Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-mars 2011. Millionar kroner (Rettet 14.06.2011)
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 1212 071,7 34 181,3 7 066,0 28 860,6 43 052,3 198 911,5 12,0 -0,1 5,7
                   
01 Østfold 7 473,3 1 570,9  329,6 1 416,2 1 575,1 2 581,5 5,9 -1,5 5,3
0101 Halden  739,5  159,8 33,8  147,6  140,4  257,9 4,9 0,1 7,3
0104 Moss  841,5  178,7 37,9  164,6  179,2  281,0 0,0 -6,7 1,1
0105 Sarpsborg 1 482,1  290,8 61,4  268,5  333,6  527,8 5,4 -2,3 5,8
0106 Fredrikstad 2 087,0  426,0 89,4  384,6  514,6  672,4 4,7 -1,5 4,5
0111 Hvaler  104,1 27,3 5,5 22,3 12,5 36,5 15,3 9,4 16,3
0118 Aremark 30,7 8,5 1,6 6,7 4,2 9,7 4,9 -0,3 6,4
0119 Marker 81,8 17,6 3,6 16,0 14,6 29,9 3,6 -5,2 -2,1
0121 Rømskog 17,3 4,1 0,8 3,3 3,4 5,7 2,6 -1,0 7,2
0122 Trøgstad  118,7 28,5 5,9 26,2 17,6 40,4 3,2 -4,4 3,1
0123 Spydeberg  147,2 33,4 6,9 28,2 31,6 47,2 2,8 0,1 6,9
0124 Askim  493,8 93,3 19,5 76,2 88,1  216,6 24,4 1,4 8,2
0125 Eidsberg  278,2 60,9 12,7 55,7 52,3 96,6 4,3 -2,2 2,5
0127 Skiptvet 79,9 19,8 4,2 17,8 11,0 27,2 7,8 1,4 4,9
0128 Rakkestad  189,6 41,0 8,5 37,2 38,9 64,0 4,4 -3,4 3,2
0135 Råde  173,8 40,8 8,5 35,8 30,4 58,2 4,0 -3,3 3,4
0136 Rygge  387,2 85,8 18,0 74,8 76,4  132,2 12,0 6,6 12,5
0137 Våler  107,7 26,6 5,5 24,3 13,3 37,9 7,8 0,6 9,0
0138 Hobøl  113,2 27,9 5,9 26,4 13,0 40,1 5,5 -2,0 1,2
                   
02 Akershus 23 120,3 4 254,2  880,5 3 520,8 5 159,8 9 305,0 10,5 0,6 6,8
0211 Vestby  483,3  100,7 20,8 88,7 90,7  182,3 10,6 3,2 5,3
0213 Ski  933,1  205,0 43,3  176,8  165,3  342,7 4,8 -1,3 4,3
0214 Ås  515,5  109,4 22,8 96,7  113,6  173,0 2,5 -4,0 1,2
0215 Frogn  457,6  112,3 22,8 92,4 57,6  172,4 4,9 0,3 5,2
0216 Nesodden  480,9  119,2 25,5  107,4 55,2  173,6 6,7 0,5 4,2
0217 Oppegård 1 060,8  213,2 44,7  172,6  243,8  386,5 3,5 1,5 6,8
0219 Bærum 7 781,0 1 121,3  224,2  820,2 2 015,5 3 599,9 22,8 1,0 6,8
0220 Asker 2 839,5  534,4  105,5  390,9  567,4 1 241,3 4,9 2,5 6,8
0221 Aurskog-Høland  344,1 79,0 16,8 77,0 56,6  114,8 5,1 0,0 5,0
0226 Sørum  573,2  106,9 22,8 95,8 67,5  280,2 4,0 -2,4 3,9
0227 Fet  300,0 75,0 15,5 64,1 32,0  113,4 0,7 -0,5 6,0
0228 Rælingen  421,3  108,8 23,5 99,6 37,1  152,3 4,4 -0,9 6,1
0229 Enebakk  279,8 64,6 13,8 60,8 41,9 98,7 8,2 1,9 6,6
0230 Lørenskog 1 508,5  248,0 53,5  216,5  440,1  550,4 9,0 -0,2 11,2
0231 Skedsmo 1 784,6  349,1 74,5  308,1  456,3  596,5 3,6 0,3 8,5
0233 Nittedal  717,3  152,4 32,5  135,0  128,7  268,7 5,9 -0,4 8,3
0234 Gjerdrum  176,4 43,7 9,2 38,6 19,4 65,4 11,7 4,6 13,3
0235 Ullensaker 1 201,9  199,2 42,9  182,4  411,6  365,8 4,4 2,6 10,0
0236 Nes  443,5  110,1 23,3  104,7 56,7  148,6 3,8 -2,2 6,4
0237 Eidsvoll  494,0  121,4 25,9  115,9 64,5  166,4 4,9 0,4 4,7
0238 Nannestad  266,9 66,9 14,0 63,7 29,2 93,1 6,8 -0,1 4,8
0239 Hurdal 57,1 13,6 2,8 12,7 9,0 18,9 3,5 -3,7 -0,1
                   
0301 Oslo 38 834,5 5 439,8 1 085,5 4 140,5 11 878,1 16 290,6 18,2 4,4 8,4
                   
04 Hedmark 4 961,4 1 038,8  217,7  950,7 1 087,9 1 666,3 5,9 -1,9 4,0
0402 Kongsvinger  422,4 93,6 19,4 84,9 86,9  137,5 1,0 -3,7 2,2
0403 Hamar 1 132,9  180,2 38,0  161,1  287,7  465,9 12,6 -1,6 6,8
0412 Ringsaker  926,0  171,7 36,0  160,1  304,8  253,5 5,1 -1,1 3,7
0415 Løten  153,4 37,2 8,0 36,2 24,4 47,4 9,0 -0,7 3,1
0417 Stange  433,8  102,1 21,8 95,7 69,3  144,9 4,5 -2,4 2,1
0418 Nord-Odal  108,3 24,3 5,2 23,6 18,1 37,1 1,9 -3,2 4,3
0419 Sør-Odal  175,7 41,6 8,7 38,5 29,3 57,7 2,3 -2,6 5,8
0420 Eidskog  123,3 28,8 6,1 28,5 20,4 39,4 6,4 -2,2 7,4
0423 Grue  108,7 25,0 5,2 22,8 18,8 37,0 1,4 -5,2 -0,9
0425 Åsnes  145,9 35,9 7,5 33,2 23,2 46,1 1,6 -5,5 1,6
0426 Våler 80,3 20,0 4,1 17,4 15,9 23,0 3,1 2,8 11,0
0427 Elverum  505,6  113,6 23,9  105,1  100,6  162,3 5,3 -0,9 3,4
0428 Trysil  159,9 38,4 7,6 32,3 32,3 49,3 4,8 -2,6 4,2
0429 Åmot 92,6 24,4 5,1 20,8 12,6 29,7 4,0 4,2 12,7
0430 Stor-Elvdal 50,9 14,0 2,8 12,0 4,7 17,4 3,1 -4,9 -0,6
0432 Rendalen 37,5 11,9 2,4 8,7 3,7 10,8 2,8 -4,5 -0,5
0434 Engerdal 24,6 6,3 1,3 6,1 3,4 7,5 -0,6 -8,5 -3,4
0436 Tolga 30,3 7,1 1,5 7,2 3,6 10,8 0,8 -3,7 4,3
0437 Tynset  132,2 31,5 6,5 27,7 17,1 49,5 6,6 -0,6 1,6
0438 Alvdal 49,2 13,3 2,7 11,6 5,2 16,3 2,6 -1,2 6,7
0439 Folldal 28,6 7,9 1,7 7,3 2,5 9,2 4,7 -0,1 4,7
0441 Os 39,4 10,0 2,1 9,7 3,5 14,0 4,8 -0,3 3,1
                   
