Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-juni. 2010 og 2011. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt  373 602  409 104 9,5 59 006 58 085 -1,6 11 516 12 118 5,2
                   
01 Østfold 12 075 12 653 4,8 2 738 2 615 -4,5  539  559 3,7
02 Akershus 38 894 42 052 8,1 7 534 7 501 -0,4 1 469 1 564 6,5
03 Oslo 68 566 71 809 4,7 9 356 9 596 2,6 1 783 1 912 7,2
04 Hedmark 7 900 8 271 4,7 1 797 1 711 -4,8  355  361 1,7
05 Oppland 7 789 8 123 4,3 1 851 1 775 -4,1  361  371 2,8
06 Buskerud 14 656 15 610 6,5 3 145 3 048 -3,1  607  633 4,1
07 Vestfold 11 001 11 271 2,5 2 493 2 385 -4,4  485  496 2,3
08 Telemark 7 906 8 241 4,2 1 865 1 786 -4,2  366  376 2,7
09 Aust-Agder 4 856 5 208 7,2 1 199 1 167 -2,7  234  243 3,7
10 Vest-Agder 9 915 10 938 10,3 1 910 1 885 -1,3  375  391 4,2
11 Rogaland 35 592 34 811 -2,2 5 986 5 861 -2,1 1 176 1 248 6,1
12 Hordaland 28 727 29 851 3,9 5 815 5 786 -0,5 1 129 1 209 7,1
14 Sogn og Fjordane 5 141 5 436 5,7 1 250 1 231 -1,5  241  255 5,8
15 Møre og Romsdal 13 203 14 321 8,5 2 856 2 790 -2,3  558  580 4,0
16 Sør-Trøndelag 15 257 16 211 6,3 3 194 3 131 -2,0  633  663 4,8
17 Nord-Trøndelag 5 110 5 375 5,2 1 198 1 151 -3,9  240  248 3,3
18 Nordland 9 504 10 106 6,3 2 399 2 342 -2,3  479  502 4,7
19 Troms Romsa 6 054 6 489 7,2 1 555 1 500 -3,5  310  326 5,3
20 Finnmark Finnmárku 2 222 2 318 4,3  740  704 -5,0  149  153 2,8
21 Svalbard  297  284 -4,2 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 68 817 89 583 30,2  125  121 -2,6 26 28 7,9
24 Kildeskatt på pensjon  121  142 17,3 . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt 61 158 64 842 6,0 45 298 49 620 9,5  196 624  224 439 14,1
                   
01 Østfold 2 201 2 349 6,7 2 242 2 415 7,7 4 354 4 715 8,3
02 Akershus 7 265 7 742 6,6 5 682 6 274 10,4 16 944 18 971 12,0
03 Oslo 16 835 17 907 6,4 6 503 7 389 13,6 34 089 35 005 2,7
04 Hedmark 1 517 1 616 6,6 1 488 1 605 7,9 2 742 2 977 8,6
05 Oppland 1 290 1 364 5,7 1 484 1 591 7,2 2 802 3 022 7,8
06 Buskerud 2 790 2 919 4,6 2 394 2 588 8,1 5 720 6 423 12,3
07 Vestfold 2 141 2 213 3,4 1 985 2 138 7,7 3 897 4 039 3,6
08 Telemark 1 414 1 532 8,3 1 406 1 505 7,1 2 856 3 042 6,5
09 Aust-Agder  872  921 5,6  898  967 7,7 1 652 1 910 15,6
10 Vest-Agder 1 917 2 069 7,9 1 444 1 560 8,1 4 270 5 034 17,9
11 Rogaland 8 141 8 681 6,6 4 415 4 835 9,5 15 874 14 186 -10,6
12 Hordaland 5 455 5 622 3,1 4 469 4 932 10,4 11 859 12 302 3,7
14 Sogn og Fjordane  842  887 5,3  920  991 7,7 1 888 2 072 9,7
15 Møre og Romsdal 2 559 2 713 6,0 2 236 2 441 9,2 4 995 5 797 16,1
16 Sør-Trøndelag 3 037 3 219 6,0 2 598 2 844 9,5 5 795 6 355 9,7
17 Nord-Trøndelag  852  913 7,2 1 021 1 099 7,6 1 800 1 965 9,2
18 Nordland  971 1 036 6,6 1 941 2 102 8,3 3 714 4 123 11,0
19 Troms Romsa  716  750 4,7 1 335 1 442 8,0 2 137 2 471 15,6
20 Finnmark Finnmárku 14 18 29,2  621  671 8,1  697  772 10,7
21 Svalbard . . . 34 30 -12,5  262  254 -3,1
23 Kontinentalsokkelen  328  371 13,0  183  200 9,6 68 155 88 863 30,4
24 Kildeskatt på pensjon 0 0 . . . .  121  142 17,3

Standardtegn i tabeller