Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-november 2010. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  670 341,7  114 175,5 22 234,1 89 365,3  122 254,8  322 312,1 0,1 6,9 7,2
                   
01 Østfold 22 603,8 5 377,1 1 064,1 4 420,9 4 463,3 7 278,4 1,8 7,2 8,7
0101 Halden 2 227,3  537,9  105,7  445,0  411,2  727,5 4,4 8,3 7,4
0104 Moss 2 567,6  612,1  121,6  511,6  518,0  804,3 2,3 8,4 8,8
0105 Sarpsborg 4 470,9  973,9  193,1  826,6  943,3 1 534,1 -2,3 6,8 7,0
0106 Fredrikstad 6 309,9 1 478,5  295,2 1 211,6 1 446,9 1 877,8 1,0 8,4 13,0
0111 Hvaler  313,4 92,4 17,2 67,3 36,7 99,9 1,5 3,4 3,8
0118 Aremark 91,2 26,3 4,7 21,7 11,9 26,6 -8,1 -13,7 -3,8
0119 Marker  245,7 61,4 11,8 51,1 39,7 81,6 1,8 2,0 3,1
0121 Rømskog 52,4 14,2 2,6 10,4 10,3 14,9 3,1 16,7 18,8
0122 Trøgstad  369,3 99,3 19,4 83,0 50,7  116,9 1,9 3,3 2,0
0123 Spydeberg  450,9  114,1 22,4 90,1 89,0  135,3 1,1 8,0 8,0
0124 Askim 1 380,2  303,0 61,1  241,0  243,3  531,8 14,7 5,5 7,0
0125 Eidsberg  851,3  213,1 41,5  174,4  148,7  273,7 -0,5 6,6 6,9
0127 Skiptvet  240,0 66,9 13,4 55,2 30,5 74,1 0,1 6,1 7,7
0128 Rakkestad  576,6  142,9 27,6  115,3  108,5  182,2 -0,8 3,3 3,0
0135 Råde  561,5  148,6 29,4  119,1 84,4  180,0 6,8 9,9 10,7
0136 Rygge 1 203,3  300,8 59,6  237,7  213,9  391,3 2,9 4,4 6,5
0137 Våler  336,4 93,9 18,1 76,8 38,7  108,9 4,6 10,0 7,7
0138 Hobøl  355,8 97,8 19,7 83,1 37,7  117,5 5,6 11,4 13,3
                   
02 Akershus 69 338,8 14 682,9 2 846,0 11 113,5 14 466,7 26 229,7 5,9 8,4 8,3
0211 Vestby 1 447,9  343,8 65,7  274,6  262,6  501,2 7,5 8,5 5,4
0213 Ski 2 830,6  709,5  140,1  555,6  459,3  966,1 1,6 8,7 7,1
0214 Ås 1 551,5  371,4 74,4  304,1  324,1  477,5 5,4 9,7 10,7
0215 Frogn 1 447,3  399,7 77,5  296,4  163,8  509,9 0,5 6,2 3,1
0216 Nesodden 1 512,5  416,9 83,0  339,7  158,1  514,7 5,5 10,4 9,2
0217 Oppegård 3 247,5  741,5  145,8  540,2  704,4 1 115,7 1,2 8,9 7,9
0219 Bærum 23 162,6 3 912,7  739,5 2 696,1 5 500,8 10 313,4 13,2 5,6 7,8
0220 Asker 8 513,9 1 862,8  343,0 1 246,1 1 645,9 3 416,2 -1,2 9,8 9,0
0221 Aurskog-Høland 1 029,7  268,0 53,2  235,0  156,7  316,8 3,1 9,3 7,1
0226 Sørum 1 613,4  356,0 71,6  293,5  192,0  700,3 3,0 10,1 9,5
0227 Fet  921,2  257,4 49,7  196,7 92,4  325,0 0,2 6,4 8,8
0228 Rælingen 1 341,9  379,1 77,0  309,6  106,1  470,2 5,7 11,1 10,5
0229 Enebakk  853,5  219,7 44,6  188,8  120,7  279,6 6,4 10,1 13,7
0230 Lørenskog 4 461,5  851,4  167,1  671,1 1 240,4 1 531,5 2,1 9,8 6,3
0231 Skedsmo 5 207,1 1 171,1  232,0  942,1 1 214,0 1 647,8 1,6 9,1 7,4
0233 Nittedal 2 166,3  526,1  103,1  416,9  394,0  726,2 4,5 11,0 7,4
0234 Gjerdrum  528,1  143,7 28,5  118,8 54,6  182,5 6,8 8,2 10,5
0235 Ullensaker 3 566,2  681,8  137,5  566,7 1 189,7  990,6 8,8 14,2 14,7
0236 Nes 1 394,8  376,9 74,5  329,3  171,9  442,2 2,7 6,4 6,5
0237 Eidsvoll 1 531,5  413,8 82,1  353,1  206,3  476,2 2,9 9,0 7,5
0238 Nannestad  835,0  231,7 46,7  199,1 84,2  273,3 4,3 8,1 11,4
0239 Hurdal  175,1 48,0 9,4 39,8 25,2 52,7 1,6 7,6 7,3
                   
