Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar 2011. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 70 985,2 15 244,6 2 983,6 11 960,5 22 703,1 18 093,2 8,5 8,4 9,3
                   
01 Østfold 3 000,9  701,7  139,2  579,1  816,8  764,0 6,6 7,6 9,0
0101 Halden  293,7 71,6 14,2 59,7 71,3 77,0 4,7 8,5 9,0
0104 Moss  351,4 81,3 16,3 67,6 95,8 90,3 -0,3 -3,1 -2,3
0105 Sarpsborg  578,5  130,7 26,1  110,7  170,4  140,7 4,5 5,1 6,7
0106 Fredrikstad  874,0  194,0 38,6  159,1  268,7  213,7 7,3 7,7 9,9
0111 Hvaler 43,9 12,4 2,4 9,3 6,8 13,1 27,7 30,0 31,1
0118 Aremark 13,5 4,0 0,7 2,8 2,3 3,8 15,0 12,5 14,6
0119 Marker 31,2 7,8 1,5 6,4 7,4 8,1 6,7 6,7 8,6
0121 Rømskog 7,1 1,8 0,3 1,3 1,6 1,9 1,9 13,4 14,1
0122 Trøgstad 47,1 12,4 2,4 10,3 9,0 12,9 4,5 7,4 9,4
0123 Spydeberg 57,3 13,2 2,6 11,0 15,7 14,8 3,3 5,6 6,2
0124 Askim  161,1 36,6 7,3 31,3 46,5 39,4 7,9 8,0 10,7
0125 Eidsberg  112,1 27,8 5,5 22,8 26,6 29,4 11,4 14,9 16,7
0127 Skiptvet 30,9 8,1 1,6 7,0 5,6 8,6 8,9 9,7 11,8
0128 Rakkestad 76,5 18,5 3,6 14,7 20,3 19,4 9,1 9,4 11,0
0135 Råde 73,3 18,5 3,6 14,8 15,8 20,6 6,0 7,2 8,2
0136 Rygge  158,5 38,6 7,6 29,9 39,5 42,9 24,3 31,1 31,1
0137 Våler 44,2 11,9 2,3 9,8 7,1 13,2 5,9 7,1 6,7
0138 Hobøl 46,5 12,6 2,5 10,7 6,3 14,3 4,3 6,7 7,9
                   
02 Akershus 8 627,5 1 896,7  370,9 1 433,3 2 635,8 2 290,7 6,9 10,8 11,8
0211 Vestby  191,2 46,9 9,1 37,6 44,7 52,9 10,0 16,5 12,4
0213 Ski  375,1 92,6 18,4 72,4 82,8  108,8 4,8 7,1 8,1
0214 Ås  214,0 49,6 9,8 39,9 57,7 57,0 9,3 9,8 10,8
0215 Frogn  187,4 50,6 9,9 36,5 29,6 60,8 11,3 14,7 15,2
0216 Nesodden  204,4 54,0 10,8 43,9 29,2 66,3 6,3 9,7 9,8
0217 Oppegård  419,1 95,5 18,9 70,5  124,2  110,1 2,2 9,0 10,3
0219 Bærum 2 598,8  486,4 92,2  325,4 1 048,8  646,0 9,3 10,2 12,5
0220 Asker 1 004,8  233,1 43,7  155,9  287,2  285,0 1,6 13,1 13,2
0221 Aurskog-Høland  143,3 35,9 7,1 31,5 29,9 38,9 9,7 12,7 12,5
0226 Sørum  184,1 46,8 9,5 38,8 35,3 53,7 7,6 10,0 11,8
0227 Fet  121,6 34,0 6,6 26,7 15,5 38,8 6,9 10,1 10,4
0228 Rælingen  179,3 50,0 10,1 41,7 18,4 59,0 6,0 8,4 9,3
0229 Enebakk  117,4 30,0 6,1 26,1 21,4 33,9 11,7 13,9 16,8
0230 Lørenskog  576,6  111,8 22,5 89,3  219,5  133,5 6,8 10,7 11,8
0231 Skedsmo  733,5  160,2 32,2  128,9  227,4  184,8 3,7 10,3 11,3
0233 Nittedal  288,7 69,4 13,9 56,0 68,1 81,4 7,9 10,3 10,0
0234 Gjerdrum 71,1 19,1 3,8 15,3 10,3 22,6 12,0 11,6 13,3
0235 Ullensaker  483,8 89,2 18,1 74,8  199,6  102,1 8,3 11,9 14,3
0236 Nes  188,2 49,7 9,9 43,4 30,8 54,4 8,1 9,8 10,7
0237 Eidsvoll  209,4 55,1 11,0 47,2 35,1 61,0 8,2 11,3 10,4
0238 Nannestad  112,5 30,6 6,1 26,4 15,6 33,8 9,1 10,6 12,6
0239 Hurdal 23,3 6,2 1,2 5,2 4,6 6,1 1,8 7,0 7,5
                   
0301 Oslo 13 696,3 2 351,4  443,9 1 633,9 6 205,4 3 061,6 11,3 7,0 7,6
                   
04 Hedmark 2 038,2  470,4 93,2  389,9  584,1  500,7 7,4 8,4 9,2
0402 Kongsvinger  176,0 42,6 8,3 34,6 45,5 44,9 7,9 10,0 12,0
0403 Hamar  412,8 82,3 16,4 66,0  156,5 91,7 8,7 8,2 8,7
0412 Ringsaker  415,9 79,6 15,7 66,6  169,7 84,2 6,7 9,4 8,7
0415 Løten 65,3 17,4 3,5 15,2 10,7 18,4 9,4 10,4 11,8
0417 Stange  178,7 46,5 9,4 38,6 34,5 49,6 6,1 8,1 9,0
0418 Nord-Odal 45,1 11,2 2,3 9,7 10,2 11,7 10,7 7,9 10,4
0419 Sør-Odal 73,1 18,8 3,7 15,4 15,4 19,8 5,8 9,6 10,5
0420 Eidskog 50,8 12,8 2,6 11,3 10,6 13,5 5,5 6,5 8,3
0423 Grue 42,8 11,1 2,2 9,1 8,9 11,4 -1,1 1,0 3,1
0425 Åsnes 60,5 15,8 3,1 13,1 12,2 16,2 1,8 2,1 4,7
0426 Våler 35,5 8,6 1,7 7,1 9,2 8,8 9,5 11,3 13,0
0427 Elverum  216,8 52,5 10,5 44,5 52,9 56,3 7,1 8,9 8,8
0428 Trysil 66,8 16,5 3,1 12,3 16,1 18,7 15,7 7,7 8,3
0429 Åmot 39,6 10,6 2,1 9,0 6,7 11,2 4,3 7,7 8,4
0430 Stor-Elvdal 20,5 6,1 1,2 4,8 2,5 6,1 5,1 5,5 5,9
0432 Rendalen 16,0 4,5 0,9 3,7 2,5 4,3 15,7 13,9 15,9
0434 Engerdal 10,3 2,7 0,5 2,4 2,0 2,7 7,7 4,1 5,4
0436 Tolga 12,3 3,3 0,7 3,0 1,9 3,4 12,3 13,4 18,6
0437 Tynset 51,6 13,6 2,7 11,5 9,6 14,1 9,6 9,9 11,6
0438 Alvdal 20,4 5,6 1,1 4,8 3,1 5,8 2,2 3,6 4,6
0439 Folldal 11,8 3,4 0,7 2,9 1,3 3,5 10,5 11,5 14,7
0441 Os 15,9 4,6 0,9 4,0 1,9 4,5 6,1 8,9 11,0
                   
