Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-desember. 2010 og 2011. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt  705 363  798 664 13,2  115 697  111 966 -3,2 22 529 23 553 4,5
                   
01 Østfold 22 836 24 143 5,7 5 442 5 066 -6,9 1 077 1 092 1,4
02 Akershus 70 046 76 449 9,1 14 888 14 606 -1,9 2 886 3 061 6,1
03 Oslo  114 466  126 473 10,5 18 094 18 652 3,1 3 419 3 704 8,3
04 Hedmark 15 062 15 692 4,2 3 612 3 289 -8,9  711  711 -0,1
05 Oppland 14 598 15 456 5,9 3 674 3 396 -7,6  715  722 1,0
06 Buskerud 26 790 28 552 6,6 6 118 5 845 -4,5 1 192 1 226 2,8
07 Vestfold 20 927 21 857 4,4 5 008 4 659 -7,0  971  985 1,5
08 Telemark 14 738 15 821 7,3 3 643 3 363 -7,7  717  725 1,1
09 Aust-Agder 9 082 9 933 9,4 2 324 2 204 -5,2  454  460 1,5
10 Vest-Agder 17 867 19 235 7,7 3 802 3 564 -6,3  731  746 2,0
11 Rogaland 61 979 63 558 2,5 11 574 11 391 -1,6 2 274 2 420 6,4
12 Hordaland 51 153 55 610 8,7 11 512 11 300 -1,8 2 240 2 383 6,4
14 Sogn og Fjordane 9 420 10 067 6,9 2 359 2 238 -5,1  460  474 3,1
15 Møre og Romsdal 24 440 26 972 10,4 5 575 5 298 -5,0 1 085 1 115 2,8
16 Sør-Trøndelag 28 047 30 338 8,2 6 314 6 034 -4,4 1 253 1 300 3,8
17 Nord-Trøndelag 9 630 10 395 7,9 2 377 2 230 -6,2  474  487 2,8
18 Nordland 17 875 19 276 7,8 4 746 4 458 -6,1  947  973 2,7
19 Troms Romsa 12 009 12 742 6,1 3 176 2 988 -5,9  631  656 3,9
20 Finnmark Finnmárku 4 223 4 497 6,5 1 455 1 377 -5,4  291  305 4,8
21 Svalbard  398  863  116,9 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  159 475  210 336 31,9 2 9  286,4 2 8  323,5
24 Kildeskatt på pensjon  301  401 33,1 . . . . . .
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m.   Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt  122 580  130 038 6,1 90 553 99 978 10,4  354 004  433 129 22,4
                   
01 Østfold 4 485 4 803 7,1 4 475 4 902 9,5 7 357 8 280 12,6
02 Akershus 14 507 15 450 6,5 11 267 12 466 10,6 26 499 30 867 16,5
03 Oslo 33 330 35 281 5,9 13 130 14 587 11,1 46 493 54 249 16,7
04 Hedmark 3 140 3 297 5,0 2 966 3 284 10,7 4 632 5 111 10,3
05 Oppland 2 635 2 774 5,3 2 950 3 238 9,8 4 624 5 326 15,2
06 Buskerud 5 589 5 934 6,2 4 748 5 204 9,6 9 142 10 343 13,1
07 Vestfold 4 354 4 526 4,0 3 985 4 407 10,6 6 609 7 279 10,1
08 Telemark 2 939 3 128 6,4 2 791 3 070 10,0 4 648 5 534 19,1
09 Aust-Agder 1 753 1 862 6,2 1 761 1 981 12,5 2 791 3 426 22,7
10 Vest-Agder 3 947 4 221 7,0 2 907 3 199 10,1 6 480 7 504 15,8
11 Rogaland 15 971 17 116 7,2 8 834 9 684 9,6 23 326 22 947 -1,6
12 Hordaland 11 002 11 427 3,9 8 928 9 907 11,0 17 471 20 594 17,9
14 Sogn og Fjordane 1 734 1 832 5,7 1 838 1 983 7,8 3 030 3 541 16,9
15 Møre og Romsdal 5 199 5 556 6,9 4 491 4 921 9,6 8 089 10 081 24,6
16 Sør-Trøndelag 6 143 6 504 5,9 5 131 5 725 11,6 9 206 10 775 17,0
17 Nord-Trøndelag 1 741 1 886 8,3 2 031 2 246 10,6 3 008 3 547 17,9
18 Nordland 1 985 2 112 6,4 3 838 4 263 11,1 6 359 7 471 17,5
19 Troms Romsa 1 451 1 525 5,1 2 697 2 951 9,4 4 053 4 622 14,0
20 Finnmark Finnmárku 32 37 13,9 1 240 1 385 11,7 1 204 1 392 15,6
21 Svalbard . . . 75 70 -7,0  323  794  145,6
23 Kontinentalsokkelen  641  769 19,9  472  505 7,1  158 358  209 045 32,0
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . .  301  401 33,1

Standardtegn i tabeller