Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-september. 2010 og 2011. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
2010-2011
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
2010-2011
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
2010-2011
  2010 2011 2010 2011 2010 2011
I alt  551 469  608 345 10,3 92 797 90 209 -2,8 18 126 19 073 5,2
                   
01 Østfold 18 630 19 555 5,0 4 360 4 114 -5,7  861  889 3,2
02 Akershus 57 304 61 915 8,0 11 735 11 534 -1,7 2 289 2 435 6,3
03 Oslo 95 905  101 668 6,0 14 588 14 740 1,0 2 770 2 979 7,5
04 Hedmark 12 294 12 825 4,3 2 872 2 688 -6,4  568  576 1,3
05 Oppland 11 997 12 512 4,3 2 930 2 765 -5,6  573  587 2,4
06 Buskerud 21 982 23 380 6,4 4 905 4 706 -4,0  950  989 4,0
07 Vestfold 17 064 17 678 3,6 3 982 3 770 -5,3  776  796 2,6
08 Telemark 12 178 12 752 4,7 2 920 2 765 -5,3  574  592 3,0
09 Aust-Agder 7 520 8 029 6,8 1 872 1 804 -3,6  367  381 3,8
10 Vest-Agder 14 656 15 983 9,1 3 014 2 926 -2,9  591  614 4,0
11 Rogaland 51 936 52 145 0,4 9 362 9 106 -2,7 1 840 1 957 6,4
12 Hordaland 42 785 44 930 5,0 9 151 9 017 -1,5 1 784 1 912 7,2
14 Sogn og Fjordane 7 798 8 259 5,9 1 919 1 856 -3,3  372  392 5,1
15 Møre og Romsdal 20 124 21 683 7,7 4 524 4 348 -3,9  884  917 3,7
16 Sør-Trøndelag 23 123 24 624 6,5 5 054 4 881 -3,4 1 000 1 049 4,9
17 Nord-Trøndelag 7 957 8 412 5,7 1 917 1 815 -5,3  384  396 3,1
18 Nordland 14 536 15 445 6,2 3 788 3 640 -3,9  759  792 4,4
19 Troms Romsa 9 520 10 188 7,0 2 508 2 399 -4,4  501  527 5,2
20 Finnmark Finnmárku 3 427 3 633 6,0 1 181 1 122 -5,1  238  248 4,0
21 Svalbard  355  349 -1,6 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  100 137  132 105 31,9  215  212 -1,4 45 49 9,7
24 Kildeskatt på pensjon  241  274 13,9 . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
2010-2011
Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
2010-2011
Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
2010-2011
  2010 2011 2010 2011 2010 2011
I alt  102 329  108 490 6,0 71 791 79 325 10,5  266 426  311 248 16,8
                   
01 Østfold 3 715 3 977 7,0 3 582 3 891 8,6 6 111 6 684 9,4
02 Akershus 12 112 12 880 6,3 8 857 9 840 11,1 22 311 25 227 13,1
03 Oslo 27 926 29 546 5,8 10 136 11 555 14,0 40 484 42 848 5,8
04 Hedmark 2 599 2 728 4,9 2 379 2 589 8,8 3 875 4 245 9,6
05 Oppland 2 196 2 311 5,3 2 374 2 567 8,1 3 924 4 281 9,1
06 Buskerud 4 667 4 933 5,7 3 773 4 123 9,3 7 687 8 629 12,3
07 Vestfold 3 611 3 764 4,2 3 160 3 453 9,3 5 535 5 895 6,5
08 Telemark 2 429 2 600 7,1 2 255 2 447 8,5 3 999 4 348 8,7
09 Aust-Agder 1 466 1 553 5,9 1 430 1 558 8,9 2 384 2 733 14,6
10 Vest-Agder 3 280 3 526 7,5 2 307 2 522 9,3 5 465 6 395 17,0
11 Rogaland 13 400 14 380 7,3 6 967 7 708 10,6 20 367 18 993 -6,7
12 Hordaland 9 166 9 489 3,5 7 097 7 908 11,4 15 586 16 605 6,5
14 Sogn og Fjordane 1 441 1 524 5,7 1 473 1 599 8,5 2 592 2 889 11,5
15 Møre og Romsdal 4 335 4 613 6,4 3 570 3 921 9,8 6 810 7 885 15,8
16 Sør-Trøndelag 5 116 5 420 5,9 4 126 4 558 10,5 7 827 8 715 11,4
17 Nord-Trøndelag 1 451 1 566 7,9 1 643 1 788 8,8 2 562 2 847 11,1
18 Nordland 1 652 1 762 6,7 3 123 3 421 9,6 5 215 5 830 11,8
19 Troms Romsa 1 212 1 275 5,2 2 159 2 360 9,3 3 139 3 626 15,5
20 Finnmark Finnmárku 25 32 28,6 1 000 1 102 10,2  984 1 131 14,9
21 Svalbard . . . 61 60 -1,8  294  290 -1,5
23 Kontinentalsokkelen  529  612 15,7  317  355 12,0 99 032  130 877 32,2
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . .  241  274 13,9

Standardtegn i tabeller