Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-september 2011. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  608 345,3 90 208,6 19 073,0 79 325,3  108 489,9  311 248,5 10,4 -2,8 5,2
                   
01 Østfold 19 555,0 4 113,6  888,5 3 891,3 3 977,2 6 684,4 5,0 -5,7 3,2
0101 Halden 1 899,5  408,0 88,7  394,8  365,4  642,5 4,0 -6,1 3,2
0104 Moss 2 202,8  465,9  102,7  451,5  448,1  734,6 2,3 -7,6 2,4
0105 Sarpsborg 3 894,8  761,2  165,0  735,3  842,4 1 390,8 3,2 -5,0 4,0
0106 Fredrikstad 5 435,3 1 116,1  241,9 1 054,4 1 284,2 1 738,8 4,0 -6,0 2,7
0111 Hvaler  277,8 71,7 14,8 61,2 33,8 96,3 8,4 -2,0 6,6
0118 Aremark 79,2 21,5 4,1 17,9 10,6 25,1 4,9 -6,0 3,9
0119 Marker  216,1 46,4 9,7 44,0 37,2 78,8 4,8 -8,7 -2,5
0121 Rømskog 47,3 11,5 2,3 9,5 8,2 15,8 4,1 -1,2 8,7
0122 Trøgstad  313,2 74,5 15,8 72,1 45,0  105,8 3,4 -7,4 0,9
0123 Spydeberg  389,6 86,7 18,6 79,0 81,5  123,9 3,8 -3,4 5,3
0124 Askim 1 240,3  238,2 50,6  210,5  227,0  513,9 22,0 -4,6 2,8
0125 Eidsberg  724,5  159,8 34,2  152,9  129,4  248,2 3,1 -7,5 0,5
0127 Skiptvet  210,6 51,2 11,2 48,7 27,8 71,7 6,6 -3,4 4,6
0128 Rakkestad  514,9  109,7 23,1  105,2  102,9  174,0 6,3 -5,5 2,9
0135 Råde  469,2  109,9 23,5 99,4 75,7  160,7 3,2 -7,7 1,5
0136 Rygge 1 051,8  236,8 51,1  214,4  191,8  357,6 8,1 -1,7 7,2
0137 Våler  286,9 71,2 15,1 67,6 33,3 99,8 5,4 -3,9 5,1
0138 Hobøl  301,2 73,4 15,9 72,9 33,0  105,9 5,4 -5,4 2,1
                   
02 Akershus 61 915,1 11 533,8 2 434,7 9 839,5 12 879,9 25 227,2 8,0 -1,7 6,3
0211 Vestby 1 248,0  267,7 56,6  245,4  223,8  454,6 5,9 -3,8 3,1
0213 Ski 2 504,9  540,6  116,2  485,2  429,7  933,1 7,1 -4,6 2,9
0214 Ås 1 369,6  292,8 63,0  269,2  283,7  460,9 6,4 -2,6 6,0
0215 Frogn 1 270,6  312,6 64,9  269,6  147,2  476,2 7,0 -2,2 3,9
0216 Nesodden 1 297,0  317,8 69,7  299,7  136,6  473,2 6,0 -3,8 4,1
0217 Oppegård 2 809,0  571,8  121,9  478,1  598,8 1 038,4 4,8 -1,9 5,3
0219 Bærum 21 579,4 3 167,6  647,8 2 377,3 4 993,9 10 392,8 13,7 0,7 9,0
0220 Asker 7 747,0 1 498,4  302,5 1 126,7 1 410,3 3 409,0 7,1 1,3 9,0
0221 Aurskog-Høland  910,0  206,7 44,9  210,0  140,9  307,4 5,3 -4,7 3,4
0226 Sørum 1 396,5  275,4 60,3  259,2  170,2  631,5 1,8 -6,7 1,5
0227 Fet  776,3  195,1 41,3  172,3 80,0  287,6 -0,1 -4,5 4,6
0228 Rælingen 1 130,2  287,0 63,2  272,6 93,5  413,9 4,2 -5,0 3,5
0229 Enebakk  732,0  166,7 36,8  163,2  110,5  254,8 6,6 -5,2 3,3
0230 Lørenskog 3 826,2  653,7  141,7  587,2 1 153,2 1 290,4 3,8 -2,5 6,6
0231 Skedsmo 4 625,4  924,5  199,7  839,9 1 132,3 1 529,0 5,4 -1,7 6,4
0233 Nittedal 1 872,8  405,9 88,1  371,6  315,0  692,1 5,4 -2,6 6,4
0234 Gjerdrum  469,8  115,4 24,9  105,9 48,7  174,9 9,2 -0,8 8,1
0235 Ullensaker 3 038,4  527,1  116,0  501,5 1 013,4  880,5 3,7 -2,5 6,1
0236 Nes 1 163,2  283,5 61,3  280,9  144,1  393,4 2,7 -6,1 2,5
0237 Eidsvoll 1 293,5  313,6 68,6  315,2  157,8  438,3 4,1 -4,5 3,9
0238 Nannestad  709,0  175,0 37,9  174,3 75,1  246,7 6,0 -4,5 3,6
0239 Hurdal  146,4 34,8 7,5 34,6 21,2 48,3 1,2 -10,2 -2,9
                   
