Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-august. 2010 og 2011. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt  471 782       521 185 10,5 73 156       71 507 -2,3 14 286       15 022 5,2
                   
01 Østfold 15 055 15 755 4,6 3 428 3 247 -5,3  676  698 3,2
02 Akershus 47 272 51 087 8,1 9 253 9 146 -1,2 1 805 1 919 6,3
03 Oslo 81 337 86 128 5,9 11 460 11 704 2,1 2 180 2 348 7,7
04 Hedmark 9 880 10 317 4,4 2 247 2 119 -5,7  444  451 1,4
05 Oppland 9 651 10 064 4,3 2 298 2 186 -4,9  449  461 2,6
06 Buskerud 18 017 19 133 6,2 3 886 3 747 -3,6  752  783 4,1
07 Vestfold 13 762 14 146 2,8 3 125 2 965 -5,1  609  622 2,1
08 Telemark 9 847 10 287 4,5 2 314 2 202 -4,9  455  467 2,8
09 Aust-Agder 6 059 6 475 6,9 1 488 1 438 -3,4  291  301 3,6
10 Vest-Agder 12 114 13 261 9,5 2 383 2 329 -2,3  467  486 4,0
11 Rogaland 43 616 43 124 -1,1 7 426 7 220 -2,8 1 459 1 545 5,9
12 Hordaland 35 145 36 771 4,6 7 218 7 154 -0,9 1 405 1 506 7,2
14 Sogn og Fjordane 6 343 6 699 5,6 1 535 1 494 -2,7  297  312 5,2
15 Møre og Romsdal 16 435 17 724 7,8 3 583 3 460 -3,4  700  725 3,5
16 Sør-Trøndelag 18 754 19 950 6,4 3 964 3 851 -2,8  785  821 4,7
17 Nord-Trøndelag 6 384 6 729 5,4 1 501 1 430 -4,8  301  310 3,1
18 Nordland 11 727 12 420 5,9 2 988 2 889 -3,3  598  624 4,4
19 Troms Romsa 7 572 8 097 6,9 1 955 1 877 -4,0  390  410 5,2
20 Finnmark Finnmárku 2 746 2 886 5,1  931  884 -5,1  188  194 3,4
21 Svalbard  353  347 -1,9 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 99 536  129 582 30,2  170  167 -1,5 35 39 9,4
24 Kildeskatt på pensjon  178  206 15,4 . . . . . .
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt 83 635 88 556 5,9 56 427 62 040 9,9  244 279  284 060 16,3
                   
01 Østfold 3 034 3 234 6,6 2 813 3 036 7,9 5 104 5 541 8,6
02 Akershus 9 910 10 523 6,2 6 984 7 727 10,6 19 320 21 772 12,7
03 Oslo 22 764 24 220 6,4 7 963 9 088 14,1 36 969 38 769 4,9
04 Hedmark 2 110 2 226 5,5 1 861 2 015 8,3 3 217 3 506 9,0
05 Oppland 1 782 1 877 5,3 1 854 1 995 7,6 3 267 3 545 8,5
06 Buskerud 3 833 4 014 4,7 2 975 3 235 8,7 6 571 7 353 11,9
07 Vestfold 2 953 3 056 3,5 2 484 2 688 8,2 4 591 4 815 4,9
08 Telemark 1 967 2 115 7,5 1 768 1 904 7,7 3 343 3 599 7,7
09 Aust-Agder 1 194 1 263 5,8 1 127 1 218 8,1 1 960 2 255 15,1
10 Vest-Agder 2 663 2 862 7,5 1 814 1 970 8,6 4 786 5 614 17,3
11 Rogaland 11 079 11 791 6,4 5 504 6 037 9,7 18 148 16 531 -8,9
12 Hordaland 7 517 7 751 3,1 5 575 6 189 11,0 13 430 14 170 5,5
14 Sogn og Fjordane 1 167 1 229 5,3 1 155 1 246 7,8 2 189 2 417 10,4
15 Møre og Romsdal 3 541 3 754 6,0 2 818 3 077 9,2 5 792 6 708 15,8
16 Sør-Trøndelag 4 168 4 405 5,7 3 231 3 549 9,8 6 606 7 324 10,9
17 Nord-Trøndelag 1 177 1 261 7,2 1 284 1 387 8,1 2 121 2 341 10,4
18 Nordland 1 339 1 417 5,8 2 442 2 657 8,8 4 361 4 834 10,9
19 Troms Romsa  983 1 032 5,0 1 681 1 826 8,6 2 561 2 951 15,2
20 Finnmark Finnmárku 19 25 27,8  785  857 9,2  822  926 12,6
21 Svalbard . . . 60 58 -2,7  293  288 -1,7
23 Kontinentalsokkelen  435  501 15,2  249  280 12,7 98 647  128 596 30,4
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . .  178  206 15,4

Standardtegn i tabeller