0301 Oslo  112 735,4 17 746,3 3 353,4 12 883,5 33 248,0 45 504,2 8,2 4,4 4,3
                   
04 Hedmark 14 919,4 3 572,4  703,7 2 933,0 3 128,0 4 582,3 2,7 6,8 6,7
0402 Kongsvinger 1 333,8  331,2 65,4  267,1  259,4  410,7 1,3 5,5 7,9
0403 Hamar 3 133,5  610,4  120,2  491,7  773,8 1 137,4 6,1 6,3 5,8
0412 Ringsaker 2 870,7  601,9  117,3  496,8  931,1  723,7 1,3 8,7 6,7
0415 Løten  456,9  126,1 25,6  110,4 58,1  136,7 3,9 7,2 8,6
0417 Stange 1 333,4  353,7 71,0  294,1  194,4  420,1 2,2 7,6 6,9
0418 Nord-Odal  327,5 83,4 17,0 72,4 51,1  103,7 -1,6 2,6 5,4
0419 Sør-Odal  545,3  144,8 27,9  119,1 86,8  166,7 -1,0 3,9 1,4
0420 Eidskog  374,9 99,1 19,5 88,2 59,6  108,6 3,7 7,4 6,9
0423 Grue  332,0 85,7 17,2 70,8 56,0  102,3 0,6 3,0 5,7
0425 Åsnes  477,0  129,7 26,0  107,5 71,9  141,9 1,9 5,2 6,5
0426 Våler  242,5 66,6 13,0 54,4 43,2 65,3 -2,8 7,6 8,2
0427 Elverum 1 531,5  384,6 76,5  322,8  295,2  452,3 3,3 8,3 8,0
0428 Trysil  473,9  128,9 23,8 95,9 85,2  140,0 -0,2 6,1 6,6
0429 Åmot  285,4 80,7 15,7 64,0 38,9 86,1 2,4 7,1 5,0
0430 Stor-Elvdal  160,3 48,7 9,1 37,8 13,2 51,5 5,0 9,1 7,2
0432 Rendalen  114,1 38,2 7,3 26,8 10,6 31,2 4,7 9,5 11,1
0434 Engerdal 76,9 22,3 4,3 18,9 9,6 21,8 2,5 8,6 8,7
0436 Tolga 94,1 24,4 4,9 22,1 10,0 32,8 2,6 3,1 5,5
0437 Tynset  391,3  104,7 20,9 84,6 46,6  134,5 3,4 5,0 7,8
0438 Alvdal  156,1 46,4 9,0 36,1 15,1 49,5 8,3 8,9 9,0
0439 Folldal 90,2 27,4 5,5 23,1 7,1 27,1 -0,7 2,6 6,6
0441 Os  118,0 33,5 6,5 28,3 11,2 38,5 2,9 5,3 6,0
                   
05 Oppland 14 458,3 3 632,8  707,3 2 915,7 2 626,0 4 576,5 1,0 6,1 6,2
0501 Lillehammer 2 708,7  578,7  111,8  444,6  604,4  969,2 1,1 8,2 7,1
0502 Gjøvik 2 385,7  573,0  113,1  476,3  504,2  719,0 2,7 8,4 6,5
0511 Dovre  170,0 48,1 9,3 40,0 17,6 54,9 1,9 3,3 3,3
0512 Lesja  130,4 38,4 7,3 32,1 13,5 39,2 -0,4 1,2 2,5
0513 Skjåk  160,7 49,0 9,3 33,6 16,3 52,5 2,9 5,7 5,3
0514 Lom  161,3 42,2 8,3 35,6 21,4 53,8 -1,8 1,1 3,7
0515 Vågå  252,7 63,2 12,5 51,2 22,3  103,5 -10,5 4,1 6,9
0516 Nord-Fron  466,6  124,9 24,4 87,8 84,4  145,1 -0,1 3,2 5,7
0517 Sel  339,7 98,0 19,2 83,7 34,8  104,0 1,3 4,9 6,2
0519 Sør-Fron  203,9 62,4 11,8 46,1 28,9 54,7 -0,6 6,2 5,9
0520 Ringebu  315,5 88,1 15,9 65,9 54,0 91,6 -1,4 3,6 4,8
0521 Øyer  362,3  101,8 18,9 79,9 62,3 99,5 2,6 4,6 2,9
0522 Gausdal  414,7  114,6 22,2 91,2 58,8  128,0 2,7 5,5 6,6
0528 Østre Toten 1 076,4  269,4 53,9  229,9  189,7  333,4 2,2 5,0 8,7
0529 Vestre Toten 1 067,3  240,1 48,6  200,4  271,8  306,4 0,0 7,6 8,9
0532 Jevnaker  475,3  117,4 23,5  101,8 86,9  145,8 -1,6 3,6 2,8
0533 Lunner  667,6  187,2 37,0  153,4 72,7  217,3 6,5 11,6 10,8
0534 Gran 1 062,6  256,3 49,9  217,1  205,9  333,4 2,0 5,7 4,4
0536 Søndre Land  344,3 94,1 18,6 79,3 54,2 98,2 0,9 5,3 4,0
0538 Nordre Land  450,0  116,8 23,3 95,8 85,7  128,4 -2,7 4,7 7,5
0540 Sør-Aurdal  198,7 59,0 11,2 44,3 21,0 63,2 1,5 1,8 4,7
0541 Etnedal 78,1 24,3 4,4 19,0 8,2 22,2 -3,2 3,5 3,4
0542 Nord-Aurdal  476,9  133,4 25,1 97,6 61,1  159,7 0,9 1,6 1,5
0543 Vestre Slidre  148,2 47,0 8,4 34,5 12,9 45,3 -1,0 7,8 5,8
0544 Øystre Slidre  229,7 69,2 12,7 51,0 21,0 75,8 -1,3 0,9 3,5
0545 Vang  110,7 36,2 6,6 23,6 11,9 32,5 -4,9 3,9 2,7
                   
06 Buskerud 26 479,5 6 032,5 1 175,8 4 681,9 5 575,5 9 013,8 6,5 8,0 9,4
0602 Drammen 7 095,3 1 469,1  290,1 1 126,7 1 960,6 2 248,7 7,0 10,0 11,7
0604 Kongsberg 3 598,8  639,3  128,8  503,3  927,8 1 399,6 17,4 5,9 10,9
0605 Ringerike 2 442,0  603,3  117,3  482,8  404,0  834,6 1,7 8,2 7,3
0612 Hole  708,9  193,8 32,3  136,3 83,9  262,7 18,5 11,6 18,8
0615 Flå 74,0 21,9 4,0 16,2 8,0 23,9 2,8 10,4 11,0
0616 Nes  275,0 74,4 14,1 55,9 43,3 87,3 0,1 6,3 4,4
0617 Gol  387,4  106,3 19,5 75,7 63,8  122,1 2,9 2,0 1,5
0618 Hemsedal  199,2 54,9 10,0 41,2 30,2 62,9 1,7 1,5 5,1
0619 Ål  420,8  109,5 21,0 78,1 66,3  145,8 5,5 6,2 10,4
0620 Hol  452,0  132,8 23,3 84,0 74,8  136,9 1,5 1,1 1,8
0621 Sigdal  272,3 77,2 14,4 58,3 37,5 85,0 3,4 3,9 8,5
0622 Krødsherad  214,4 48,9 8,7 37,8 46,0 73,0 5,3 8,5 5,5
0623 Modum 1 069,5  275,3 53,1  210,6  196,7  333,8 2,6 8,7 10,0
0624 Øvre Eiker 1 400,2  353,5 68,0  281,9  234,9  461,9 1,9 6,9 6,9
0625 Nedre Eiker 1 970,6  465,8 93,7  381,4  313,2  716,5 4,4 10,1 10,8
0626 Lier 2 963,4  599,1  118,0  477,7  699,0 1 069,7 6,7 8,0 8,0
0627 Røyken 1 681,0  456,3 92,2  371,0  190,1  571,4 3,6 10,4 11,0
0628 Hurum  749,1  196,3 38,3  159,4  119,8  235,2 0,5 5,4 4,2
0631 Flesberg  199,2 55,4 10,4 43,1 28,3 62,0 3,7 8,0 6,4
0632 Rollag  101,4 30,2 5,7 22,4 15,8 27,2 1,6 3,5 3,0
0633 Nore og Uvdal  205,2 69,1 13,0 38,0 31,5 53,6 -0,4 1,0 2,8
                   