05 Oppland 1 932,7  469,0 92,1  386,5  495,7  489,4 6,8 8,3 9,3
0501 Lillehammer  341,5 75,7 14,8 58,8  109,9 82,3 7,5 9,1 9,5
0502 Gjøvik  335,1 76,2 15,2 64,1 97,6 82,0 8,6 9,0 9,1
0511 Dovre 23,4 6,5 1,3 5,4 3,4 6,8 9,3 9,2 9,9
0512 Lesja 17,5 5,0 1,0 4,2 2,5 4,8 8,1 8,9 10,7
0513 Skjåk 18,8 5,2 1,0 4,3 3,2 5,2 5,5 3,7 5,2
0514 Lom 20,1 5,3 1,0 4,7 3,6 5,5 5,3 7,8 11,2
0515 Vågå 28,7 7,9 1,6 6,8 4,3 8,1 10,3 11,2 14,3
0516 Nord-Fron 58,5 14,0 2,8 11,5 15,5 14,7 5,0 8,2 9,5
0517 Sel 46,9 13,3 2,6 11,5 6,1 13,5 5,3 7,4 8,8
0519 Sør-Fron 27,3 7,3 1,4 6,1 5,0 7,4 3,0 5,6 6,9
0520 Ringebu 42,3 11,2 2,1 8,4 10,3 10,3 6,7 11,2 14,5
0521 Øyer 50,2 13,4 2,6 10,7 10,8 12,7 8,1 8,7 10,5
0522 Gausdal 55,0 14,4 2,8 11,8 11,4 14,5 5,2 9,8 11,1
0528 Østre Toten  145,5 35,2 7,0 30,0 36,4 36,9 6,4 6,5 8,6
0529 Vestre Toten  154,3 32,4 6,5 27,1 54,2 34,1 6,3 7,2 9,1
0532 Jevnaker 65,1 15,7 3,1 13,4 15,9 17,0 1,6 7,0 7,1
0533 Lunner 88,4 24,0 4,8 20,3 13,1 26,2 -8,6 -8,4 -8,0
0534 Gran  143,9 33,7 6,6 28,6 38,7 36,3 15,1 21,7 22,2
0536 Søndre Land 49,6 12,3 2,4 10,5 11,5 12,9 7,3 9,5 9,1
0538 Nordre Land 62,0 14,8 3,0 12,8 16,5 15,0 12,0 11,5 14,5
0540 Sør-Aurdal 24,7 7,1 1,4 5,7 3,5 7,0 9,9 11,6 14,4
0541 Etnedal 10,6 3,1 0,6 2,4 1,7 2,8 11,0 10,4 12,3
0542 Nord-Aurdal 62,0 16,9 3,3 13,3 12,0 16,6 5,4 5,9 7,3
0543 Vestre Slidre 19,6 5,8 1,1 4,5 2,5 5,7 13,6 16,0 17,2
0544 Øystre Slidre 28,3 8,6 1,6 6,6 3,8 7,8 5,8 8,0 10,1
0545 Vang 13,4 3,8 0,7 3,1 2,3 3,5 -1,9 -1,7 0,1
                   
06 Buskerud 3 463,1  789,1  154,0  618,8 1 027,8  873,3 8,1 9,2 10,9
0602 Drammen  960,5  197,5 38,8  151,6  350,1  222,6 12,0 14,8 16,9
0604 Kongsberg  465,1 90,7 18,1 71,2  181,4  103,7 8,1 10,0 12,6
0605 Ringerike  322,0 78,1 15,3 62,6 82,2 83,8 6,5 8,7 9,5
0612 Hole 74,2 20,8 3,2 12,9 15,1 22,2 0,2 -8,1 5,1
0615 Flå 9,4 2,7 0,5 2,0 1,5 2,7 5,9 2,6 4,1
0616 Nes 35,3 9,2 1,7 7,1 8,1 9,1 7,7 8,6 10,2
0617 Gol 47,8 12,6 2,3 9,3 11,1 12,3 4,3 6,4 5,0
0618 Hemsedal 25,0 6,9 1,3 5,0 5,4 6,4 -5,2 -11,4 -8,0
0619 Ål 51,3 12,6 2,4 9,9 13,7 12,6 6,2 5,7 8,4
0620 Hol 53,1 14,0 2,5 10,0 14,2 12,4 2,8 -1,0 -1,2
0621 Sigdal 34,3 9,6 1,8 7,0 6,6 9,3 6,8 8,6 13,7
0622 Krødsherad 29,0 6,6 1,2 5,0 9,3 6,9 21,9 14,1 14,0
0623 Modum  140,9 33,8 6,6 27,5 37,2 35,8 5,0 8,2 9,2
0624 Øvre Eiker  186,9 46,9 9,1 37,5 44,7 48,7 7,6 8,7 8,9
0625 Nedre Eiker  252,8 62,5 12,6 52,3 55,3 70,0 7,1 10,8 11,4
0626 Lier  374,8 79,2 15,5 62,5  122,5 95,1 9,3 8,8 8,3
0627 Røyken  228,3 61,0 12,3 49,6 33,2 72,2 3,2 4,7 6,4
0628 Hurum  104,3 26,2 5,2 21,5 21,9 29,5 7,7 8,7 8,7
0631 Flesberg 28,8 7,7 1,5 6,2 5,3 8,1 13,7 15,8 17,0
0632 Rollag 14,0 3,6 0,7 2,9 3,2 3,6 4,5 5,3 6,5
0633 Nore og Uvdal 25,4 6,7 1,3 5,2 5,9 6,4 3,2 6,4 7,7
                   
