Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-juni 2011. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  409 103,8 58 084,8 12 118,2 49 620,5 64 841,8  224 438,5 9,5 -1,6 5,2
                   
01 Østfold 12 653,1 2 615,1  559,3 2 414,8 2 349,2 4 714,6 4,8 -4,5 3,7
0101 Halden 1 212,7  257,7 55,3  244,5  209,3  445,9 2,4 -5,0 3,2
0104 Moss 1 402,8  290,6 63,9  277,6  272,0  498,6 1,3 -7,8 2,6
0105 Sarpsborg 2 577,7  483,8  103,3  455,8  496,3 1 038,4 2,7 -3,5 4,7
0106 Fredrikstad 3 448,0  699,8  151,0  651,5  761,3 1 184,4 3,3 -5,2 3,2
0111 Hvaler  174,6 45,5 9,3 38,2 18,9 62,7 8,6 0,1 7,8
0118 Aremark 50,2 13,8 2,6 11,2 6,1 16,5 6,3 -3,0 6,0
0119 Marker  142,3 29,4 6,1 27,3 22,0 57,4 4,8 -8,4 -3,0
0121 Rømskog 31,1 7,6 1,5 6,2 5,0 10,8 3,3 -0,2 8,8
0122 Trøgstad  201,5 48,1 10,1 45,4 26,2 71,8 4,3 -4,8 2,6
0123 Spydeberg  253,3 58,0 12,3 49,6 48,1 85,4 2,7 -0,9 7,6
0124 Askim  876,2  161,4 33,6  131,5  137,1  412,6 29,3 -3,1 3,1
0125 Eidsberg  467,2  101,4 21,6 95,0 76,2  173,1 2,2 -6,8 0,3
0127 Skiptvet  136,3 33,5 7,2 30,5 16,3 48,8 6,2 -1,9 4,9
0128 Rakkestad  330,9 70,1 14,5 65,7 58,6  121,9 5,7 -3,3 3,7
0135 Råde  296,4 69,4 14,6 61,6 43,2  107,6 2,0 -7,7 0,3
0136 Rygge  678,6  152,9 32,8  135,3  113,9  243,8 8,9 1,1 9,2
0137 Våler  181,8 45,5 9,5 42,3 19,4 65,1 4,7 -2,7 5,5
0138 Hobøl  191,6 46,7 10,1 45,5 19,4 70,0 5,9 -3,8 2,8
                   
02 Akershus 42 051,6 7 500,6 1 564,2 6 274,3 7 741,9 18 970,6 8,1 -0,4 6,5
0211 Vestby  817,9  171,7 35,8  154,7  132,7  323,0 5,1 -3,6 1,1
0213 Ski 1 632,9  345,3 73,2  305,2  251,2  658,0 6,7 -4,3 1,7
0214 Ås  876,9  185,4 39,4  167,9  171,4  312,8 6,3 -1,9 5,5
0215 Frogn  821,8  203,2 41,5  171,6 87,3  318,2 6,9 0,1 4,9
0216 Nesodden  830,0  205,1 44,5  190,8 81,7  307,9 5,8 -2,8 3,5
0217 Oppegård 1 854,8  372,7 78,4  306,1  357,5  740,1 4,7 -0,2 5,6
0219 Bærum 15 597,7 2 113,8  429,0 1 560,8 3 043,7 8 450,3 15,7 2,5 10,2
0220 Asker 5 294,4  983,2  197,0  728,1  849,0 2 537,3 4,8 2,2 8,8
0221 Aurskog-Høland  586,6  132,8 28,4  132,1 83,7  209,6 4,7 -3,1 3,0
0226 Sørum  980,4  179,4 38,7  163,2  100,9  498,1 0,3 -6,2 1,0
0227 Fet  506,4  125,5 26,3  109,2 47,5  197,9 -1,7 -3,7 4,3
0228 Rælingen  719,7  184,7 39,9  172,6 57,3  265,2 3,0 -4,2 2,5
0229 Enebakk  470,5  106,7 23,4  103,1 64,7  172,7 5,1 -4,8 2,9
0230 Lørenskog 2 505,1  416,9 89,1  367,4  679,6  952,0 1,1 -1,9 6,6
0231 Skedsmo 3 003,8  594,7  126,0  528,7  679,9 1 074,5 4,1 0,1 6,6
0233 Nittedal 1 225,5  260,8 55,8  234,3  188,9  485,7 6,5 -0,9 7,2
0234 Gjerdrum  306,1 75,1 16,1 67,9 28,9  118,2 10,1 1,3 10,3
0235 Ullensaker 1 933,4  331,9 72,2  311,2  600,1  618,0 1,7 -2,9 4,8
0236 Nes  733,5  180,5 38,3  174,9 84,4  255,4 2,5 -4,7 2,7
0237 Eidsvoll  815,2  198,4 42,7  195,1 95,6  283,4 3,7 -3,3 2,9
0238 Nannestad  446,8  110,8 23,8  108,4 43,5  160,2 5,8 -3,3 4,1
0239 Hurdal 92,2 21,8 4,7 21,2 12,7 31,9 0,8 -9,2 -2,8
                   
0301 Oslo 71 809,5 9 596,4 1 911,6 7 389,1 17 907,1 35 005,3 4,7 2,6 7,2
                   
04 Hedmark 8 271,0 1 711,0  361,2 1 605,1 1 616,5 2 977,3 4,7 -4,8 1,7
0402 Kongsvinger  708,4  157,6 32,4  145,1  132,1  241,3 0,6 -4,5 0,4
0403 Hamar 1 928,6  298,9 63,0  273,2  414,4  879,1 10,7 -3,0 4,2
0412 Ringsaker 1 516,7  282,4 59,5  268,5  461,3  444,9 4,0 -4,6 0,9
0415 Løten  244,9 59,4 13,0 59,3 34,2 79,0 5,8 -4,9 1,4
0417 Stange  724,5  165,9 35,2  164,7  102,4  256,2 3,4 -7,3 -2,8
0418 Nord-Odal  180,2 40,2 8,6 39,7 26,3 65,4 2,6 -3,7 3,3
0419 Sør-Odal  293,9 68,7 14,3 65,2 44,2  101,5 2,7 -4,5 2,5
0420 Eidskog  205,6 47,2 10,1 48,0 30,8 69,5 6,3 -5,0 3,6
0423 Grue  186,7 41,3 8,9 38,9 29,9 67,7 3,4 -6,9 0,9
0425 Åsnes  245,6 60,3 12,7 56,6 34,8 81,2 0,7 -7,2 -0,8
0426 Våler  129,9 32,6 6,9 29,0 23,1 38,4 1,7 -0,3 8,6
0427 Elverum  826,7  183,0 39,9  175,0  150,5  278,2 3,6 -5,1 3,0
0428 Trysil  267,1 63,7 12,8 54,9 49,2 86,6 1,2 -6,8 0,3
0429 Åmot  155,4 40,9 8,6 35,1 19,4 51,4 0,5 -3,2 5,3
0430 Stor-Elvdal 87,1 23,8 4,8 20,8 6,8 30,9 2,7 -5,4 -1,2
0432 Rendalen 61,9 20,3 4,1 14,3 5,2 18,0 0,8 -5,9 -1,8
0434 Engerdal 39,8 10,1 2,1 10,2 5,1 12,3 -0,1 -9,4 -3,4
0436 Tolga 48,9 11,1 2,4 11,7 5,2 18,6 -3,0 -9,2 -1,0
0437 Tynset  224,6 52,3 11,1 46,8 24,7 89,5 6,2 -3,4 2,3
0438 Alvdal 81,8 22,2 4,6 19,5 7,6 27,9 2,9 -1,9 5,9
0439 Folldal 48,3 13,2 2,8 12,7 3,6 15,8 2,4 -4,8 3,1
0441 Os 64,3 15,7 3,4 15,7 5,5 24,0 2,0 -7,2 -0,1
                   