07 Vestfold 20 693,8 4 944,9  958,7 3 934,2 4 336,2 6 519,9 2,4 7,0 6,4
0701 Horten 2 277,2  523,0  104,5  424,8  563,4  661,5 1,5 7,4 7,4
0702 Holmestrand  832,2  206,1 41,0  169,4  157,7  257,9 5,5 11,4 9,7
0704 Tønsberg 4 178,8  899,1  176,2  716,6 1 198,2 1 188,7 3,7 5,1 5,6
0706 Sandefjord 4 067,1  936,8  178,9  726,3  892,4 1 332,7 -0,2 7,6 6,8
0709 Larvik 3 513,0  876,8  168,0  677,1  643,6 1 147,4 0,6 4,6 3,6
0711 Svelvik  497,8  134,0 26,5  108,9 62,3  166,1 6,2 13,1 12,7
0713 Sande  616,2  171,4 33,6  143,5 66,9  200,7 2,2 2,6 7,0
0714 Hof  223,7 60,8 11,9 50,1 30,8 70,0 5,5 11,6 11,2
0716 Re  687,2  175,0 34,2  148,0  110,4  219,7 7,0 10,3 8,6
0719 Andebu  407,7 99,9 19,8 84,4 76,6  127,1 3,2 5,8 5,7
0720 Stokke  952,4  215,1 42,2  185,6  221,3  288,1 4,9 10,2 9,0
0722 Nøtterøy 1 887,1  491,0 92,4  381,9  245,0  676,8 3,6 8,3 4,9
0723 Tjøme  360,0  107,5 19,9 78,7 33,6  120,3 3,4 6,3 7,3
0728 Lardal  193,3 48,3 9,6 38,8 33,8 62,8 3,0 7,1 6,4
                   
08 Telemark 14 596,4 3 601,7  708,7 2 757,2 2 931,1 4 597,6 -5,5 7,7 8,2
0805 Porsgrunn 3 668,9  776,6  155,3  601,1  829,2 1 306,6 -19,0 8,9 9,3
0806 Skien 4 514,8 1 073,9  214,8  855,6 1 043,7 1 326,7 1,7 8,6 10,3
0807 Notodden  943,9  253,5 49,7  194,7  143,9  302,1 -8,1 7,4 6,4
0811 Siljan  168,3 47,1 9,4 38,9 18,5 54,4 0,7 6,9 6,0
0814 Bamble 1 222,8  306,9 60,8  245,9  233,8  375,4 -1,2 8,6 7,6
0815 Kragerø  776,5  200,9 39,3  164,7  139,1  232,6 0,7 6,7 5,9
0817 Drangedal  266,3 69,6 13,7 59,7 36,1 87,2 -0,9 2,8 1,9
0819 Nome  475,1  126,7 23,7 96,1 82,0  146,7 -3,7 3,5 -1,4
0821 Bø  419,4  104,2 20,2 84,6 81,3  129,1 -1,8 -1,6 -0,4
0822 Sauherad  314,7 81,9 16,3 66,5 51,9 98,2 6,0 10,2 14,1
0826 Tinn  529,9  167,7 32,0 97,9 81,7  150,7 -0,9 0,9 0,8
0827 Hjartdal  123,3 36,9 6,9 24,4 16,5 38,6 0,3 0,7 -1,1
0828 Seljord  231,9 59,4 11,3 43,5 40,5 77,1 -1,0 0,5 -1,6
0829 Kviteseid  189,2 49,6 9,5 39,7 32,1 58,3 2,9  130,5  189,0
0830 Nissedal  105,9 32,5 6,0 22,0 15,5 30,0 8,8 0,7 3,2
0831 Fyresdal 97,1 30,1 5,8 20,1 14,8 26,2 4,9 11,5 11,9
0833 Tokke  210,5 68,0 13,1 38,3 26,5 64,6 -0,6 2,2 3,5
0834 Vinje  338,0  116,2 20,9 63,6 44,1 93,2 9,2 5,5 5,8
                   
09 Aust-Agder 9 011,5 2 299,5  449,0 1 741,5 1 755,3 2 766,1 -2,9 4,4 5,8
0901 Risør  520,3  128,9 25,0  102,7  100,6  163,1 2,2 6,7 4,8
0904 Grimstad 1 583,2  450,3 82,8  319,5  303,5  427,0 -18,3 -2,7 -2,5
0906 Arendal 3 799,1  866,7  174,7  698,4  846,3 1 213,0 -0,1 5,6 8,9
0911 Gjerstad  159,1 41,0 8,1 35,5 28,4 45,9 -0,7 7,2 9,0
0912 Vegårshei  125,0 32,1 6,5 26,7 22,3 37,4 -4,8 1,1 3,2
0914 Tvedestrand  441,1  115,9 22,7 91,3 74,3  137,0 0,7 5,2 4,3
0919 Froland  378,4  100,6 19,8 79,7 43,6  134,7 9,2 18,2 17,4
0926 Lillesand  863,5  226,1 44,2  163,6  151,2  278,4 5,2 4,9 7,1
0928 Birkenes  343,9 85,1 16,8 69,9 66,5  105,6 1,9 10,1 8,4
0929 Åmli  117,9 34,1 6,7 25,3 18,5 33,4 -1,9 3,4 4,0
0935 Iveland 80,6 24,7 4,9 19,3 9,5 22,2 0,5 5,8 5,2
0937 Evje og Hornnes  251,5 65,7 12,7 51,5 40,7 80,9 0,1 6,6 5,7
0938 Bygland 87,3 26,4 5,1 18,0 12,6 25,1 -2,6 -1,7 -3,3
0940 Valle  120,8 40,1 7,8 21,5 17,8 33,6 2,2 3,4 4,8
0941 Bykle  139,7 61,8 11,0 18,6 19,5 28,9 0,3 7,6 8,9
                   