07 Vestfold 2 759,9  638,2  124,8  503,0  786,0  707,9 4,6 6,6 7,3
0701 Horten  321,3 69,1 13,8 56,2  106,2 76,1 0,9 7,0 7,2
0702 Holmestrand  117,3 27,1 5,4 22,3 32,5 30,1 8,8 9,4 8,4
0704 Tønsberg  584,8  120,0 23,6 92,8  217,4  130,9 6,5 8,3 9,8
0706 Sandefjord  525,5  120,1 23,1 92,2  157,3  132,9 6,2 9,2 9,1
0709 Larvik  459,6  112,8 21,9 86,5  115,3  123,1 5,9 8,1 9,3
0711 Svelvik 67,7 17,1 3,4 14,3 13,4 19,4 9,2 11,2 12,2
0713 Sande 64,0 18,2 3,5 14,4 7,9 20,0 -15,9 -18,0 -17,3
0714 Hof 30,1 7,6 1,5 6,4 6,0 8,5 2,0 3,6 4,5
0716 Re 92,1 23,1 4,5 19,7 19,7 25,1 9,8 12,6 12,5
0719 Andebu 57,1 13,7 2,7 11,5 14,4 14,8 10,7 12,3 13,5
0720 Stokke  131,3 28,4 5,6 24,3 41,0 32,0 9,4 7,5 8,7
0722 Nøtterøy  237,1 61,8 11,9 47,6 41,8 74,0 -2,8 -1,2 -1,2
0723 Tjøme 47,2 13,6 2,5 10,0 6,3 14,8 10,7 10,0 11,0
0728 Lardal 24,9 5,8 1,1 4,7 6,9 6,3 6,1 8,2 9,6
                   
08 Telemark 1 970,8  460,3 90,9  370,2  550,7  498,7 4,8 6,8 7,5
0805 Porsgrunn  477,8  105,0 20,8 83,0  152,8  116,3 5,3 7,9 7,6
0806 Skien  631,2  139,9 27,9  113,0  195,5  155,0 4,3 5,9 7,8
0807 Notodden  136,6 33,5 6,6 27,3 32,9 36,3 8,9 11,1 11,6
0811 Siljan 22,9 6,1 1,2 5,2 3,8 6,6 8,7 9,9 10,8
0814 Bamble  171,5 40,2 8,0 32,8 44,0 46,5 1,7 6,0 5,9
0815 Kragerø  105,5 26,0 5,1 21,3 25,2 27,9 4,2 4,8 5,6
0817 Drangedal 35,2 9,2 1,8 7,8 6,7 9,7 16,6 13,2 13,9
0819 Nome 61,9 15,9 3,0 12,9 16,1 14,0 0,4 5,6 4,8
0821 Bø 58,2 14,5 2,8 11,4 14,2 15,3 5,0 6,7 7,7
0822 Sauherad 44,9 11,0 2,2 9,2 10,6 12,0 5,5 6,5 8,4
0826 Tinn 63,7 16,7 3,2 13,0 13,8 17,0 3,8 4,0 4,9
0827 Hjartdal 15,5 4,2 0,8 3,2 3,2 4,1 8,9 11,0 12,1
0828 Seljord 30,6 7,6 1,5 6,0 7,6 7,9 5,6 8,1 8,0
0829 Kviteseid 26,0 6,4 1,2 5,3 6,2 6,8 5,3 5,4 7,0
0830 Nissedal 13,0 3,6 0,7 2,7 2,6 3,4 6,2 10,1 10,6
0831 Fyresdal 12,5 3,4 0,7 2,8 2,2 3,4 2,7 8,9 10,5
0833 Tokke 25,2 6,6 1,3 5,5 4,9 7,0 3,4 4,7 5,6
0834 Vinje 38,6 10,6 1,9 7,8 8,4 9,8 4,4 0,1 -1,3
                   
09 Aust-Agder 1 257,2  307,3 60,4  243,0  319,3  327,3 6,6 10,5 11,7
0901 Risør 69,9 17,0 3,4 13,8 18,0 17,7 3,6 6,6 7,0
0904 Grimstad  231,7 59,7 11,2 43,4 56,1 61,4 5,4 9,7 9,5
0906 Arendal  546,3  125,9 25,3  102,6  151,7  140,8 7,5 14,1 16,0
0911 Gjerstad 23,3 5,7 1,1 4,8 5,8 5,9 5,2 5,8 6,8
0912 Vegårshei 17,9 4,7 0,9 3,9 3,4 5,0 4,5 16,5 18,8
0914 Tvedestrand 60,4 15,1 2,9 12,0 14,3 16,0 7,0 6,8 6,7
0919 Froland 47,8 12,3 2,5 10,8 8,8 13,4 7,8 8,2 8,4
0926 Lillesand  110,4 28,8 5,6 20,8 27,0 28,1 9,2 10,3 12,9
0928 Birkenes 47,3 11,4 2,3 9,6 11,8 12,2 7,3 9,7 10,3
0929 Åmli 16,9 4,4 0,9 3,6 3,5 4,5 10,6 9,7 11,4
0935 Iveland 11,4 2,9 0,6 2,7 2,3 3,0 3,8 2,9 4,0
0937 Evje og Hornnes 33,0 8,4 1,7 6,7 7,5 8,7 0,7 1,8 2,6
0938 Bygland 11,6 3,1 0,6 2,4 2,2 3,3 7,1 9,8 11,1
0940 Valle 14,3 3,6 0,7 2,9 3,4 3,8 -3,5 -8,2 -6,4
0941 Bykle 15,1 4,3 0,8 2,9 3,5 3,6 8,6 4,3 4,6
                   