05 Oppland 8 123,2 1 774,9  371,4 1 590,8 1 364,1 3 021,9 4,3 -4,1 2,8
0501 Lillehammer 1 591,8  278,9 58,7  243,4  310,3  700,6 6,9 -4,2 4,5
0502 Gjøvik 1 312,8  271,5 57,8  257,3  266,4  459,8 3,3 -4,3 1,1
0511 Dovre 90,0 22,5 4,7 21,4 8,9 32,6 2,4 -6,7 -0,1
0512 Lesja 73,1 19,9 4,0 17,8 7,0 24,5 2,8 -7,3 -3,2
0513 Skjåk 93,5 27,3 5,4 17,7 8,3 34,7 0,8 -7,6 -3,4
0514 Lom 91,1 21,0 4,3 18,4 10,1 37,3 4,3 -2,4 5,1
0515 Vågå  178,7 33,2 7,0 28,0 11,4 99,1 19,5 3,0 10,6
0516 Nord-Fron  274,9 70,1 14,2 49,6 42,7 98,3 5,4 1,1 5,5
0517 Sel  178,1 45,7 9,7 44,9 17,3 60,5 2,2 -6,9 1,3
0519 Sør-Fron  111,2 33,3 6,7 24,5 14,4 32,4 1,9 5,8 12,9
0520 Ringebu  173,3 41,5 8,1 35,2 27,7 60,6 2,4 -4,4 0,7
0521 Øyer  200,1 51,9 10,2 44,1 32,3 61,5 6,2 1,5 6,4
0522 Gausdal  223,6 53,9 11,3 49,2 30,4 78,9 3,5 -5,5 0,4
0528 Østre Toten  593,1  129,9 28,1  125,5  101,5  208,1 3,6 -5,3 3,5
0529 Vestre Toten  602,6  112,1 23,9  107,2  143,8  215,6 6,6 -6,4 -0,6
0532 Jevnaker  260,1 59,3 12,9 58,1 42,3 87,6 -2,6 -1,2 5,7
0533 Lunner  356,9 89,1 18,8 84,6 37,2  127,3 1,3 -8,2 -2,4
0534 Gran  589,2  123,6 26,6  119,1  109,5  210,3 5,5 -4,0 6,2
0536 Søndre Land  183,1 44,7 9,6 44,3 28,0 56,6 3,8 -5,5 1,2
0538 Nordre Land  247,3 58,5 12,6 51,6 44,4 80,2 3,4 -2,6 7,4
0540 Sør-Aurdal  114,5 30,9 6,1 24,9 11,0 41,6 5,8 0,8 5,4
0541 Etnedal 42,3 11,1 2,2 10,0 4,2 14,7 2,9 -5,2 -0,8
0542 Nord-Aurdal  269,1 66,6 13,5 54,8 31,3  103,0 2,1 -7,5 -1,0
0543 Vestre Slidre 83,2 23,0 4,4 18,5 6,6 30,6 0,0 -4,6 0,4
0544 Øystre Slidre  125,7 35,5 6,9 28,0 10,8 44,5 -1,5 -2,4 4,2
0545 Vang 63,7 20,1 3,8 12,6 6,4 20,8 -5,0 -2,9 0,6
                   
06 Buskerud 15 610,1 3 048,3  632,6 2 587,9 2 918,6 6 422,8 6,5 -3,1 4,1
0602 Drammen 4 247,1  739,9  153,3  636,7 1 013,0 1 704,1 9,5 -0,3 6,0
0604 Kongsberg 2 292,2  329,8 71,8  281,1  505,9 1 103,4 6,9 -6,6 2,8
0605 Ringerike 1 348,6  287,1 60,4  256,1  211,9  533,1 4,8 -5,8 2,6
0612 Hole  393,5  109,2 17,4 75,2 41,6  150,0 1,5 -9,5 -1,4
0615 Flå 38,1 10,4 2,0 8,5 4,2 12,9 -0,6 -3,9 1,3
0616 Nes  160,6 38,7 7,7 29,7 22,1 62,5 5,3 0,2 4,1
0617 Gol  222,6 55,1 10,9 40,7 31,1 84,8 5,6 0,0 6,4
0618 Hemsedal  119,2 32,2 6,1 23,6 15,6 41,6 -6,0 -6,1 0,3
0619 Ål  249,5 57,9 11,7 41,2 35,6  103,0 7,6 0,2 6,9
0620 Hol  263,0 76,4 14,2 42,9 38,9 90,7 -1,4 2,6 5,3
0621 Sigdal  147,9 37,5 7,3 31,2 17,7 54,2 2,0 -11,3 -4,9
0622 Krødsherad  132,7 25,2 4,8 21,0 25,7 56,0 1,7 0,1 4,5
0623 Modum  589,7  136,2 28,5  115,5 95,8  213,6 2,8 -2,6 4,2
0624 Øvre Eiker  820,7  173,5 37,1  157,8  121,7  330,6 7,0 -4,7 5,6
0625 Nedre Eiker 1 123,3  226,3 49,5  214,0  163,0  470,5 5,0 -3,2 6,2
0626 Lier 1 814,9  304,8 63,5  263,4  374,6  808,6 8,9 -0,6 4,1
0627 Røyken  934,7  225,0 48,2  204,4 97,2  359,9 3,5 -3,6 3,2
0628 Hurum  418,4 94,1 20,1 87,9 64,7  151,6 6,4 -4,7 3,2
0631 Flesberg  111,6 28,1 5,7 24,3 14,7 38,9 6,2 0,1 6,8
0632 Rollag 57,7 17,3 3,5 12,1 7,5 17,4 5,1 1,6 5,7
0633 Nore og Uvdal  124,2 43,6 8,5 20,5 16,0 35,6 -0,4 -5,5 -1,9
                   
