7,4 2,2 9,6 4,6 -4,3 1,5
1917 Ibestad 95,7 22,9 4,9 21,9 6,9 39,1 20,4 -1,2 8,2
1919 Gratangen 73,7 16,6 3,5 16,6 6,7 30,2 3,7 -8,8 -2,9
1920 Lavangen 52,9 13,3 3,0 14,8 4,7 17,1 10,1 -4,9 7,2
1922 Bardu  310,9 90,5 19,9 77,0 16,5  107,0 8,1 -3,0 8,1
1923 Salangen  146,0 36,2 7,9 36,4 11,3 54,1 4,4 -6,9 1,6
1924 Målselv  508,5  135,8 29,6  125,8 30,9  186,4 4,2 -4,8 4,5
1925 Sørreisa  229,0 61,3 12,7 57,4 12,1 85,5 2,2 -6,0 2,4
1926 Dyrøy 70,2 18,0 4,0 18,9 5,2 24,1 4,8 -11,1 -1,7
1927 Tranøy 89,5 22,6 5,1 23,8 7,0 31,0 4,8 -8,7 1,5
1928 Torsken 78,9 14,9 3,3 14,5 6,3 39,9 37,4 -12,1 -4,5
1929 Berg 72,7 16,8 3,7 16,8 5,9 29,4 3,1 -13,3 -4,8
1931 Lenvik  881,1  204,1 42,9  196,0 82,3  355,7 13,2 -2,3 3,4
1933 Balsfjord  323,3 84,6 18,6 87,2 22,9  109,9 5,7 -7,8 3,3
1936 Karlsøy  118,0 38,4 8,4 38,7 1,8 30,7 4,6 -6,5 2,4
1938 Lyngen  154,3 47,3 10,2 50,0 1,1 45,7 5,9 -7,1 0,2
1939 Storfjord 98,5 33,7 7,3 30,9 0,0 26,6 6,4 -7,0 1,2
1940 Gáivuotna Kåfjord 95,6 32,5 7,1 32,5 0,1 23,4 5,1 -7,9 -0,7
1941 Skjervøy  147,3 44,9 10,1 48,1 2,2 42,0 6,7 -7,7 2,6
1942 Nordreisa  253,6 76,6 17,0 82,2 4,2 73,5 6,1 -6,2 3,4
1943 Kvænangen  138,7 22,9 4,7 18,5 0,0 92,6 35,1 0,4 5,8
                   
20 Finnmark Finnmárku 4 496,9 1 377,0  305,1 1 385,4 37,0 1 392,4 6,5 -5,4 4,8
2002 Vardø  109,4 34,6 7,8 35,9 0,9 30,3 5,5 -9,3 1,4
2003 Vadsø  408,2  119,4 26,5  117,2 0,3  144,8 6,6 -7,0 3,5
2004 Hammerfest  741,0  224,0 50,8  224,4 21,4  220,5 8,9 -1,5 10,6
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  126,4 40,8 8,9 44,6 0,0 32,2 6,9 -5,4 1,8
2012 Alta 1 121,7  341,4 75,1  349,8 8,0  347,4 5,1 -5,7 5,0
2014 Loppa 51,9 16,5 3,6 17,6 0,0 14,2 4,2 -10,1 -1,1
2015 Hasvik 52,2 17,3 3,8 16,8 0,0 14,2 8,9 -0,5 7,9
2017 Kvalsund 52,9 17,5 3,8 16,1 0,1 15,4 8,3 -3,5 4,3
2018 Måsøy 75,8 22,9 4,8 22,4 0,2 25,5 10,0 -6,1 2,2
2019 Nordkapp  192,1 58,9 13,2 62,6 0,1 57,3 4,1 -7,0 3,8
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  224,5 69,5 15,3 71,2 0,5 68,1 0,0 -10,3 -1,6
2021 Kárásjohka - Karasjok  135,2 42,5 9,4 46,4 0,9 35,9 5,3 -7,0 2,3
2022 Lebesby 71,1 23,5 5,2 21,4 0,0 20,9 9,5 -5,0 6,2
2023 Gamvik 54,9 17,6 3,9 17,6 0,0 15,8 8,0 -1,2 7,8
2024 Berlevåg 56,8 18,3 4,1 18,9 0,4 15,2 13,1 -0,5 11,4
2025 Deatnu Tana  161,4 49,5 10,8 50,3 0,2 50,6 3,7 -8,8 2,5
2027 Unjárga Nesseby 42,8 13,8 3,1 14,6 0,0 11,4 8,1 -7,4 4,7
2028 Båtsfjord  112,1 35,3 7,9 36,4 0,4 32,2 -0,6 -11,1 -1,6
2030 Sør-Varanger  706,5  213,9 47,1  201,2 3,7  240,7 9,8 -3,6 4,7
                   
2199 Svalbard  863,3 . . 69,7 .  793,6  116,9 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  210 336,3 9,0 7,8  505,4  768,8  209 045,4 31,9  286,4  323,5
2311 Nordsjøen  205 936,6 0,0 0,0 0,0 0,0  205 936,6 32,3 . .
2312 Stavanger 4 399,7 9,0 7,8  505,4  768,8 3 108,8 13,8  286,4  323,5
                   
24 Kildeskatt på pensjon  400,9 0,0 0,0 0,0 0,0  400,9 33,1 . .
2435 Kildeskatt på pensjon  400,9 0,0 0,0 0,0 0,0  400,9 33,1 . .

Standardtegn i tabeller