05 Oppland 4 824,2 1 067,5  221,2  942,2  927,4 1 665,9 2,7 -2,0 4,2
0501 Lillehammer  929,9  168,1 34,9  143,8  209,7  373,3 0,7 -2,2 5,9
0502 Gjøvik  787,6  165,1 35,1  152,8  181,6  253,1 3,1 -1,6 3,3
0511 Dovre 55,1 14,0 2,9 12,9 6,0 19,4 5,5 -1,8 3,2
0512 Lesja 43,4 11,8 2,4 10,4 4,7 14,1 1,9 -7,3 -2,7
0513 Skjåk 52,7 15,2 3,0 10,3 5,7 18,6 -4,8 -14,3 -10,8
0514 Lom 52,5 12,5 2,5 11,0 6,8 19,7 2,5 -1,5 7,0
0515 Vågå 89,4 19,0 4,0 16,7 7,9 41,9 -12,3 -4,7 2,5
0516 Nord-Fron  158,8 39,6 8,0 28,6 28,8 53,9 3,4 -0,7 2,4
0517 Sel  109,9 28,7 6,0 27,5 11,4 36,3 4,6 -1,4 6,1
0519 Sør-Fron 68,7 20,1 4,0 15,0 10,0 19,6 3,8 6,4 12,9
0520 Ringebu  104,5 25,3 4,9 20,8 19,1 34,4 4,4 -0,2 3,3
0521 Øyer  121,7 31,4 6,2 26,3 21,3 36,5 6,9 2,9 8,7
0522 Gausdal  134,4 32,6 6,7 29,2 21,3 44,6 6,7 -0,1 3,3
0528 Østre Toten  358,5 78,8 16,6 74,3 69,9  118,9 5,3 -1,7 4,7
0529 Vestre Toten  360,9 69,3 14,8 64,8 97,9  114,1 1,3 -4,4 1,2
0532 Jevnaker  153,1 34,5 7,4 33,0 29,1 49,0 -1,8 -2,8 2,7
0533 Lunner  211,0 52,9 11,2 49,3 25,1 72,4 -1,3 -9,2 -2,4
0534 Gran  355,8 75,2 15,8 70,7 73,4  120,6 7,6 1,0 9,8
0536 Søndre Land  112,6 27,4 5,8 26,4 19,6 33,5 5,5 -1,8 2,4
0538 Nordre Land  150,0 35,5 7,4 30,9 30,2 46,0 3,1 -0,1 8,1
0540 Sør-Aurdal 66,4 17,9 3,5 14,3 7,5 23,1 10,1 5,0 10,5
0541 Etnedal 25,7 6,9 1,4 6,0 2,9 8,5 5,5 0,8 5,1
0542 Nord-Aurdal  160,6 40,0 8,1 32,3 21,6 58,6 5,7 -3,6 3,7
0543 Vestre Slidre 49,7 13,8 2,7 11,0 4,7 17,5 4,5 -0,4 6,4
0544 Øystre Slidre 73,5 20,0 3,9 16,1 7,3 26,3 2,1 -2,7 3,6
0545 Vang 37,7 11,8 2,3 7,5 4,2 11,9 0,2 3,0 7,7
                   
06 Buskerud 8 975,4 1 779,8  366,1 1 495,9 1 962,2 3 371,4 8,1 -0,9 5,7
0602 Drammen 2 403,6  431,6 89,6  365,5  676,6  840,2 8,2 2,4 9,9
0604 Kongsberg 1 313,8  194,6 41,3  164,4  338,3  575,3 24,6 -1,3 6,3
0605 Ringerike  813,5  174,8 36,4  153,2  141,0  308,1 4,2 -2,6 5,9
0612 Hole  204,7 55,3 8,8 37,3 28,2 75,1 3,9 -5,6 3,9
0615 Flå 22,4 6,0 1,2 4,9 3,0 7,3 11,1 4,2 8,1
0616 Nes 91,9 22,3 4,4 17,6 15,1 32,5 7,5 1,3 4,6
0617 Gol  128,0 31,8 6,2 23,4 20,6 46,0 5,2 1,1 5,4
0618 Hemsedal 68,2 18,1 3,4 13,3 10,4 22,9 -5,2 -7,1 -0,6
0619 Ål  144,0 33,4 6,7 24,2 24,0 55,8 7,1 0,9 6,8
0620 Hol  152,0 43,0 7,9 25,1 26,2 49,8 0,7 4,2 5,3
0621 Sigdal 82,8 20,3 4,1 17,0 11,6 29,7 2,0 -14,0 -5,4
0622 Krødsherad 76,1 14,7 2,8 12,0 17,1 29,4 3,3 2,6 4,5
0623 Modum  351,2 80,2 16,5 67,9 67,8  118,8 3,7 -0,9 4,1
0624 Øvre Eiker  464,9  102,2 21,2 90,5 82,9  168,1 4,2 -2,4 5,5
0625 Nedre Eiker  647,6  134,2 28,6  124,4  108,4  252,0 4,1 -0,8 7,1
0626 Lier 1 036,9  175,1 36,3  150,3  256,1  419,0 7,4 -3,0 0,1
0627 Røyken  548,3  133,1 28,3  119,1 64,0  203,8 3,0 -3,1 3,1
0628 Hurum  250,7 57,5 12,1 52,2 45,0 83,8 6,8 -0,1 6,8
0631 Flesberg 68,2 17,1 3,5 14,3 9,8 23,5 10,3 4,7 12,0
0632 Rollag 33,5 9,7 1,9 7,0 5,1 9,7 2,7 -0,8 3,1
0633 Nore og Uvdal 73,2 24,6 4,8 12,2 11,0 20,7 -0,4 -5,8 -3,4
                   