07 Vestfold 11 271,2 2 384,6  496,4 2 138,5 2 213,1 4 038,6 2,5 -4,4 2,3
0701 Horten 1 253,3  250,0 53,0  230,8  291,4  428,0 3,1 -4,3 0,4
0702 Holmestrand  459,5 97,9 20,9 93,2 88,6  158,9 7,1 -3,0 1,4
0704 Tønsberg 2 220,7  430,9 88,8  377,3  605,1  718,6 1,9 -5,0 1,1
0706 Sandefjord 2 217,4  457,6 94,0  397,5  451,3  816,9 -0,6 -2,6 4,6
0709 Larvik 1 967,3  433,1 89,5  382,5  322,4  739,9 4,2 -3,5 3,0
0711 Svelvik  259,3 62,0 13,1 58,2 34,2 91,9 5,9 -2,0 4,6
0713 Sande  314,4 78,5 16,8 73,4 32,4  113,4 -1,2 -12,2 -1,6
0714 Hof  121,2 28,7 6,2 27,4 17,2 41,7 4,7 -5,2 3,8
0716 Re  380,3 83,6 17,5 79,9 57,1  142,2 4,7 -5,4 -0,2
0719 Andebu  223,9 48,1 10,5 46,7 40,3 78,4 5,9 -4,3 4,8
0720 Stokke  525,6  102,2 21,7 98,7  116,0  186,9 4,8 -4,2 3,4
0722 Nøtterøy 1 027,5  235,3 48,8  206,2  122,8  414,4 1,5 -6,7 1,3
0723 Tjøme  197,7 54,1 10,7 45,5 16,8 70,6 6,3 -0,8 5,2
0728 Lardal  103,0 22,7 4,8 21,2 17,5 36,8 -0,7 -5,9 2,0
                   
08 Telemark 8 240,7 1 785,6  375,9 1 505,1 1 532,2 3 041,9 4,2 -4,2 2,7
0805 Porsgrunn 2 242,2  370,6 80,1  331,1  433,8 1 026,6 6,3 -5,1 2,0
0806 Skien 2 441,8  515,5  109,6  468,0  532,2  816,4 3,6 -4,9 1,9
0807 Notodden  556,0  129,2 27,4  108,6 93,5  197,2 15,6 1,0 10,3
0811 Siljan 92,3 22,8 4,8 21,4 9,9 33,5 3,3 -3,2 3,4
0814 Bamble  653,6  145,1 31,6  133,1  125,0  218,9 2,2 -4,6 5,8
0815 Kragerø  409,8 94,8 19,5 87,6 72,5  135,4 -0,5 -6,2 -1,6
0817 Drangedal  144,1 32,8 7,0 31,9 18,1 54,4 1,1 -6,8 0,4
0819 Nome  250,5 60,2 12,1 52,0 41,4 84,9 -1,1 -5,7 1,0
0821 Bø  233,3 51,7 11,0 46,6 42,0 81,9 3,9 -4,1 4,3
0822 Sauherad  168,2 38,5 8,3 36,5 27,2 57,7 2,5 -6,3 2,4
0826 Tinn  304,7 99,7 19,9 52,8 40,1 92,2 -0,9 -0,7 5,1
0827 Hjartdal 72,5 20,3 4,0 13,7 8,7 25,8 6,4 -2,4 2,1
0828 Seljord  133,9 30,6 6,3 25,2 20,3 51,5 11,6 4,0 9,6
0829 Kviteseid 99,5 23,1 4,8 20,2 16,4 34,9 -0,3 -7,5 0,4
0830 Nissedal 59,0 17,5 3,4 11,7 7,7 18,6 5,2 -2,8 1,7
0831 Fyresdal 52,9 16,7 3,4 10,9 7,0 14,9 3,2 -2,0 5,9
0833 Tokke  132,1 44,0 8,8 21,2 13,5 44,5 1,1 -14,2 -9,7
0834 Vinje  194,2 72,3 13,6 32,5 23,0 52,8 -2,5 1,8 3,3
                   
09 Aust-Agder 5 207,5 1 166,7  243,0  966,9  921,2 1 909,7 7,2 -2,7 3,7
0901 Risør  276,9 60,3 12,6 55,9 51,8 96,3 -0,5 -6,1 0,0
0904 Grimstad  988,2  230,2 46,1  173,8  153,6  384,5 20,0 1,2 6,4
0906 Arendal 2 190,6  432,3 93,4  397,6  452,2  815,2 6,6 -2,9 5,4
0911 Gjerstad 83,9 19,1 4,1 18,7 14,8 27,2 3,9 -5,5 1,0
0912 Vegårshei 76,2 17,7 3,8 17,0 10,6 27,2 17,4 7,8 17,1
0914 Tvedestrand  234,9 55,1 11,5 49,6 38,2 80,6 0,3 -5,8 -0,4
0919 Froland  226,3 50,6 10,7 42,9 24,4 97,7 4,8 -8,8 -3,2
0926 Lillesand  483,0  110,1 22,9 90,1 81,2  178,6 5,5 -4,1 3,3
0928 Birkenes  186,7 40,5 8,6 38,0 33,8 65,8 1,9 -5,3 1,3
0929 Åmli 61,7 17,1 3,1 13,3 9,1 19,1 -1,9 -5,7 -10,0
0935 Iveland 45,5 14,1 2,9 10,2 5,6 12,6 3,2 -5,1 -0,2
0937 Evje og Hornnes  138,6 31,1 6,4 27,8 20,4 52,8 -0,6 -7,4 -2,6
0938 Bygland 48,6 14,4 3,0 10,2 6,5 14,5 5,6 -1,8 5,4
0940 Valle 68,3 24,7 4,8 11,0 9,0 18,8 -1,8 -0,6 1,5
0941 Bykle 98,0 49,3 9,0 10,9 9,9 18,8 -1,7 2,9 4,1
                   