0301 Oslo  101 667,9 14 740,4 2 978,9 11 554,6 29 545,6 42 848,4 6,0 1,0 7,5
                   
04 Hedmark 12 825,0 2 687,9  575,5 2 588,8 2 727,6 4 245,1 4,3 -6,4 1,3
0402 Kongsvinger 1 125,8  249,8 52,3  235,7  228,6  359,3 1,3 -6,8 -0,2
0403 Hamar 2 798,6  468,9  100,4  437,4  681,8 1 110,0 8,5 -4,9 3,4
0412 Ringsaker 2 425,5  445,0 95,2  433,4  796,2  655,7 4,1 -6,0 1,3
0415 Løten  390,6 94,0 20,8 96,0 55,7  124,0 4,9 -7,1 0,7
0417 Stange 1 145,6  263,8 57,0  264,9  173,5  386,3 4,0 -7,9 -1,6
0418 Nord-Odal  282,3 63,8 13,9 64,7 44,5 95,4 2,9 -5,6 2,6
0419 Sør-Odal  463,8  108,2 22,9  105,6 74,6  152,5 3,0 -6,6 1,7
0420 Eidskog  326,1 74,7 16,3 77,6 52,5  105,1 6,1 -6,2 3,1
0423 Grue  286,4 64,9 14,1 62,1 47,8 97,4 3,1 -7,5 0,9
0425 Åsnes  396,2 96,0 20,5 92,4 61,2  126,0 1,7 -8,0 -0,4
0426 Våler  208,8 50,3 10,8 47,3 39,6 60,8 2,3 -4,5 4,3
0427 Elverum 1 309,7  289,5 63,5  283,4  254,1  419,3 3,3 -6,7 2,0
0428 Trysil  406,9 98,0 19,8 86,9 76,7  125,4 1,5 -8,1 -0,5
0429 Åmot  244,4 62,1 13,3 56,7 33,5 78,8 2,7 -3,8 5,8
0430 Stor-Elvdal  134,2 36,3 7,4 33,1 11,3 46,1 1,6 -8,3 -2,3
0432 Rendalen 95,1 29,2 6,0 23,1 8,5 28,3 0,1 -7,4 -1,5
0434 Engerdal 64,8 16,2 3,4 16,8 8,5 20,0 1,3 -9,8 -2,9
0436 Tolga 74,1 17,1 3,7 18,3 8,8 26,1 -3,5 -12,3 -4,4
0437 Tynset  342,4 81,2 17,5 76,5 40,9  126,5 5,6 -5,1 1,8
0438 Alvdal  127,5 33,6 7,1 31,2 13,3 42,3 2,6 -5,0 3,6
0439 Folldal 76,0 20,4 4,4 20,3 6,2 24,7 3,1 -6,1 2,3
0441 Os  100,0 24,8 5,3 25,1 9,7 35,1 2,7 -7,7 0,0
                   
05 Oppland 12 512,1 2 765,0  587,0 2 567,3 2 311,3 4 281,4 4,3 -5,6 2,4
0501 Lillehammer 2 366,6  439,8 94,0  394,0  525,0  913,8 5,9 -5,7 3,8
0502 Gjøvik 2 052,0  429,5 92,9  414,2  448,4  667,1 3,6 -5,8 1,6
0511 Dovre  144,3 36,2 7,7 35,2 15,4 49,9 2,3 -8,3 -0,6
0512 Lesja  113,7 30,5 6,2 28,5 11,7 36,7 1,8 -8,4 -2,8
0513 Skjåk  138,7 38,6 7,8 29,1 14,7 48,5 2,3 -7,6 -1,8
0514 Lom  140,0 32,5 6,8 30,4 18,6 51,7 3,8 -5,2 3,0
0515 Vågå  247,4 50,4 10,7 46,0 19,7  120,6 15,3 -0,7 7,3
0516 Nord-Fron  410,5 99,8 20,6 79,4 74,6  136,2 5,2 -2,1 4,0
0517 Sel  290,5 73,7 15,9 74,5 31,0 95,3 2,9 -8,0 1,6
0519 Sør-Fron  176,4 49,4 10,1 40,2 25,5 51,2 3,3 2,4 10,2
0520 Ringebu  267,5 65,2 12,8 56,4 46,4 86,7 1,7 -6,8 -1,2
0521 Øyer  314,3 79,9 16,0 71,0 54,1 93,4 5,1 -1,8 3,8
0522 Gausdal  349,0 84,2 17,8 79,1 51,3  116,6 3,4 -7,1 -0,3
0528 Østre Toten  929,5  205,0 44,6  201,7  172,6  305,5 4,6 -5,9 3,2
0529 Vestre Toten  926,6  177,1 38,4  173,3  237,9  299,8 5,2 -8,0 -0,6
0532 Jevnaker  406,1 92,7 20,4 93,0 67,8  132,1 -0,5 -3,5 5,3
0533 Lunner  563,3  139,6 29,9  135,0 64,7  194,2 3,0 -7,7 -0,6
0534 Gran  923,3  195,6 42,5  192,0  189,1  304,1 5,6 -5,6 4,8
0536 Søndre Land  295,9 70,9 15,4 72,0 47,2 90,5 4,5 -6,6 1,7
0538 Nordre Land  386,7 89,2 19,4 83,4 76,3  118,5 3,1 -5,8 4,1
0540 Sør-Aurdal  174,2 46,6 9,3 40,0 18,5 59,9 5,3 -1,7 4,2
0541 Etnedal 66,4 17,7 3,5 16,2 7,3 21,7 3,3 -5,4 -0,3
0542 Nord-Aurdal  414,6  103,4 21,2 88,8 53,2  148,0 3,8 -6,6 0,7
0543 Vestre Slidre  127,2 35,2 6,9 29,4 11,3 44,5 0,9 -6,0 -0,1
0544 Øystre Slidre  193,3 54,3 10,7 44,5 18,5 65,3 0,6 -4,0 3,2
0545 Vang 93,9 28,0 5,5 20,1 10,7 29,6 -2,7 -4,4 0,7
                   
06 Buskerud 23 380,2 4 706,1  988,7 4 123,1 4 933,3 8 629,1 6,4 -4,0 4,0
0602 Drammen 6 370,4 1 153,2  242,5 1 013,0 1 698,9 2 262,8 8,6 -2,1 5,3
0604 Kongsberg 3 259,7  510,6  112,0  447,2  837,4 1 352,5 7,4 -3,7 6,4
0605 Ringerike 2 081,7  451,8 96,6  414,5  372,5  746,3 5,0 -6,6 2,8
0612 Hole  598,1  165,2 26,5  114,9 72,0  219,5 3,3 -7,3 -0,1
0615 Flå 59,7 16,2 3,2 13,6 7,3 19,4 -0,5 -5,9 0,1
0616 Nes  241,1 58,2 11,7 47,8 37,4 85,9 5,1 -2,2 3,5
0617 Gol  337,6 82,7 16,6 65,7 54,7  117,9 4,9 -3,3 4,1
0618 Hemsedal  169,7 45,4 8,7 35,1 24,1 56,5 -3,6 -6,6 0,0
0619 Ål  362,8 84,4 17,3 65,9 60,0  135,2 6,6 -2,6 4,7
0620 Hol  384,2  108,0 20,2 68,6 63,7  123,8 -1,0 -1,4 2,2
0621 Sigdal  227,3 58,0 11,4 48,9 31,4 77,7 2,4 -10,4 -4,0
0622 Krødsherad  196,8 39,7 7,7 33,8 43,4 72,1 4,7 -0,6 4,9
0623 Modum  909,9  208,4 44,1  185,6  165,2  306,6 2,5 -5,2 2,2
0624 Øvre Eiker 1 252,1  272,1 58,4  251,9  208,8  460,8 6,6 -5,5 4,9
0625 Nedre Eiker 1 694,6  353,0 77,8  340,7  279,2  643,9 5,0 -5,2 4,4
0626 Lier 2 675,6  473,3  100,0  417,1  638,0 1 047,2 8,1 -2,6 4,0
0627 Røyken 1 459,5  351,5 76,2  325,6  164,6  541,7 4,7 -4,2 3,4
0628 Hurum  657,9  149,7 32,4  142,2  109,5  224,1 5,5 -5,8 3,2
0631 Flesberg  173,4 43,2 8,9 38,6 24,9 57,8 6,3 -2,3 5,4
0632 Rollag 88,3 24,7 5,0 19,3 12,9 26,3 4,5 -1,4 4,5
0633 Nore og Uvdal  179,8 56,9 11,3 33,2 27,4 51,1 -0,2 -7,1 -2,3
                   