07 Vestfold 6 673,5 1 411,2  291,6 1 241,0 1 487,3 2 242,5 2,7 -2,6 3,7
0701 Horten  750,2  150,1 31,7  135,9  194,8  237,6 3,7 -3,3 0,2
0702 Holmestrand  276,8 59,1 12,6 54,6 60,0 90,5 8,8 1,0 4,3
0704 Tønsberg 1 317,5  255,1 52,2  219,7  409,7  380,7 -1,6 -6,9 -1,0
0706 Sandefjord 1 308,7  268,5 54,8  229,7  302,5  453,2 1,3 0,0 7,3
0709 Larvik 1 157,5  254,2 52,3  220,2  218,0  412,8 4,9 -0,5 6,0
0711 Svelvik  156,1 37,3 7,9 34,5 23,5 52,9 6,7 0,6 7,7
0713 Sande  180,8 46,0 9,5 41,7 19,8 63,8 -2,5 -11,8 -4,0
0714 Hof 71,2 17,0 3,6 15,9 10,8 24,0 4,2 -2,6 4,9
0716 Re  222,2 50,2 10,5 47,0 38,0 76,6 6,3 1,4 5,7
0719 Andebu  134,9 29,1 6,2 27,4 27,5 44,6 8,9 -0,3 6,7
0720 Stokke  315,1 61,9 13,1 58,4 77,4  104,4 5,3 -1,6 6,2
0722 Nøtterøy  608,4  138,3 28,4  118,2 81,7  241,8 3,2 -4,4 3,5
0723 Tjøme  113,4 31,0 6,1 25,5 11,4 39,4 7,3 1,3 6,3
0728 Lardal 60,7 13,3 2,8 12,2 12,2 20,2 1,6 -1,1 6,4
                   
08 Telemark 4 891,6 1 072,2  223,2  895,4 1 025,1 1 675,7 3,8 -1,9 4,1
0805 Porsgrunn 1 284,8  227,5 48,0  198,5  289,2  521,7 3,4 -2,7 1,4
0806 Skien 1 480,9  312,0 66,3  278,4  357,7  466,6 5,3 -1,5 5,8
0807 Notodden  331,3 77,2 16,1 64,6 62,2  111,3 6,3 1,4 9,5
0811 Siljan 55,6 13,8 2,9 12,7 6,8 19,4 4,9 -0,8 7,1
0814 Bamble  395,6 87,2 18,5 78,4 84,2  127,3 2,3 -3,2 5,8
0815 Kragerø  246,2 56,8 11,8 51,7 47,3 78,6 0,5 -4,0 1,6
0817 Drangedal 87,1 20,2 4,2 19,1 12,0 31,5 0,7 -7,1 -0,5
0819 Nome  151,8 36,9 7,4 31,6 28,1 47,9 3,8 -1,7 6,1
0821 Bø  140,0 31,3 6,5 27,6 27,4 47,3 7,9 3,8 9,2
0822 Sauherad  102,5 23,6 5,0 21,7 18,7 33,5 4,1 -2,6 4,0
0826 Tinn  179,9 57,7 11,4 31,4 26,3 53,2 -1,4 -1,2 3,6
0827 Hjartdal 41,9 11,6 2,3 8,0 5,7 14,3 5,6 -2,0 1,6
0828 Seljord 78,4 17,9 3,7 14,6 13,9 28,2 5,0 -1,1 3,4
0829 Kviteseid 60,3 14,0 2,9 12,1 11,1 20,2 1,1 -4,6 1,0
0830 Nissedal 35,1 10,4 2,0 6,7 5,1 10,9 9,1 5,4 7,6
0831 Fyresdal 32,2 9,9 2,0 6,7 4,6 9,0 1,8 -2,6 4,1
0833 Tokke 76,5 24,8 4,9 12,7 9,1 25,0 2,4 -11,5 -8,1
0834 Vinje  111,4 39,4 7,4 19,0 15,7 30,0 -0,4 1,7 3,1
                   
09 Aust-Agder 3 063,2  694,6  142,5  571,3  616,2 1 038,6 7,7 -0,1 4,9
0901 Risør  168,7 37,0 7,7 33,7 34,4 55,9 0,9 -2,8 3,5
0904 Grimstad  556,1  134,5 26,4  101,6  104,3  189,2 22,2 3,6 5,5
0906 Arendal 1 311,1  265,4 56,1  237,5  300,0  452,1 6,6 0,5 7,4
0911 Gjerstad 52,6 12,0 2,5 11,5 10,2 16,4 6,0 -1,8 2,1
0912 Vegårshei 42,2 9,8 2,1 9,3 7,2 13,9 9,4 2,0 9,6
0914 Tvedestrand  143,1 33,1 6,9 29,1 25,8 48,2 5,2 -1,0 3,5
0919 Froland  125,0 29,0 6,1 25,0 16,6 48,3 1,8 -6,9 -2,2
0926 Lillesand  283,0 64,3 13,2 51,8 54,4 99,4 5,2 -2,8 4,5
0928 Birkenes  112,3 24,6 5,2 22,7 22,5 37,4 4,9 -0,4 5,7
0929 Åmli 36,0 9,8 1,7 7,6 6,1 10,9 -5,8 -10,0 -20,8
0935 Iveland 26,7 8,0 1,7 6,0 3,7 7,4 2,1 -4,6 0,8
0937 Evje og Hornnes 82,4 18,9 3,9 16,5 13,8 29,3 0,1 -4,0 0,5
0938 Bygland 28,2 8,2 1,7 5,8 4,3 8,3 5,9 -0,6 6,1
0940 Valle 41,1 14,1 2,8 6,8 6,2 11,2 0,6 2,3 3,3
0941 Bykle 54,5 25,9 4,8 6,4 6,6 10,8 -0,7 3,4 4,9
                   