10 Vest-Agder 17 670,0 3 744,2  720,3 2 861,7 3 929,4 6 414,4 1,0 7,7 7,2
1001 Kristiansand 10 537,6 1 915,2  362,5 1 427,2 2 619,2 4 213,5 3,0 10,1 9,9
1002 Mandal 1 145,3  285,3 56,1  235,7  212,2  355,9 0,3 5,3 4,0
1003 Farsund  766,2  193,8 38,1  156,1  141,1  237,1 0,6 1,8 4,3
1004 Flekkefjord  803,5  201,1 39,3  149,1  149,7  264,2 3,0 5,7 4,0
1014 Vennesla  994,3  243,9 49,2  206,1  188,4  306,7 3,3 8,6 7,5
1017 Songdalen  466,3  108,0 21,6 92,0 89,3  155,5 1,6 5,4 4,2
1018 Søgne  888,1  224,8 42,7  180,7  128,0  312,0 0,8 6,2 3,5
1021 Marnardal  162,1 44,2 8,7 33,8 31,7 43,7 6,1 14,4 15,7
1026 Åseral 86,8 30,9 5,7 14,8 18,5 16,9 1,6 -0,7 -1,4
1027 Audnedal  118,9 30,4 6,0 26,0 24,8 31,7 -1,0 7,5 5,6
1029 Lindesnes  306,2 80,9 16,1 67,2 48,4 93,7 3,3 7,4 9,9
1032 Lyngdal  594,8  139,2 27,4  120,9  126,3  181,0 2,2 4,1 4,6
1034 Hægebostad  128,0 34,3 6,8 28,3 19,1 39,5 6,0 16,3 17,1
1037 Kvinesdal  461,2  134,0 25,7 91,6 92,0  117,9 -36,1 -0,9 -2,4
1046 Sirdal  210,6 78,3 14,4 32,2 40,5 45,1 3,5 2,5 0,5
                   
11 Rogaland 61 491,6 11 451,9 2 249,5 8 741,3 15 947,8 23 101,0 3,2 8,3 9,0
1101 Eigersund 1 338,6  331,7 65,7  258,8  262,4  419,9 -1,6 4,6 5,8
1102 Sandnes 7 994,3 1 720,8  346,7 1 346,9 1 924,9 2 654,9 4,6 8,1 11,0
1103 Stavanger 27 265,6 4 047,6  783,8 2 887,9 7 802,5 11 743,8 5,7 11,3 12,3
1106 Haugesund 3 586,8  780,8  155,2  635,5  920,6 1 094,8 0,4 2,3 3,9
1111 Sokndal  271,1 65,7 13,1 54,3 49,9 88,0 6,4 7,3 9,6
1112 Lund  277,5 62,6 12,0 51,3 77,3 74,2 2,9 11,3 8,2
1114 Bjerkreim  218,8 53,5 10,3 45,3 37,6 72,0 -2,1 2,2 1,0
1119 Hå 1 442,2  354,2 71,0  294,1  287,5  435,4 0,0 5,0 5,8
1120 Klepp 1 621,1  394,5 76,2  325,7  295,3  529,4 5,4 7,7 6,1
1121 Time 1 530,4  388,5 76,7  316,7  250,2  498,2 0,7 6,9 6,2
1122 Gjesdal  887,7  233,3 45,8  194,0  127,4  287,3 2,6 8,4 6,4
1124 Sola 5 436,8  691,6  135,4  510,8 2 226,8 1 872,3 -7,7 9,4 10,0
1127 Randaberg 1 493,1  264,9 53,3  212,2  233,5  729,2 14,4 4,8 8,3
1129 Forsand  120,1 41,9 8,0 19,7 20,7 29,8 5,5 1,7 3,1
1130 Strand  983,8  247,4 48,7  207,2  158,2  322,4 3,6 7,3 5,7
1133 Hjelmeland  255,2 80,1 15,2 48,2 36,6 75,1 7,5 2,0 1,3
1134 Suldal  407,7  124,7 24,1 68,0 63,7  127,2 -11,3 0,7 2,6
1135 Sauda  408,8  113,0 22,3 80,4 55,4  137,6 8,6 6,5 6,2
1141 Finnøy  239,3 58,8 11,6 49,4 43,6 76,0 5,3 6,9 8,7
1142 Rennesøy  378,9  101,7 21,0 84,2 35,5  136,4 11,2 13,3 19,6
1144 Kvitsøy 39,9 10,5 2,1 8,9 5,8 12,7 1,2 1,5 1,3
1145 Bokn 61,2 15,9 3,1 15,0 10,6 16,6 5,8 2,9 2,9
1146 Tysvær  811,9  207,4 41,9  176,8  117,1  268,7 5,3 4,8 5,0
1149 Karmøy 3 518,0  860,3  167,9  696,7  663,2 1 129,9 2,5 9,3 5,0
1151 Utsira 20,2 5,4 1,1 4,3 3,3 6,1 13,8 31,9 34,2
1160 Vindafjord  882,6  194,9 37,5  148,8  238,0  263,3 1,6 4,2 7,9
                   
