Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-august 2011. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  521 185,4 71 507,1 15 021,8 62 040,4 88 555,5  284 060,5 10,5 -2,3 5,2
                   
01 Østfold 15 754,7 3 246,6  697,9 3 035,7 3 233,9 5 540,7 4,6 -5,3 3,2
0101 Halden 1 520,2  321,2 69,4  307,9  292,8  529,0 3,0 -5,7 3,0
0104 Moss 1 762,4  364,5 80,3  350,9  369,1  597,7 1,6 -7,9 2,3
0105 Sarpsborg 3 174,6  602,3  129,6  575,1  682,6 1 184,9 2,7 -4,6 4,1
0106 Fredrikstad 4 350,6  875,5  189,3  821,2 1 046,3 1 418,3 3,3 -6,0 2,5
0111 Hvaler  219,3 56,5 11,6 47,8 26,4 77,0 8,7 -1,0 7,2
0118 Aremark 62,8 17,0 3,3 14,0 8,6 20,0 5,4 -4,9 5,0
0119 Marker  174,6 36,5 7,6 34,2 30,1 66,2 5,0 -8,3 -2,5
0121 Rømskog 38,2 9,2 1,9 7,6 6,7 12,9 3,4 -0,5 8,9
0122 Trøgstad  247,7 58,3 12,3 55,8 36,2 85,0 3,4 -6,7 1,1
0123 Spydeberg  313,3 69,6 14,8 61,5 66,4  101,0 3,2 -2,2 6,3
0124 Askim 1 040,9  193,8 40,8  164,7  186,4  455,2 25,1 -4,0 2,8
0125 Eidsberg  580,7  125,7 26,8  119,0  104,8  204,3 2,6 -7,3 0,3
0127 Skiptvet  168,9 41,0 8,9 38,1 22,2 58,7 6,7 -2,2 5,2
0128 Rakkestad  413,6 86,5 18,1 82,0 82,9  144,0 6,5 -4,0 3,8
0135 Råde  374,7 86,5 18,4 77,6 62,0  130,1 2,7 -7,8 0,8
0136 Rygge  846,0  188,4 40,5  168,6  156,8  291,7 8,4 -0,4 8,1
0137 Våler  227,4 56,2 11,8 52,7 26,9 79,8 4,4 -4,0 4,6
0138 Hobøl  238,9 57,8 12,5 56,9 26,6 84,9 5,7 -4,5 2,6
                   
02 Akershus 51 086,9 9 145,8 1 919,0 7 727,3 10 523,3 21 771,5 8,1 -1,2 6,3
0211 Vestby 1 007,0  211,5 44,4  192,1  181,7  377,2 5,7 -3,2 2,6
0213 Ski 2 014,1  425,4 90,8  378,9  348,7  770,2 6,9 -4,6 2,2
0214 Ås 1 088,9  229,2 49,1  209,2  228,1  373,2 5,9 -2,4 5,7
0215 Frogn 1 013,3  248,2 51,1  211,7  119,1  383,2 6,9 -1,0 4,4
0216 Nesodden 1 025,9  250,7 54,7  234,8  110,8  374,8 5,3 -3,8 3,3
0217 Oppegård 2 273,6  452,8 95,9  375,2  489,4  860,4 4,8 -1,0 5,6
0219 Bærum 18 460,2 2 535,5  516,5 1 886,7 4 103,8 9 417,8 14,6 1,6 9,5
0220 Asker 6 440,7 1 192,1  239,6  889,4 1 161,8 2 957,7 6,6 1,8 8,9
0221 Aurskog-Høland  729,6  163,9 35,3  164,8  115,2  250,5 5,5 -3,6 3,6
0226 Sørum 1 159,0  218,4 47,5  202,1  138,9  552,0 0,7 -6,8 0,9
0227 Fet  618,3  153,7 32,3  134,6 65,8  231,9 -1,4 -4,3 4,1
0228 Rælingen  891,8  226,9 49,5  213,7 75,2  326,5 3,4 -4,6 3,0
0229 Enebakk  585,1  131,6 28,9  128,0 89,8  206,7 6,5 -5,0 3,0
0230 Lørenskog 3 105,3  514,0  110,7  457,4  931,5 1 091,8 2,2 -2,8 6,0
0231 Skedsmo 3 733,3  731,9  156,6  657,9  922,8 1 264,0 4,7 -0,8 6,5
0233 Nittedal 1 507,1  320,6 69,1  290,7  256,4  570,4 5,6 -1,9 6,6
0234 Gjerdrum  375,2 91,5 19,6 83,2 39,7  141,2 9,6 0,2 9,1
0235 Ullensaker 2 438,7  413,4 90,5  390,4  818,0  726,4 2,6 -2,9 5,3
0236 Nes  919,6  223,3 47,8  218,8  117,0  312,7 2,4 -5,5 2,4
0237 Eidsvoll 1 025,3  246,7 53,6  245,4  131,3  348,3 3,9 -4,0 3,4
0238 Nannestad  558,7  137,2 29,6  135,4 60,7  195,7 5,6 -4,3 3,5
0239 Hurdal  116,3 27,3 5,9 26,9 17,4 38,8 0,8 -9,8 -2,9
                   