10 Vest-Agder 6 187,2 1 108,2  227,4  914,3 1 403,2 2 534,0 11,0 0,0 4,1
1001 Kristiansand 3 823,0  548,3  111,2  451,9  955,7 1 755,8 15,9 0,5 2,9
1002 Mandal  379,3 85,2 17,9 77,1 72,4  126,7 5,4 -1,2 3,1
1003 Farsund  255,3 58,1 12,1 50,7 48,6 85,8 6,0 -2,6 6,0
1004 Flekkefjord  263,2 58,8 12,3 50,1 46,6 95,4 3,0 -3,3 3,2
1014 Vennesla  330,1 73,2 15,7 67,2 64,4  109,7 2,8 -3,3 1,3
1017 Songdalen  148,9 31,5 6,7 29,6 28,9 52,2 -1,4 -1,9 1,6
1018 Søgne  296,9 66,1 13,5 57,0 45,4  114,9 11,4 -0,3 7,4
1021 Marnardal 51,0 12,6 2,6 10,4 10,8 14,5 -0,3 -4,2 4,0
1026 Åseral 30,2 11,9 2,3 4,4 6,2 5,3 -0,1 3,2 6,9
1027 Audnedal 39,1 9,0 1,9 8,4 8,6 11,2 4,7 0,2 10,9
1029 Lindesnes 99,9 23,7 4,9 21,5 16,7 33,1 7,1 -1,3 3,4
1032 Lyngdal  196,9 41,2 8,6 38,2 46,9 62,0 0,6 -5,7 -0,4
1034 Hægebostad 37,3 9,0 1,9 8,2 6,7 11,6 -7,7 -10,5 -5,9
1037 Kvinesdal  158,5 48,7 9,8 29,5 31,5 39,0 1,0 25,1 29,7
1046 Sirdal 77,5 30,9 5,9 10,2 13,7 16,8 2,7 0,6 3,8
                   
11 Rogaland 19 561,8 3 427,7  716,2 2 800,6 5 503,6 7 113,7 3,9 -2,5 3,8
1101 Eigersund  447,7 97,6 20,5 83,0 89,8  156,8 3,2 -1,7 7,1
1102 Sandnes 2 767,6  514,7  108,9  433,7  706,0 1 004,3 8,6 -0,2 2,9
1103 Stavanger 7 889,5 1 190,1  247,4  922,0 2 636,6 2 893,5 4,0 -3,8 3,9
1106 Haugesund 1 223,7  235,5 49,3  204,1  321,3  413,4 9,0 -8,0 -2,6
1111 Sokndal 93,5 19,9 4,2 17,6 18,3 33,5 14,6 -0,4 8,8
1112 Lund 90,3 18,2 3,7 16,0 26,0 26,3 3,1 -2,5 5,8
1114 Bjerkreim 73,1 15,9 3,3 14,4 12,5 27,0 6,2 1,2 7,6
1119 Hå  472,3  104,9 22,3 93,6 96,1  155,5 5,0 -0,9 7,0
1120 Klepp  543,1  118,4 24,7  103,6  102,1  194,2 6,4 -4,1 5,2
1121 Time  519,3  117,9 24,8  103,1 86,4  187,1 6,8 1,6 8,4
1122 Gjesdal  299,2 70,4 14,9 62,7 46,2  105,0 8,0 0,2 5,7
1124 Sola 1 867,6  215,0 44,7  165,4  769,1  673,5 -16,8 -9,2 -2,9
1127 Randaberg  516,1 81,4 17,1 67,5 76,0  274,1 16,0 1,3 10,0
1129 Forsand 42,6 16,2 3,1 5,9 7,1 10,4 5,6 8,6 12,4
1130 Strand  331,7 75,2 15,9 67,1 54,3  119,3 7,6 2,2 9,9
1133 Hjelmeland 91,4 28,0 5,5 15,3 14,2 28,5 9,6 -0,4 3,6
1134 Suldal  151,0 47,0 9,2 20,7 22,4 51,6 10,9 36,1 34,4
1135 Sauda  123,5 31,9 6,7 25,7 17,8 41,5 -7,6 -8,0 -0,4
1141 Finnøy 81,4 18,2 3,8 16,6 13,9 29,0 13,9 5,5 15,3
1142 Rennesøy  123,3 30,6 6,5 26,6 12,8 46,8 14,5 7,0 17,5
1144 Kvitsøy 13,1 3,1 0,7 2,8 2,1 4,4 14,7 1,6 7,3
1145 Bokn 20,6 4,9 1,0 4,4 3,3 6,9 11,3 1,4 5,4
1146 Tysvær  279,3 61,8 13,2 56,6 39,7  107,9 11,5 -4,2 2,9
1149 Karmøy 1 187,7  251,9 52,8  222,4  241,2  419,4 14,3 -1,1 2,5
1151 Utsira 6,6 1,5 0,3 1,4 1,3 2,0 3,9 -7,1 0,5
1160 Vindafjord  306,7 57,7 11,6 48,3 87,2  101,9 7,3 -3,5 1,2
                   