12 Hordaland 50 547,8 11 366,3 2 210,8 8 814,0 10 966,3 17 190,3 0,2 6,8 6,0
1201 Bergen 31 058,6 6 430,1 1 237,6 4 934,4 7 560,1 10 896,4 0,1 7,3 4,9
1211 Etne  314,6 84,0 16,2 68,5 47,5 98,3 1,1 1,3 1,9
1216 Sveio  376,8  103,6 20,5 86,5 48,2  118,1 2,0 7,0 6,7
1219 Bømlo 1 066,9  243,4 47,7  201,2  246,7  328,0 -3,9 5,6 6,1
1221 Stord 1 927,2  410,7 81,4  324,2  464,9  645,8 -3,7 7,5 6,3
1222 Fitjar  286,2 70,2 12,8 52,3 51,2 99,7 -14,5 10,2 6,2
1223 Tysnes  232,3 56,0 10,9 46,1 33,0 86,3 8,1 2,7 5,0
1224 Kvinnherad 1 094,6  291,2 57,1  220,4  216,2  309,6 -8,6 4,3 3,3
1227 Jondal 78,8 22,9 4,5 16,2 12,6 22,5 -4,3 3,5 6,5
1228 Odda  637,6  185,8 36,3  122,4  113,1  180,1 -0,9 4,2 3,5
1231 Ullensvang  284,8 74,9 14,6 58,5 43,6 93,3 3,0 3,9 7,3
1232 Eidfjord  106,0 44,6 8,4 16,8 11,7 24,5 -1,0 -1,8 -1,0
1233 Ulvik 88,0 30,9 6,0 17,6 10,9 22,6 0,1 0,5 1,5
1234 Granvin 65,9 18,0 3,6 14,9 10,0 19,4 0,9 2,4 1,9
1235 Voss 1 155,9  295,3 57,6  226,8  214,4  361,9 0,6 4,0 2,6
1238 Kvam  679,0  182,0 35,8  139,6  114,9  206,7 2,8 4,8 5,5
1241 Fusa  446,3 85,4 16,1 65,4 92,2  187,2 -1,0 2,4 2,8
1242 Samnanger  177,6 53,0 10,3 39,4 20,6 54,3 1,5 2,7 2,1
1243 Os 1 397,1  369,0 73,4  309,7  181,0  464,0 3,1 8,5 8,3
1244 Austevoll  716,1  124,0 24,3 91,2  173,4  303,2 -1,2 -14,7 19,4
1245 Sund  499,1  128,5 25,5  106,8 79,2  159,1 3,8 6,6 7,1
1246 Fjell 2 023,2  493,2 97,9  405,7  352,2  674,3 4,2 9,2 12,8
1247 Askøy 1 900,4  507,7  101,2  435,6  239,4  616,4 4,2 7,7 7,0
1251 Vaksdal  295,5 89,2 17,6 63,2 46,5 79,0 4,4 6,6 6,3
1252 Modalen 51,5 21,1 3,9 5,5 9,6 11,3 6,1 2,8 2,2
1253 Osterøy  558,9  141,0 28,0  117,2  104,1  168,7 1,2 8,6 10,7
1256 Meland  557,1  132,9 26,8  114,2 88,2  194,9 7,0 10,8 12,0
1259 Øygarden  333,4 88,2 17,8 71,9 51,0  104,5 3,4 12,9 12,5
1260 Radøy  366,4 95,9 19,0 78,8 55,9  116,7 1,8 2,4 0,4
1263 Lindås 1 282,2  359,4 72,3  269,2  197,6  383,7 2,5 13,8 13,8
1264 Austrheim  313,6 77,5 14,4 56,7 59,5  105,5 1,0 13,9 10,6
1265 Fedje 46,6 12,6 2,5 10,1 5,0 16,4 2,2 4,5 4,7
1266 Masfjorden  129,7 44,3 8,6 27,1 11,7 38,0 0,7 0,8 2,2
                   
14 Sogn og Fjordane 9 342,5 2 336,6  455,3 1 819,4 1 731,0 3 000,2 2,8 5,0 5,9
1401 Flora 1 143,9  257,9 50,1  213,7  253,3  368,9 4,5 6,8 5,9
1411 Gulen  226,1 51,2 8,8 35,9 37,1 93,1 8,2 0,1 -2,7
1412 Solund 64,4 16,3 3,1 14,5 8,4 22,1 6,6 -4,0 -5,6
1413 Hyllestad  111,4 31,2 6,2 25,3 21,6 27,1 -14,2 -10,2 -9,9
1416 Høyanger  329,7  101,0 19,9 72,2 37,7 98,9 2,7 3,7 4,0
1417 Vik  254,1 66,4 13,0 43,8 35,5 95,4 1,4 3,8 6,9
1418 Balestrand  105,7 28,4 5,6 22,2 17,6 31,9 6,4 8,4 9,8
1419 Leikanger  251,9 49,7 9,8 40,6 97,3 54,4 2,9 6,7 5,7
1420 Sogndal  564,8  142,9 28,3  117,6  110,6  165,4 4,1 6,1 8,7
1421 Aurland  191,8 67,7 12,8 31,2 27,7 52,4 4,4 5,4 6,3
1422 Lærdal  191,8 61,6 11,9 39,2 23,4 55,7 2,9 5,9 8,0
1424 Årdal  502,7  154,9 30,4  107,9 56,4  153,1 -1,9 3,4 2,9
1426 Luster  389,6  125,3 23,8 76,4 51,5  112,5 2,1 3,3 4,8
1428 Askvoll  200,1 54,7 10,6 46,5 24,1 64,2 1,8 3,7 5,1
1429 Fjaler  190,4 48,4 9,4 38,7 30,8 63,1 1,2 0,3 0,5
1430 Gaular  213,0 53,9 10,6 47,7 37,3 63,5 5,8 7,9 7,4
1431 Jølster  212,0 59,4 11,7 49,7 22,8 68,4 9,5 11,6 13,9
1432 Førde 1 368,7  268,4 53,0  225,6  392,1  429,7 3,0 8,1 9,3
1433 Naustdal  175,9 49,0 9,7 43,1 18,2 55,8 4,0 3,7 6,5
1438 Bremanger  310,5 90,8 18,1 64,0 43,4 94,1 3,3 6,3 7,9
1439 Vågsøy  566,6  127,0 24,3  105,8  110,6  198,8 3,4 4,0 4,8
1441 Selje  205,0 54,6 10,8 45,5 24,3 69,8 7,6 5,2 8,8
1443 Eid  420,0  110,5 21,7 95,0 58,3  134,5 -0,2 3,4 3,9
1444 Hornindal 71,8 20,6 4,0 17,6 7,9 21,7 3,5 6,4 6,4
1445 Gloppen  517,7  111,4 21,6 87,8 66,4  230,4 1,6 4,2 6,5
1449 Stryn  563,1  133,4 26,1  111,6  116,7  175,2 1,4 4,7 7,6
                   