0301 Oslo 86 128,1 11 703,7 2 347,9 9 087,7 24 219,5 38 769,2 5,9 2,1 7,7
                   
04 Hedmark 10 317,3 2 119,2  450,7 2 015,2 2 226,4 3 505,9 4,4 -5,7 1,4
0402 Kongsvinger  901,4  197,0 40,9  183,6  188,5  291,5 1,2 -5,5 0,3
0403 Hamar 2 322,6  368,0 78,1  339,8  564,0  972,8 9,5 -4,2 3,5
0412 Ringsaker 1 935,8  350,6 74,5  337,5  640,0  533,3 3,9 -5,5 1,0
0415 Løten  309,2 74,0 16,3 74,8 46,1 97,9 5,4 -6,1 1,0
0417 Stange  907,9  206,4 44,2  206,0  141,4  309,8 3,4 -7,7 -2,3
0418 Nord-Odal  226,2 50,4 10,9 50,4 36,2 78,3 2,6 -4,8 2,8
0419 Sør-Odal  369,4 85,2 17,9 82,1 61,3  122,8 2,8 -5,7 2,0
0420 Eidskog  260,7 59,3 12,8 61,0 42,6 85,0 6,5 -5,2 3,9
0423 Grue  232,7 51,7 11,2 49,1 40,0 80,7 3,2 -6,8 1,4
0425 Åsnes  313,2 75,6 16,0 71,9 49,4  100,3 1,5 -7,5 -0,5
0426 Våler  164,8 40,0 8,5 36,7 31,7 47,8 1,7 -2,5 6,4
0427 Elverum 1 041,4  227,7 49,8  220,4  206,2  337,2 3,1 -6,0 2,5
0428 Trysil  331,0 78,5 15,8 68,7 64,9  103,2 1,5 -7,4 0,0
0429 Åmot  193,9 49,6 10,6 44,0 26,9 62,7 1,4 -3,4 5,6
0430 Stor-Elvdal  106,4 28,8 5,8 25,8 9,2 36,9 1,7 -7,2 -2,1
0432 Rendalen 76,5 24,1 4,9 18,0 7,1 22,4 0,5 -6,6 -1,6
0434 Engerdal 51,1 12,7 2,7 13,0 6,9 15,8 0,7 -10,2 -3,8
0436 Tolga 59,2 13,5 2,9 14,2 7,2 21,5 -3,1 -10,6 -2,7
0437 Tynset  273,9 63,9 13,7 58,7 33,3  104,3 5,5 -4,6 1,7
0438 Alvdal  100,8 26,8 5,6 24,2 10,5 33,7 2,6 -3,6 4,6
0439 Folldal 59,4 16,0 3,4 15,7 5,0 19,3 3,0 -5,2 2,9
0441 Os 79,5 19,5 4,2 19,5 7,8 28,5 2,8 -7,0 0,4
                   
05 Oppland 10 063,5 2 186,1  460,8 1 995,1 1 876,9 3 544,6 4,3 -4,9 2,6
0501 Lillehammer 1 933,6  344,0 73,0  304,1  425,7  786,8 6,3 -4,9 4,2
0502 Gjøvik 1 646,2  337,4 72,4  322,6  367,7  546,1 3,6 -5,0 1,4
0511 Dovre  113,6 28,3 5,9 27,2 12,4 39,8 2,4 -7,5 -0,2
0512 Lesja 90,7 24,4 4,9 22,3 9,5 29,7 2,9 -7,4 -2,5
0513 Skjåk  113,4 32,1 6,4 22,5 11,8 40,6 1,8 -7,3 -2,3
0514 Lom  111,9 25,7 5,3 23,3 14,5 43,2 4,0 -3,9 4,0
0515 Vågå  208,6 40,5 8,6 35,6 15,7  108,3 17,5 1,2 9,0
0516 Nord-Fron  334,9 82,5 16,9 62,1 59,1  114,2 4,8 -0,9 4,3
0517 Sel  227,2 57,7 12,3 57,5 24,3 75,3 1,9 -7,8 1,1
0519 Sør-Fron  140,3 40,2 8,1 31,0 20,7 40,3 2,6 4,4 11,8
0520 Ringebu  214,5 51,3 10,1 43,9 38,0 71,3 2,2 -5,3 0,1
0521 Øyer  249,3 63,2 12,6 55,0 44,1 74,4 5,2 -0,8 4,5
0522 Gausdal  278,2 66,3 13,9 61,5 42,1 94,3 3,5 -6,3 0,0
0528 Østre Toten  742,2  161,2 35,0  157,2  140,1  248,7 4,2 -5,7 3,4
0529 Vestre Toten  749,3  139,5 30,0  135,0  193,7  251,0 6,0 -7,0 -0,3
0532 Jevnaker  322,1 72,5 15,8 71,8 57,1  105,0 -2,9 -3,7 3,9
0533 Lunner  445,5  110,0 23,3  105,4 51,9  154,9 2,2 -7,9 -1,5
0534 Gran  737,5  153,5 33,3  149,4  151,4  250,0 5,6 -4,9 5,4
0536 Søndre Land  233,6 55,9 12,1 56,1 38,6 71,1 4,3 -6,0 1,5
0538 Nordre Land  310,8 71,6 15,5 65,2 61,9 96,6 3,0 -4,6 5,3
0540 Sør-Aurdal  140,6 37,5 7,5 31,2 15,2 49,2 5,3 -0,8 4,5
0541 Etnedal 52,1 13,7 2,7 12,4 5,8 17,4 2,7 -5,5 -0,8
0542 Nord-Aurdal  335,3 82,8 16,8 69,5 43,2  123,0 3,7 -6,2 0,7
0543 Vestre Slidre  101,6 28,0 5,4 22,9 9,1 36,2 0,1 -5,7 -0,3
0544 Øystre Slidre  154,2 43,2 8,5 34,8 14,8 53,0 0,5 -2,1 4,8
0545 Vang 76,3 23,2 4,5 15,6 8,6 24,3 -3,9 -3,5 0,8
                   
06 Buskerud 19 132,7 3 747,5  783,0 3 235,2 4 014,5 7 352,5 6,2 -3,6 4,1
0602 Drammen 5 219,6  913,1  190,7  794,0 1 384,7 1 937,1 8,7 -1,5 5,3
0604 Kongsberg 2 749,7  410,2 89,7  354,9  681,3 1 213,5 6,8 -4,0 5,9
0605 Ringerike 1 687,5  359,4 76,3  325,5  299,9  626,3 5,1 -5,7 3,3
0612 Hole  468,8  128,4 20,6 88,8 57,3  173,7 1,4 -9,3 -1,6
0615 Flå 47,2 12,7 2,5 10,6 5,7 15,6 -0,7 -5,0 0,6
0616 Nes  194,9 46,5 9,3 36,9 30,5 71,8 5,1 -1,0 3,7
0617 Gol  274,4 66,9 13,4 51,4 43,9 98,9 5,3 -1,7 5,3
0618 Hemsedal  139,9 37,3 7,1 27,9 20,4 47,2 -4,6 -6,0 0,4
0619 Ål  300,0 68,9 14,1 51,5 49,2  116,4 7,4 -1,0 6,1
0620 Hol  316,5 89,5 16,7 53,5 52,3  104,4 -1,9 -0,1 2,9
0621 Sigdal  183,4 46,3 9,1 38,8 25,1 64,2 2,3 -10,7 -4,4
0622 Krødsherad  162,5 31,5 6,1 26,5 35,4 63,0 3,3 -0,1 4,9
0623 Modum  730,9  166,4 35,0  144,8  132,5  252,3 1,6 -4,7 2,3
0624 Øvre Eiker 1 015,1  215,4 46,1  197,7  170,0  385,8 6,6 -5,2 5,0
0625 Nedre Eiker 1 386,4  281,1 61,8  268,7  229,4  545,4 5,0 -4,3 5,2
0626 Lier 2 208,3  374,3 78,5  326,7  521,9  907,0 8,4 -1,6 4,0
0627 Røyken 1 162,1  277,8 59,9  254,9  133,6  435,9 3,9 -4,1 3,2
0628 Hurum  525,4  117,4 25,3  110,6 88,8  183,3 6,0 -5,5 3,0
0631 Flesberg  139,5 34,7 7,1 30,5 20,2 47,1 5,3 -2,2 5,0
0632 Rollag 71,7 20,5 4,2 15,3 10,4 21,3 4,9 0,2 5,3
0633 Nore og Uvdal  149,0 49,3 9,7 25,9 22,0 42,2 -0,3 -6,2 -2,1
                   