12 Hordaland 17 058,3 3 416,3  708,7 2 867,8 3 763,3 6 302,2 5,7 0,4 8,0
1201 Bergen 10 500,9 1 904,9  394,4 1 605,2 2 588,4 4 008,0 5,7 0,1 8,2
1211 Etne  102,4 25,3 5,2 20,6 15,7 35,6 2,9 -2,2 6,3
1216 Sveio  120,5 29,9 6,3 27,0 16,5 40,8 2,2 -4,4 4,6
1219 Bømlo  391,4 76,5 15,5 66,7 89,2  143,5 30,9 0,6 9,1
1221 Stord  657,9  119,5 25,4  105,6  162,8  244,5 -2,4 -2,2 3,7
1222 Fitjar 92,0 20,2 4,0 16,4 15,8 35,7 9,6 -4,5 0,0
1223 Tysnes 79,5 16,6 3,4 14,7 11,9 32,9 12,1 -2,4 3,9
1224 Kvinnherad  367,4 92,9 19,1 71,4 70,2  113,7 2,0 7,9 14,9
1227 Jondal 27,1 7,6 1,5 5,3 4,2 8,5 2,3 3,1 10,7
1228 Odda  210,3 61,2 12,5 38,4 36,9 61,3 -1,4 10,1 16,6
1231 Ullensvang 96,6 22,8 4,7 18,8 16,3 34,0 1,2 -5,1 1,3
1232 Eidfjord 38,8 17,6 3,4 5,4 3,6 8,8 6,4 2,8 4,3
1233 Ulvik 30,6 11,3 2,2 5,5 3,7 7,9 6,4 3,5 5,8
1234 Granvin 21,1 5,1 1,1 4,7 3,4 6,8 5,7 -2,4 3,7
1235 Voss  388,4 88,2 18,3 72,6 75,9  133,3 3,2 -2,4 3,6
1238 Kvam  221,6 54,0 11,2 44,5 39,3 72,7 3,4 -2,1 2,3
1241 Fusa  146,0 24,3 4,9 20,0 32,0 64,8 -8,9 -5,1 2,3
1242 Samnanger 58,4 16,1 3,4 13,0 7,1 18,9 7,3 2,0 10,2
1243 Os  476,2  113,6 24,1  101,4 62,7  174,4 8,8 5,9 11,5
1244 Austevoll  270,2 55,3 9,9 37,7 63,2  104,2 12,5 7,2 28,0
1245 Sund  164,8 39,3 8,4 36,1 24,4 56,7 5,8 0,8 7,9
1246 Fjell  691,5  148,6 31,1  132,0  124,3  255,5 9,8 3,0 10,5
1247 Askøy  630,1  151,6 32,6  143,0 85,4  217,6 7,6 -1,6 6,9
1251 Vaksdal 98,4 29,3 6,1 20,5 15,5 27,1 3,5 -3,8 0,9
1252 Modalen 20,5 9,2 1,7 1,8 3,3 4,5 7,9 -5,7 -4,5
1253 Osterøy  184,6 41,5 8,6 37,5 34,4 62,5 4,6 1,1 3,4
1256 Meland  174,5 40,7 8,7 38,3 29,1 57,5 2,7 4,7 11,5
1259 Øygarden  108,6 25,6 5,5 23,8 17,5 36,1 5,0 0,6 5,8
1260 Radøy  116,7 27,4 5,9 25,4 19,1 39,0 5,7 -4,3 2,6
1263 Lindås  411,5 99,2 21,4 85,1 68,2  137,4 2,1 -0,7 8,2
1264 Austrheim 99,2 21,6 4,3 17,3 17,0 39,0 3,1 -2,2 1,5
1265 Fedje 16,5 4,1 0,9 3,5 1,7 6,3 11,6 3,4 13,0
1266 Masfjorden 44,1 15,2 3,0 8,5 4,6 12,7 5,4 0,5 2,7
                   
14 Sogn og Fjordane 3 201,1  733,2  150,5  592,8  603,8 1 120,9 4,7 -0,7 6,1
1401 Flora  391,4 78,6 16,5 71,0 86,7  138,5 6,0 -3,4 5,0
1411 Gulen 78,3 15,3 2,9 12,1 12,9 35,0 11,2 0,4 4,3
1412 Solund 23,5 5,7 1,1 5,2 3,1 8,4 21,3 1,2 8,3
1413 Hyllestad 37,5 9,8 2,0 7,9 7,1 10,6 -4,4 -8,2 -2,0
1416 Høyanger  111,3 33,8 7,0 23,1 12,0 35,4 6,2 -0,5 7,5
1417 Vik 91,7 21,9 4,4 13,9 12,1 39,4 3,3 -4,2 -0,6
1418 Balestrand 35,9 8,9 1,8 7,2 6,4 11,6 10,5 2,9 5,5
1419 Leikanger 80,5 13,4 2,8 12,2 34,1 18,0 -1,1 -11,7 -5,8
1420 Sogndal  189,1 43,4 9,1 38,3 39,7 58,6 6,1 -0,2 6,9
1421 Aurland 66,7 25,5 4,9 9,2 9,1 17,9 2,8 4,9 9,1
1422 Lærdal 63,9 20,1 4,0 12,3 8,3 19,2 3,1 -6,6 -1,1
1424 Årdal  168,7 51,1 10,6 35,1 19,5 52,3 2,0 5,0 12,1
1426 Luster  134,0 43,8 8,6 24,2 17,5 40,0 3,7 -0,5 4,6
1428 Askvoll 66,3 16,9 3,5 15,5 8,4 21,9 3,6 -2,8 5,1
1429 Fjaler 62,8 14,1 2,9 12,8 10,6 22,4 6,4 -4,5 0,0
1430 Gaular 70,8 15,8 3,3 15,0 13,6 23,2 4,8 -3,5 2,0
1431 Jølster 68,9 17,5 3,6 15,8 8,0 24,0 9,0 0,0 5,2
1432 Førde  483,1 81,1 16,8 72,7  140,4  172,0 6,7 0,6 9,1
1433 Naustdal 57,4 14,8 3,1 14,1 6,2 19,2 5,6 -1,5 6,1
1438 Bremanger  108,4 30,8 6,3 21,2 14,7 35,4 4,6 10,3 15,7
1439 Vågsøy  203,1 41,3 8,3 36,4 38,3 78,8 0,7 -1,5 4,9
1441 Selje 67,8 16,7 3,5 15,3 8,8 23,6 4,3 -5,2 0,2
1443 Eid  140,5 33,5 7,0 31,1 19,8 49,0 3,8 0,2 8,5
1444 Hornindal 24,1 6,3 1,3 5,8 2,8 7,8 4,1 -2,5 3,3
1445 Gloppen  192,2 33,8 6,9 29,3 23,8 98,5 4,1 -0,2 6,7
1449 Stryn  183,2 39,3 8,1 35,8 40,1 60,1 3,2 -2,1 6,8
                   