07 Vestfold 17 677,7 3 770,2  795,7 3 453,1 3 763,6 5 895,1 3,6 -5,3 2,6
0701 Horten 1 974,3  398,2 85,7  375,5  488,5  626,4 4,1 -5,4 1,2
0702 Holmestrand  721,2  155,0 33,6  150,5  145,4  236,8 6,8 -4,5 2,0
0704 Tønsberg 3 525,4  684,0  143,5  611,8 1 029,1 1 057,0 3,5 -5,5 1,9
0706 Sandefjord 3 445,2  720,5  149,7  639,9  768,2 1 166,8 1,5 -4,0 3,9
0709 Larvik 3 047,1  678,6  142,3  614,0  551,3 1 061,0 4,3 -5,2 2,6
0711 Svelvik  417,0 99,8 21,4 95,6 56,7  143,5 5,0 -4,6 2,7
0713 Sande  512,2  126,7 27,3  120,6 60,1  177,4 1,4 -10,8 0,9
0714 Hof  192,2 45,2 9,8 44,2 28,5 64,5 5,4 -5,7 3,8
0716 Re  591,5  131,4 28,0  128,1 98,9  205,1 5,2 -6,1 1,2
0719 Andebu  352,4 75,9 16,7 75,3 68,8  115,7 5,6 -6,0 3,7
0720 Stokke  826,6  163,2 35,2  160,3  199,7  268,2 5,7 -4,8 3,9
0722 Nøtterøy 1 597,3  371,1 77,8  330,4  209,3  608,7 2,9 -6,3 2,6
0723 Tjøme  315,3 85,3 17,0 72,9 29,3  110,8 6,0 -2,5 4,3
0728 Lardal  160,0 35,3 7,7 33,8 29,9 53,3 1,2 -7,0 2,3
                   
08 Telemark 12 752,3 2 765,2  591,7 2 446,6 2 600,3 4 348,5 4,7 -5,3 3,0
0805 Porsgrunn 3 312,2  589,7  128,6  537,1  734,6 1 322,2 6,3 -5,7 3,0
0806 Skien 3 883,8  817,2  177,0  759,0  906,3 1 224,3 3,9 -6,1 2,5
0807 Notodden  865,9  199,7 42,9  176,6  157,4  289,3 12,5 -0,9 9,0
0811 Siljan  144,9 35,6 7,7 34,4 16,5 50,7 4,4 -4,3 3,4
0814 Bamble 1 046,3  231,0 50,9  215,9  202,8  345,7 3,7 -5,9 4,7
0815 Kragerø  659,0  151,4 31,8  143,7  123,7  208,3 1,6 -6,6 -0,2
0817 Drangedal  229,2 52,9 11,4 52,5 32,1 80,4 2,6 -7,3 0,9
0819 Nome  397,8 94,0 19,3 84,7 71,5  128,3 0,4 -7,5 0,3
0821 Bø  369,7 82,3 17,7 75,9 73,2  120,6 5,4 -4,7 4,5
0822 Sauherad  267,7 61,3 13,3 59,1 46,2 87,8 3,8 -6,6 2,5
0826 Tinn  457,5  135,9 27,8 86,8 68,8  138,2 1,5 -2,4 4,7
0827 Hjartdal  107,3 28,7 5,8 21,6 15,1 36,0 4,7 -5,7 0,5
0828 Seljord  206,3 47,3 9,9 41,3 35,3 72,6 10,1 0,5 7,2
0829 Kviteseid  157,2 36,4 7,7 33,3 27,8 51,9 1,7 -7,1 1,9
0830 Nissedal 88,9 24,6 4,9 18,7 13,8 27,0 4,5 -5,4 0,2
0831 Fyresdal 82,7 23,6 5,0 17,9 12,6 23,6 3,4 -4,3 4,0
0833 Tokke  188,8 57,4 11,8 34,3 23,3 62,0 2,3 -12,8 -6,8
0834 Vinje  287,3 96,2 18,4 53,6 39,4 79,7 1,2 0,9 4,3
                   
09 Aust-Agder 8 028,9 1 804,3  380,6 1 558,1 1 553,2 2 732,7 6,8 -3,6 3,8
0901 Risør  445,3 97,3 20,7 92,5 90,8  144,0 2,7 -6,1 1,2
0904 Grimstad 1 510,5  358,5 72,4  276,1  260,0  543,4 15,0 -0,3 6,1
0906 Arendal 3 362,2  680,2  148,1  637,4  749,8 1 146,8 6,0 -3,8 5,0
0911 Gjerstad  136,7 31,0 6,7 31,1 25,5 42,4 4,5 -6,4 1,4
0912 Vegårshei  116,2 26,6 5,8 26,4 18,4 39,0 12,1 1,1 10,5
0914 Tvedestrand  378,9 89,0 18,9 81,5 65,4  124,0 3,4 -4,6 2,9
0919 Froland  336,8 77,0 16,6 69,2 41,6  132,4 6,3 -6,8 0,6
0926 Lillesand  752,5  174,0 36,5  145,4  138,7  257,9 5,5 -5,7 2,1
0928 Birkenes  296,5 64,5 13,9 62,3 58,4 97,5 3,3 -5,9 2,1
0929 Åmli  100,1 26,1 5,1 22,3 16,2 30,5 0,1 -7,3 -6,2
0935 Iveland 70,6 19,9 4,2 16,6 9,4 20,4 3,7 -6,3 0,5
0937 Evje og Hornnes  216,7 49,3 10,3 45,4 35,6 76,1 1,4 -8,0 -1,8
0938 Bygland 76,2 21,0 4,4 16,6 11,0 23,1 6,0 -3,5 4,4
0940 Valle  101,7 32,4 6,5 18,2 15,8 28,8 0,1 -2,8 1,3
0941 Bykle  128,1 57,6 10,6 17,0 16,5 26,3 0,6 3,1 5,1
                   
