Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-mars. 2010 og 2011. Millionar kroner (Rettet 14.06.2011)
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt  189 381 1212 072 12,0 34 217 34 181 -0,1 6 684 7 066 5,7
                   
01 Østfold 7 060 7 473 5,9 1 595 1 571 -1,5  313  330 5,3
02 Akershus 20 919 23 120 10,5 4 228 4 254 0,6  825  881 6,8
03 Oslo 32 843 38 834 18,2 5 211 5 440 4,4 1 002 1 085 8,4
04 Hedmark 4 684 4 961 5,9 1 059 1 039 -1,9  209  218 4,0
05 Oppland 4 699 4 824 2,7 1 089 1 067 -2,0  212  221 4,2
06 Buskerud 8 302 8 975 8,1 1 796 1 780 -0,9  346  366 5,7
07 Vestfold 6 499 6 673 2,7 1 449 1 411 -2,6  281  292 3,7
08 Telemark 4 712 4 892 3,8 1 093 1 072 -1,9  214  223 4,1
09 Aust-Agder 2 845 3 063 7,7  695  695 -0,1  136  143 4,9
10 Vest-Agder 5 574 6 187 11,0 1 108 1 108 0,0  218  227 4,1
11 Rogaland 18 832 19 562 3,9 3 515 3 428 -2,5  690  716 3,8
12 Hordaland 16 142 17 058 5,7 3 401 3 416 0,4  656  709 8,0
14 Sogn og Fjordane 3 057 3 201 4,7  739  733 -0,7  142  151 6,1
15 Møre og Romsdal 7 795 8 490 8,9 1 717 1 696 -1,2  336  349 4,1
16 Sør-Trøndelag 9 018 9 580 6,2 1 889 1 875 -0,7  376  393 4,6
17 Nord-Trøndelag 3 082 3 182 3,2  714  702 -1,6  143  149 3,8
18 Nordland 5 593 5 987 7,0 1 418 1 425 0,5  284  301 6,0
19 Troms Romsa 3 742 4 016 7,3  963  951 -1,3  192  202 5,3
20 Finnmark Finnmárku 1 339 1 391 3,9  459  437 -4,8 93 93 0,7
21 Svalbard  206  155 -25,0 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 22 437 130 315 135,1 78 81 3,3 16 18 11,0
24 Kildeskatt på pensjon .  128 . . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt 40 661 43 052 5,9 26 443 28 861 9,1 81 377 198 911 121,5
                   
01 Østfold 1 477 1 575 6,6 1 317 1 416 7,5 2 358 2 582 9,5
02 Akershus 4 870 5 160 5,9 3 206 3 521 9,8 7 790 9 305 19,5
03 Oslo 11 115 11 878 6,9 3 629 4 140 14,1 11 886 16 291 37,1
04 Hedmark 1 011 1 088 7,6  883  951 7,7 1 522 1 666 9,5
05 Oppland  875  927 6,0  879  942 7,2 1 644 1 666 1,3
06 Buskerud 1 851 1 962 6,0 1 381 1 496 8,3 2 926 3 371 15,2
07 Vestfold 1 452 1 487 2,5 1 157 1 241 7,2 2 160 2 242 3,8
08 Telemark  974 1 025 5,2  830  895 7,8 1 600 1 676 4,7
09 Aust-Agder  595  616 3,6  524  571 8,9  894 1 039 16,1
10 Vest-Agder 1 307 1 403 7,3  840  914 8,8 2 100 2 534 20,7
11 Rogaland 5 168 5 504 6,5 2 580 2 801 8,5 6 879 7 114 3,4
12 Hordaland 3 696 3 763 1,8 2 629 2 868 9,1 5 759 6 302 9,4
14 Sogn og Fjordane  569  604 6,2  552  593 7,3 1 056 1 121 6,2
15 Møre og Romsdal 1 726 1 820 5,4 1 345 1 462 8,7 2 672 3 163 18,4
16 Sør-Trøndelag 2 043 2 172 6,3 1 540 1 676 8,8 3 170 3 465 9,3
17 Nord-Trøndelag  576  617 7,1  614  658 7,2 1 035 1 056 2,0
18 Nordland  658  696 5,7 1 170 1 264 8,0 2 063 2 302 11,6
19 Troms Romsa  479  510 6,6  836  889 6,4 1 272 1 464 15,1
20 Finnmark Finnmárku 9 11 27,1  384  408 6,2  395  442 12,0
21 Svalbard . . . 30 29 -4,9  176  126 -28,4
23 Kontinentalsokkelen  209  233 11,6  115  126 10,0 22 019 129 857 135,6
24 Kildeskatt på pensjon . 0 . . . . .  128 .
1  Rettet 14.06.2011

Standardtegn i tabeller