07 Vestfold 14 145,7 2 964,6  621,7 2 688,3 3 056,4 4 814,6 2,8 -5,1 2,1
0701 Horten 1 581,8  313,6 67,0  292,8  396,9  511,6 3,1 -5,2 0,5
0702 Holmestrand  576,4  122,0 26,2  117,3  118,6  192,3 6,9 -4,0 1,6
0704 Tønsberg 2 807,1  534,1  111,2  472,9  832,2  856,7 2,2 -5,8 0,9
0706 Sandefjord 2 775,6  568,9  117,6  499,9  624,7  964,6 0,3 -3,6 3,9
0709 Larvik 2 443,5  534,0  111,2  477,6  448,6  872,1 4,0 -4,7 2,5
0711 Svelvik  328,6 78,0 16,6 74,0 46,5  113,6 5,9 -2,9 4,1
0713 Sande  401,5 99,0 21,3 93,5 47,3  140,5 0,2 -11,5 -0,4
0714 Hof  153,0 35,7 7,7 34,5 23,6 51,4 5,1 -5,6 3,7
0716 Re  476,4  104,0 22,0  100,5 80,8  169,0 5,1 -5,7 0,6
0719 Andebu  282,7 60,2 13,1 59,1 55,8 94,5 6,0 -5,0 4,4
0720 Stokke  665,2  128,3 27,5  125,0  162,5  221,8 5,3 -4,7 3,5
0722 Nøtterøy 1 276,1  291,6 60,8  257,6  171,3  494,9 1,8 -6,8 1,6
0723 Tjøme  248,0 67,2 13,4 57,0 23,0 87,5 5,5 -2,2 4,2
0728 Lardal  129,6 28,2 6,1 26,7 24,6 44,1 0,5 -6,4 2,3
                   
08 Telemark 10 287,2 2 201,6  467,5 1 904,1 2 115,0 3 599,0 4,5 -4,9 2,8
0805 Porsgrunn 2 730,0  463,3  100,6  418,1  597,5 1 150,5 6,1 -5,6 2,3
0806 Skien 3 094,1  642,7  138,0  590,4  734,5  988,5 3,7 -5,6 2,2
0807 Notodden  697,3  159,7 34,1  138,0  128,6  236,9 14,0 0,2 9,8
0811 Siljan  115,3 28,2 6,0 26,8 13,6 40,7 3,4 -4,3 2,8
0814 Bamble  834,8  182,2 40,0  168,8  166,6  277,2 3,4 -5,3 5,4
0815 Kragerø  523,3  119,3 24,8  111,8  100,5  166,8 0,5 -6,5 -1,0
0817 Drangedal  182,7 41,6 8,9 40,9 25,7 65,7 1,7 -7,1 0,6
0819 Nome  316,0 74,4 15,1 65,8 57,6  103,1 -0,2 -6,5 0,8
0821 Bø  298,1 64,4 13,8 58,8 63,1 98,0 5,6 -5,2 3,6
0822 Sauherad  212,6 48,2 10,4 46,1 37,3 70,5 2,6 -7,1 1,7
0826 Tinn  372,6  114,9 23,2 67,1 55,7  111,6 0,6 -1,4 5,0
0827 Hjartdal 87,8 23,8 4,8 17,0 12,1 30,0 5,7 -4,0 1,4
0828 Seljord  165,9 37,6 7,8 32,0 28,2 60,3 10,2 1,8 8,0
0829 Kviteseid  125,4 28,8 6,1 25,8 22,6 42,1 0,5 -7,8 0,6
0830 Nissedal 72,0 20,4 4,0 14,6 11,0 22,0 4,4 -4,5 0,5
0831 Fyresdal 66,6 19,7 4,1 14,0 10,1 18,7 3,9 -2,7 5,5
0833 Tokke  156,9 49,7 10,0 26,7 18,6 51,9 1,7 -13,5 -8,2
0834 Vinje  235,9 82,6 15,6 41,5 31,9 64,3 -0,2 1,6 4,1
                   
09 Aust-Agder 6 474,8 1 437,5  301,4 1 218,0 1 263,1 2 254,8 6,9 -3,4 3,6
0901 Risør  354,7 76,7 16,2 72,1 72,2  117,4 1,2 -6,3 0,5
0904 Grimstad 1 220,8  283,9 57,1  216,6  212,4  450,8 17,2 0,4 6,3
0906 Arendal 2 713,2  536,1  116,2  497,9  612,9  950,0 6,1 -3,7 4,9
0911 Gjerstad  109,0 24,7 5,3 24,5 20,3 34,3 3,6 -6,1 1,1
0912 Vegårshei 94,7 21,7 4,7 21,2 14,7 32,5 14,8 4,1 13,4
0914 Tvedestrand  300,1 69,8 14,7 63,4 52,8 99,4 1,8 -5,3 1,2
0919 Froland  276,4 62,2 13,3 54,4 33,7  112,9 5,7 -7,6 -1,0
0926 Lillesand  601,8  136,6 28,6  113,1  112,2  211,3 5,1 -5,3 2,3
0928 Birkenes  238,1 51,2 10,9 48,8 47,0 80,2 2,9 -5,7 1,7
0929 Åmli 78,7 20,9 4,0 17,1 12,9 23,9 -1,5 -7,5 -9,0
0935 Iveland 57,1 16,6 3,5 13,1 7,8 16,1 3,0 -6,5 -0,6
0937 Evje og Hornnes  174,1 39,0 8,1 35,4 28,9 62,7 0,1 -8,1 -2,6
0938 Bygland 61,0 17,3 3,6 13,0 8,9 18,2 5,7 -2,8 4,8
0940 Valle 83,7 28,1 5,6 14,1 12,8 23,1 -0,5 -1,6 1,6
0941 Bykle  111,4 52,8 9,7 13,5 13,6 21,9 -0,3 3,2 4,8
                   