10 Vest-Agder 2 372,4  479,0 93,7  374,8  737,3  687,5 15,2 6,6 7,0
1001 Kristiansand 1 379,7  240,1 46,3  180,1  494,1  419,1 22,4 7,1 7,1
1002 Mandal  164,5 40,2 8,0 32,8 38,3 45,2 6,6 8,4 9,7
1003 Farsund  110,4 26,6 5,3 21,1 26,1 31,3 8,8 4,9 6,8
1004 Flekkefjord  108,7 27,0 5,4 21,3 25,7 29,3 1,6 4,3 5,6
1014 Vennesla  138,9 32,9 6,7 28,6 34,7 36,0 6,2 7,6 8,1
1017 Songdalen 61,8 14,3 2,9 12,1 15,3 17,2 5,2 4,2 4,5
1018 Søgne  122,6 30,2 5,8 23,6 24,7 38,2 12,4 7,8 8,0
1021 Marnardal 21,9 5,0 1,0 4,3 6,1 5,5 9,7 9,4 11,6
1026 Åseral 11,1 2,3 0,4 1,8 4,3 2,2 3,1 -4,8 -3,8
1027 Audnedal 17,8 4,0 0,8 3,5 5,1 4,4 8,5 10,5 12,3
1029 Lindesnes 42,5 11,0 2,2 9,0 9,1 11,3 6,0 7,2 9,5
1032 Lyngdal 86,6 19,4 3,8 16,2 26,4 20,8 6,8 3,3 3,6
1034 Hægebostad 16,9 4,1 0,8 3,5 3,9 4,5 -6,6 -7,8 -6,1
1037 Kvinesdal 63,0 15,5 3,1 12,2 15,8 16,4 3,3 4,4 4,4
1046 Sirdal 26,0 6,4 1,2 4,5 7,7 6,1 12,8 12,2 11,7
                   
11 Rogaland 7 908,6 1 534,8  302,4 1 161,4 2 959,8 1 950,1 10,2 7,6 8,5
1101 Eigersund  184,2 45,7 9,1 35,6 46,8 47,0 6,0 10,5 11,8
1102 Sandnes 1 096,7  232,3 46,6  178,5  370,7  268,6 7,9 8,7 9,6
1103 Stavanger 3 308,1  534,2  103,8  379,8 1 473,2  817,2 14,3 6,7 7,0
1106 Haugesund  511,4  109,8 21,9 85,7  175,0  119,0 6,0 3,5 5,1
1111 Sokndal 36,8 8,9 1,8 7,3 9,0 9,8 7,7 7,0 9,0
1112 Lund 39,4 8,1 1,6 6,7 14,0 9,0 9,5 9,0 10,0
1114 Bjerkreim 28,7 6,9 1,3 5,7 7,0 7,7 5,1 10,4 10,8
1119 Hå  200,8 48,6 9,7 38,8 51,1 52,6 8,7 11,4 14,5
1120 Klepp  221,3 53,2 10,5 42,4 55,0 60,2 10,8 9,4 10,3
1121 Time  213,8 53,6 10,6 42,5 45,2 61,9 9,6 11,3 12,2
1122 Gjesdal  127,0 32,2 6,4 26,9 25,2 36,4 11,7 9,3 8,6
1124 Sola  676,8 97,0 19,0 68,0  374,4  118,5 5,7 9,9 11,0
1127 Randaberg  157,5 37,2 7,3 28,1 41,6 43,3 8,1 9,8 13,3
1129 Forsand 13,6 3,3 0,6 2,5 3,8 3,5 5,6 3,6 6,7
1130 Strand  142,5 35,4 7,0 29,0 29,9 41,2 11,7 10,3 10,9
1133 Hjelmeland 31,5 8,1 1,6 6,1 7,5 8,3 7,7 5,0 6,5
1134 Suldal 40,7 9,4 1,9 7,6 12,0 9,9 -1,1 -8,3 -6,5
1135 Sauda 48,9 12,8 2,6 10,6 9,5 13,5 -0,4 1,3 3,1
1141 Finnøy 32,7 8,0 1,6 6,7 7,7 8,8 15,1 19,9 23,3
1142 Rennesøy 50,8 13,7 2,7 10,9 6,9 16,6 19,0 17,1 25,6
1144 Kvitsøy 5,8 1,5 0,3 1,2 1,0 1,7 9,6 14,7 15,0
1145 Bokn 9,3 2,3 0,5 1,9 1,9 2,7 3,8 2,9 3,5
1146 Tysvær  110,7 28,8 5,8 24,2 19,6 32,3 7,6 7,2 8,6
1149 Karmøy  492,9  117,4 23,1 94,3  125,5  132,6 7,2 7,1 6,7
1151 Utsira 3,1 0,8 0,2 0,7 0,6 0,9 -7,1 -7,9 -6,0
1160 Vindafjord  123,5 25,8 4,9 19,8 45,8 27,2 3,2 3,6 6,3
                   
12 Hordaland 6 813,5 1 540,5  302,5 1 212,1 2 020,4 1 737,9 6,4 8,6 9,9
1201 Bergen 4 090,0  865,3  169,1  667,1 1 389,7  998,8 6,5 8,8 9,8
1211 Etne 41,9 10,7 2,1 8,5 9,2 11,4 -0,6 -1,3 -0,1
1216 Sveio 52,2 13,8 2,8 11,2 8,7 15,7 6,5 8,0 9,7
1219 Bømlo  165,5 37,1 7,1 29,8 50,1 41,3 7,7 8,5 10,5
1221 Stord  259,3 54,9 11,1 44,3 91,2 57,8 1,3 5,9 5,7
1222 Fitjar 34,5 8,6 1,7 6,7 8,5 9,1 4,7 9,3 8,1
1223 Tysnes 28,1 6,8 1,3 5,5 6,2 8,2 -2,1 -5,4 -4,6
1224 Kvinnherad  150,9 36,9 7,3 30,4 36,6 39,7 0,0 2,9 3,3
1227 Jondal 10,9 2,7 0,5 2,3 2,5 2,8 3,4 -0,4 2,1
1228 Odda 82,7 20,6 4,2 16,5 19,5 21,9 2,4 3,4 4,9
1231 Ullensvang 40,7 9,9 1,9 8,1 10,3 10,5 13,2 9,1 11,1
1232 Eidfjord 10,4 2,9 0,6 2,2 1,8 2,9 6,2 7,9 9,8
1233 Ulvik 10,6 2,9 0,6 2,3 1,7 3,0 6,4 9,6 11,4
1234 Granvin 9,3 2,4 0,5 2,0 1,8 2,5 8,4 11,2 13,3
1235 Voss  156,4 38,1 7,5 30,3 40,5 40,0 6,1 6,9 7,3
1238 Kvam 91,9 23,4 4,6 18,5 21,3 24,1 4,6 5,8 6,4
1241 Fusa 53,3 11,5 2,2 8,7 18,4 12,5 -3,6 2,2 3,1
1242 Samnanger 24,4 6,7 1,3 5,6 3,5 7,2 8,4 11,9 13,4
1243 Os  205,7 54,6 11,0 45,0 32,9 62,3 11,3 13,8 16,7
1244 Austevoll  127,8 32,4 5,5 20,5 33,8 35,6 14,9 15,7 38,9
1245 Sund 76,4 19,8 4,0 16,6 14,0 22,0 8,7 12,6 14,1
1246 Fjell  282,3 69,5 13,6 56,6 62,9 79,8 9,5 10,4 11,5
1247 Askøy  271,4 71,3 14,5 60,9 43,9 80,8 8,1 8,1 9,4
1251 Vaksdal 39,5 10,0 2,0 8,6 8,2 10,6 2,8 2,7 3,8
1252 Modalen 4,6 0,9 0,2 0,7 1,8 1,0 10,9 8,0 10,2
1253 Osterøy 77,4 19,2 3,8 16,0 17,8 20,5 5,8 9,2 10,6
1256 Meland 76,6 19,2 3,9 16,6 15,3 21,7 9,6 13,5 13,8
1259 Øygarden 48,5 12,6 2,5 10,4 8,9 14,0 9,5 12,6 13,8
1260 Radøy 49,8 12,9 2,6 10,6 9,9 13,8 3,5 6,2 6,0
1263 Lindås  176,9 46,4 9,4 36,8 36,0 48,3 5,4 10,2 11,7
1264 Austrheim 40,4 10,0 1,9 7,5 9,8 11,3 3,9 5,2 3,2
1265 Fedje 7,5 2,2 0,4 1,7 0,9 2,2 18,4 25,1 28,7
1266 Masfjorden 15,5 4,2 0,8 3,4 2,4 4,6 0,3 1,0 1,4
                   