10 Vest-Agder 15 982,8 2 926,3  614,1 2 521,8 3 525,6 6 395,0 9,1 -2,9 4,0
1001 Kristiansand 9 779,5 1 477,7  306,3 1 252,0 2 381,9 4 361,6 12,2 -2,9 3,3
1002 Mandal 1 004,1  226,2 48,1  212,7  183,5  333,7 6,7 -2,5 3,8
1003 Farsund  669,2  151,4 32,6  137,8  126,2  221,2 6,1 -5,6 4,1
1004 Flekkefjord  707,7  152,8 32,8  135,6  126,3  260,2 4,3 -6,0 2,1
1014 Vennesla  860,4  188,6 41,3  182,9  163,8  283,7 3,8 -5,3 2,1
1017 Songdalen  390,1 84,4 18,4 81,7 72,2  133,4 0,5 -4,1 2,8
1018 Søgne  773,7  176,1 36,7  158,3  116,5  286,1 7,0 -3,8 4,3
1021 Marnardal  138,7 33,2 7,1 29,5 29,1 39,8 3,2 -3,2 6,0
1026 Åseral 76,5 27,3 5,3 12,7 16,1 15,1 1,6 1,3 5,2
1027 Audnedal  104,6 23,6 5,1 22,9 22,4 30,5 5,5 -2,5 7,5
1029 Lindesnes  269,4 64,7 13,7 60,7 42,0 88,4 7,2 -2,4 4,3
1032 Lyngdal  513,3  108,0 23,5  105,6  115,6  160,7 1,6 -7,8 1,0
1034 Hægebostad  101,9 24,4 5,2 22,6 17,3 32,4 -4,6 -12,3 -4,6
1037 Kvinesdal  407,1  118,6 24,7 80,1 78,6  105,1 1,2 16,8 24,2
1046 Sirdal  186,6 69,1 13,4 26,8 34,2 43,1 4,5 1,8 6,3
                   
11 Rogaland 52 145,4 9 106,3 1 957,3 7 708,3 14 380,1 18 993,4 0,4 -2,7 6,4
1101 Eigersund 1 198,8  262,2 57,1  228,6  229,4  421,5 5,9 -3,1 7,6
1102 Sandnes 8 231,2 1 353,3  293,0 1 177,1 1 794,8 3 613,0 23,5 -3,1 3,7
1103 Stavanger 20 751,0 3 212,9  691,6 2 559,4 6 969,1 7 318,1 -9,8 -2,7 8,3
1106 Haugesund 3 188,4  624,2  134,6  561,3  799,3 1 069,0 7,8 -6,2 2,0
1111 Sokndal  238,7 51,5 11,3 48,1 46,5 81,3 5,4 -4,4 6,2
1112 Lund  241,3 47,5 10,0 43,3 67,6 72,9 3,3 -6,9 1,3
1114 Bjerkreim  191,1 41,7 8,9 39,3 32,4 68,7 2,0 -5,9 2,8
1119 Hå 1 271,9  281,1 61,1  262,0  250,5  417,2 4,7 -4,0 5,0
1120 Klepp 1 470,6  320,7 68,1  289,8  266,1  526,0 9,6 -1,8 7,2
1121 Time 1 374,1  312,6 66,9  282,1  221,4  491,1 7,4 -1,8 6,4
1122 Gjesdal  793,0  185,1 40,1  171,4  117,2  279,2 7,6 -2,5 5,7
1124 Sola 4 802,5  568,1  121,3  452,2 2 054,1 1 606,8 -7,2 -0,7 8,2
1127 Randaberg 1 183,6  213,9 46,5  183,3  196,2  543,8 6,8 -2,4 8,2
1129 Forsand  105,6 37,2 7,4 16,3 17,6 27,1 3,1 3,6 8,6
1130 Strand  860,6  194,0 42,2  179,9  136,2  308,3 5,4 -3,7 5,7
1133 Hjelmeland  235,3 68,6 13,6 42,1 37,4 73,5 6,8 -3,9 0,8
1134 Suldal  365,4  107,5 21,4 56,4 57,3  122,8 2,5 19,0 21,5
1135 Sauda  328,6 82,5 17,8 70,8 46,4  111,0 -3,6 -7,8 0,8
1141 Finnøy  226,8 51,0 10,8 48,1 38,4 78,4 10,7 3,3 12,6
1142 Rennesøy  334,4 82,2 17,7 73,7 33,3  127,5 10,4 -0,6 9,5
1144 Kvitsøy 35,7 8,3 1,8 7,9 5,8 11,8 8,5 -3,4 5,3
1145 Bokn 55,1 12,9 2,8 12,3 9,0 18,2 6,1 -4,1 3,1
1146 Tysvær  725,6  166,1 36,1  158,1  109,7  255,6 11,7 -0,9 7,2
1149 Karmøy 3 103,7  658,8  141,8  603,6  608,4 1 091,2 8,7 -4,8 2,9
1151 Utsira 17,7 4,1 0,9 3,8 3,5 5,5 4,4 -6,9 2,0
1160 Vindafjord  814,4  158,3 32,8  137,2  232,4  253,7 13,7 3,0 11,7
                   