10 Vest-Agder 10 938,1 1 884,7  390,6 1 560,5 2 068,8 5 033,6 10,3 -1,3 4,2
1001 Kristiansand 6 968,8  936,0  192,6  777,1 1 402,9 3 660,2 14,5 -1,8 3,2
1002 Mandal  630,3  142,0 29,7  130,5  106,5  221,6 6,2 -1,4 2,9
1003 Farsund  417,8 94,9 20,3 84,7 72,6  145,2 6,4 -4,3 5,8
1004 Flekkefjord  458,6 96,2 20,4 82,8 73,7  185,5 3,9 -5,8 1,4
1014 Vennesla  550,9  121,7 26,0  113,1 95,6  194,4 3,2 -4,2 0,9
1017 Songdalen  250,5 53,3 11,4 50,3 43,1 92,5 -2,0 -4,2 0,3
1018 Søgne  499,7  111,9 22,9 98,8 67,1  198,9 6,0 -4,0 2,8
1021 Marnardal 87,4 22,5 4,7 18,5 16,3 25,5 1,1 -1,6 7,1
1026 Åseral 52,6 22,2 4,2 7,9 9,2 9,1 -1,7 2,2 4,9
1027 Audnedal 63,9 15,1 3,2 14,0 12,6 19,1 5,0 0,1 9,5
1029 Lindesnes  170,7 41,1 8,5 37,5 24,6 59,0 7,9 -0,2 4,9
1032 Lyngdal  323,0 67,7 14,6 64,9 67,8  108,0 0,0 -6,9 1,5
1034 Hægebostad 62,2 15,1 3,2 13,8 9,8 20,2 -5,6 -10,2 -2,8
1037 Kvinesdal  267,4 88,0 17,9 49,6 46,7 65,1 1,5 32,7 38,6
1046 Sirdal  134,2 56,9 10,9 17,1 20,2 29,2 2,1 1,3 4,3
                   
11 Rogaland 34 811,3 5 860,6 1 247,8 4 835,3 8 681,3 14 186,4 -2,2 -2,1 6,1
1101 Eigersund  772,5  166,0 35,9  140,5  132,7  297,3 5,4 -0,8 10,4
1102 Sandnes 5 770,7  868,9  186,5  741,0 1 049,6 2 924,7 30,4 -2,7 2,7
1103 Stavanger 13 915,2 2 074,6  443,8 1 625,7 4 358,6 5 412,5 -14,4 -2,0 8,5
1106 Haugesund 2 051,4  392,6 84,2  344,8  473,3  756,5 7,9 -7,0 0,7
1111 Sokndal  150,4 31,9 6,9 29,1 27,4 55,1 3,5 -5,0 5,4
1112 Lund  153,0 30,3 6,2 26,4 39,5 50,6 4,3 -4,8 2,4
1114 Bjerkreim  123,2 26,3 5,6 24,4 18,5 48,4 -0,7 -6,6 1,0
1119 Hå  800,3  177,7 38,2  161,9  142,6  280,0 3,9 -2,6 5,7
1120 Klepp  954,1  205,0 42,9  182,0  155,3  368,9 9,7 -1,7 6,5
1121 Time  883,5  200,1 42,1  177,1  129,9  334,3 6,5 -1,1 5,6
1122 Gjesdal  507,8  119,0 25,4  106,8 68,8  187,9 6,8 -1,9 4,9
1124 Sola 3 245,1  366,0 77,4  286,3 1 191,4 1 323,9 -14,7 0,5 8,5
1127 Randaberg  841,0  139,7 30,1  117,3  118,6  435,4 9,7 -0,3 10,0
1129 Forsand 75,2 30,6 5,9 10,1 10,1 18,5 3,3 6,9 10,7
1130 Strand  546,3  122,0 26,2  110,8 79,9  207,3 4,8 -2,3 6,4
1133 Hjelmeland  163,3 51,7 10,1 27,0 22,2 52,3 5,7 -3,1 0,4
1134 Suldal  263,5 85,1 16,5 35,1 32,6 94,3 1,0 28,0 28,4
1135 Sauda  207,5 53,7 11,4 43,3 26,6 72,4 -9,2 -9,5 -1,7
1141 Finnøy  146,0 33,0 6,9 30,6 21,0 54,4 11,6 6,5 16,1
1142 Rennesøy  215,2 53,4 11,3 47,1 19,1 84,2 8,2 -1,1 8,6
1144 Kvitsøy 22,7 5,4 1,2 5,0 3,3 7,8 14,1 5,5 14,1
1145 Bokn 34,4 8,1 1,7 7,6 5,2 11,8 9,8 -2,2 3,0
1146 Tysvær  459,6  104,4 22,3 98,0 61,9  172,9 9,5 -2,9 3,7
1149 Karmøy 1 992,1  416,4 88,4  373,3  359,1  755,0 9,4 -4,4 1,2
1151 Utsira 11,0 2,5 0,5 2,4 2,0 3,5 5,5 -2,8 5,7
1160 Vindafjord  506,2 96,3 19,9 81,8  131,9  176,3 8,5 -0,5 7,5
                   