15 Møre og Romsdal 8 490,3 1 696,1  349,4 1 462,2 1 819,6 3 163,1 8,9 -1,2 4,1
1502 Molde  991,7  173,9 36,2  152,2  318,3  311,0 6,6 -0,3 6,3
1504 Ålesund 1 764,3  324,0 66,4  274,3  413,6  686,0 9,0 1,0 5,5
1505 Kristiansund  696,2  150,3 31,9  134,8  125,6  253,7 5,4 -1,9 4,6
1511 Vanylven  102,0 22,6 4,8 19,2 24,2 31,3 7,8 1,1 14,5
1514 Sande 76,6 17,2 3,6 15,0 14,7 26,0 -0,1 -7,6 -2,6
1515 Herøy  446,3 74,2 14,2 58,9 92,7  206,2 69,3 6,1 8,9
1516 Ulstein  507,3 58,4 11,4 46,4  169,1  222,0 20,7 -5,8 -0,9
1517 Hareid  139,4 32,2 6,7 28,7 26,6 45,3 -10,5 -4,4 1,4
1519 Volda  238,7 51,7 10,8 46,0 49,3 81,0 5,4 -0,8 5,4
1520 Ørsta  304,7 62,6 12,9 54,6 58,2  116,5 1,6 -2,3 3,5
1523 Ørskog 62,3 12,7 2,7 11,7 11,9 23,2 4,8 -5,2 3,2
1524 Norddal 46,8 14,9 2,9 8,7 8,1 12,1 5,2 -0,5 3,0
1525 Stranda  126,6 28,1 5,8 24,2 23,5 45,0 8,6 -0,2 4,9
1526 Stordal 26,7 5,7 1,1 5,1 6,8 7,9 5,0 -2,9 5,2
1528 Sykkylven  287,4 48,1 9,9 43,6 64,0  121,8 5,5 -1,5 5,6
1529 Skodje  107,0 24,8 5,2 22,7 19,8 34,6 9,8 -0,3 3,7
1531 Sula  234,4 48,3 10,1 44,6 38,6 92,8 10,9 1,1 8,0
1532 Giske  181,6 46,1 9,8 41,4 24,1 60,2 4,8 0,8 6,6
1534 Haram  274,3 62,7 12,9 53,5 51,3 93,9 -1,6 -6,2 -0,4
1535 Vestnes  185,3 41,6 8,5 36,7 33,5 65,1 3,9 -1,3 2,6
1539 Rauma  225,0 47,4 9,3 38,6 43,1 86,5 7,6 2,0 8,2
1543 Nesset 74,9 22,7 4,6 15,7 10,5 21,4 -1,5 2,5 5,7
1545 Midsund 54,4 12,6 2,6 10,9 8,0 20,3 9,2 -3,3 1,3
1546 Sandøy 85,6 10,0 2,1 8,4 9,9 55,2 82,3 -5,3 3,4
1547 Aukra 91,0 22,9 4,8 20,5 10,4 32,4 4,2 -25,9 -25,5
1548 Fræna  248,5 56,0 11,7 53,3 40,9 86,5 5,7 0,5 7,9
1551 Eide 85,3 19,6 4,1 18,0 15,6 28,1 0,6 -0,9 2,4
1554 Averøy  148,6 33,8 7,0 30,8 22,4 54,5 7,8 -1,8 1,4
1557 Gjemnes 57,7 14,7 3,1 14,0 7,7 18,2 5,2 -1,1 3,3
1560 Tingvoll 60,8 14,7 3,1 14,3 8,3 20,3 -2,5 -5,6 3,1
1563 Sunndal  190,9 52,8 11,1 40,2 26,2 60,7 -0,1 1,3 5,5
1566 Surnadal  155,7 34,2 7,1 28,7 22,0 63,7 2,0 -0,7 3,7
1567 Rindal 46,7 12,5 2,5 9,6 5,2 17,0 7,1 -0,3 4,3
1571 Halsa 40,3 9,5 1,7 7,4 3,3 18,4 2,7 -10,0 -9,5
1573 Smøla 50,5 12,9 2,7 11,4 5,9 17,6 8,2 -1,5 5,9
1576 Aure 74,9 19,8 4,1 18,2 6,2 26,6 1,3 -3,9 -0,9
                   
16 Sør-Trøndelag 9 580,4 1 875,2  393,2 1 675,5 2 171,8 3 464,7 6,2 -0,7 4,6
1601 Trondheim 6 682,8 1 197,6  251,8 1 062,9 1 725,3 2 445,2 6,5 -0,2 5,2
1612 Hemne  100,7 24,4 5,2 21,8 12,9 36,4 12,2 1,9 7,2
1613 Snillfjord 19,8 5,3 1,1 4,8 2,2 6,3 -8,8 -14,8 -11,4
1617 Hitra 91,8 22,8 4,8 22,1 8,8 33,2 6,3 -1,6 6,8
1620 Frøya  172,5 27,8 4,5 20,6 14,7  104,9 17,9 -17,0 -23,9
1621 Ørland  130,8 28,5 6,0 26,9 22,2 47,2 7,2 0,7 8,6
1622 Agdenes 39,1 8,3 1,7 7,9 8,2 12,9 1,1 -3,8 4,9
1624 Rissa  139,7 31,6 6,6 30,0 27,8 43,7 -1,3 -8,5 -6,2
1627 Bjugn 99,7 22,7 4,8 21,9 15,5 34,7 1,2 -2,3 0,3
1630 Åfjord 68,2 16,2 3,4 14,7 8,1 25,8 5,9 -0,9 4,2
1632 Roan 17,6 4,7 1,0 4,5 1,4 6,0 8,9 -0,2 9,1
1633 Osen 22,1 5,3 1,1 5,1 1,3 9,3 8,8 -2,8 1,8
1634 Oppdal  146,9 36,4 7,5 32,2 18,9 51,8 0,0 -2,2 1,9
1635 Rennebu 52,0 16,6 3,4 11,8 5,2 15,1 6,2 5,3 9,2
1636 Meldal 85,4 19,9 4,1 17,5 14,1 29,9 4,7 -2,9 2,0
1638 Orkdal  317,7 62,7 13,4 59,3 75,4  106,9 7,1 -0,2 6,9
1640 Røros  150,0 32,4 6,6 28,3 33,8 49,0 5,7 -1,3 2,7
1644 Holtålen 39,0 10,0 2,1 9,6 3,7 13,6 4,1 -2,0 3,6
1648 Midtre Gauldal  133,9 30,4 6,3 29,1 27,0 41,1 3,6 -1,9 1,6
1653 Melhus  349,9 83,2 17,8 78,7 55,2  115,0 6,0 0,1 8,8
1657 Skaun  137,2 35,0 7,6 35,1 14,8 44,8 6,2 -1,1 6,8
1662 Klæbu  135,3 36,0 7,6 31,7 16,4 43,4 6,4 4,1 10,4
1663 Malvik  323,8 81,5 17,5 75,3 38,6  110,8 6,6 1,2 6,2
1664 Selbu 96,2 22,2 4,6 19,5 18,0 31,9 0,5 -2,8 1,8
1665 Tydal 28,3 13,6 2,6 4,1 2,4 5,7 4,6 -1,5 0,2
                   