10 Vest-Agder 13 260,9 2 328,6  485,8 1 970,3 2 862,2 5 614,0 9,5 -2,3 4,0
1001 Kristiansand 8 253,7 1 159,5  239,4  972,6 1 931,7 3 950,5 13,0 -2,6 3,0
1002 Mandal  801,6  179,2 37,8  166,6  147,4  270,6 6,2 -2,2 3,2
1003 Farsund  533,1  119,5 25,6  107,8  101,8  178,4 6,4 -5,0 4,9
1004 Flekkefjord  572,6  120,9 25,8  105,8  102,0  218,2 4,2 -6,0 1,8
1014 Vennesla  697,0  151,4 32,8  144,0  135,1  233,7 3,6 -4,8 1,5
1017 Songdalen  315,2 67,0 14,5 64,0 59,3  110,5 -0,8 -4,2 1,6
1018 Søgne  624,8  139,8 28,9  124,6 94,9  236,7 6,5 -3,9 3,6
1021 Marnardal  112,6 27,3 5,8 23,5 24,1 32,0 2,8 -2,3 6,7
1026 Åseral 63,3 24,5 4,7 10,0 12,5 11,7 0,2 2,0 5,3
1027 Audnedal 83,1 19,0 4,1 18,1 17,6 24,3 5,2 -1,0 8,8
1029 Lindesnes  215,7 51,4 10,8 47,6 34,3 71,7 7,3 -1,8 4,2
1032 Lyngdal  413,8 85,6 18,6 82,9 95,3  131,4 0,6 -7,9 0,6
1034 Hægebostad 80,6 19,3 4,1 17,8 13,8 25,7 -6,1 -12,1 -4,6
1037 Kvinesdal  335,8  102,3 21,1 63,8 64,9 83,7 2,4 24,9 31,6
1046 Sirdal  157,9 62,1 11,9 21,2 27,7 35,0 5,0 3,1 7,0
                   
11 Rogaland 43 123,8 7 220,0 1 544,7 6 037,4 11 790,5 16 531,1 -1,1 -2,8 5,9
1101 Eigersund  970,2  208,3 45,2  179,1  185,8  351,8 5,4 -2,2 8,6
1102 Sandnes 6 903,4 1 072,1  231,1  923,6 1 462,5 3 214,0 26,3 -3,2 2,9
1103 Stavanger 17 394,4 2 541,8  545,4 2 008,2 5 769,3 6 529,8 -12,1 -3,0 7,7
1106 Haugesund 2 568,6  490,6  105,5  436,2  647,7  888,5 7,9 -6,4 1,5
1111 Sokndal  190,6 40,4 8,8 37,3 37,6 66,5 4,5 -4,6 6,0
1112 Lund  194,6 38,2 7,9 34,2 53,5 60,8 3,6 -6,0 1,7
1114 Bjerkreim  152,7 32,4 6,9 30,3 26,7 56,4 0,7 -6,5 1,7
1119 Hå 1 018,9  222,9 48,2  205,6  202,2  339,9 4,2 -3,5 5,1
1120 Klepp 1 188,9  254,1 53,6  227,6  218,6  435,1 9,7 -1,7 7,0
1121 Time 1 100,2  247,1 52,4  220,7  180,5  399,5 6,8 -1,6 5,7
1122 Gjesdal  636,5  147,4 31,7  134,5 95,8  227,1 6,9 -2,5 5,0
1124 Sola 4 002,6  449,2 95,4  354,5 1 664,2 1 439,2 -11,2 -0,7 7,8
1127 Randaberg  993,7  170,5 36,9  144,6  160,8  480,8 6,8 -1,5 9,0
1129 Forsand 89,4 33,4 6,5 12,8 14,4 22,2 3,7 5,6 10,0
1130 Strand  693,2  154,2 33,4  141,6  111,6  252,4 4,8 -3,5 5,5
1133 Hjelmeland  195,8 58,9 11,6 33,2 30,9 61,2 7,1 -2,8 1,2
1134 Suldal  308,3 94,2 18,5 43,7 46,0  105,9 1,8 23,7 25,1
1135 Sauda  259,5 65,5 14,0 54,5 37,3 88,2 -6,9 -9,3 -1,1
1141 Finnøy  182,1 40,6 8,6 37,9 30,5 64,5 11,7 5,7 15,2
1142 Rennesøy  266,4 65,2 13,9 57,9 26,8  102,6 9,3 -1,1 8,7
1144 Kvitsøy 28,6 6,6 1,4 6,2 4,8 9,5 7,2 -3,2 5,1
1145 Bokn 44,0 10,2 2,2 9,7 7,3 14,6 9,6 -3,0 3,3
1146 Tysvær  578,4  130,7 28,2  123,6 87,9  208,1 11,1 -1,1 6,4
1149 Karmøy 2 495,9  519,3  111,0  471,0  496,2  898,4 8,7 -4,9 1,8
1151 Utsira 13,9 3,2 0,7 3,0 2,8 4,3 7,4 -3,9 4,8
1160 Vindafjord  652,8  123,1 25,5  105,7  188,9  209,7 10,5 0,3 8,6
                   