12 Hordaland 44 930,1 9 016,8 1 911,6 7 908,4 9 488,8 16 604,5 5,0 -1,5 7,2
1201 Bergen 27 689,1 5 091,6 1 072,8 4 446,7 6 497,8 10 580,2 3,6 -1,4 7,1
1211 Etne  278,6 67,5 14,2 58,6 42,6 95,6 6,4 -2,4 6,6
1216 Sveio  325,0 80,0 17,5 75,1 41,3  111,1 5,3 -4,0 6,5
1219 Bømlo 1 008,8  196,0 40,6  178,1  224,4  369,6 21,5 -1,2 7,6
1221 Stord 1 793,1  339,3 74,2  307,6  405,6  666,4 7,1 5,8 15,0
1222 Fitjar  241,9 54,8 11,1 45,3 40,2 90,5 8,2 -3,8 1,3
1223 Tysnes  202,3 43,5 9,2 40,5 29,8 79,3 3,9 -5,4 4,2
1224 Kvinnherad  960,0  233,3 49,7  196,3  184,6  296,1 4,9 -3,5 5,4
1227 Jondal 70,0 18,5 3,9 14,4 11,2 21,9 5,5 2,7 11,8
1228 Odda  536,1  147,6 31,1  103,7 94,9  158,7 0,6 6,3 13,4
1231 Ullensvang  248,5 57,2 12,4 51,7 40,7 86,5 4,8 -6,8 4,9
1232 Eidfjord 95,6 39,6 7,7 14,8 10,2 23,3 3,8 -0,7 1,9
1233 Ulvik 77,6 26,2 5,3 15,2 9,8 21,1 5,9 -0,5 4,0
1234 Granvin 57,2 13,9 3,1 13,4 8,6 18,2 5,5 -3,6 4,6
1235 Voss 1 014,6  227,7 48,6  198,8  191,2  348,3 5,4 -4,5 4,0
1238 Kvam  591,3  143,0 30,2  123,3  100,5  194,3 4,3 -4,3 3,0
1241 Fusa  364,4 66,3 13,6 57,4 75,2  151,9 4,0 -0,7 7,3
1242 Samnanger  156,9 41,8 8,9 36,2 18,2 51,8 9,3 1,4 9,9
1243 Os 1 238,8  291,6 62,7  271,5  162,2  450,8 7,4 -1,6 6,0
1244 Austevoll  726,5  137,7 25,1 97,8  154,0  311,8 33,2 20,5 37,1
1245 Sund  419,1 99,6 22,0 96,5 56,4  144,6 3,7 -2,8 7,0
1246 Fjell 1 788,4  387,3 83,0  355,6  328,2  634,3 7,2 -2,4 7,0
1247 Askøy 1 688,0  400,1 88,7  396,3  214,4  588,6 8,4 -3,2 6,6
1251 Vaksdal  250,6 69,8 15,0 54,2 39,7 71,9 2,5 -7,3 0,1
1252 Modalen 46,7 19,0 3,6 5,0 8,6 10,6 6,2 -8,4 -6,2
1253 Osterøy  491,0  109,1 23,4  102,7 90,5  165,3 4,9 -3,6 3,3
1256 Meland  462,5  104,7 22,9  102,4 77,0  155,5 1,5 -5,0 3,4
1259 Øygarden  286,4 66,8 14,8 65,4 44,4 95,1 3,1 -6,5 1,8
1260 Radøy  308,9 71,1 15,7 69,5 48,7  103,9 5,7 -8,0 1,3
1263 Lindås 1 095,8  267,9 59,1  234,3  176,4  358,0 3,0 -2,8 6,7
1264 Austrheim  263,6 58,4 11,8 48,2 45,4 99,9 4,8 -1,2 6,5
1265 Fedje 41,0 9,9 2,2 8,9 4,3 15,7 7,2 -2,8 6,5
1266 Masfjorden  111,7 35,8 7,4 23,0 11,7 33,7 3,7 -4,1 1,7
                   
14 Sogn og Fjordane 8 259,5 1 856,1  391,6 1 598,9 1 523,8 2 889,1 5,9 -3,3 5,1
1401 Flora 1 005,5  200,2 43,6  187,7  223,5  350,5 6,9 -5,6 5,4
1411 Gulen  207,0 42,3 8,2 35,1 34,5 86,9 18,4 4,1 11,5
1412 Solund 58,4 13,6 2,9 13,3 8,1 20,6 7,9 -4,0 6,2
1413 Hyllestad 99,2 25,3 5,4 21,7 18,9 28,0 -0,1 -6,2 1,5
1416 Høyanger  283,1 79,9 17,3 62,8 31,5 91,6 3,5 -7,4 2,4
1417 Vik  232,5 54,8 11,2 37,2 29,6 99,7 6,3 -4,5 0,7
1418 Balestrand 92,4 22,3 4,7 19,8 15,7 29,9 7,4 -3,9 3,8
1419 Leikanger  219,4 37,2 8,0 35,0 88,2 51,1 5,3 -6,8 2,0
1420 Sogndal  498,8  113,4 24,4  105,7 99,5  155,7 6,9 -3,1 5,9
1421 Aurland  168,1 57,4 11,4 26,6 25,0 47,6 3,3 0,4 6,5
1422 Lærdal  164,1 48,3 10,0 34,1 20,6 51,0 4,8 -6,0 2,0
1424 Årdal  432,6  124,4 26,8 94,3 47,6  139,5 2,1 -0,3 9,1
1426 Luster  341,6  104,0 21,0 66,3 45,5  104,7 5,2 -2,4 4,7
1428 Askvoll  184,7 43,4 9,3 42,1 21,3 68,6 6,1 -7,9 2,5
1429 Fjaler  168,2 37,5 7,9 35,5 26,7 60,6 6,6 -5,7 1,0
1430 Gaular  178,2 40,1 8,4 39,6 31,0 58,9 1,3 -8,4 -2,2
1431 Jølster  182,7 45,8 9,7 43,1 21,1 63,0 6,9 -4,0 3,6
1432 Førde 1 221,8  208,5 44,1  193,4  344,5  431,3 6,4 -2,6 6,0
1433 Naustdal  151,4 38,3 8,4 38,1 16,4 50,2 5,9 -2,9 7,4
1438 Bremanger  290,2 81,3 16,8 57,4 37,8 96,8 9,8 12,4 17,6
1439 Vågsøy  498,1  104,7 21,6 95,7 91,3  184,8 2,0 -2,0 6,2
1441 Selje  168,1 40,3 8,7 38,6 21,6 58,9 3,0 -9,3 -0,5
1443 Eid  368,5 86,5 18,5 84,4 51,1  128,0 4,8 -3,9 5,0
1444 Hornindal 61,8 15,7 3,4 15,3 7,3 20,1 4,2 -6,3 2,5
1445 Gloppen  476,3 87,2 18,1 78,6 58,7  233,8 6,6 -3,1 4,2
1449 Stryn  506,5  103,6 21,6 97,7  106,7  176,9 9,2 -4,9 3,1
                   