14 Sogn og Fjordane 1 282,9  307,1 60,3  254,2  328,8  332,5 7,7 7,7 9,1
1401 Flora  168,9 37,6 7,4 31,4 47,8 44,8 6,7 6,3 5,9
1411 Gulen 28,1 6,7 1,2 4,8 6,4 9,0 14,0 8,2 4,4
1412 Solund 10,8 3,0 0,6 2,5 1,6 3,1 62,7 52,1 52,6
1413 Hyllestad 15,6 4,1 0,8 3,3 3,8 3,6 -3,8 -4,8 -3,0
1416 Høyanger 43,0 11,8 2,4 9,7 6,6 12,4 5,9 6,9 10,6
1417 Vik 29,0 7,4 1,4 5,8 6,7 7,6 5,8 9,8 13,6
1418 Balestrand 15,1 3,6 0,7 3,2 3,8 3,8 14,5 16,9 17,7
1419 Leikanger 34,6 5,2 1,0 4,3 18,3 5,7 -5,5 -19,1 -19,2
1420 Sogndal 81,8 19,5 3,9 16,0 22,1 20,3 11,1 11,1 13,8
1421 Aurland 20,2 4,9 1,0 4,0 5,3 5,1 9,8 7,9 9,2
1422 Lærdal 24,7 6,5 1,3 5,4 4,9 6,7 5,6 2,5 3,9
1424 Årdal 71,1 19,6 3,9 15,5 10,7 21,4 4,2 5,1 6,4
1426 Luster 47,2 12,2 2,4 10,1 9,9 12,6 8,7 8,7 10,5
1428 Askvoll 32,3 8,9 1,7 7,4 4,8 9,5 12,0 13,1 14,5
1429 Fjaler 25,8 6,6 1,3 5,3 5,8 6,7 10,1 7,8 9,6
1430 Gaular 30,9 7,5 1,5 6,5 7,7 7,8 3,4 3,9 5,4
1431 Jølster 28,0 7,5 1,5 6,5 4,6 7,9 13,2 9,7 11,4
1432 Førde  193,3 37,6 7,4 31,5 75,3 41,4 8,7 10,5 11,8
1433 Naustdal 24,5 6,9 1,4 6,1 3,0 7,2 5,7 6,9 8,7
1438 Bremanger 42,7 11,2 2,3 9,4 7,9 12,0 1,5 3,2 6,0
1439 Vågsøy 80,5 19,4 3,7 15,9 19,9 21,6 9,8 10,9 12,0
1441 Selje 30,0 8,1 1,6 6,7 4,8 8,8 7,4 8,1 10,1
1443 Eid 59,1 15,7 3,1 13,2 10,6 16,5 8,2 9,3 10,3
1444 Hornindal 9,9 2,7 0,5 2,4 1,5 2,8 6,3 7,1 8,1
1445 Gloppen 57,9 14,6 2,8 11,8 13,2 15,4 8,5 8,3 11,1
1449 Stryn 78,0 18,5 3,6 15,4 21,7 18,9 8,6 8,2 11,2
                   