12 Hordaland 36 770,7 7 154,5 1 506,0 6 188,7 7 751,2 14 170,3 4,6 -0,9 7,2
1201 Bergen 22 817,0 4 009,3  839,1 3 473,0 5 311,5 9 184,1 3,1 -1,0 7,1
1211 Etne  222,7 53,9 11,2 45,6 34,3 77,7 5,3 -2,3 6,3
1216 Sveio  257,2 63,1 13,8 58,6 33,7 88,1 4,1 -4,3 6,3
1219 Bømlo  830,2  156,8 32,2  141,2  183,6  316,4 25,3 0,1 8,3
1221 Stord 1 456,4  263,3 57,4  236,0  330,6  569,0 4,3 4,5 13,3
1222 Fitjar  197,3 43,4 8,8 35,7 33,4 76,1 8,7 -4,2 0,5
1223 Tysnes  164,1 34,2 7,2 31,6 24,3 66,7 3,3 -5,2 4,0
1224 Kvinnherad  777,6  191,0 40,3  154,7  151,2  240,6 5,4 -2,0 6,5
1227 Jondal 56,2 15,2 3,2 11,1 9,0 17,7 5,0 4,7 13,3
1228 Odda  431,7  123,0 25,6 80,1 76,2  126,9 0,0 9,7 16,1
1231 Ullensvang  199,7 45,2 9,7 39,9 33,9 71,0 5,1 -6,7 4,6
1232 Eidfjord 80,6 35,9 6,9 11,4 7,7 18,7 2,9 -0,3 1,7
1233 Ulvik 62,4 22,5 4,5 11,5 7,6 16,3 4,0 -0,2 3,4
1234 Granvin 45,8 11,1 2,4 10,6 7,1 14,6 6,3 -1,7 5,9
1235 Voss  816,9  181,3 38,5  154,5  154,9  287,9 5,4 -3,6 4,5
1238 Kvam  474,4  114,9 24,1 96,6 81,3  157,7 4,2 -3,1 3,3
1241 Fusa  308,2 53,3 10,9 45,6 63,6  134,8 3,5 0,0 7,4
1242 Samnanger  124,4 33,5 7,1 28,0 15,0 40,8 7,3 0,6 8,2
1243 Os  995,5  231,8 49,5  214,4  132,8  367,0 7,0 -0,9 5,8
1244 Austevoll  624,7  115,5 20,9 81,0  124,1  283,2 41,3 28,4 46,9
1245 Sund  334,3 78,9 17,3 75,7 46,2  116,1 3,7 -1,9 7,8
1246 Fjell 1 438,6  306,4 65,1  278,5  266,4  522,2 6,9 -2,0 6,6
1247 Askøy 1 352,6  318,2 70,3  312,8  175,4  475,9 8,6 -2,7 7,1
1251 Vaksdal  201,5 58,2 12,3 42,4 32,0 56,6 1,6 -7,3 -0,8
1252 Modalen 40,7 17,8 3,3 3,8 6,7 9,0 5,9 -8,6 -7,0
1253 Osterøy  399,2 87,2 18,7 81,3 75,1  137,0 4,3 -3,5 3,0
1256 Meland  375,5 83,7 18,2 81,1 65,9  126,6 0,8 -4,6 3,2
1259 Øygarden  226,3 52,5 11,5 50,9 35,9 75,5 2,7 -5,5 2,4
1260 Radøy  245,3 56,0 12,2 54,1 39,3 83,7 5,2 -8,4 0,3
1263 Lindås  876,6  213,0 46,7  184,2  142,8  289,8 2,1 -2,3 6,8
1264 Austrheim  213,0 45,9 9,3 37,6 37,0 83,1 3,4 -2,1 4,6
1265 Fedje 32,9 7,9 1,7 7,0 3,5 12,8 8,3 -1,0 8,0
1266 Masfjorden 91,0 30,6 6,3 18,0 9,5 26,8 3,5 -3,4 1,6
                   
14 Sogn og Fjordane 6 698,5 1 493,6  312,4 1 245,9 1 229,1 2 417,4 5,6 -2,7 5,2
1401 Flora  818,8  159,5 34,5  148,1  180,6  296,0 6,1 -6,0 4,6
1411 Gulen  171,0 33,5 6,5 27,5 27,5 76,1 19,7 5,4 12,0
1412 Solund 47,0 10,8 2,3 10,5 6,4 17,1 9,2 -2,5 7,5
1413 Hyllestad 79,4 20,4 4,3 17,0 15,3 22,4 -2,3 -5,7 1,3
1416 Høyanger  226,4 65,6 14,0 48,6 25,3 72,8 3,1 -7,1 2,1
1417 Vik  196,2 45,9 9,2 28,8 23,9 88,3 6,9 -3,6 0,8
1418 Balestrand 73,5 17,8 3,8 15,1 12,6 24,2 8,0 -2,9 3,8
1419 Leikanger  171,1 28,5 6,1 26,6 70,5 39,4 4,8 -6,8 0,9
1420 Sogndal  394,2 89,1 19,1 81,6 79,6  124,8 6,6 -2,3 6,3
1421 Aurland  138,0 50,3 9,9 19,9 19,2 38,6 1,9 0,8 6,1
1422 Lærdal  131,0 40,1 8,2 26,2 16,2 40,3 4,1 -6,2 1,2
1424 Årdal  343,3  101,6 21,7 72,7 38,6  108,7 1,4 1,5 10,4
1426 Luster  278,6 88,5 17,7 51,3 36,0 85,0 4,8 -1,9 4,5
1428 Askvoll  148,1 34,3 7,3 32,9 17,1 56,6 5,9 -8,1 1,9
1429 Fjaler  135,7 29,6 6,2 27,7 21,7 50,5 7,3 -4,7 1,1
1430 Gaular  142,1 31,4 6,6 30,7 26,0 47,5 0,8 -9,0 -3,4
1431 Jølster  143,2 35,7 7,5 33,2 16,7 50,1 6,6 -4,0 2,9
1432 Førde  998,7  164,0 34,4  150,8  277,8  371,7 6,1 -2,4 5,7
1433 Naustdal  119,4 30,2 6,6 29,7 13,2 39,7 5,7 -2,4 7,7
1438 Bremanger  240,2 69,2 14,1 45,3 30,6 80,9 10,3 16,3 20,5
1439 Vågsøy  411,4 83,9 17,2 76,0 76,4  157,9 1,2 -1,5 6,4
1441 Selje  135,9 32,4 6,9 30,6 17,6 48,3 3,1 -9,0 -1,0
1443 Eid  295,3 68,4 14,5 66,2 41,6  104,5 4,4 -3,1 5,5
1444 Hornindal 48,6 12,4 2,7 11,8 5,8 16,0 1,6 -7,9 0,1
1445 Gloppen  403,1 69,1 14,2 61,4 47,6  210,7 7,0 -1,9 5,0
1449 Stryn  408,3 81,4 16,9 75,8 85,2  149,1 9,0 -4,5 3,2
                   
