Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar. 2010 og 2011. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt 65 442 70 985 8,5 14 067 15 245 8,4 2 730 2 984 9,3
                   
01 Østfold 2 816 3 001 6,6  652  702 7,6  128  139 9,0
02 Akershus 8 072 8 627 6,9 1 712 1 897 10,8  332  371 11,8
03 Oslo 12 304 13 696 11,3 2 197 2 351 7,0  412  444 7,6
04 Hedmark 1 898 2 038 7,4  434  470 8,4 85 93 9,2
05 Oppland 1 810 1 933 6,8  433  469 8,3 84 92 9,3
06 Buskerud 3 202 3 463 8,1  723  789 9,2  139  154 10,9
07 Vestfold 2 637 2 760 4,6  599  638 6,6  116  125 7,3
08 Telemark 1 880 1 971 4,8  431  460 6,8 85 91 7,5
09 Aust-Agder 1 180 1 257 6,6  278  307 10,5 54 60 11,7
10 Vest-Agder 2 059 2 372 15,2  449  479 6,6 88 94 7,0
11 Rogaland 7 176 7 909 10,2 1 426 1 535 7,6  279  302 8,5
12 Hordaland 6 404 6 813 6,4 1 418 1 541 8,6  275  303 9,9
14 Sogn og Fjordane 1 191 1 283 7,7  285  307 7,7 55 60 9,1
15 Møre og Romsdal 3 184 3 367 5,7  720  787 9,4  140  154 10,3
16 Sør-Trøndelag 3 581 3 956 10,5  786  876 11,6  154  173 11,8
17 Nord-Trøndelag 1 250 1 325 6,0  297  319 7,4 59 64 8,1
18 Nordland 2 182 2 366 8,4  578  633 9,6  115  127 10,2
19 Troms Romsa 1 551 1 643 6,0  413  435 5,4 82 87 6,1
20 Finnmark Finnmárku  533  568 6,5  195  207 6,0 39 42 6,0
21 Svalbard 23 57  154,1 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  509  517 1,6 40 40 1,0 8 8 5,2
24 Kildeskatt på pensjon . 62 . . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
I alt 21 353 22 703 6,3 11 188 11 961 6,9 16 103 18 093 12,4
                   
01 Østfold  767  817 6,5  550  579 5,3  719  764 6,2
02 Akershus 2 558 2 636 3,0 1 318 1 433 8,8 2 153 2 291 6,4
03 Oslo 5 804 6 205 6,9 1 506 1 634 8,5 2 385 3 062 28,4
04 Hedmark  539  584 8,4  374  390 4,4  467  501 7,3
05 Oppland  465  496 6,5  368  386 4,9  459  489 6,7
06 Buskerud  959 1 028 7,1  578  619 7,1  803  873 8,7
07 Vestfold  759  786 3,6  488  503 3,1  676  708 4,7
08 Telemark  528  551 4,3  358  370 3,4  479  499 4,2
09 Aust-Agder  319  319 0,0  224  243 8,6  304  327 7,5
10 Vest-Agder  674  737 9,5  358  375 4,7  491  688 40,0
11 Rogaland 2 656 2 960 11,5 1 071 1 161 8,4 1 745 1 950 11,8
12 Hordaland 1 961 2 020 3,0 1 133 1 212 7,0 1 616 1 738 7,5
14 Sogn og Fjordane  310  329 6,1  237  254 7,5  304  332 9,4
15 Møre og Romsdal  947  936 -1,2  579  629 8,6  799  862 7,9
16 Sør-Trøndelag 1 095 1 168 6,7  666  718 7,8  879 1 020 16,0
17 Nord-Trøndelag  305  330 8,2  264  276 4,5  324  336 3,6
18 Nordland  347  385 10,8  510  538 5,5  631  683 8,2
19 Troms Romsa  248  287 15,9  367  376 2,4  441  458 3,9
20 Finnmark Finnmárku 5 6 29,8  172  178 3,7  122  135 10,7
21 Svalbard . . . 10 26  156,4 12 31  152,2
23 Kontinentalsokkelen  107  123 15,1 59 59 0,4  295  286 -3,1
24 Kildeskatt på pensjon . 0 . . . . . 62 .

Standardtegn i tabeller