15 Møre og Romsdal 24 187,4 5 517,5 1 073,8 4 444,8 5 186,0 7 965,4 2,0 4,8 5,0
1502 Molde 2 880,7  577,0  113,9  470,6  891,8  827,3 1,7 5,0 5,7
1504 Ålesund 4 788,7 1 037,4  202,2  820,2 1 142,6 1 586,3 -0,7 6,6 7,1
1505 Kristiansund 2 106,0  514,0  102,1  412,5  360,8  716,6 3,2 9,3 9,2
1511 Vanylven  286,7 70,1 13,9 58,2 68,7 75,8 -5,4 -3,0 1,5
1514 Sande  232,9 53,8 10,6 44,8 49,0 74,6 3,5 -0,8 -0,2
1515 Herøy  944,6  205,7 37,9  155,1  256,6  289,3 -9,7 3,1 5,8
1516 Ulstein 1 371,1  194,9 36,4  145,8  448,2  545,8 15,3 2,6 3,2
1517 Hareid  497,9  107,3 20,7 87,7  106,0  176,2 8,5 7,6 4,4
1519 Volda  704,0  170,2 33,8  138,2  143,4  218,4 3,0 5,3 5,8
1520 Ørsta  873,6  203,0 39,2  163,1  168,9  299,5 -3,4 0,8 -0,6
1523 Ørskog  182,9 43,0 8,4 37,3 34,0 60,1 7,8 4,9 5,7
1524 Norddal  136,0 43,1 8,3 27,7 22,0 34,8 3,1 4,0 3,4
1525 Stranda  364,7 94,3 17,8 75,5 66,1  111,0 1,5 4,5 2,1
1526 Stordal 80,6 19,7 3,8 16,2 19,2 21,7 8,4 16,8 16,0
1528 Sykkylven  802,7  156,3 30,0  131,1  177,2  308,2 6,3 9,0 6,4
1529 Skodje  310,1 79,5 15,1 72,8 51,6 91,0 4,7 0,5 -1,5
1531 Sula  669,8  161,0 31,7  134,0  107,3  235,7 8,0 11,7 11,2
1532 Giske  539,6  148,7 29,4  121,0 72,3  168,1 1,3 6,2 5,6
1534 Haram  829,8  203,5 39,5  166,7  177,7  242,4 -2,4 -1,6 -1,7
1535 Vestnes  558,5  137,7 26,4  112,8 99,3  182,3 -1,3 -0,8 -0,8
1539 Rauma  660,1  160,9 29,3  121,0  125,6  223,2 6,2 5,4 4,7
1543 Nesset  228,9 67,0 13,1 49,1 37,0 62,8 -1,9 -1,1 -1,6
1545 Midsund  159,8 40,4 7,6 34,2 24,5 53,0 4,1 2,9 1,4
1546 Sandøy  215,1 32,7 6,6 26,8 27,9  121,1 50,7 3,3 2,9
1547 Aukra  280,3 72,5 14,6 60,7 34,2 98,3 1,0 7,1 8,8
1548 Fræna  722,9  180,8 35,9  160,8  115,0  230,5 2,1 5,5 7,3
1551 Eide  271,6 67,5 13,2 55,2 52,3 83,4 -0,3 7,6 7,9
1554 Averøy  445,7  112,7 22,2 95,4 67,4  148,0 8,9 5,6 6,4
1557 Gjemnes  179,3 49,9 9,8 42,9 23,3 53,4 1,2 2,3 3,1
1560 Tingvoll  193,9 52,4 10,4 44,6 24,1 62,4 1,5 8,8 7,3
1563 Sunndal  570,9  166,5 33,4  124,3 71,4  175,3 -3,1 1,9 1,9
1566 Surnadal  451,3  111,8 22,0 88,5 61,7  167,4 0,1 3,1 3,8
1567 Rindal  135,9 39,4 7,7 29,6 14,4 44,9 2,6 2,1 3,8
1571 Halsa  125,1 32,2 5,1 29,5 10,1 48,2 2,0 -16,1 -19,1
1573 Smøla  152,0 44,3 8,7 34,1 14,6 50,4 5,1 8,4 6,3
1576 Aure  233,8 66,4 13,2 56,6 19,7 78,0 -0,1 5,0 6,1
                   
16 Sør-Trøndelag 27 777,9 6 240,2 1 238,3 5 069,5 6 128,4 9 101,5 4,7 8,9 10,9
1601 Trondheim 19 104,7 3 962,2  792,4 3 184,2 4 866,6 6 299,3 4,1 9,0 12,3
1612 Hemne  295,1 81,4 16,0 66,6 30,0  101,1 9,9 11,5 10,5
1613 Snillfjord 59,0 17,5 3,3 14,5 5,6 18,1 3,5 5,1 4,7
1617 Hitra  281,1 78,0 15,3 68,3 26,9 92,6 8,1 12,2 11,3
1620 Frøya  487,3  107,2 15,7 70,0 36,5  257,9 45,2 34,7 11,7
1621 Ørland  392,6 97,6 19,4 81,7 64,6  129,4 5,9 10,1 12,0
1622 Agdenes  116,9 27,6 5,4 23,8 25,9 34,1 0,4 1,1 0,8
1624 Rissa  447,6  111,3 22,0 98,3 90,4  125,6 1,8 4,9 2,5
1627 Bjugn  297,6 76,4 15,2 64,7 44,7 96,6 5,4 8,5 7,2
1630 Åfjord  205,1 56,1 10,8 45,0 22,7 70,5 3,9 9,7 7,2
1632 Roan 51,8 15,3 3,0 12,9 4,3 16,4 -3,0 -1,0 -0,8
1633 Osen 61,0 16,1 3,2 14,3 4,4 23,0 1,7 -1,1 1,6
1634 Oppdal  447,3  123,2 24,2  102,7 54,9  142,3 2,1 6,4 7,2
1635 Rennebu  150,6 48,6 9,4 35,7 13,7 43,1 -1,9 0,9 2,0
1636 Meldal  267,0 70,1 13,4 55,6 41,8 86,0 2,9 4,8 4,3
1638 Orkdal  920,6  212,0 42,2  182,7  211,3  272,5 3,4 6,9 7,4
1640 Røros  439,3  111,0 21,1 87,0 84,8  135,3 6,2 5,8 5,0
1644 Holtålen  118,7 34,3 6,8 29,6 9,9 38,0 0,4 3,7 3,3
1648 Midtre Gauldal  408,3  102,5 20,6 90,3 74,9  120,0 9,1 7,6 11,8
1653 Melhus 1 054,1  278,7 55,3  241,8  154,7  323,6 4,4 8,3 7,5
1657 Skaun  424,3  119,2 24,2  106,1 44,0  130,9 7,2 12,6 15,0
1662 Klæbu  399,1  114,1 22,9 95,4 47,1  119,6 3,5 9,5 9,1
1663 Malvik  986,5  276,1 56,1  225,8  109,8  318,6 4,8 11,4 14,3
1664 Selbu  290,2 73,1 14,3 59,9 52,6 90,3 -1,0 2,4 2,2
1665 Tydal 72,1 30,8 5,8 12,6 6,3 16,6 2,1 3,1 2,6
                   