15 Møre og Romsdal 17 723,6 3 459,7  725,0 3 076,9 3 753,7 6 708,2 7,8 -3,4 3,5
1502 Molde 2 023,5  356,9 74,8  321,6  572,1  698,1 4,8 -3,4 3,1
1504 Ålesund 3 788,0  656,7  136,6  573,6  932,4 1 488,7 16,2 -2,1 4,5
1505 Kristiansund 1 441,8  306,1 66,6  285,2  259,7  524,2 3,2 -5,9 2,3
1511 Vanylven  205,7 43,9 9,4 39,2 49,8 63,4 10,9 -4,8 6,5
1514 Sande  160,3 35,2 7,5 31,7 30,5 55,3 -0,4 -5,5 1,0
1515 Herøy  836,2  141,7 27,7  115,9  192,1  358,8 31,0 5,9 11,3
1516 Ulstein 1 004,9  121,8 24,3 98,2  351,6  409,1 2,5 -6,8 0,3
1517 Hareid  285,0 65,5 14,0 59,9 48,8 96,8 -10,1 -5,4 2,9
1519 Volda  496,0  104,3 21,9 95,2  102,6  172,0 6,0 -3,0 3,4
1520 Ørsta  641,9  125,1 26,3  112,9  121,3  256,4 6,4 -6,0 1,4
1523 Ørskog  129,6 26,0 5,6 24,7 24,4 48,9 5,4 -6,8 3,1
1524 Norddal 93,3 29,2 5,8 17,9 15,6 24,7 1,2 -6,1 -2,0
1525 Stranda  267,5 59,0 12,2 52,6 49,1 94,6 7,5 -2,1 4,4
1526 Stordal 55,8 11,9 2,4 10,8 13,9 16,7 5,7 -3,0 3,5
1528 Sykkylven  612,3 97,5 20,4 91,3  133,0  270,2 3,6 -5,6 1,7
1529 Skodje  255,2 61,7 12,9 57,0 39,8 83,7 23,4 16,5 23,0
1531 Sula  503,0 98,8 21,2 94,1 79,1  209,8 12,0 -3,8 4,8
1532 Giske  387,0 94,9 20,5 88,3 49,8  133,3 7,9 -1,1 6,5
1534 Haram  544,4  126,0 26,5  110,4 94,8  186,7 -3,6 -6,7 0,8
1535 Vestnes  372,7 83,4 17,3 74,9 69,7  127,4 -1,4 -6,3 0,2
1539 Rauma  538,1  100,9 20,4 82,6 92,7  241,4 16,6 1,6 10,8
1543 Nesset  162,0 47,7 9,8 33,8 23,8 46,9 3,4 2,9 7,7
1545 Midsund  111,7 25,3 5,3 22,7 17,3 41,2 3,0 -8,3 -0,2
1546 Sandøy  198,7 20,3 4,2 17,6 20,8  135,8 14,2 -6,7 0,9
1547 Aukra  188,3 47,3 10,2 43,0 23,0 64,8 3,1 -15,9 -12,4
1548 Fræna  513,3  112,8 24,1  112,4 84,7  179,3 4,1 -3,5 4,8
1551 Eide  187,5 40,3 8,5 38,4 40,7 59,6 2,2 -6,5 0,1
1554 Averøy  314,8 71,0 15,2 67,7 47,9  112,9 7,7 -3,8 3,2
1557 Gjemnes  121,9 30,1 6,5 29,9 16,4 39,0 4,8 -5,2 3,1
1560 Tingvoll  128,6 30,7 6,6 30,9 17,0 43,3 -1,1 -6,4 2,5
1563 Sunndal  396,4  107,0 22,7 84,2 54,6  127,9 4,5 0,5 6,4
1566 Surnadal  319,3 68,8 14,5 59,9 44,6  131,5 1,1 -4,1 2,3
1567 Rindal 96,0 25,1 5,1 19,9 10,5 35,3 4,6 -4,2 0,7
1571 Halsa 85,7 20,3 3,6 16,0 7,0 38,8 3,1 -8,7 -5,9
1573 Smøla  100,8 25,7 5,5 23,9 9,5 36,2 -1,6 -10,9 -2,8
1576 Aure  156,4 40,7 8,5 38,7 12,9 55,5 1,0 -7,2 -2,9
                   
16 Sør-Trøndelag 19 949,6 3 851,3  821,4 3 548,5 4 404,7 7 323,7 6,4 -2,8 4,7
1601 Trondheim 13 935,8 2 453,0  527,1 2 247,9 3 503,9 5 204,0 7,5 -2,5 5,8
1612 Hemne  207,4 49,3 10,5 45,4 25,3 76,9 8,1 -3,2 3,3
1613 Snillfjord 38,8 10,1 2,1 9,7 4,2 12,7 -3,7 -12,7 -6,0
1617 Hitra  192,0 46,2 10,1 46,8 18,9 70,0 3,1 -6,6 2,8
1620 Frøya  363,6 75,2 10,3 47,1 28,3  202,6 -1,9 12,2 -9,3
1621 Ørland  266,2 57,4 12,5 56,3 43,9 96,1 5,0 -4,0 5,7
1622 Agdenes 80,7 16,8 3,7 16,9 16,7 26,7 3,0 -4,4 7,2
1624 Rissa  290,6 65,0 13,8 63,8 56,8 91,2 -1,8 -9,6 -4,2
1627 Bjugn  202,8 45,5 9,8 45,7 31,4 70,4 1,3 -6,2 -0,4
1630 Åfjord  140,8 32,8 6,9 30,6 16,5 54,0 2,8 -7,3 -1,0
1632 Roan 36,9 9,6 2,1 9,7 2,9 12,6 11,2 -0,1 11,1
1633 Osen 45,3 10,6 2,3 10,6 2,9 18,9 12,6 0,3 7,6
1634 Oppdal  310,5 76,3 16,1 70,0 39,0  109,2 1,9 -3,5 2,7
1635 Rennebu  107,3 33,2 6,8 24,9 10,4 32,1 6,0 1,8 7,8
1636 Meldal  178,7 40,5 8,5 37,4 29,1 63,2 4,7 -6,3 1,6
1638 Orkdal  649,8  128,5 27,9  124,0  153,7  215,6 4,5 -4,0 4,7
1640 Røros  313,9 66,4 13,7 60,1 66,9  106,7 6,9 -4,2 2,2
1644 Holtålen 82,1 20,7 4,5 20,8 7,1 29,0 5,4 -3,3 4,4
1648 Midtre Gauldal  282,7 62,5 13,3 62,2 56,1 88,6 2,9 -6,4 0,2
1653 Melhus  726,4  170,6 36,9  167,1  109,6  242,2 5,2 -3,0 5,5
1657 Skaun  288,6 71,9 16,0 75,5 29,6 95,6 5,9 -4,0 5,9
1662 Klæbu  282,5 73,7 15,7 67,8 32,6 92,7 5,8 1,0 7,4
1663 Malvik  671,2  166,3 36,3  158,4 78,2  232,0 5,2 -3,2 3,7
1664 Selbu  202,3 45,7 9,8 41,4 36,5 69,0 2,1 -6,1 1,9
1665 Tydal 52,7 23,7 4,6 8,3 4,5 11,6 1,1 -4,7 -1,8
                   