15 Møre og Romsdal 21 683,2 4 347,7  917,1 3 920,8 4 612,9 7 884,8 7,7 -3,9 3,7
1502 Molde 2 495,8  455,2 96,1  414,1  700,5  830,0 4,7 -3,5 3,7
1504 Ålesund 4 616,6  832,7  174,4  733,4 1 151,9 1 724,3 15,5 -2,5 5,0
1505 Kristiansund 1 804,9  390,6 85,4  367,1  320,1  641,7 3,9 -5,9 2,7
1511 Vanylven  256,3 54,9 11,7 49,6 62,3 77,8 9,4 -5,9 5,0
1514 Sande  195,7 43,3 9,2 39,4 37,9 65,9 0,1 -6,8 0,4
1515 Herøy  993,6  174,1 34,2  143,8  239,6  401,9 27,4 4,5 10,4
1516 Ulstein 1 188,4  153,6 30,9  125,6  428,0  450,3 3,9 -6,0 1,8
1517 Hareid  353,4 82,0 17,7 75,8 59,0  119,0 -8,6 -5,4 3,2
1519 Volda  618,7  132,4 28,0  122,5  126,6  209,3 6,1 -3,7 3,5
1520 Ørsta  782,1  157,2 33,3  144,0  149,1  298,4 6,5 -5,9 2,0
1523 Ørskog  159,9 32,7 7,1 31,5 30,6 57,9 5,8 -7,3 2,6
1524 Norddal  115,7 34,6 7,0 23,2 19,5 31,3 1,7 -6,5 -1,5
1525 Stranda  331,9 74,3 15,5 67,1 61,2  113,8 7,6 -2,7 4,9
1526 Stordal 69,0 14,9 3,0 13,7 17,0 20,3 6,0 -3,1 3,9
1528 Sykkylven  715,4  120,4 25,3  113,5  156,4  299,8 3,5 -6,1 1,6
1529 Skodje  310,6 74,9 15,8 70,0 49,0  101,0 21,1 12,7 20,4
1531 Sula  607,2  123,6 26,7  118,8 95,1  242,9 11,2 -4,1 5,1
1532 Giske  484,0  118,7 25,8  112,1 61,9  165,5 8,1 -2,1 5,9
1534 Haram  667,1  156,2 33,0  138,5  114,0  225,3 -3,2 -6,6 1,4
1535 Vestnes  459,1  104,3 21,8 94,7 85,5  152,8 -0,9 -6,8 0,3
1539 Rauma  645,3  125,9 25,6  105,8  114,8  273,1 14,8 -0,5 9,1
1543 Nesset  199,3 56,6 11,7 43,0 29,7 58,3 3,8 1,0 6,7
1545 Midsund  137,5 31,6 6,7 28,5 21,2 49,4 4,4 -6,8 2,1
1546 Sandøy  219,4 25,0 5,3 21,9 25,0  142,2 12,5 -8,1 -0,1
1547 Aukra  235,4 59,2 12,8 54,5 28,8 80,1 3,9 -14,0 -9,3
1548 Fræna  640,6  142,8 30,7  143,3  104,4  219,5 4,8 -4,0 4,7
1551 Eide  234,3 50,8 10,8 48,8 50,6 73,4 3,6 -6,9 0,6
1554 Averøy  390,5 89,1 19,2 85,9 59,1  137,3 7,7 -4,2 3,3
1557 Gjemnes  154,8 38,1 8,3 38,1 20,6 49,6 4,4 -6,4 2,6
1560 Tingvoll  162,4 39,1 8,5 39,7 21,0 54,2 -0,3 -7,2 2,0
1563 Sunndal  501,3  132,6 28,5  109,4 68,3  162,6 5,1 -1,1 5,8
1566 Surnadal  389,6 85,7 18,2 77,2 55,3  153,2 1,5 -5,3 1,7
1567 Rindal  118,3 30,9 6,4 25,7 12,8 42,6 4,7 -5,0 0,6
1571 Halsa  105,0 25,8 4,6 20,7 8,7 45,1 2,5 -9,4 -5,6
1573 Smøla  126,0 32,4 7,0 30,4 11,2 44,9 -2,2 -11,3 -3,0
1576 Aure  197,9 51,6 10,9 49,4 16,1 69,9 1,9 -7,2 -2,2
                   
16 Sør-Trøndelag 24 623,8 4 881,0 1 048,6 4 558,5 5 420,3 8 715,5 6,5 -3,4 4,9
1601 Trondheim 17 120,5 3 122,5  674,8 2 889,2 4 305,9 6 128,1 7,5 -3,0 6,0
1612 Hemne  258,8 62,2 13,4 58,4 30,9 93,8 7,1 -4,5 2,9
1613 Snillfjord 49,5 13,0 2,7 12,6 5,1 16,1 -1,1 -11,0 -3,8
1617 Hitra  241,3 58,8 12,9 60,1 23,4 86,1 3,6 -6,6 3,2
1620 Frøya  421,4 91,2 13,2 60,9 35,1  220,8 1,2 11,5 -3,2
1621 Ørland  333,9 73,4 16,0 72,6 54,7  117,2 5,3 -4,5 5,1
1622 Agdenes  101,2 21,3 4,7 21,7 21,1 32,5 1,9 -7,0 4,3
1624 Rissa  365,5 82,3 17,6 81,9 70,7  113,0 -0,1 -8,9 -2,6
1627 Bjugn  255,7 58,1 12,6 59,1 38,9 87,1 2,1 -6,6 0,4
1630 Åfjord  175,2 41,5 8,9 39,3 20,3 65,2 2,9 -7,4 -0,4
1632 Roan 46,5 12,1 2,6 12,3 3,6 15,9 8,6 -3,2 7,8
1633 Osen 55,8 13,3 2,9 13,5 3,5 22,5 10,2 -2,6 5,4
1634 Oppdal  387,9 95,9 20,3 90,0 47,7  133,9 2,8 -4,3 2,7
1635 Rennebu  133,5 40,0 8,3 32,0 12,8 40,4 5,2 -0,8 6,0
1636 Meldal  222,5 51,1 10,8 47,9 36,1 76,5 4,1 -7,6 0,9
1638 Orkdal  807,4  162,4 35,6  159,2  190,0  260,3 4,0 -5,6 3,8
1640 Røros  392,0 84,4 17,5 77,5 83,7  128,8 6,8 -5,0 2,0
1644 Holtålen  103,4 26,3 5,8 26,7 8,6 36,1 5,2 -4,4 3,8
1648 Midtre Gauldal  354,5 79,2 17,0 79,8 69,1  109,4 3,3 -6,8 0,5
1653 Melhus  914,4  215,9 47,1  214,1  135,2  302,0 5,6 -3,8 5,4
1657 Skaun  365,8 91,1 20,3 96,5 36,8  121,1 6,1 -4,7 5,4
1662 Klæbu  355,6 91,7 19,8 86,8 40,4  116,9 6,8 0,1 7,4
1663 Malvik  848,7  210,4 46,3  202,6 95,7  293,8 5,5 -3,9 3,8
1664 Selbu  250,2 56,6 12,2 52,9 45,4 83,0 2,2 -6,9 1,9
1665 Tydal 62,7 26,3 5,2 10,9 5,5 14,8 1,6 -5,1 -1,4
                   