15 Møre og Romsdal 3 367,2  787,3  154,0  628,6  935,9  861,5 5,7 9,4 10,3
1502 Molde  391,4 80,6 15,9 63,9  141,4 89,6 -3,2 8,8 10,1
1504 Ålesund  682,2  151,6 29,3  117,4  213,8  170,0 8,6 12,0 13,7
1505 Kristiansund  287,5 70,5 14,2 57,4 65,2 80,1 6,6 7,7 9,6
1511 Vanylven 47,7 10,7 2,3 8,5 13,5 12,7 7,2 11,4 26,8
1514 Sande 35,1 8,8 1,8 7,0 8,6 9,0 3,7 7,5 9,5
1515 Herøy  178,5 42,2 7,8 31,3 49,9 47,4 12,1 20,5 21,2
1516 Ulstein  164,0 26,5 4,9 19,0 84,6 28,9 1,9 3,7 4,2
1517 Hareid 64,4 15,4 3,0 12,5 16,4 17,0 1,9 10,5 8,5
1519 Volda 98,5 23,3 4,6 19,1 26,3 25,1 5,5 7,0 9,4
1520 Ørsta  122,5 29,9 5,8 24,0 30,9 31,9 8,5 8,5 8,2
1523 Ørskog 24,6 5,9 1,2 4,9 6,2 6,4 3,6 2,1 3,8
1524 Norddal 18,8 4,7 0,9 3,8 4,9 4,6 10,2 12,7 11,2
1525 Stranda 51,2 12,8 2,5 10,2 12,5 13,3 9,7 8,4 7,7
1526 Stordal 11,4 2,5 0,5 2,1 3,7 2,6 -1,0 0,1 2,6
1528 Sykkylven 95,3 21,0 4,1 17,2 31,0 22,1 9,1 10,0 11,0
1529 Skodje 45,4 11,1 2,2 9,3 11,2 11,7 13,0 7,4 4,7
1531 Sula 91,1 22,7 4,5 19,1 19,9 24,9 7,8 10,8 10,5
1532 Giske 79,0 21,6 4,3 17,4 12,2 23,6 9,7 16,5 17,6
1534 Haram  121,5 28,9 5,6 22,3 34,5 30,2 -0,8 0,2 0,1
1535 Vestnes 77,0 19,7 3,8 16,1 16,7 20,6 5,8 9,5 9,3
1539 Rauma 83,2 20,6 3,8 15,9 21,7 21,2 7,6 10,8 9,8
1543 Nesset 31,2 8,1 1,6 6,9 6,1 8,4 3,1 14,5 14,7
1545 Midsund 23,0 6,0 1,2 4,8 4,4 6,6 5,4 4,0 2,2
1546 Sandøy 20,7 4,9 1,0 3,8 5,4 5,6 19,6 15,6 20,3
1547 Aukra 41,3 11,2 2,3 9,3 6,0 12,6 9,1 -3,5 -4,6
1548 Fræna  106,1 26,5 5,3 22,9 22,4 29,1 11,8 11,7 13,0
1551 Eide 38,1 9,4 1,8 7,9 8,9 10,1 6,8 16,0 16,1
1554 Averøy 61,2 15,8 3,1 12,9 12,0 17,4 1,0 2,2 2,1
1557 Gjemnes 25,5 6,8 1,3 5,8 4,4 7,2 8,6 8,9 8,9
1560 Tingvoll 27,5 7,4 1,5 6,4 4,6 7,7 8,1 11,8 13,1
1563 Sunndal 81,1 21,8 4,4 17,8 13,0 24,1 1,4 7,6 8,6
1566 Surnadal 56,6 14,4 2,9 12,3 11,9 15,1 10,4 12,2 13,3
1567 Rindal 16,7 4,7 0,9 3,8 2,6 4,7 6,0 6,1 9,3
1571 Halsa 13,9 4,3 0,7 3,0 1,8 4,0 5,3 0,3 -5,1
1573 Smøla 22,7 6,1 1,2 4,8 4,2 6,5 13,0 4,3 4,8
1576 Aure 31,2 9,0 1,8 7,6 3,1 9,7 1,6 1,2 3,4
                   
16 Sør-Trøndelag 3 955,5  876,4  172,7  718,3 1 168,5 1 019,7 10,5 11,6 11,8
1601 Trondheim 2 736,8  564,3  111,2  455,0  920,2  686,0 10,9 11,6 12,3
1612 Hemne 41,3 11,0 2,2 9,5 7,3 11,3 14,7 12,3 12,9
1613 Snillfjord 8,9 2,6 0,5 2,1 1,4 2,4 -12,5 -13,5 -13,7
1617 Hitra 39,7 11,2 2,2 9,9 5,1 11,3 10,5 12,8 13,4
1620 Frøya 54,5 17,0 2,6 11,2 8,8 14,9 23,4 45,0 15,8
1621 Ørland 54,7 13,5 2,7 11,6 12,4 14,5 12,3 15,6 18,2
1622 Agdenes 17,3 3,9 0,8 3,3 5,2 4,1 1,5 5,5 6,2
1624 Rissa 62,4 14,9 2,9 12,8 16,2 15,5 1,0 3,2 2,9
1627 Bjugn 42,0 10,6 2,1 9,1 8,6 11,7 3,6 6,0 5,3
1630 Åfjord 28,3 7,7 1,5 6,6 4,5 8,0 8,9 9,6 10,2
1632 Roan 7,8 2,3 0,5 1,9 0,7 2,4 14,8 17,8 19,1
1633 Osen 9,8 2,9 0,6 2,5 0,7 3,0 16,4 17,5 19,3
1634 Oppdal 58,4 15,8 3,1 13,2 10,5 15,8 5,4 5,7 6,7
1635 Rennebu 20,1 5,7 1,1 4,8 2,9 5,6 11,0 12,1 13,4
1636 Meldal 35,3 9,0 1,7 7,3 7,9 9,3 8,0 10,5 9,8
1638 Orkdal  136,9 28,8 5,7 24,7 40,9 36,7 10,5 7,0 7,4
1640 Røros 61,9 14,3 2,8 11,4 18,9 14,5 14,2 7,3 7,1
1644 Holtålen 16,7 4,7 0,9 4,1 2,1 4,8 6,4 6,3 7,5
1648 Midtre Gauldal 57,4 13,8 2,7 12,1 14,8 14,0 6,9 5,7 8,0
1653 Melhus  150,7 38,3 7,7 33,2 30,4 41,1 7,8 9,0 9,6
1657 Skaun 60,9 16,6 3,4 14,9 8,2 17,9 7,2 11,3 12,2
1662 Klæbu 65,1 17,8 3,6 15,7 8,7 19,3 22,5 28,5 29,4
1663 Malvik  142,2 38,2 7,7 31,8 20,4 44,0 9,8 12,6 14,7
1664 Selbu 39,0 9,3 1,8 8,0 10,2 9,6 7,2 9,0 9,0
1665 Tydal 7,5 2,1 0,4 1,6 1,4 2,1 6,2 5,3 6,3
                   