17 Nord-Trøndelag 3 181,9  702,2  148,8  658,1  617,3 1 055,6 3,2 -1,6 3,8
1702 Steinkjer  608,4  109,3 23,5  105,0  154,1  216,5 -4,9 -2,1 4,9
1703 Namsos  281,3 69,1 14,7 65,9 28,1  103,6 -0,1 -4,1 1,1
1711 Meråker 55,1 14,8 3,0 11,3 10,1 15,9 -2,9 -4,7 -1,9
1714 Stjørdal  556,2  122,2 25,9  114,2  112,2  181,7 9,4 0,4 6,7
1717 Frosta 50,0 11,8 2,5 11,2 8,4 16,1 -0,6 -9,7 -7,6
1718 Leksvik 80,5 17,7 3,7 16,8 17,0 25,4 3,9 0,4 9,0
1719 Levanger  481,3 99,9 21,3 96,4  119,0  144,7 6,4 0,5 3,1
1721 Verdal  336,3 70,6 15,1 68,7 83,6 98,3 3,0 -3,3 2,4
1723 Mosvik 14,8 4,0 0,8 3,6 1,8 4,5 0,1 -2,3 0,4
1724 Verran 53,2 13,4 2,8 12,3 10,6 14,0 8,8 13,0 18,7
1725 Namdalseid 26,3 6,9 1,5 6,9 2,2 8,7 -4,4 -9,3 -1,1
1729 Inderøy  130,5 30,7 6,5 29,1 22,3 42,1 6,0 0,0 7,6
1736 Snåsa 38,8 10,4 2,2 9,6 4,1 12,4 7,2 -1,3 7,0
1738 Lierne 27,8 7,6 1,6 6,8 3,2 8,6 2,6 -7,7 -3,6
1739 Røyrvik 12,1 4,3 0,9 2,5 1,1 3,3 -1,2 -20,6 -16,5
1740 Namsskogan 23,8 8,9 1,7 4,3 1,9 6,9 0,5 -9,1 -5,1
1742 Grong 54,6 15,4 3,2 11,8 4,7 19,5 7,1 1,0 8,4
1743 Høylandet 25,3 6,2 1,3 6,2 2,5 9,1 2,5 -4,2 -1,3
1744 Overhalla 75,1 18,4 3,9 17,4 10,2 25,2 2,4 -1,9 2,3
1748 Fosnes 11,2 3,1 0,7 3,1 0,7 3,6 6,5 -2,3 2,4
1749 Flatanger 22,1 5,5 1,2 5,3 2,3 7,8 9,8 4,2 9,6
1750 Vikna  111,3 23,9 4,9 22,7 8,9 50,9 17,2 2,4 6,8
1751 Nærøy 95,2 25,0 5,3 24,2 7,5 33,1 5,2 -4,3 1,2
1755 Leka 10,8 2,9 0,6 2,8 0,9 3,7 0,9 0,1 4,6
                   
18 Nordland 5 987,5 1 424,8  301,0 1 263,9  696,1 2 301,7 7,0 0,5 6,0
1804 Bodø 1 465,8  313,8 67,6  292,4  265,8  526,0 9,4 -0,1 4,2
1805 Narvik  483,2  120,8 25,7  104,0 52,8  179,9 6,8 3,4 8,8
1811 Bindal 29,7 10,1 2,0 6,7 2,4 8,4 0,3 -4,4 -1,6
1812 Sømna 35,1 9,2 2,0 9,3 2,9 11,8 8,1 2,4 11,3
1813 Brønnøy  162,4 40,3 8,5 38,7 13,5 61,3 4,3 -1,0 7,7
1815 Vega 22,6 6,0 1,3 5,9 1,6 7,9 6,2 -1,7 5,1
1816 Vevelstad 8,4 2,3 0,5 2,3 0,6 2,8 8,1 0,4 9,8
1818 Herøy 36,6 8,9 1,9 8,4 3,5 13,9 8,9 1,3 6,8
1820 Alstahaug  162,0 41,0 8,9 39,0 11,3 61,8 1,1 -3,2 0,8
1822 Leirfjord 38,8 10,4 2,2 10,3 2,7 13,1 8,1 2,1 8,5
1824 Vefsn  357,4 79,3 16,8 72,4 25,7  163,2 -1,8 -5,1 -1,1
1825 Grane 27,4 8,2 1,7 6,8 2,3 8,5 9,6 5,6 13,4
1826 Hattfjelldal 27,2 7,8 1,6 6,1 2,7 9,0 0,0 2,1 5,0
1827 Dønna 30,2 7,5 1,6 7,4 2,6 11,2 18,1 4,0 13,7
1828 Nesna 32,1 8,1 1,7 7,8 4,2 10,3 -1,5 -3,9 0,3
1832 Hemnes  100,5 40,5 8,1 21,2 6,8 23,9 2,4 11,6 16,0
1833 Rana  623,2  154,8 32,6  135,7 77,2  222,9 -0,3 -0,6 6,6
1834 Lurøy 59,7 10,4 2,1 9,2 4,7 33,3 42,1 -3,6 0,0
1835 Træna 11,0 2,9 0,6 2,6 1,0 4,0 1,3 -4,2 -0,6
1836 Rødøy 29,1 6,8 1,4 6,1 2,2 12,6 1,8 -6,0 -0,3
1837 Meløy  200,4 51,9 10,7 38,2 35,0 64,4 7,7 17,0 25,2
1838 Gildeskål 41,7 11,8 2,4 9,3 4,0 14,1 5,0 -0,1 4,5
1839 Beiarn 24,2 8,3 1,6 4,6 2,0 7,6 1,2 -1,3 3,2
1840 Saltdal  104,8 26,0 5,5 23,8 9,2 40,4 4,7 -1,7 6,0
1841 Fauske  266,6 60,6 12,6 50,4 17,4  125,7 5,0 -2,5 3,2
1845 Sørfold  104,3 17,8 3,5 9,6 5,4 68,0 59,5 12,5 14,6
1848 Steigen 47,6 12,4 2,6 11,8 5,2 15,5 3,3 -3,2 4,8
1849 Hamarøy 51,5 11,6 2,4 8,8 4,0 24,6 11,7 -10,2 -5,5
1850 Tysfjord 40,8 11,9 2,5 9,7 3,7 12,9 3,5 2,9 10,5
1851 Lødingen 52,7 13,2 2,8 11,7 5,1 19,9 10,4 0,0 4,8
1852 Tjeldsund 23,7 6,6 1,4 6,3 1,5 8,0 5,6 -3,6 0,7
1853 Evenes 27,5 6,8 1,4 6,0 2,2 11,0 13,3 -0,3 4,5
1854 Ballangen 46,3 12,1 2,6 11,8 3,5 16,4 7,7 -0,2 7,0
1856 Røst 12,9 3,1 0,7 2,8 1,2 5,2 7,4 -6,6 2,4
1857 Værøy 21,8 4,1 0,8 3,7 1,7 11,4 15,9 3,0 8,3
1859 Flakstad 24,6 6,7 1,4 5,9 2,1 8,5 4,9 0,6 9,4
1860 Vestvågøy  222,6 55,0 11,6 52,9 18,8 84,2 6,6 0,1 3,9
1865 Vågan  197,4 48,1 10,2 45,8 22,0 71,2 1,4 -2,3 6,3
1866 Hadsel  193,6 42,1 8,9 40,8 13,1 88,7 26,5 -1,4 6,0
1867 Bø 47,0 12,3 2,6 11,7 3,9 16,5 1,5 -6,5 -2,7
1868 Øksnes  109,1 24,9 5,2 23,9 12,1 43,1 18,9 5,3 13,0
1870 Sortland  229,0 52,9 11,0 49,9 22,4 92,8 10,4 1,5 6,7
1871 Andøy  130,3 29,3 6,2 26,8 12,0 55,9 0,9 3,2 10,2
1874 Moskenes 24,7 6,4 1,3 5,7 1,6 9,7 10,9 -0,2 2,0
                   