17 Nord-Trøndelag 9 567,0 2 353,9  469,4 2 010,5 1 738,5 2 994,8 3,4 7,2 7,4
1702 Steinkjer 1 862,5  371,6 74,0  325,4  436,5  655,0 3,3 7,7 8,5
1703 Namsos  867,0  238,8 48,0  200,9 88,4  290,9 4,7 9,5 9,6
1711 Meråker  168,6 48,0 9,5 34,9 29,9 46,4 2,6 9,2 8,1
1714 Stjørdal 1 658,0  411,7 83,0  344,3  310,9  508,1 7,1 10,2 13,8
1717 Frosta  156,2 41,0 8,2 35,4 23,4 48,3 9,6 11,6 14,8
1718 Leksvik  235,6 59,2 11,5 50,6 48,6 65,7 0,3 5,9 6,8
1719 Levanger 1 435,2  336,5 68,3  297,1  322,7  410,6 4,1 7,3 6,4
1721 Verdal 1 004,3  238,8 46,9  212,9  234,0  271,6 1,2 6,1 2,7
1723 Mosvik 47,4 13,6 2,7 11,3 6,3 13,5 -0,4 0,9 2,4
1724 Verran  158,4 41,4 8,5 38,0 32,3 38,2 -16,2 -9,5 -7,1
1725 Namdalseid 87,4 25,4 5,1 22,8 7,5 26,6 0,7 5,1 4,8
1729 Inderøy  394,1  103,0 20,2 87,8 62,4  120,7 3,0 6,5 5,3
1736 Snåsa  119,7 34,9 6,9 29,7 12,1 36,2 4,0 6,7 8,4
1738 Lierne 84,6 24,9 5,0 20,8 9,0 25,1 0,1 2,7 4,4
1739 Røyrvik 35,1 11,5 2,3 7,8 4,4 9,1 2,2 -8,6 -8,5
1740 Namsskogan 66,8 24,5 4,7 12,9 5,7 19,0 2,2 3,8 4,4
1742 Grong  155,9 46,9 9,2 34,8 12,9 52,1 1,1 0,9 1,4
1743 Høylandet 76,2 20,6 4,1 18,7 7,4 25,4 5,2 8,2 9,7
1744 Overhalla  231,2 62,7 12,5 53,7 27,0 75,2 -4,9 3,6 1,8
1748 Fosnes 32,3 10,2 2,1 8,9 2,1 9,1 -0,3 7,9 9,5
1749 Flatanger 59,6 17,7 3,3 15,5 5,9 17,1 -2,0 8,7 4,4
1750 Vikna  310,9 78,8 15,2 66,3 24,5  126,1 11,5 10,0 8,7
1751 Nærøy  288,4 82,9 16,4 72,1 21,7 95,4 3,8 4,5 3,1
1755 Leka 31,6 9,2 1,8 8,1 3,0 9,4 -5,4 8,5 8,0
                   
18 Nordland 17 711,6 4 699,9  937,6 3 799,5 1 978,8 6 295,8 4,9 8,6 8,4
1804 Bodø 4 315,5 1 044,2  210,5  871,8  750,0 1 438,9 9,3 12,1 11,1
1805 Narvik 1 429,8  397,1 80,2  310,1  156,6  485,8 4,1 11,7 10,7
1811 Bindal 89,8 30,6 6,0 20,9 7,2 25,1 3,3 6,8 7,3
1812 Sømna  106,6 31,7 6,3 27,7 8,0 32,9 -0,4 7,5 8,4
1813 Brønnøy  491,9  138,4 27,6  118,2 37,0  170,8 5,8 9,6 10,1
1815 Vega 68,9 20,2 4,0 17,7 4,7 22,4 2,2 6,9 7,8
1816 Vevelstad 26,7 8,0 1,6 7,2 1,7 8,3 3,1 5,7 6,4
1818 Herøy  105,7 29,4 5,7 24,9 9,6 36,2 -4,2 3,2 2,5
1820 Alstahaug  499,7  141,7 28,9  118,9 35,0  175,1 5,2 14,1 12,3
1822 Leirfjord  117,0 34,3 6,9 30,1 8,4 37,3 7,4 12,4 11,9
1824 Vefsn 1 039,3  256,3 51,3  219,2 72,9  439,5 2,7 5,7 7,1
1825 Grane 84,4 26,5 5,2 21,0 6,4 25,3 7,3 10,6 9,5
1826 Hattfjelldal 83,0 25,5 5,1 19,0 7,7 25,8 2,3 10,8 13,9
1827 Dønna 80,2 23,3 4,6 20,9 7,1 24,3 4,0 9,2 6,7
1828 Nesna  100,9 28,3 5,6 24,4 12,3 30,3 -1,5 6,2 5,2
1832 Hemnes  286,1  106,2 20,7 63,8 20,8 74,4 1,2 4,6 4,8
1833 Rana 1 944,3  519,6  103,4  398,8  222,3  700,2 -5,0 5,4 6,3
1834 Lurøy  169,0 36,2 6,9 29,4 13,8 82,6 39,8 5,8 5,6
1835 Træna 31,6 8,9 1,8 7,5 3,2 10,2 -2,7 -1,9 1,3
1836 Rødøy 81,3 21,5 4,2 17,8 6,4 31,4 -1,2 1,6 1,3
1837 Meløy  576,8  159,9 31,6  115,8 93,1  176,5 6,7 7,5 6,8
1838 Gildeskål  129,3 39,3 7,6 29,0 11,2 42,2 5,5 3,8 2,5
1839 Beiarn 72,7 24,8 4,7 14,5 6,6 22,1 1,4 6,4 5,1
1840 Saltdal  321,6 90,5 18,2 73,1 27,4  112,3 5,3 10,0 10,6
1841 Fauske  749,2  196,9 39,4  152,8 49,3  310,8 -7,7 7,6 9,8
1845 Sørfold  249,9 50,0 9,6 29,4 14,2  146,7 43,8 3,7 1,2
1848 Steigen  150,1 43,7 8,6 36,8 14,8 46,3 1,3 6,4 5,7
1849 Hamarøy  143,2 38,3 7,6 26,6 10,6 60,0 8,7 8,5 8,3
1850 Tysfjord  120,5 37,5 7,4 29,1 9,5 37,2 0,5 5,4 4,6
1851 Lødingen  153,6 43,7 8,7 33,7 12,5 55,0 3,1 3,6 2,8
1852 Tjeldsund 74,5 23,0 4,6 18,9 4,4 23,5 2,1 6,9 6,0
1853 Evenes 82,5 23,1 4,6 19,2 5,9 29,7 -5,3 3,2 3,5
1854 Ballangen  143,8 41,9 8,5 35,8 10,4 47,2 9,3 12,3 14,0
1856 Røst 41,7 12,5 2,5 10,6 3,5 12,6 12,0 9,2 8,5
1857 Værøy 72,0 14,5 2,8 12,1 4,8 37,8 32,6 14,2 14,8
1859 Flakstad 81,7 24,5 4,7 20,2 6,1 26,1 0,3 2,0 1,7
1860 Vestvågøy  664,9  186,2 37,2  161,5 53,6  226,3 3,9 6,2 6,0
1865 Vågan  592,0  163,3 32,5  138,6 64,0  193,5 3,7 8,6 7,0
1866 Hadsel  556,9  140,2 28,1  124,6 39,7  224,3 18,6 4,2 4,9
1867 Bø  140,5 41,4 8,3 34,0 11,3 45,6 -2,6 1,5 0,2
1868 Øksnes  312,6 75,8 14,8 66,6 33,9  121,5 14,1 4,3 2,9
1870 Sortland  689,9  182,7 35,6  152,2 62,7  256,8 11,5 12,7 12,8
1871 Andøy  369,1 97,2 19,3 77,7 33,1  141,7 0,7 11,5 10,2
1874 Moskenes 71,1 21,1 4,1 17,4 5,2 23,3 -2,4 -0,7 -2,9
                   
