Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-november. 2009 og 2010. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt  669 479  670 342 0,1  106 776  114 175 6,9 20 744 22 234 7,2
                   
01 Østfold 22 208 22 604 1,8 5 017 5 377 7,2  979 1 064 8,7
02 Akershus 65 494 69 339 5,9 13 542 14 683 8,4 2 628 2 846 8,3
03 Oslo  104 205  112 735 8,2 17 005 17 746 4,4 3 215 3 353 4,3
04 Hedmark 14 533 14 919 2,7 3 346 3 572 6,8  660  704 6,7
05 Oppland 14 312 14 458 1,0 3 425 3 633 6,1  666  707 6,2
06 Buskerud 24 870 26 479 6,5 5 583 6 032 8,0 1 075 1 176 9,4
07 Vestfold 20 215 20 694 2,4 4 623 4 945 7,0  901  959 6,4
08 Telemark 15 445 14 596 -5,5 3 343 3 602 7,7  655  709 8,2
09 Aust-Agder 9 285 9 011 -2,9 2 204 2 300 4,4  424  449 5,8
10 Vest-Agder 17 501 17 670 1,0 3 478 3 744 7,7  672  720 7,2
11 Rogaland 59 571 61 492 3,2 10 573 11 452 8,3 2 063 2 250 9,0
12 Hordaland 50 422 50 548 0,2 10 638 11 366 6,8 2 086 2 211 6,0
14 Sogn og Fjordane 9 089 9 342 2,8 2 226 2 337 5,0  430  455 5,9
15 Møre og Romsdal 23 723 24 187 2,0 5 263 5 517 4,8 1 023 1 074 5,0
16 Sør-Trøndelag 26 535 27 778 4,7 5 729 6 240 8,9 1 117 1 238 10,9
17 Nord-Trøndelag 9 251 9 567 3,4 2 196 2 354 7,2  437  469 7,4
18 Nordland 16 879 17 712 4,9 4 328 4 700 8,6  865  938 8,4
19 Troms Romsa 11 179 11 881 6,3 2 919 3 139 7,5  582  624 7,3
20 Finnmark Finnmárku 4 007 4 171 4,1 1 326 1 438 8,4  267  288 7,9
21 Svalbard  587  394 -32,8 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  150 168  130 461 -13,1 12 -2 -115,5 -1 1 -212,8
24 Kildeskatt på pensjon .  302 . . . . . . .
  ?Arbeidsgjevaravgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m.   Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt  120 199  122 255 1,7 88 050 89 365 1,5  333 710  322 312 -3,4
                   
01 Østfold 4 454 4 463 0,2 4 371 4 421 1,1 7 388 7 278 -1,5
02 Akershus 14 617 14 467 -1,0 10 763 11 113 3,3 23 944 26 230 9,5
03 Oslo 32 667 33 248 1,8 12 398 12 883 3,9 38 920 45 504 16,9
04 Hedmark 3 064 3 128 2,1 2 950 2 933 -0,6 4 512 4 582 1,5
05 Oppland 2 581 2 626 1,8 2 942 2 916 -0,9 4 699 4 577 -2,6
06 Buskerud 5 233 5 576 6,5 4 592 4 682 2,0 8 387 9 014 7,5
07 Vestfold 4 249 4 336 2,0 3 897 3 934 0,9 6 543 6 520 -0,4
08 Telemark 3 010 2 931 -2,6 2 788 2 757 -1,1 5 649 4 598 -18,6
09 Aust-Agder 1 785 1 755 -1,7 1 806 1 742 -3,6 3 066 2 766 -9,8
10 Vest-Agder 3 861 3 929 1,8 2 845 2 862 0,6 6 645 6 414 -3,5
11 Rogaland 15 307 15 948 4,2 8 394 8 741 4,1 23 234 23 101 -0,6
12 Hordaland 10 936 10 966 0,3 8 824 8 814 -0,1 17 938 17 190 -4,2
14 Sogn og Fjordane 1 688 1 731 2,6 1 801 1 819 1,0 2 944 3 000 1,9
15 Møre og Romsdal 5 128 5 186 1,1 4 349 4 445 2,2 7 960 7 965 0,1
16 Sør-Trøndelag 5 920 6 128 3,5 5 032 5 069 0,8 8 736 9 102 4,2
17 Nord-Trøndelag 1 686 1 738 3,1 2 022 2 011 -0,6 2 910 2 995 2,9
18 Nordland 1 926 1 979 2,8 3 820 3 800 -0,5 5 940 6 296 6,0
19 Troms Romsa 1 370 1 449 5,8 2 687 2 664 -0,9 3 622 4 005 10,6
20 Finnmark Finnmárku 23 31 33,8 1 232 1 225 -0,6 1 159 1 189 2,6
21 Svalbard . . . 81 74 -9,6  506  321 -36,5
23 Kontinentalsokkelen  692  639 -7,8  457  461 0,9  149 008  129 363 -13,2
24 Kildeskatt på pensjon . 0 . . . . .  302 .

Standardtegn i tabeller