19 Troms Romsa 4 016,4  950,8  201,9  889,3  510,0 1 464,5 7,3 -1,3 5,3
1901 Harstad  581,1  147,7 31,5  136,2 43,8  221,8 -0,5 -5,9 -1,6
1902 Tromsø 2 111,7  442,8 94,5  423,5  380,0  770,9 9,4 -0,8 6,9
1911 Kvæfjord 57,7 14,9 3,2 14,7 5,3 19,6 4,0 -0,7 6,5
1913 Skånland 58,3 15,2 3,2 14,5 4,4 21,1 6,9 2,2 5,6
1915 Bjarkøy 8,0 2,2 0,5 2,0 0,7 2,6 0,8 -8,7 -2,4
1917 Ibestad 28,4 7,3 1,5 6,7 2,2 10,7 10,5 5,3 11,5
1919 Gratangen 22,9 5,1 1,1 4,8 2,5 9,4 9,3 -2,7 2,6
1920 Lavangen 16,3 4,4 0,9 4,2 1,5 5,2 8,5 -0,8 6,7
1922 Bardu 95,8 30,5 6,4 22,5 5,4 31,1 1,5 -0,5 6,5
1923 Salangen 45,6 11,2 2,4 10,8 4,1 17,1 16,5 -0,6 4,4
1924 Målselv  156,0 42,3 8,9 37,5 10,3 57,0 7,1 0,7 8,7
1925 Sørreisa 69,6 18,1 3,7 16,7 3,9 27,1 6,3 3,2 8,1
1926 Dyrøy 21,0 5,7 1,2 5,4 1,6 7,1 4,1 -3,6 4,3
1927 Tranøy 28,5 7,5 1,6 7,3 2,3 9,8 5,5 -1,8 6,4
1928 Torsken 19,3 4,7 1,0 4,3 2,0 7,3 12,5 -3,1 0,3
1929 Berg 24,1 5,8 1,2 5,3 2,1 9,6 0,1 -12,9 -7,5
1931 Lenvik  267,7 64,0 13,4 59,2 26,9  104,3 11,8 1,9 8,8
1933 Balsfjord 98,0 26,2 5,5 25,4 7,7 33,1 4,8 0,8 8,0
1936 Karlsøy 35,0 11,6 2,5 11,1 0,5 9,4 6,6 -0,8 6,2
1938 Lyngen 49,4 15,5 3,3 15,2 0,3 15,1 4,1 -2,5 4,0
1939 Storfjord 30,7 11,4 2,4 9,1 0,0 7,8 3,5 -2,7 3,1
1940 Gáivuotna Kåfjord 29,7 10,8 2,3 9,6 0,0 7,0 3,0 -3,7 1,5
1941 Skjervøy 44,5 14,4 3,1 14,2 0,7 12,0 1,0 1,8 6,9
1942 Nordreisa 79,3 24,4 5,2 23,5 1,6 24,6 15,2 3,6 8,8
1943 Kvænangen 37,8 7,1 1,4 5,4 0,0 23,8 22,0 -3,8 2,5
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 391,5  436,9 93,2  407,8 11,3  442,3 3,9 -4,8 0,7
2002 Vardø 30,6 10,0 2,2 9,7 0,2 8,5 4,8 -3,9 3,0
2003 Vadsø  131,9 38,9 8,3 36,0 0,1 48,5 7,6 0,3 4,6
2004 Hammerfest  226,7 72,4 15,6 65,4 6,2 67,0 1,3 -20,6 -16,1
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 39,8 13,6 2,9 13,7 0,0 9,6 10,8 7,0 12,9
2012 Alta  353,2  107,5 22,7  101,0 3,0  119,0 4,0 -1,1 4,3
2014 Loppa 15,0 5,0 1,1 4,8 0,0 4,1 2,4 -4,8 0,6
2015 Hasvik 15,6 5,2 1,1 5,0 0,1 4,2 4,1 -0,7 5,6
2017 Kvalsund 15,3 5,2 1,1 4,7 0,0 4,3 5,4 3,3 5,1
2018 Måsøy 23,4 7,4 1,5 6,7 0,1 7,7 4,6 1,4 7,3
2019 Nordkapp 57,9 18,8 4,0 17,5 0,1 17,5 5,2 -0,1 4,6
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 70,3 22,5 4,9 21,4 0,1 21,4 8,4 1,4 10,7
2021 Kárásjohka - Karasjok 41,0 13,3 2,9 13,8 0,3 10,7 4,4 -2,7 3,2
2022 Lebesby 23,2 8,0 1,7 6,7 0,0 6,8 8,6 -0,8 4,0
2023 Gamvik 17,5 5,6 1,2 5,4 0,0 5,3 13,2 3,1 7,3
2024 Berlevåg 16,7 5,5 1,2 5,1 0,0 4,9 9,5 -2,9 2,0
2025 Deatnu Tana 50,2 15,6 3,3 15,2 0,1 16,1 4,9 -2,9 2,8
2027 Unjárga Nesseby 12,6 4,3 0,9 4,2 0,0 3,1 3,4 -4,4 4,6
2028 Båtsfjord 38,0 12,2 2,6 11,7 0,1 11,4 -0,6 -4,2 0,1
2030 Sør-Varanger  212,7 65,9 14,1 59,7 0,8 72,2 0,3 -2,0 5,4
                   
2199 Svalbard  154,7 . . 28,6 .  126,1 -25,0 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 130 315,2 81,0 17,8  126,0  233,4 129 857,0 135,1 3,3 11,0
2311 Nordsjøen 129 067,3 0,0 0,0 0,0 0,0 129 067,3 136,6 . .
2312 Stavanger 1 247,9 81,0 17,8  126,0  233,4  789,7 7,4 3,3 11,0
                   
24 Kildeskatt på pensjon  127,9 0,0 0,0 0,0 0,0  127,9 . . .
2435 Kildeskatt på pensjon  127,9 0,0 0,0 0,0 0,0  127,9 . . .
1  Rettet 14. juni 2011

Standardtegn i tabeller