17 Nord-Trøndelag 8 411,5 1 815,2  395,9 1 787,8 1 565,7 2 847,0 5,7 -5,3 3,1
1702 Steinkjer 1 696,9  284,9 62,9  287,1  392,7  669,3 7,0 -6,1 3,9
1703 Namsos  736,2  178,4 39,2  178,5 72,9  267,3 1,8 -7,5 0,8
1711 Meråker  140,9 36,9 7,8 30,5 24,8 41,0 -1,1 -5,5 0,0
1714 Stjørdal 1 445,4  314,0 69,2  309,0  283,5  469,7 6,9 -5,5 4,1
1717 Frosta  132,8 31,3 6,8 31,0 21,6 42,2 3,3 -8,0 -0,9
1718 Leksvik  207,9 45,2 9,8 45,1 43,0 64,9 3,0 -5,6 4,3
1719 Levanger 1 260,4  262,9 56,8  261,7  299,3  379,8 7,0 -3,1 2,3
1721 Verdal  878,7  184,6 40,7  187,4  210,5  255,5 4,9 -5,2 4,4
1723 Mosvik 39,1 10,1 2,2 9,8 4,9 12,1 1,1 -6,9 -0,2
1724 Verran  138,7 33,0 7,1 32,8 28,4 37,4 2,3 -2,0 3,9
1725 Namdalseid 71,0 18,3 4,1 19,2 5,7 23,6 -3,3 -11,0 -0,8
1729 Inderøy  342,1 80,1 17,3 79,0 56,2  109,6 5,7 -2,4 6,0
1736 Snåsa  101,2 26,6 5,8 25,8 10,1 32,9 3,8 -6,6 3,0
1738 Lierne 74,4 20,0 4,3 18,2 8,0 23,9 8,4 -1,5 6,2
1739 Røyrvik 30,5 10,0 2,1 6,9 2,9 8,6 1,1 -17,8 -12,4
1740 Namsskogan 58,2 20,3 4,1 11,6 4,9 17,4 1,4 -8,9 -4,0
1742 Grong  141,5 38,5 8,2 32,2 12,2 50,4 7,7 -2,1 7,2
1743 Høylandet 64,9 15,4 3,4 16,3 6,5 23,4 1,3 -10,5 -2,5
1744 Overhalla  203,0 49,6 10,8 49,4 25,0 68,2 6,2 -3,3 4,3
1748 Fosnes 28,7 7,7 1,7 8,0 1,9 9,4 3,0 -8,2 -0,9
1749 Flatanger 56,9 14,0 3,0 14,1 6,0 19,9 6,6 -2,7 5,2
1750 Vikna  281,6 61,5 13,1 61,0 23,1  122,9 13,9 -3,7 4,2
1751 Nærøy  252,9 64,9 14,1 66,0 19,4 88,4 5,0 -6,0 2,6
1755 Leka 27,7 7,1 1,5 7,3 2,3 9,4 2,3 -6,5 2,0
                   
18 Nordland 15 444,6 3 640,0  791,9 3 421,1 1 761,9 5 829,7 6,2 -3,9 4,4
1804 Bodø 3 752,7  810,2  180,4  784,3  666,4 1 311,3 8,3 -3,3 5,3
1805 Narvik 1 237,5  303,3 66,9  279,4  138,6  449,2 5,7 -2,9 5,9
1811 Bindal 75,8 24,0 5,0 18,1 6,1 22,6 0,2 -8,3 -3,2
1812 Sømna 92,1 23,5 5,2 24,9 7,4 31,2 5,5 -5,5 5,3
1813 Brønnøy  432,4  105,8 23,2  106,8 34,0  162,6 8,4 -3,9 6,5
1815 Vega 62,2 15,9 3,5 16,6 4,2 22,1 7,3 -5,3 3,4
1816 Vevelstad 23,6 6,1 1,3 6,5 1,5 8,1 6,0 -7,5 3,8
1818 Herøy 98,4 24,0 5,2 23,7 9,3 36,3 15,1 0,8 10,1
1820 Alstahaug  431,4  106,7 23,9  106,8 31,9  162,2 4,6 -5,4 3,3
1822 Leirfjord 97,0 25,1 5,6 26,4 6,8 33,2 4,9 -4,8 4,6
1824 Vefsn  884,8  201,2 43,5  192,4 64,6  383,1 1,1 -7,4 -0,8
1825 Grane 72,3 20,4 4,3 18,9 5,8 22,9 6,3 -2,1 4,8
1826 Hattfjelldal 69,1 19,0 4,0 16,2 6,8 23,0 -2,1 -5,4 -0,1
1827 Dønna 71,7 17,4 3,8 18,2 6,4 25,8 9,4 -5,2 4,6
1828 Nesna 85,7 21,1 4,6 21,3 11,0 27,7 0,6 -7,8 0,7
1832 Hemnes  255,3 93,9 19,2 57,7 17,6 66,8 3,7 7,0 12,8
1833 Rana 1 616,9  394,3 85,6  366,9  194,1  575,9 0,3 -4,9 4,5
1834 Lurøy  148,4 28,2 5,9 26,1 12,9 75,3 29,0 -1,6 6,4
1835 Træna 27,4 6,8 1,5 6,6 2,7 9,7 5,2 -7,1 0,2
1836 Rødøy 71,7 16,5 3,6 15,9 5,6 30,1 4,6 -6,4 3,5
1837 Meløy  501,5  125,1 26,8  101,1 87,4  161,1 4,8 7,5 16,5
1838 Gildeskål  107,4 29,5 6,2 25,2 9,8 36,7 3,5 -4,9 1,4
1839 Beiarn 62,9 20,2 4,1 12,9 5,4 20,3 1,4 -2,7 2,1
1840 Saltdal  272,0 67,9 14,7 64,5 23,6  101,4 2,6 -5,9 2,2
1841 Fauske  648,0  150,1 32,6  134,7 42,0  288,6 2,4 -7,5 1,0
1845 Sørfold  245,2 42,8 8,7 25,8 13,6  154,3 7,6 -18,5 -13,5
1848 Steigen  224,1 32,3 6,9 32,5 13,1  139,3 81,3 -7,5 1,2
1849 Hamarøy  130,1 30,5 6,5 24,5 10,6 58,0 10,5 -8,4 -1,4
1850 Tysfjord  103,0 28,7 6,2 25,6 9,1 33,4 2,6 -2,6 6,3
1851 Lødingen  142,8 34,2 7,3 31,4 12,0 57,9 12,0 -1,0 5,7
1852 Tjeldsund 62,8 16,9 3,7 17,0 3,8 21,4 4,3 -6,9 -0,4
1853 Evenes 70,3 17,3 3,8 16,5 5,2 27,4 11,6 -3,7 4,7
1854 Ballangen  124,0 31,1 6,9 31,9 9,0 45,0 5,7 -7,0 2,2
1856 Røst 36,4 8,8 1,9 7,9 3,2 14,6 4,6 -12,3 -2,7
1857 Værøy 51,0 10,0 2,1 9,4 4,0 25,4 9,9 -5,7 1,1
1859 Flakstad 71,9 19,4 4,1 18,1 5,4 24,9 4,7 -4,2 5,2
1860 Vestvågøy  590,9  145,3 31,4  146,5 47,9  219,9 6,6 -4,4 2,6
1865 Vågan  527,0  127,8 27,7  126,1 57,1  188,4 3,5 -4,4 4,2
1866 Hadsel  483,4  113,4 24,5  114,8 33,7  197,1 3,9 -0,7 7,4
1867 Bø  125,2 32,1 7,0 32,9 10,1 43,1 8,3 -4,3 2,4
1868 Øksnes  293,5 64,7 13,7 65,6 30,3  119,2 22,6 2,2 10,3
1870 Sortland  586,5  137,5 29,3  135,8 56,7  227,2 6,5 -4,9 2,9
1871 Andøy  312,1 73,8 16,0 70,2 30,3  121,8 -0,5 -5,4 2,1
1874 Moskenes 66,2 17,0 3,7 16,4 4,7 24,3 12,0 -1,5 9,0
                   