12 Hordaland 29 851,0 5 785,9 1 208,9 4 932,1 5 622,0 12 302,0 3,9 -0,5 7,1
1201 Bergen 18 682,4 3 238,7  673,3 2 784,0 3 870,2 8 116,1 2,2 -0,7 6,9
1211 Etne  176,3 43,5 9,0 35,6 24,1 64,2 4,4 -1,6 6,6
1216 Sveio  200,9 50,0 10,9 45,8 23,9 70,3 2,8 -4,8 6,0
1219 Bømlo  677,9  127,2 25,9  113,6  134,8  276,4 30,7 1,6 9,2
1221 Stord 1 169,9  206,6 44,8  182,6  240,5  495,3 -0,3 0,3 8,4
1222 Fitjar  162,8 35,8 7,2 29,3 24,1 66,4 10,8 -3,4 0,9
1223 Tysnes  133,3 27,4 5,8 25,1 17,5 57,5 4,0 -3,2 5,7
1224 Kvinnherad  608,3  154,4 32,3  121,6  107,3  192,7 4,3 -2,7 5,4
1227 Jondal 45,0 12,8 2,6 8,8 6,2 14,6 5,6 7,8 15,9
1228 Odda  349,3  105,3 21,6 63,2 55,0  104,2 1,3 16,5 22,2
1231 Ullensvang  161,5 36,8 7,9 31,6 25,3 60,1 4,5 -6,8 4,0
1232 Eidfjord 69,5 33,3 6,3 8,9 5,5 15,5 2,9 0,6 2,1
1233 Ulvik 51,0 19,8 3,9 8,9 5,5 12,9 4,3 1,0 3,8
1234 Granvin 35,9 8,8 1,9 8,3 5,2 11,6 6,3 -0,8 6,2
1235 Voss  655,0  147,4 31,1  122,1  110,3  244,1 5,0 -3,0 4,6
1238 Kvam  378,1 93,7 19,4 76,6 58,2  130,2 4,2 -1,6 3,8
1241 Fusa  252,6 42,8 8,6 36,1 45,4  119,6 3,2 1,2 7,7
1242 Samnanger 99,5 27,7 5,8 22,3 10,7 33,1 8,2 2,6 9,5
1243 Os  791,7  185,7 39,3  170,5 95,1  301,1 6,6 0,0 5,7
1244 Austevoll  529,1 97,1 17,4 67,3 91,5  255,8 44,7 31,8 51,5
1245 Sund  264,7 62,4 13,6 59,3 34,6 94,7 3,7 -1,8 7,5
1246 Fjell 1 148,2  246,4 51,9  221,6  188,6  439,7 6,2 -1,6 6,2
1247 Askøy 1 074,5  254,9 56,1  248,6  125,6  389,4 9,0 -2,0 7,8
1251 Vaksdal  160,6 49,2 10,3 33,1 23,5 44,6 1,9 -6,5 -0,8
1252 Modalen 36,3 17,1 3,2 3,0 4,9 8,1 6,8 -8,1 -6,9
1253 Osterøy  311,4 68,8 14,7 63,3 51,6  113,0 3,8 -3,0 2,8
1256 Meland  294,5 67,0 14,4 64,3 45,6  103,2 -0,9 -4,2 2,8
1259 Øygarden  176,5 41,5 9,1 39,6 26,1 60,2 2,6 -3,7 3,4
1260 Radøy  192,2 44,2 9,6 42,2 28,2 68,1 4,4 -8,7 -0,9
1263 Lindås  692,5  170,6 37,1  145,7  102,1  237,0 1,0 -1,7 7,0
1264 Austrheim  168,7 36,1 7,2 29,4 25,9 70,0 2,6 -3,0 2,7
1265 Fedje 26,4 6,3 1,4 5,6 2,5 10,7 10,0 1,3 10,0
1266 Masfjorden 74,5 26,6 5,4 14,2 6,8 21,5 3,4 -2,7 1,5
                   
14 Sogn og Fjordane 5 435,6 1 231,1  255,2  990,9  886,6 2 071,7 5,7 -1,5 5,8
1401 Flora  650,0  126,5 27,2  116,2  128,2  252,0 6,0 -6,2 4,0
1411 Gulen  143,3 27,5 5,3 22,4 19,3 68,8 21,8 7,3 13,2
1412 Solund 36,9 8,5 1,8 8,1 4,6 14,0 9,6 -1,4 8,4
1413 Hyllestad 62,0 16,5 3,5 13,2 10,7 18,1 -3,1 -4,5 2,0
1416 Høyanger  181,8 55,0 11,6 38,0 18,4 58,8 3,2 -6,6 1,9
1417 Vik  169,4 39,9 8,0 23,3 17,4 80,7 8,1 -2,1 1,5
1418 Balestrand 58,8 14,7 3,1 11,9 9,1 20,1 8,3 -2,0 3,6
1419 Leikanger  132,3 23,0 4,9 21,3 51,2 32,0 3,9 -6,7 -0,2
1420 Sogndal  314,9 72,7 15,5 65,4 57,5  103,8 6,0 -1,8 6,5
1421 Aurland  115,1 45,4 8,8 15,2 13,3 32,4 0,4 1,3 5,9
1422 Lærdal  107,6 34,5 7,0 20,8 12,0 33,2 4,2 -5,8 1,1
1424 Årdal  280,3 86,7 18,3 58,6 28,0 88,7 1,6 4,2 12,8
1426 Luster  232,5 78,2 15,5 41,2 25,9 71,8 4,9 -0,9 5,0
1428 Askvoll  119,5 28,0 5,9 26,5 12,2 46,9 5,4 -7,6 2,1
1429 Fjaler  111,2 24,2 5,0 22,3 16,1 43,5 8,7 -2,6 2,3
1430 Gaular  114,7 25,5 5,3 24,8 19,0 40,0 2,2 -7,5 -2,5
1431 Jølster  116,7 29,4 6,1 27,0 12,1 42,1 7,6 -2,9 3,5
1432 Førde  818,3  133,7 27,8  121,7  203,7  331,3 6,0 -2,2 5,4
1433 Naustdal 94,9 24,2 5,3 23,7 9,5 32,2 5,8 -1,1 9,1
1438 Bremanger  197,3 59,5 12,0 35,6 22,0 68,2 11,4 21,4 24,7
1439 Vågsøy  332,0 66,9 13,7 60,0 55,4  136,0 0,9 0,4 8,0
1441 Selje  108,7 26,1 5,5 24,3 12,8 39,9 4,0 -7,7 -0,4
1443 Eid  232,3 54,2 11,5 52,0 29,2 85,4 4,2 -1,8 6,5
1444 Hornindal 38,8 10,1 2,2 9,3 4,1 13,0 2,2 -6,4 0,8
1445 Gloppen  346,2 56,2 11,5 49,2 34,7  194,5 7,5 -0,6 6,0
1449 Stryn  320,3 63,9 13,1 58,7 60,3  124,3 8,7 -3,5 3,8
                   
