Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-februar. 2010 og 2011. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt  112 594  128 765 14,4 14 912 16 195 8,6 2 890 3 163 9,5
                   
01 Østfold 3 558 3 801 6,8  687  748 8,8  134  148 10,1
02 Akershus 10 870 12 350 13,6 1 765 1 946 10,2  342  381 11,3
03 Oslo 19 190 23 045 20,1 2 153 2 432 13,0  404  459 13,5
04 Hedmark 2 353 2 540 8,0  455  493 8,3 89 97 9,1
05 Oppland 2 434 2 472 1,6  478  510 6,7 92  100 7,7
06 Buskerud 4 334 4 815 11,1  784  854 9,0  151  166 10,4
07 Vestfold 3 237 3 323 2,6  614  648 5,6  119  127 6,2
08 Telemark 2 456 2 534 3,2  502  529 5,4 98  104 6,1
09 Aust-Agder 1 512 1 584 4,7  319  345 8,2 62 67 9,4
10 Vest-Agder 3 281 3 542 7,9  492  521 6,0 95  102 6,5
11 Rogaland 10 403 10 629 2,2 1 497 1 594 6,4  292  314 7,3
12 Hordaland 9 001 9 183 2,0 1 514 1 640 8,3  293  322 9,7
14 Sogn og Fjordane 1 636 1 736 6,1  361  383 6,2 69 74 7,4
15 Møre og Romsdal 4 287 4 645 8,3  783  841 7,4  152  164 8,3
16 Sør-Trøndelag 4 764 5 116 7,4  830  914 10,1  163  179 10,4
17 Nord-Trøndelag 1 574 1 638 4,0  319  342 7,1 63 68 7,7
18 Nordland 2 927 3 174 8,4  664  718 8,1  132  143 8,8
19 Troms Romsa 1 869 2 098 12,2  437  468 7,1 87 94 7,7
20 Finnmark Finnmárku  697  712 2,1  214  222 3,4 43 45 3,4
21 Svalbard  204  153 -25,2 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 22 003 29 614 34,6 43 46 7,7 9 10 12,2
24 Kildeskatt på pensjon . 62 . . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt 21 778 23 143 6,3 11 459 12 277 7,1 61 555 73 989 20,2
                   
01 Østfold  796  852 7,0  567  595 4,9 1 373 1 459 6,3
02 Akershus 2 596 2 691 3,7 1 354 1 465 8,2 4 813 5 867 21,9
03 Oslo 5 898 6 257 6,1 1 477 1 690 14,4 9 258 12 208 31,9
04 Hedmark  549  597 8,8  382  400 4,6  877  953 8,7
05 Oppland  478  509 6,5  377  395 4,7 1 008  958 -4,9
06 Buskerud  990 1 053 6,4  594  633 6,7 1 817 2 107 16,0
07 Vestfold  782  802 2,6  500  511 2,1 1 222 1 234 1,0
08 Telemark  542  560 3,4  366  379 3,4  948  963 1,6
09 Aust-Agder  328  336 2,4  231  249 7,6  572  586 2,5
10 Vest-Agder  696  752 8,1  366  384 4,9 1 632 1 783 9,2
11 Rogaland 2 695 3 005 11,5 1 099 1 180 7,3 4 819 4 537 -5,9
12 Hordaland 2 006 2 065 2,9 1 156 1 241 7,3 4 031 3 916 -2,9
14 Sogn og Fjordane  315  333 5,6  243  261 7,6  648  684 5,6
15 Møre og Romsdal  947  990 4,5  611  653 6,9 1 795 1 997 11,3
16 Sør-Trøndelag 1 110 1 205 8,6  685  731 6,7 1 977 2 086 5,5
17 Nord-Trøndelag  312  336 7,9  270  283 4,8  610  609 -0,3
18 Nordland  356  377 5,8  530  556 5,0 1 245 1 380 10,8
19 Troms Romsa  262  282 7,6  377  391 3,9  706  863 22,2
20 Finnmark Finnmárku 5 6 33,5  182  186 1,8  253  254 0,3
21 Svalbard . . . 30 28 -5,1  175  125 -28,6
23 Kontinentalsokkelen  114  132 15,7 62 67 7,3 21 775 29 359 34,8
24 Kildeskatt på pensjon . 0 . . . . . 62 .

Standardtegn i tabeller