19 Troms Romsa 10 188,0 2 399,1  527,2 2 360,3 1 275,4 3 626,0 7,0 -4,4 5,2
1901 Harstad 1 358,7  329,7 73,4  325,3  113,4  516,8 0,3 -10,7 -1,7
1902 Tromsø 5 381,4 1 150,5  254,3 1 145,7  945,3 1 885,6 8,9 -2,4 8,0
1911 Kvæfjord  148,8 37,3 8,4 38,8 13,8 50,6 3,7 -7,3 3,5
1913 Skånland  154,7 39,7 8,7 39,9 11,0 55,4 6,2 -3,7 4,0
1915 Bjarkøy 22,1 6,0 1,3 5,8 1,8 7,3 2,2 -9,3 -2,2
1917 Ibestad 72,0 18,4 3,9 17,7 5,6 26,3 9,7 0,6 8,8
1919 Gratangen 58,2 13,3 2,8 13,1 5,7 23,3 10,6 -3,8 2,5
1920 Lavangen 42,2 10,9 2,4 11,4 3,8 13,7 8,9 -5,0 6,2
1922 Bardu  246,0 73,3 16,0 60,2 13,7 82,8 7,3 -0,4 9,3
1923 Salangen  113,5 28,2 6,2 28,4 9,4 41,3 8,2 -7,5 0,8
1924 Målselv  410,8  108,2 23,6  100,9 25,7  152,3 3,2 -5,1 5,4
1925 Sørreisa  181,6 47,6 10,0 45,4 10,2 68,4 2,7 -3,8 3,0
1926 Dyrøy 56,4 14,8 3,2 15,0 4,3 19,1 5,2 -6,9 2,3
1927 Tranøy 73,5 18,8 4,2 19,4 5,7 25,4 3,7 -7,5 2,6
1928 Torsken 48,6 11,6 2,6 11,3 5,0 18,1 2,3 -15,0 -8,1
1929 Berg 60,4 14,5 3,2 14,1 5,0 23,6 3,8 -10,5 -2,8
1931 Lenvik  698,3  167,9 35,8  162,4 69,1  263,0 8,7 -2,6 5,4
1933 Balsfjord  256,0 67,1 14,7 68,5 19,0 86,9 4,0 -5,3 4,6
1936 Karlsøy 94,2 30,8 6,7 30,0 1,6 25,1 4,9 -3,7 5,0
1938 Lyngen  123,7 38,1 8,3 39,7 0,8 36,8 3,2 -7,3 0,7
1939 Storfjord 79,8 28,2 6,0 24,7 0,0 21,0 7,2 -2,5 5,2
1940 Gáivuotna Kåfjord 76,2 26,2 5,8 25,4 0,1 18,8 5,5 -5,3 3,0
1941 Skjervøy  116,7 36,5 8,2 38,2 1,7 32,2 4,1 -3,8 5,8
1942 Nordreisa  202,6 61,4 13,6 63,3 3,6 60,7 10,3 -2,6 7,2
1943 Kvænangen  111,4 20,0 4,1 15,7 0,0 71,6 49,6 -7,5 -1,2
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 633,4 1 121,7  247,5 1 101,9 31,5 1 130,6 6,0 -5,1 4,0
2002 Vardø 86,7 27,7 6,2 28,3 0,7 23,8 7,6 -4,7 5,2
2003 Vadsø  331,3 97,1 21,5 94,7 0,3  117,9 7,1 -4,5 4,5
2004 Hammerfest  607,2  189,5 42,6  177,3 17,8  180,1 8,5 -9,9 -0,6
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 99,2 32,6 7,1 34,7 0,0 24,8 7,9 -0,8 8,0
2012 Alta  916,5  276,3 60,2  274,8 7,1  298,0 6,7 -2,9 6,1
2014 Loppa 40,9 13,3 2,9 13,5 0,0 11,3 4,9 -5,9 1,8
2015 Hasvik 43,5 14,3 3,1 14,2 0,0 11,9 12,2 2,1 10,6
2017 Kvalsund 40,1 13,2 2,9 12,6 0,0 11,5 8,1 -1,6 5,3
2018 Måsøy 60,4 18,6 3,9 18,2 0,1 19,6 5,9 -6,8 0,9
2019 Nordkapp  153,5 48,5 10,7 49,5 0,1 44,8 2,8 -6,7 2,1
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  180,7 56,7 12,5 56,8 0,3 54,4 -0,2 -6,8 1,8
2021 Kárásjohka Karasjok  105,7 33,3 7,4 36,3 0,8 27,9 4,5 -5,7 2,4
2022 Lebesby 59,4 20,1 4,4 17,7 0,0 17,3 7,7 -3,8 5,0
2023 Gamvik 45,8 14,2 3,1 14,4 0,0 14,1 7,6 -5,5 2,1
2024 Berlevåg 45,1 14,5 3,2 14,3 0,1 13,0 14,1 -0,1 8,7
2025 Deatnu Tana  126,5 38,6 8,4 39,6 0,2 39,5 3,3 -8,4 0,8
2027 Unjárga Nesseby 33,1 10,9 2,4 11,3 0,0 8,5 4,9 -7,3 4,3
2028 Båtsfjord 97,1 30,2 6,7 30,3 1,3 28,6 1,1 -9,1 -0,1
2030 Sør-Varanger  560,7  172,4 38,3  163,6 2,7  183,6 4,5 -2,1 7,4
                   
2199 Svalbard  349,3 . . 59,6 .  289,7 -1,6 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  132 105,4  211,9 49,0  355,4  612,0  130 877,1 31,9 -1,4 9,7
2311 Nordsjøen  128 835,2 0,0 0,0 0,0 0,0  128 835,2 32,8 . .
2312 Stavanger 3 270,2  211,9 49,0  355,4  612,0 2 041,9 5,5 -1,4 9,7
                   
24 Kildeskatt på pensjon  274,1 0,0 0,0 0,0 0,0  274,1 13,9 . .
2435 Kildeskatt på pensjon  274,1 0,0 0,0 0,0 0,0  274,1 13,9 . .

Standardtegn i tabeller