17 Nord-Trøndelag 6 729,0 1 429,7  309,9 1 387,5 1 260,7 2 341,1 5,4 -4,8 3,1
1702 Steinkjer 1 397,8  222,5 48,9  222,0  316,8  587,6 6,9 -5,7 3,7
1703 Namsos  582,9  139,6 30,5  138,3 59,0  215,5 1,4 -7,0 1,0
1711 Meråker  113,2 30,3 6,3 23,7 20,3 32,6 -2,1 -4,8 -0,3
1714 Stjørdal 1 147,2  245,8 54,0  240,0  229,8  377,6 6,4 -5,6 3,8
1717 Frosta  105,5 24,8 5,3 24,3 17,3 33,8 3,8 -6,8 -0,5
1718 Leksvik  166,8 36,0 7,8 35,6 34,3 53,2 1,9 -5,4 4,5
1719 Levanger  991,5  205,1 43,9  202,2  237,3  303,0 6,3 -2,3 2,0
1721 Verdal  693,7  144,0 31,6  144,6  170,3  203,2 4,1 -5,1 3,8
1723 Mosvik 30,7 8,1 1,7 7,5 4,0 9,4 -0,1 -6,5 -0,8
1724 Verran  111,0 26,9 5,7 25,8 23,2 29,5 6,3 4,2 9,5
1725 Namdalseid 55,3 14,3 3,1 14,8 4,6 18,4 -5,7 -12,2 -2,7
1729 Inderøy  270,1 62,8 13,4 61,3 45,5 87,1 5,3 -1,5 6,5
1736 Snåsa 79,6 21,0 4,6 20,0 8,1 25,9 3,9 -6,2 3,4
1738 Lierne 59,6 16,2 3,4 14,3 6,4 19,2 9,5 0,2 7,0
1739 Røyrvik 24,7 8,6 1,7 5,3 2,3 6,8 1,4 -18,4 -13,7
1740 Namsskogan 49,2 18,0 3,6 9,2 3,9 14,5 3,3 -7,5 -3,2
1742 Grong  113,9 31,4 6,6 24,9 9,7 41,3 6,8 -1,8 7,0
1743 Høylandet 51,3 12,0 2,6 12,6 5,2 18,9 1,3 -10,1 -2,8
1744 Overhalla  161,2 39,1 8,5 38,5 20,2 54,9 6,1 -1,9 5,0
1748 Fosnes 22,4 6,1 1,3 6,2 1,5 7,3 3,0 -7,6 -0,6
1749 Flatanger 44,8 10,9 2,3 10,8 4,8 16,1 4,5 -3,7 3,8
1750 Vikna  233,1 49,1 10,4 48,1 18,8  106,7 15,2 -2,9 4,4
1751 Nærøy  201,5 51,6 11,2 52,0 15,6 71,2 5,2 -4,9 3,2
1755 Leka 21,7 5,5 1,2 5,6 1,9 7,5 0,6 -6,5 1,2
                   
18 Nordland 12 420,3 2 888,6  623,8 2 656,9 1 416,6 4 834,3 5,9 -3,3 4,4
1804 Bodø 2 984,8  633,1  140,2  607,0  538,1 1 066,4 8,0 -3,2 4,7
1805 Narvik  988,3  242,4 53,2  217,3  107,6  367,8 5,3 -1,6 6,8
1811 Bindal 60,8 20,1 4,1 14,0 5,0 17,6 0,3 -7,2 -3,0
1812 Sømna 71,9 18,2 4,1 19,2 5,9 24,5 4,9 -5,1 5,6
1813 Brønnøy  342,5 82,6 18,0 82,5 27,2  132,2 8,9 -2,9 7,5
1815 Vega 48,6 12,4 2,7 12,7 3,4 17,4 7,6 -4,2 4,0
1816 Vevelstad 18,4 4,8 1,0 5,0 1,2 6,4 5,2 -8,0 3,1
1818 Herøy 78,3 18,8 4,0 18,5 7,3 29,7 17,1 2,5 11,5
1820 Alstahaug  340,1 83,5 18,6 82,8 25,6  129,6 2,8 -5,6 2,4
1822 Leirfjord 76,1 19,6 4,3 20,4 5,5 26,1 5,8 -3,0 5,8
1824 Vefsn  717,8  157,4 33,8  148,2 52,0  326,4 0,2 -7,3 -1,6
1825 Grane 56,8 16,4 3,4 14,6 4,7 17,8 6,6 -0,4 6,1
1826 Hattfjelldal 54,8 15,4 3,2 12,4 5,4 18,4 -3,8 -4,7 -0,4
1827 Dønna 56,8 13,7 3,0 14,2 5,1 20,9 9,6 -5,2 4,1
1828 Nesna 67,2 16,5 3,6 16,5 8,7 21,9 -0,9 -8,0 -0,3
1832 Hemnes  207,8 81,6 16,4 44,8 14,2 50,9 3,5 9,8 14,8
1833 Rana 1 287,6  312,0 67,3  283,7  155,5  469,2 -1,0 -4,0 5,0
1834 Lurøy  125,9 22,3 4,6 20,4 10,6 67,9 32,2 -2,0 5,3
1835 Træna 22,0 5,5 1,2 5,3 2,2 7,9 -4,3 -14,8 -8,3
1836 Rødøy 58,0 13,0 2,8 12,1 4,5 25,5 3,8 -6,8 2,7
1837 Meløy  404,7  102,3 21,6 79,0 71,6  130,3 5,2 11,8 20,4
1838 Gildeskål 85,1 23,6 4,9 19,4 7,9 29,2 2,9 -4,1 1,3
1839 Beiarn 50,9 17,1 3,4 9,8 4,3 16,3 -1,0 -3,7 0,3
1840 Saltdal  216,3 53,3 11,4 50,1 18,9 82,6 1,5 -6,1 1,4
1841 Fauske  534,2  120,1 25,9  104,5 34,0  249,6 1,5 -7,9 0,4
1845 Sørfold  222,0 37,0 7,4 19,9 10,9  146,9 7,6 -20,1 -16,1
1848 Steigen  196,2 25,2 5,4 25,1 10,6  130,0  103,8 -6,2 2,2
1849 Hamarøy  109,2 25,2 5,3 19,2 8,5 51,1 10,8 -9,1 -3,1
1850 Tysfjord 82,4 23,4 5,0 20,0 7,4 26,6 2,0 -1,0 7,5
1851 Lødingen  116,1 27,1 5,8 24,7 9,8 48,7 13,4 0,3 6,4
1852 Tjeldsund 48,9 13,2 2,8 13,1 3,1 16,6 3,8 -6,9 -1,4
1853 Evenes 56,4 13,7 3,0 12,7 4,2 22,8 13,3 -2,5 5,3
1854 Ballangen 98,9 24,7 5,5 24,9 7,3 36,6 7,0 -5,6 3,5
1856 Røst 30,4 7,2 1,6 6,4 2,7 12,6 3,3 -14,2 -4,8
1857 Værøy 44,3 8,3 1,7 7,7 3,4 23,2 9,1 -7,0 -0,9
1859 Flakstad 57,2 15,4 3,2 14,3 4,3 19,9 3,6 -4,4 4,8
1860 Vestvågøy  470,3  114,0 24,5  113,9 38,7  179,2 6,0 -4,4 1,7
1865 Vågan  419,8  100,7 21,6 98,6 45,7  153,1 1,9 -4,9 3,1
1866 Hadsel  393,2 90,2 19,3 90,2 26,8  166,6 3,6 1,6 9,1
1867 Bø  100,2 25,7 5,5 25,9 8,3 34,8 8,8 -2,8 3,1
1868 Øksnes  240,3 51,4 10,8 51,7 24,4  101,9 24,4 2,4 9,9
1870 Sortland  473,7  108,6 22,9  106,5 46,1  189,7 6,6 -4,3 2,6
1871 Andøy  252,2 58,6 12,6 55,2 24,2  101,7 -2,0 -4,9 2,0
1874 Moskenes 52,7 13,5 3,0 12,9 3,8 19,7 12,3 -1,4 9,7
                   