17 Nord-Trøndelag 1 325,5  319,3 64,0  275,8  330,2  336,2 6,0 7,4 8,1
1702 Steinkjer  232,9 50,6 10,1 43,6 79,0 49,6 2,2 6,2 7,3
1703 Namsos  119,5 32,9 6,6 28,3 15,7 36,0 2,4 5,8 6,3
1711 Meråker 22,3 5,3 1,1 4,6 5,8 5,6 -1,3 -3,2 -3,8
1714 Stjørdal  236,9 56,7 11,3 47,9 59,2 61,7 10,7 10,6 11,9
1717 Frosta 21,9 5,5 1,1 4,6 4,9 5,8 -8,5 -13,8 -13,1
1718 Leksvik 34,5 8,2 1,6 7,0 9,2 8,5 6,1 10,4 12,4
1719 Levanger  210,3 45,6 9,2 40,2 65,8 49,5 10,5 10,8 11,7
1721 Verdal  149,6 33,4 6,7 29,2 45,5 34,8 5,0 6,4 6,0
1723 Mosvik 6,5 1,8 0,4 1,5 1,1 1,8 4,3 7,8 8,7
1724 Verran 23,2 5,8 1,2 5,3 5,0 5,9 24,5 43,2 44,0
1725 Namdalseid 11,2 3,2 0,6 2,9 1,2 3,3 -4,4 -2,8 -2,5
1729 Inderøy 56,7 14,3 2,9 12,3 12,1 15,2 7,2 7,9 7,9
1736 Snåsa 16,8 4,7 0,9 4,0 2,4 4,8 10,9 10,8 14,6
1738 Lierne 12,5 3,5 0,7 3,1 1,8 3,5 -9,5 -15,2 -12,7
1739 Røyrvik 4,6 1,3 0,3 1,1 0,6 1,3 3,1 2,6 4,5
1740 Namsskogan 8,1 2,3 0,5 2,0 1,1 2,3 1,1 -1,2 0,5
1742 Grong 21,2 6,1 1,2 5,0 2,5 6,3 13,4 13,3 14,6
1743 Høylandet 10,6 2,9 0,6 2,6 1,4 3,1 3,7 4,5 4,9
1744 Overhalla 31,2 8,5 1,7 7,1 5,3 8,6 4,5 5,8 6,3
1748 Fosnes 4,7 1,4 0,3 1,2 0,4 1,4 8,2 8,3 10,9
1749 Flatanger 8,8 2,5 0,5 2,1 1,2 2,5 10,1 9,3 8,9
1750 Vikna 37,6 10,6 2,1 9,1 4,7 11,2 6,3 7,6 5,9
1751 Nærøy 39,1 11,3 2,2 9,8 3,8 12,0 5,7 5,9 5,2
1755 Leka 4,7 1,4 0,3 1,2 0,4 1,4 -6,7 6,2 6,0
                   
18 Nordland 2 365,9  633,3  127,2  538,2  384,6  682,6 8,4 9,6 10,2
1804 Bodø  606,6  147,0 29,8  125,6  139,9  164,3 6,0 9,0 9,1
1805 Narvik  207,0 52,7 10,7 44,5 42,3 56,8 20,2 15,4 16,0
1811 Bindal 11,5 3,3 0,7 2,8 1,3 3,4 -0,8 -2,4 -0,1
1812 Sømna 15,2 4,3 0,9 3,9 1,6 4,5 10,3 13,8 14,5
1813 Brønnøy 64,6 18,5 3,7 16,0 6,8 19,6 5,1 8,7 9,7
1815 Vega 9,8 2,8 0,6 2,5 0,9 3,0 14,1 17,0 18,8
1816 Vevelstad 3,6 1,1 0,2 0,9 0,3 1,1 11,4 15,9 17,4
1818 Herøy 14,3 4,0 0,8 3,4 1,9 4,2 3,1 1,6 1,2
1820 Alstahaug 68,7 19,8 4,0 16,9 6,2 21,8 6,3 8,6 9,6
1822 Leirfjord 17,9 5,2 1,0 4,7 1,5 5,4 13,1 14,9 16,9
1824 Vefsn  126,0 36,6 7,3 30,9 13,3 37,8 14,7 10,5 11,4
1825 Grane 11,5 3,3 0,7 2,9 1,2 3,4 13,8 15,0 17,4
1826 Hattfjelldal 10,4 2,9 0,6 2,5 1,4 3,0 12,4 15,4 18,1
1827 Dønna 14,6 3,6 0,7 3,3 1,4 5,5 21,5 8,3 9,1
1828 Nesna 14,0 3,8 0,8 3,3 2,3 3,8 5,2 7,0 6,9
1832 Hemnes 35,7 10,4 2,1 8,7 3,8 10,7 2,2 4,3 5,3
1833 Rana  257,2 70,0 13,9 57,2 42,4 73,6 10,7 13,8 14,5
1834 Lurøy 17,1 4,9 0,9 3,8 2,5 5,0 1,0 2,1 1,2
1835 Træna 4,7 1,4 0,3 1,1 0,5 1,5 -4,9 0,7 2,6
1836 Rødøy 9,8 2,7 0,5 2,4 1,3 2,9 -0,2 -0,6 -1,6
1837 Meløy 81,0 19,6 3,9 16,1 19,6 21,8 7,7 2,4 3,5
1838 Gildeskål 16,2 4,6 0,9 3,8 2,0 4,8 5,5 5,9 5,8
1839 Beiarn 7,8 2,2 0,4 1,8 1,1 2,2 7,0 11,0 12,1
1840 Saltdal 42,2 12,0 2,4 10,4 5,0 12,4 6,3 8,2 10,2
1841 Fauske 88,1 25,2 5,1 21,4 9,6 26,8 7,0 8,0 10,0
1845 Sørfold 17,7 4,8 1,0 4,1 2,8 5,0 11,6 10,3 9,3
1848 Steigen 20,2 5,6 1,1 4,8 2,9 5,8 3,1 4,8 6,4
1849 Hamarøy 15,7 4,4 0,9 3,7 2,3 4,5 7,6 8,4 9,0
1850 Tysfjord 17,1 4,9 1,0 4,2 2,0 5,0 9,0 9,8 9,9
1851 Lødingen 21,0 6,1 1,2 5,0 2,2 6,5 8,2 8,8 9,4
1852 Tjeldsund 10,5 3,1 0,6 2,7 0,8 3,3 0,5 0,8 1,3
1853 Evenes 10,7 3,1 0,6 2,6 1,3 3,2 10,1 10,0 11,3
1854 Ballangen 19,2 5,5 1,1 4,9 1,9 5,8 6,5 8,0 10,0
1856 Røst 4,6 1,4 0,3 1,1 0,5 1,3 -2,8 -0,6 -0,3
1857 Værøy 6,4 1,8 0,4 1,5 0,9 1,9 6,0 7,9 9,6
1859 Flakstad 11,1 3,3 0,6 2,6 1,0 3,5 10,6 11,7 12,7
1860 Vestvågøy 90,2 25,6 5,1 22,2 9,6 27,7 6,9 7,8 8,0
1865 Vågan 83,0 22,5 4,5 19,7 11,6 24,6 4,5 9,0 9,4
1866 Hadsel 69,1 19,8 4,0 17,3 6,9 21,1 6,1 6,9 8,3
1867 Bø 20,2 5,9 1,2 4,8 2,1 6,3 -3,9 -1,0 -0,3
1868 Øksnes 43,1 11,8 2,3 10,4 5,9 12,6 10,7 12,6 13,3
1870 Sortland 90,3 25,0 4,9 21,7 11,9 26,8 8,9 11,3 11,6
1871 Andøy 49,8 13,8 2,8 11,5 6,9 14,8 10,0 13,0 13,9
1874 Moskenes 10,6 3,1 0,6 2,5 0,9 3,4 5,8 6,5 7,0
                   