19 Troms Romsa 11 880,5 3 138,9  624,0 2 663,7 1 448,7 4 005,3 6,3 7,5 7,3
1901 Harstad 1 716,9  483,2 96,9  401,1  135,5  600,2 -3,6 -0,3 -0,5
1902 Tromsø 6 189,3 1 461,2  289,6 1 268,3 1 066,2 2 104,0 11,0 12,0 11,1
1911 Kvæfjord  177,5 50,4 10,2 44,4 16,5 56,0 4,1 6,6 8,1
1913 Skånland  179,7 52,3 10,5 44,4 12,4 60,1 2,4 8,3 8,0
1915 Bjarkøy 27,3 8,2 1,6 6,9 1,9 8,8 -2,5 -2,2 -3,2
1917 Ibestad 78,5 22,9 4,4 18,7 6,4 26,1 -0,6 0,7 0,1
1919 Gratangen 69,9 17,9 3,5 14,8 7,0 26,8 14,8 4,8 3,8
1920 Lavangen 48,0 14,0 2,8 12,4 4,3 14,5 -5,2 -8,9 -6,6
1922 Bardu  286,6 92,9 18,3 69,3 16,5 89,4 -5,7 -2,9 -4,4
1923 Salangen  138,1 38,5 7,7 34,3 10,8 46,8 12,7 5,4 5,5
1924 Målselv  484,5  141,5 28,1  114,3 29,7  171,0 5,6 6,4 7,2
1925 Sørreisa  220,7 64,6 12,3 52,6 12,1 79,0 8,1 15,0 11,3
1926 Dyrøy 66,5 20,1 4,0 16,7 5,0 20,6 2,6 7,0 8,8
1927 Tranøy 84,9 24,6 5,0 20,8 7,3 27,3 0,1 3,3 4,2
1928 Torsken 56,9 16,8 3,4 13,4 5,7 17,6 0,6 5,6 4,5
1929 Berg 70,0 19,3 3,9 16,2 6,2 24,5 10,0 12,3 12,7
1931 Lenvik  771,5  207,1 41,1  172,9 78,6  271,8 5,8 7,4 8,9
1933 Balsfjord  302,8 90,7 17,8 78,1 21,6 94,5 2,0 9,8 10,1
1936 Karlsøy  109,8 40,1 8,0 33,3 1,6 27,0 1,0 7,3 6,6
1938 Lyngen  144,5 50,4 10,1 44,9 0,6 38,5 4,2 7,1 7,6
1939 Storfjord 91,9 36,0 7,1 27,7 0,0 21,0 4,2 7,2 8,2
1940 Gáivuotna Kåfjord 89,8 34,8 7,1 28,5 0,1 19,3 1,0 4,4 6,7
1941 Skjervøy  137,4 48,5 9,8 42,9 1,5 34,7 4,0 8,2 9,0
1942 Nordreisa  236,9 80,9 16,3 69,0 1,4 69,3 7,4 6,5 8,8
1943 Kvænangen  100,7 22,0 4,3 17,7 0,0 56,6 7,0 -14,3 -11,2
                   
20 Finnmark Finnmárku 4 170,6 1 437,9  287,7 1 225,0 31,0 1 189,0 4,1 8,4 7,9
2002 Vardø 99,1 36,5 7,3 31,0 0,5 23,8 -2,5 3,1 3,1
2003 Vadsø  379,6  127,3 25,4  105,9 0,6  120,4 9,5 12,9 12,2
2004 Hammerfest  675,5  225,2 45,5  198,9 17,8  188,1 -1,5 -0,7 -1,5
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  115,8 42,2 8,5 39,1 0,0 25,9 4,5 10,1 12,8
2012 Alta 1 052,7  357,8 70,7  301,8 6,9  315,5 5,1 12,8 12,0
2014 Loppa 49,3 18,2 3,6 15,4 0,0 12,1 4,8 8,7 7,7
2015 Hasvik 47,0 17,1 3,4 15,1 0,1 11,3 -2,5 -0,3 0,3
2017 Kvalsund 47,9 17,8 3,5 14,2 0,0 12,4 -0,4 5,6 4,4
2018 Måsøy 69,6 24,2 4,7 20,8 0,2 19,7 7,5 4,9 5,9
2019 Nordkapp  182,5 62,7 12,6 53,5 0,3 53,5 3,8 3,8 4,1
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  221,6 76,5 15,4 64,4 0,3 65,0 8,7 10,7 8,1
2021 Kárásjohka - Karasjok  126,3 45,0 9,1 42,0 0,7 29,4 8,0 11,3 9,8
2022 Lebesby 64,3 24,6 4,8 18,2 0,0 16,7 3,2 8,2 6,5
2023 Gamvik 50,5 17,7 3,6 15,4 0,0 13,8 5,8 7,8 8,1
2024 Berlevåg 49,6 18,2 3,6 15,3 0,0 12,5 -4,4 -0,4 -2,1
2025 Deatnu Tana  153,6 53,6 10,4 47,9 0,1 41,6 11,2 13,4 10,3
2027 Unjárga Nesseby 37,7 14,1 2,8 12,5 0,0 8,3 1,8 4,6 6,5
2028 Båtsfjord  111,6 39,3 8,0 34,0 0,2 30,1 7,2 8,9 11,3
2030 Sør-Varanger  636,3  219,9 44,5  179,6 3,2  189,1 3,5 11,0 11,5
                   
2100 Svalbard  394,4 . . 73,6 .  320,9 -32,8 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  130 461,2 -1,8 0,9  460,7  638,5  129 362,9 -13,1 -115,5 -212,8
2311 Nordsjøen  126 638,7 0,0 0,0 0,0 0,0  126 638,7 -13,5 . .
2312 Stavanger 3 822,6 -1,8 0,9  460,7  638,5 2 724,2 0,2 -115,5 -212,8
                   
24 Kildeskatt på pensjon  302,1 0,0 0,0 0,0 0,0  302,1 . . .
2435 Kildeskatt på pensjon  302,1 0,0 0,0 0,0 0,0  302,1 . . .

Standardtegn i tabeller