19 Troms Romsa 8 097,3 1 877,1  410,4 1 826,1 1 032,1 2 951,5 6,9 -4,0 5,2
1901 Harstad 1 041,2  246,9 54,7  242,6 91,6  405,3 0,1 -10,2 -1,9
1902 Tromsø 4 287,5  897,4  197,6  886,6  764,4 1 541,4 8,5 -2,5 7,6
1911 Kvæfjord  116,5 29,1 6,5 30,0 11,3 39,7 3,4 -6,7 3,6
1913 Skånland  122,9 31,3 6,8 31,2 9,0 44,6 6,1 -2,8 4,1
1915 Bjarkøy 17,0 4,6 1,0 4,4 1,4 5,6 2,4 -8,7 -2,1
1917 Ibestad 58,3 14,8 3,1 14,1 4,5 21,8 11,2 3,3 11,4
1919 Gratangen 48,1 10,7 2,3 10,4 4,9 19,9 12,6 -2,4 3,3
1920 Lavangen 33,3 8,6 1,9 8,9 3,1 10,8 9,7 -3,1 7,9
1922 Bardu  196,5 60,3 13,0 47,0 11,0 65,3 7,9 1,5 10,8
1923 Salangen 90,3 22,1 4,8 22,1 7,8 33,4 9,5 -7,0 0,5
1924 Målselv  328,1 86,1 18,7 79,2 20,9  123,2 2,5 -4,7 5,7
1925 Sørreisa  145,6 37,9 7,9 35,8 8,2 55,8 2,3 -2,9 3,6
1926 Dyrøy 44,7 11,8 2,6 11,8 3,5 15,2 5,2 -6,1 2,8
1927 Tranøy 58,3 14,9 3,3 15,2 4,6 20,3 3,0 -7,5 2,1
1928 Torsken 39,6 9,3 2,1 9,0 4,2 15,0 3,3 -15,0 -8,7
1929 Berg 50,1 11,9 2,6 11,3 4,2 20,1 3,6 -10,9 -3,9
1931 Lenvik  564,8  133,9 28,4  128,1 55,6  218,9 8,9 -1,9 5,6
1933 Balsfjord  202,7 52,9 11,5 53,5 15,7 69,1 3,9 -4,4 5,1
1936 Karlsøy 75,2 24,7 5,4 23,6 1,3 20,2 3,6 -3,8 4,5
1938 Lyngen 98,5 30,1 6,5 31,1 0,7 30,2 3,4 -6,2 1,2
1939 Storfjord 64,4 23,2 4,9 19,3 0,0 16,9 7,4 -1,5 5,5
1940 Gáivuotna Kåfjord 60,1 21,1 4,6 19,6 0,1 14,7 4,8 -5,1 2,6
1941 Skjervøy 92,3 29,0 6,4 30,0 1,3 25,7 3,3 -2,5 6,2
1942 Nordreisa  160,1 48,0 10,6 48,9 3,0 49,6 10,2 -1,9 7,3
1943 Kvænangen  101,3 16,7 3,4 12,3 0,0 68,9 57,1 -6,4 -0,9
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 885,9  884,2  194,0  856,9 24,7  926,1 5,1 -5,1 3,4
2002 Vardø 67,1 21,4 4,8 21,7 0,5 18,6 7,3 -4,2 5,2
2003 Vadsø  264,1 75,4 16,6 73,0 0,2 98,9 6,7 -4,3 4,0
2004 Hammerfest  481,6  150,1 33,5  138,0 13,9  146,0 7,7 -11,0 -2,5
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 78,6 26,1 5,7 27,2 0,0 19,6 7,2 -0,4 8,0
2012 Alta  731,8  217,5 47,2  213,1 6,1  247,8 5,7 -2,9 5,5
2014 Loppa 32,1 10,4 2,3 10,5 0,0 8,9 3,8 -5,9 0,9
2015 Hasvik 34,7 11,5 2,5 11,3 0,0 9,5 13,9 5,0 13,1
2017 Kvalsund 31,7 10,5 2,3 9,8 0,0 9,2 8,1 -0,1 5,7
2018 Måsøy 48,0 14,7 3,1 14,3 0,1 15,8 6,5 -4,6 2,7
2019 Nordkapp  118,6 37,2 8,1 37,9 0,1 35,2 0,9 -7,2 0,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  142,5 44,5 9,7 44,1 0,2 44,0 -1,2 -6,0 2,1
2021 Kárájohka Karasjok 82,9 26,2 5,8 28,3 0,6 22,0 3,6 -5,8 1,6
2022 Lebesby 48,0 16,3 3,5 13,9 0,0 14,2 6,5 -4,4 3,6
2023 Gamvik 36,2 11,2 2,5 11,3 0,0 11,2 5,9 -6,0 0,8
2024 Berlevåg 35,9 11,6 2,5 11,3 0,1 10,5 11,2 -2,6 5,0
2025 Deatnu Tana  100,1 30,2 6,6 30,6 0,2 32,5 2,5 -8,7 0,0
2027 Unjárga Nesseby 25,6 8,5 1,9 8,7 0,0 6,5 3,3 -8,0 3,2
2028 Båtsfjord 77,6 24,2 5,3 24,1 0,3 23,6 -0,6 -8,5 -0,2
2030 Sør-Varanger  448,8  136,6 30,2  127,9 2,2  151,9 3,7 -1,4 7,9
                   
2199 Svalbard  346,6 . . 58,3 .  288,3 -1,9 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  129 582,4  167,1 38,5  280,1  501,0  128 595,7 30,2 -1,5 9,4
2311 Nordsjøen  126 832,2 0,0 0,0 0,0 0,0  126 832,2 30,8 . .
2312 Stavanger 2 750,2  167,1 38,5  280,1  501,0 1 763,5 6,0 -1,5 9,4
                   
24 Kildeskatt på pensjon  205,9 0,0 0,0 0,0 0,0  205,9 15,4 . .
2435 Kildeskatt på pensjon  205,9 0,0 0,0 0,0 0,0  205,9 15,4 . .

Standardtegn i tabeller