19 Troms Romsa 1 643,2  435,1 87,2  375,9  287,1  457,9 6,0 5,4 6,1
1901 Harstad  241,8 69,0 13,8 57,8 25,6 75,6 -1,5 -1,6 -1,0
1902 Tromsø  866,3  203,4 40,8  178,2  215,3  228,5 8,6 6,7 7,3
1911 Kvæfjord 25,3 7,2 1,4 6,3 2,8 7,6 5,1 8,3 8,2
1913 Skånland 24,5 7,2 1,4 6,2 2,3 7,5 7,9 9,4 9,2
1915 Bjarkøy 3,4 1,0 0,2 0,8 0,3 1,0 -1,1 -1,1 0,6
1917 Ibestad 10,8 3,2 0,6 2,6 1,1 3,2 -1,7 8,8 9,8
1919 Gratangen 8,3 2,2 0,4 1,9 1,4 2,3 5,4 4,6 5,1
1920 Lavangen 7,3 2,1 0,4 1,8 0,9 2,1 8,9 7,6 8,5
1922 Bardu 40,5 12,0 2,4 10,1 3,0 12,9 -1,5 -0,3 -0,3
1923 Salangen 19,1 5,4 1,1 4,7 2,4 5,6 10,9 9,8 10,1
1924 Målselv 68,2 20,2 4,0 16,9 5,6 21,6 10,7 12,1 12,8
1925 Sørreisa 28,8 8,5 1,7 7,3 2,2 9,1 9,0 10,8 10,7
1926 Dyrøy 9,0 2,6 0,5 2,2 0,9 2,8 3,9 4,0 5,3
1927 Tranøy 12,1 3,5 0,7 3,0 1,2 3,6 6,6 10,9 11,9
1928 Torsken 5,9 1,6 0,3 1,3 1,0 1,7 -16,1 -19,3 -19,5
1929 Berg 9,1 2,6 0,5 2,2 1,0 2,8 -1,5 -2,2 -1,1
1931 Lenvik  107,4 29,9 5,9 25,1 14,6 31,7 10,2 10,9 13,2
1933 Balsfjord 41,4 12,0 2,4 10,5 4,3 12,3 3,6 6,1 6,9
1936 Karlsøy 15,5 5,6 1,1 4,9 0,3 3,5 15,6 17,1 19,1
1938 Lyngen 19,6 7,2 1,4 6,4 0,1 4,4 -0,6 4,0 5,3
1939 Storfjord 8,4 3,0 0,6 2,8 0,0 1,9 -24,8 -24,8 -23,6
1940 Gáivuotna Kåfjord 12,3 4,5 0,9 4,2 0,0 2,7 5,3 6,8 8,9
1941 Skjervøy 20,5 7,4 1,5 6,6 0,4 4,6 6,2 8,5 8,6
1942 Nordreisa 30,5 11,2 2,2 9,7 0,3 7,1 7,4 8,9 9,5
1943 Kvænangen 7,1 2,7 0,5 2,2 0,0 1,6 -5,3 -4,1 -2,6
                   
20 Finnmark Finnmárku  567,7  207,2 41,7  178,0 6,1  134,7 6,5 6,0 6,0
2002 Vardø 10,9 4,0 0,8 3,4 0,1 2,6 2,8 5,5 6,3
2003 Vadsø 50,5 18,7 3,7 15,7 0,0 12,3 9,5 10,6 10,6
2004 Hammerfest 99,1 36,3 7,4 29,4 3,5 22,6 1,6 -7,9 -8,1
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 16,8 6,0 1,2 6,0 0,0 3,6 8,3 10,2 12,8
2012 Alta  138,6 50,3 10,0 43,6 1,5 33,1 4,5 7,3 6,3
2014 Loppa 6,6 2,4 0,5 2,1 0,0 1,6 6,5 9,2 9,5
2015 Hasvik 6,2 2,3 0,5 1,9 0,0 1,5 0,2 4,9 6,6
2017 Kvalsund 6,4 2,4 0,5 2,1 0,0 1,4 9,7 13,7 12,7
2018 Måsøy 9,7 3,6 0,7 3,0 0,0 2,3 8,4 8,7 9,8
2019 Nordkapp 25,1 9,1 1,8 7,6 0,0 6,6 10,4 9,3 9,1
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 30,4 11,1 2,3 9,6 0,0 7,3 11,7 14,2 14,8
2021 Kárásjohka - Karasjok 18,4 6,5 1,3 6,2 0,3 4,1 8,5 8,6 8,3
2022 Lebesby 9,2 3,5 0,7 3,0 0,0 2,0 10,5 13,6 12,0
2023 Gamvik 7,8 2,8 0,6 2,5 0,0 1,9 11,8 11,8 12,4
2024 Berlevåg 7,0 2,6 0,5 2,2 0,0 1,8 4,1 3,6 3,0
2025 Deatnu Tana 19,5 7,1 1,4 6,3 0,1 4,6 0,5 0,1 -0,6
2027 Unjárga Nesseby 5,2 2,0 0,4 1,7 0,0 1,2 5,6 7,6 8,8
2028 Båtsfjord 15,3 5,6 1,1 5,0 0,0 3,5 -12,6 -11,2 -11,5
2030 Sør-Varanger 85,0 31,0 6,4 26,8 0,3 20,6 17,2 19,5 21,3
                   
2100 Svalbard 57,3 . . 26,2 . 31,1  154,1 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  516,6 40,4 8,5 59,3  122,8  285,6 1,6 1,0 5,2
2311 Nordsjøen 57,4 0,0 0,0 0,0 0,0 57,4 73,8 . .
2312 Stavanger  459,2 40,4 8,5 59,3  122,8  228,2 -3,4 1,0 5,2
                   
24 Kildeskatt på pensjon 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 62,2 . . .
2435 Kildeskatt på pensjon 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 62,2 . . .

Standardtegn i tabeller