15 Møre og Romsdal 14 321,1 2 789,7  580,3 2 441,4 2 712,7 5 797,0 8,5 -2,3 4,0
1502 Molde 1 675,9  287,1 59,7  255,9  468,7  604,5 9,5 -2,4 3,4
1504 Ålesund 3 039,6  531,3  109,6  459,7  620,1 1 318,9 15,3 -1,1 4,6
1505 Kristiansund 1 146,7  243,4 52,7  224,5  187,9  438,1 2,8 -5,4 2,5
1511 Vanylven  162,5 35,3 7,5 31,2 36,5 52,0 5,9 -4,9 6,7
1514 Sande  127,2 28,4 6,0 25,1 21,5 46,2 0,1 -3,2 2,4
1515 Herøy  691,3  114,9 22,4 92,9  139,6  321,4 37,4 8,7 13,5
1516 Ulstein  827,3 97,4 19,3 77,3  255,6  377,6 1,3 -6,5 -0,1
1517 Hareid  225,1 52,2 11,1 47,2 36,4 78,2 -10,1 -4,1 4,0
1519 Volda  396,8 84,2 17,5 75,7 74,3  145,2 5,8 -2,2 3,5
1520 Ørsta  523,2  101,1 21,1 89,6 86,6  224,9 7,1 -5,1 1,8
1523 Ørskog  104,3 20,7 4,5 19,5 17,7 41,9 5,6 -6,6 3,4
1524 Norddal 76,7 25,6 5,1 14,3 11,5 20,2 0,4 -5,9 -2,6
1525 Stranda  211,8 47,1 9,6 41,3 34,5 79,4 7,3 -0,9 4,5
1526 Stordal 43,6 9,5 1,9 8,6 9,8 13,8 5,2 -3,1 2,8
1528 Sykkylven  482,3 77,1 16,0 71,4 93,9  224,0 2,8 -4,7 2,2
1529 Skodje  210,9 52,0 10,8 47,5 29,6 71,0 27,5 22,2 27,5
1531 Sula  408,9 78,8 16,8 74,2 56,4  182,7 13,0 -3,4 4,8
1532 Giske  308,4 76,9 16,5 70,3 35,9  108,9 9,4 1,5 8,6
1534 Haram  435,9  101,3 21,2 87,5 70,7  155,2 -3,2 -5,5 1,7
1535 Vestnes  296,1 66,5 13,7 59,0 50,0  106,9 -2,3 -5,0 0,8
1539 Rauma  458,0 83,8 16,9 66,8 70,7  219,8 21,9 6,5 15,5
1543 Nesset  130,0 40,6 8,2 26,4 17,0 37,8 3,6 5,4 9,4
1545 Midsund 87,1 19,7 4,1 17,4 12,1 33,8 1,9 -9,1 -1,9
1546 Sandøy  173,7 15,5 3,2 13,2 14,3  127,6 12,5 -10,9 -4,5
1547 Aukra  147,0 37,3 7,9 33,4 16,3 52,1 3,1 -17,6 -15,5
1548 Fræna  404,5 89,2 18,9 88,0 60,3  147,9 3,4 -3,0 4,9
1551 Eide  143,6 31,8 6,7 30,0 26,6 48,5 -0,1 -6,2 -0,7
1554 Averøy  247,1 56,0 12,0 52,7 33,5 93,0 7,0 -3,8 2,7
1557 Gjemnes 95,8 24,1 5,2 23,7 11,6 31,1 4,9 -4,1 3,3
1560 Tingvoll  101,3 24,5 5,2 24,3 12,3 35,1 -2,1 -5,2 3,3
1563 Sunndal  320,9 90,1 18,9 67,5 39,5  105,0 4,2 2,6 7,5
1566 Surnadal  264,1 56,5 11,8 47,5 32,4  115,9 0,5 -2,8 2,9
1567 Rindal 78,8 21,0 4,2 15,9 7,5 30,2 4,9 -3,0 1,1
1571 Halsa 71,1 16,3 2,9 12,7 4,9 34,3 2,6 -9,6 -7,9
1573 Smøla 81,8 20,8 4,4 19,1 7,5 29,9 1,1 -8,9 -0,9
1576 Aure  121,6 31,9 6,6 30,0 9,1 43,9 0,1 -6,9 -3,5
                   
16 Sør-Trøndelag 16 211,1 3 130,8  662,8 2 843,7 3 219,2 6 354,6 6,3 -2,0 4,8
1601 Trondheim 11 390,6 1 998,5  427,1 1 814,3 2 567,4 4 583,3 7,5 -1,7 5,9
1612 Hemne  166,5 39,6 8,4 35,7 18,7 64,1 8,5 -2,0 3,4
1613 Snillfjord 31,0 8,2 1,7 7,7 3,1 10,3 -5,9 -13,8 -7,6
1617 Hitra  151,5 36,3 7,9 36,5 13,3 57,4 2,4 -6,5 2,5
1620 Frøya  315,3 63,7 8,3 37,3 20,9  185,2 -4,0 15,6 -13,4
1621 Ørland  213,6 46,0 10,0 44,7 31,8 81,1 4,6 -3,8 5,9
1622 Agdenes 63,1 13,2 2,9 13,2 11,7 22,2 1,3 -4,7 7,0
1624 Rissa  227,1 51,6 10,9 49,9 40,8 74,0 -0,3 -8,1 -3,8
1627 Bjugn  160,3 36,1 7,7 35,9 22,8 57,9 -0,1 -5,9 -1,4
1630 Åfjord  112,8 26,1 5,5 24,1 11,7 45,5 1,7 -8,1 -2,8
1632 Roan 29,2 7,7 1,7 7,6 2,0 10,2 11,9 1,2 12,4
1633 Osen 37,0 8,5 1,8 8,4 2,0 16,2 15,1 3,3 9,7
1634 Oppdal  249,6 62,0 13,0 55,4 27,7 91,6 1,2 -2,3 3,2
1635 Rennebu 87,8 28,4 5,8 19,9 7,4 26,2 5,3 3,0 8,2
1636 Meldal  142,9 32,5 6,8 29,4 21,0 53,1 5,1 -5,4 2,0
1638 Orkdal  518,5  103,7 22,4 98,4  111,2  182,9 4,2 -2,8 5,2
1640 Røros  250,0 52,9 10,9 47,2 48,8 90,2 5,3 -5,2 0,5
1644 Holtålen 65,4 16,5 3,6 16,4 5,3 23,7 5,8 -1,7 5,3
1648 Midtre Gauldal  221,0 49,4 10,5 48,4 40,2 72,5 2,1 -6,1 -0,2
1653 Melhus  577,2  137,0 29,3  132,5 80,0  198,3 5,4 -2,1 5,7
1657 Skaun  229,8 58,0 12,9 60,4 21,3 77,2 6,5 -2,5 7,4
1662 Klæbu  226,2 60,5 12,8 54,0 23,8 75,1 5,8 2,5 8,1
1663 Malvik  537,7  135,3 29,3  127,6 56,8  188,7 5,0 -2,3 3,8
1664 Selbu  161,7 37,0 7,8 32,4 26,3 58,1 1,0 -5,8 1,2
1665 Tydal 45,4 21,9 4,2 6,6 3,3 9,4 0,8 -4,2 -1,9
                   
17 Nord-Trøndelag 5 375,2 1 150,9  247,8 1 098,7  912,9 1 964,9 5,2 -3,9 3,3
1702 Steinkjer 1 140,3  177,7 38,8  175,4  230,8  517,5 6,1 -5,0 3,7
1703 Namsos  464,8  111,4 24,2  109,1 42,0  178,0 1,1 -6,2 1,3
1711 Meråker 91,0 25,4 5,2 18,6 15,3 26,5 -2,8 -4,2 -0,8
1714 Stjørdal  907,9  196,7 43,1  190,5  166,1  311,6 6,4 -5,3 3,9
1717 Frosta 83,8 20,0 4,3 19,4 12,3 27,8 2,6 -7,0 -1,6
1718 Leksvik  132,1 28,8 6,2 28,1 25,0 43,9 1,5 -4,2 5,8
1719 Levanger  785,9  165,9 35,2  161,8  172,1  250,9 6,3 -1,0 2,1
1721 Verdal  543,0  115,0 25,1  114,0  123,1  165,9 3,6 -4,2 4,1
1723 Mosvik 24,1 6,6 1,4 5,9 2,7 7,5 -1,8 -6,0 -1,5
1724 Verran 86,1 21,9 4,6 20,0 16,6 23,0 11,1 13,6 18,0
1725 Namdalseid 43,1 11,3 2,5 11,6 3,2 14,6 -8,7 -13,5 -4,8
1729 Inderøy  214,3 50,7 10,8 48,8 32,8 71,3 4,6 -0,6 6,9
1736 Snåsa 63,6 17,1 3,7 16,0 5,9 21,0 4,3 -5,4 4,2
1738 Lierne 47,8 13,4 2,8 11,3 4,6 15,7 9,8 1,3 7,1
1739 Røyrvik 20,4 7,5 1,5 4,2 1,7 5,5 2,1 -19,2 -15,2
1740 Namsskogan 41,4 16,1 3,2 7,3 2,8 12,1 4,5 -6,5 -2,9
1742 Grong 93,1 26,2 5,5 19,6 7,0 34,8 6,6 -0,8 7,6
1743 Høylandet 41,8 9,8 2,1 10,2 3,8 15,9 2,9 -8,1 -1,3
1744 Overhalla  129,3 31,5 6,8 30,6 14,8 45,4 6,8 0,3 6,9
1748 Fosnes 17,6 4,8 1,1 4,9 1,1 5,8 3,2 -6,8 0,0
1749 Flatanger 35,6 8,6 1,8 8,5 3,4 13,3 3,4 -3,8 3,5
1750 Vikna  191,1 38,9 8,2 37,4 13,2 93,4 16,0 -3,0 3,4
1751 Nærøy  159,8 41,2 8,9 40,9 11,2 57,6 5,3 -3,9 3,7
1755 Leka 17,3 4,5 1,0 4,5 1,3 6,1 -0,5 -5,1 2,1
                   
18 Nordland 10 105,5 2 342,4  501,8 2 102,3 1 035,6 4 123,3 6,3 -2,3 4,7
1804 Bodø 2 396,9  509,0  112,2  483,1  394,8  897,8 8,3 -2,7 4,5
1805 Narvik  795,2  196,1 42,7  170,2 80,2  306,0 5,2 -0,4 7,6
1811 Bindal 49,5 17,3 3,5 11,1 3,6 14,0 -0,5 -6,7 -3,7
1812 Sømna 57,7 14,8 3,3 15,4 4,3 20,0 5,1 -3,9 7,0
1813 Brønnøy  276,9 66,4 14,4 65,6 19,6  110,8 9,2 -1,9 8,4
1815 Vega 39,2 10,1 2,2 10,2 2,4 14,3 8,2 -2,9 4,8
1816 Vevelstad 14,8 3,9 0,8 4,0 0,8 5,2 4,7 -8,5 2,5
1818 Herøy 61,7 14,6 3,1 14,3 5,2 24,4 17,5 2,1 10,5
1820 Alstahaug  272,7 66,9 14,9 65,6 18,0  107,3 3,0 -3,8 3,6
1822 Leirfjord 60,1 15,7 3,4 16,1 4,0 21,0 6,4 -1,5 6,5
1824 Vefsn  596,3  127,1 27,0  117,7 37,4  287,2 2,3 -6,3 -1,5
1825 Grane 45,4 13,5 2,8 11,5 3,4 14,3 6,2 0,8 6,8
1826 Hattfjelldal 45,7 13,1 2,7 10,2 3,9 15,7 -5,2 -4,0 -0,6
1827 Dønna 46,4 11,2 2,4 11,5 3,8 17,6 11,3 -3,8 5,2
1828 Nesna 53,6 13,2 2,9 13,1 6,4 17,9 -1,8 -7,7 -0,6
1832 Hemnes  171,7 72,5 14,4 35,3 10,3 39,2 3,2 12,8 17,0
1833 Rana 1 039,3  253,3 54,3  224,7  113,5  393,6 -2,3 -2,9 5,7
1834 Lurøy  108,5 18,1 3,7 16,4 7,7 62,6 40,1 0,8 7,6
1835 Træna 17,6 4,4 0,9 4,2 1,6 6,5 -5,2 -13,6 -7,6
1836 Rødøy 55,2 11,2 2,4 9,5 3,3 28,8 17,4 -2,4 6,0
1837 Meløy  324,5 84,9 17,8 62,2 52,6  107,0 4,8 15,6 23,7
1838 Gildeskål 68,7 19,6 4,0 15,3 5,7 24,1 3,3 -2,7 1,7
1839 Beiarn 41,8 14,8 2,9 7,6 3,0 13,5 -3,9 -4,9 -1,6
1840 Saltdal  173,3 42,5 9,0 39,4 13,6 68,7 0,7 -6,1 0,6
1841 Fauske  447,7 98,2 21,0 82,5 25,0  221,0 0,9 -8,0 0,0
1845 Sørfold  205,6 32,9 6,4 15,4 7,9  142,9 8,9 -20,7 -17,9
1848 Steigen  175,5 20,1 4,3 19,8 7,8  123,5  129,8 -5,7 2,3
1849 Hamarøy 92,9 21,2 4,4 15,3 6,1 46,0 14,9 -7,8 -2,9
1850 Tysfjord 65,9 19,4 4,1 15,7 5,4 21,4 1,4 1,2 9,4
1851 Lødingen 96,0 22,1 4,7 19,9 7,3 42,2 16,0 2,8 8,4
1852 Tjeldsund 37,8 10,3 2,2 10,2 2,2 12,9 2,5 -7,5 -3,4
1853 Evenes 45,6 10,9 2,4 9,9 3,2 19,3 14,6 -1,7 4,7
1854 Ballangen 78,7 19,7 4,3 19,5 5,2 30,1 8,6 -3,7 5,1
1856 Røst 24,5 5,7 1,2 4,9 1,9 10,7 5,6 -13,2 -5,0
1857 Værøy 38,5 6,8 1,4 6,3 2,5 21,5 12,4 -3,1 2,8
1859 Flakstad 45,1 12,3 2,6 11,2 3,1 16,0 2,6 -4,4 4,7
1860 Vestvågøy  374,8 90,2 19,2 89,0 28,3  148,0 5,9 -3,9 1,2
1865 Vågan  332,1 79,7 16,9 77,1 32,8  125,5 0,7 -4,6 2,6
1866 Hadsel  324,9 73,2 15,5 72,3 19,6  144,3 3,7 4,4 11,3
1867 Bø 78,8 20,3 4,3 20,1 6,2 27,9 7,2 -3,4 1,5
1868 Øksnes  195,2 40,5 8,4 40,2 18,4 87,6 28,6 2,6 9,4
1870 Sortland  386,0 87,2 18,3 84,8 33,4  162,3 7,1 -3,6 2,5
1871 Andøy  205,5 47,1 10,1 43,9 17,8 86,5 -3,0 -3,9 2,4
1874 Moskenes 41,6 10,7 2,4 10,0 2,6 15,9 15,7 1,9 14,1
                   
19 Troms Romsa 6 489,5 1 500,3  326,3 1 441,7  749,7 2 471,5 7,2 -3,5 5,3
1901 Harstad  795,8  185,3 40,9  181,3 65,5  322,8 -1,1 -10,9 -3,5
1902 Tromsø 3 459,0  724,4  159,0  710,1  557,5 1 308,1 9,0 -1,9 8,0
1911 Kvæfjord 92,2 23,3 5,2 23,7 8,1 32,0 3,9 -5,0 4,8
1913 Skånland 97,0 24,7 5,4 24,4 6,4 36,1 5,6 -2,0 4,0
1915 Bjarkøy 13,4 3,7 0,8 3,5 1,1 4,4 1,4 -9,0 -3,0
1917 Ibestad 46,4 11,7 2,5 11,1 3,3 17,9 11,0 4,9 12,8
1919 Gratangen 39,0 8,4 1,8 8,1 3,6 17,1 14,0 -2,0 3,1
1920 Lavangen 26,1 6,8 1,5 6,9 2,3 8,5 12,9 0,9 12,0
1922 Bardu  160,9 51,2 10,9 37,9 7,9 53,1 7,9 2,7 11,5
1923 Salangen 72,9 17,8 3,9 17,6 5,8 27,8 12,4 -5,3 1,5
1924 Målselv  265,6 70,1 15,2 63,5 14,7  102,1 1,1 -5,0 5,2
1925 Sørreisa  117,2 30,3 6,3 28,5 5,8 46,2 1,3 -2,6 3,6
1926 Dyrøy 35,2 9,4 2,0 9,3 2,5 12,0 6,0 -4,6 4,1
1927 Tranøy 45,3 11,6 2,5 11,7 3,3 16,0 -0,9 -10,4 -1,7
1928 Torsken 30,4 7,0 1,5 6,7 3,0 12,1 5,3 -14,9 -9,3
1929 Berg 40,1 9,4 2,0 8,8 3,0 16,8 2,6 -12,5 -6,4
1931 Lenvik  457,8  107,7 22,7  101,8 40,1  185,4 10,5 -0,8 6,4
1933 Balsfjord  161,2 42,5 9,2 42,5 11,3 55,9 3,6 -3,4 5,5
1936 Karlsøy 60,6 20,0 4,3 18,8 1,0 16,6 3,9 -2,5 5,4
1938 Lyngen 78,4 23,8 5,1 24,2 0,4 25,0 2,4 -5,8 0,8
1939 Storfjord 52,1 19,3 4,0 15,1 0,0 13,7 6,3 -1,4 4,8
1940 Gáivuotna Kåfjord 47,7 17,1 3,7 15,2 0,0 11,6 3,8 -5,0 2,1
1941 Skjervøy 71,9 22,7 5,0 23,1 0,9 20,3 1,0 -2,4 5,3
1942 Nordreisa  130,5 38,2 8,4 38,4 2,2 43,3 12,3 -0,4 8,4
1943 Kvænangen 92,8 13,9 2,8 9,5 0,0 66,6 62,5 -8,0 -3,2
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 318,4  703,8  153,4  671,4 18,2  771,7 4,3 -5,0 2,8
2002 Vardø 52,8 16,9 3,7 17,0 0,3 14,9 8,6 -2,1 7,0
2003 Vadsø  218,1 60,6 13,3 58,2 0,2 85,8 7,1 -3,4 4,4
2004 Hammerfest  381,4  118,9 26,4  107,0 9,9  119,2 6,4 -12,5 -4,8
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 64,2 21,6 4,7 22,0 0,0 15,9 8,1 1,8 9,9
2012 Alta  593,0  173,4 37,4  166,9 5,0  210,4 5,2 -2,4 5,2
2014 Loppa 25,3 8,2 1,8 8,1 0,0 7,1 -2,8 -11,0 -5,5
2015 Hasvik 28,3 9,4 2,0 9,1 0,0 7,7 15,4 8,2 15,8
2017 Kvalsund 25,6 8,5 1,8 7,8 0,0 7,5 10,1 3,7 8,2
2018 Måsøy 38,2 11,5 2,4 11,0 0,1 13,1 7,1 -3,5 3,0
2019 Nordkapp 93,0 29,1 6,3 29,5 0,1 28,0 -0,5 -8,0 -1,2
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  114,4 35,6 7,7 34,8 0,1 36,2 -0,5 -2,7 5,0
2021 Kárásjohka - Karasjok 66,7 21,2 4,6 22,6 0,5 17,8 4,3 -4,1 2,6
2022 Lebesby 38,7 13,2 2,8 10,8 0,0 11,8 5,3 -5,0 2,2
2023 Gamvik 28,2 8,7 1,9 8,7 0,0 8,9 4,8 -6,8 -0,8
2024 Berlevåg 27,5 8,9 1,9 8,5 0,0 8,2 10,7 -3,0 3,3
2025 Deatnu Tana 81,6 24,2 5,2 24,3 0,2 27,6 2,4 -8,4 -0,3
2027 Unjárga Nesseby 20,2 6,7 1,5 6,8 0,0 5,2 0,8 -8,7 2,2
2028 Båtsfjord 60,2 18,6 4,1 18,2 0,3 19,0 -3,8 -10,3 -3,1
2030 Sør-Varanger  361,1  108,5 23,8  100,0 1,6  127,3 1,7 -1,6 7,4
                   
2199 Svalbard  284,2 . . 29,8 .  254,4 -4,2 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 89 583,2  121,4 27,8  200,1  371,1 88 862,8 30,2 -2,6 7,9
2311 Nordsjøen 87 404,9 0,0 0,0 0,0 0,0 87 404,9 30,9 . .
2312 Stavanger 2 178,3  121,4 27,8  200,1  371,1 1 457,9 6,1 -2,6 7,9
                   
24 Kildeskatt på pensjon  141,7 0,0 0,0 0,0 0,0  141,7 17,3 . .
2435 Kildeskatt på pensjon  141,7 0,0 0,0 0,0 0,0  141,7 17,3 . .

Standardtegn i tabeller