Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-september 2010. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  551 469,2 92 797,1 18 126,4 71 790,9  102 328,9  266 425,9 -0,6 4,0 3,7
                   
01 Østfold 18 630,1 4 360,2  861,0 3 582,1 3 715,4 6 111,4 0,9 5,2 5,3
0101 Halden 1 827,2  434,6 86,0  363,1  343,4  600,1 3,5 5,2 4,6
0104 Moss 2 154,1  504,3  100,3  419,9  434,2  695,4 1,7 6,4 5,1
0105 Sarpsborg 3 772,8  801,7  158,6  675,2  780,7 1 356,6 -1,9 5,6 5,0
0106 Fredrikstad 5 226,7 1 187,8  235,6  979,5 1 204,0 1 619,8 1,6 6,0 7,5
0111 Hvaler  256,3 73,2 13,9 55,6 30,0 83,5 0,8 2,1 2,0
0118 Aremark 75,5 22,8 4,0 15,6 9,9 23,3 -9,9 -13,2 -15,3
0119 Marker  206,2 50,9 9,9 41,3 32,9 71,2 2,7 3,2 4,0
0121 Rømskog 45,5 11,6 2,1 8,3 8,7 14,7 4,3 14,6 13,3
0122 Trøgstad  302,8 80,5 15,7 66,3 42,5 97,9 2,4 3,8 3,1
0123 Spydeberg  375,6 89,8 17,6 71,4 74,9  121,8 1,6 2,3 1,5
0124 Askim 1 017,0  249,8 49,3  190,4  203,7  323,9 1,5 4,5 4,9
0125 Eidsberg  702,8  172,8 34,1  142,8  125,3  227,9 -1,4 5,1 5,4
0127 Skiptvet  197,6 53,0 10,7 45,2 24,9 63,8 0,6 1,9 2,8
0128 Rakkestad  484,5  116,1 22,5 93,9 91,2  160,9 0,3 2,2 2,9
0135 Råde  454,8  119,0 23,1 95,4 69,8  147,4 3,3 8,6 7,0
0136 Rygge  972,8  240,8 47,7  189,2  176,9  318,2 -0,1 3,2 3,3
0137 Våler  272,1 74,1 14,3 62,1 31,4 90,3 2,7 7,4 4,7
0138 Hobøl  285,8 77,6 15,6 66,9 31,0 94,7 3,7 5,7 6,6
                   
02 Akershus 57 303,8 11 734,6 2 289,4 8 856,8 12 111,6 22 311,4 5,0 5,3 4,8
0211 Vestby 1 178,8  278,2 54,8  226,3  212,9  406,6 3,3 8,2 5,6
0213 Ski 2 339,2  566,7  113,0  444,5  384,4  830,6 1,4 4,3 4,3
0214 Ås 1 287,4  300,6 59,5  243,5  268,3  415,6 4,6 8,2 7,2
0215 Frogn 1 187,7  319,5 62,5  233,9  136,4  435,3 -0,2 4,8 2,6
0216 Nesodden 1 224,1  330,4 66,9  271,7  132,0  423,1 3,6 6,1 5,9
0217 Oppegård 2 680,0  583,0  115,8  435,9  591,6  953,8 -1,2 3,6 4,3
0219 Bærum 18 984,6 3 145,1  594,5 2 090,3 4 620,8 8 534,0 11,9 3,6 4,6
0220 Asker 7 236,1 1 479,4  277,6  989,6 1 387,9 3 101,6 -1,9 6,4 4,1
0221 Aurskog-Høland  864,1  216,9 43,5  192,3  130,2  281,3 4,0 6,4 7,1
0226 Sørum 1 372,2  295,2 59,4  237,8  159,9  619,9 16,1 10,6 10,4
0227 Fet  776,9  204,3 39,5  162,2 76,0  294,8 -1,4 4,4 1,8
0228 Rælingen 1 084,1  302,0 61,0  255,9 88,1  377,0 3,5 7,5 5,7
0229 Enebakk  686,8  175,8 35,6  153,6  100,0  221,9 5,0 6,7 9,1
0230 Lørenskog 3 685,3  670,7  132,9  534,4 1 037,6 1 309,7 3,0 6,0 3,3
0231 Skedsmo 4 390,2  940,1  187,7  757,4 1 014,0 1 490,9 1,3 4,1 3,4
0233 Nittedal 1 777,0  416,9 82,8  338,0  328,8  610,4 -1,3 7,0 3,9
0234 Gjerdrum  430,2  116,4 23,0 92,7 44,7  153,4 6,1 7,4 7,3
0235 Ullensaker 2 930,1  540,7  109,3  458,4  997,8  823,9 6,5 6,9 6,2
0236 Nes 1 132,8  302,0 59,8  262,0  143,2  365,8 3,3 5,2 4,9
0237 Eidsvoll 1 242,4  328,5 66,0  284,4  166,3  397,2 2,3 6,0 5,6
0238 Nannestad  669,0  183,3 36,6  159,1 69,5  220,4 1,6 5,0 6,2
0239 Hurdal  144,7 38,8 7,7 32,7 21,3 44,2 3,3 7,2 7,4
                   
0301 Oslo 95 904,8 14 588,3 2 770,2 10 135,6 27 926,4 40 484,3 9,6 1,7 2,6
                   
04 Hedmark 12 293,8 2 871,9  568,2 2 379,4 2 599,4 3 875,0 3,4 5,0 4,6
0402 Kongsvinger 1 111,9  268,1 52,4  218,3  217,4  355,7 0,7 5,3 5,0
0403 Hamar 2 579,6  492,9 97,1  396,8  645,5  947,4 8,9 4,1 3,2
0412 Ringsaker 2 330,3  473,2 94,0  399,6  768,1  595,4 1,3 7,6 5,8
0415 Løten  372,2  101,2 20,7 89,0 48,0  113,2 4,0 5,0 6,5
0417 Stange 1 101,8  286,4 57,9  241,1  161,2  355,2 1,6 6,3 5,9
0418 Nord-Odal  274,4 67,6 13,6 58,7 42,1 92,4 -1,3 2,1 3,8
0419 Sør-Odal  450,4  115,8 22,6 95,5 72,6  144,0 0,9 1,9 1,3
0420 Eidskog  307,3 79,7 15,8 70,1 48,7 93,0 2,3 4,2 3,0
0423 Grue  277,8 70,1 14,0 57,7 46,6 89,4 1,4 3,6 4,5
0425 Åsnes  389,6  104,4 20,6 86,5 59,3  118,7 3,9 5,0 6,1
0426 Våler  204,0 52,7 10,3 43,6 35,3 62,1 2,3 5,3 5,6
0427 Elverum 1 268,3  310,4 62,2  263,8  247,3  384,6 3,2 6,0 5,3
0428 Trysil  400,8  106,7 19,9 80,4 71,3  122,5 1,7 1,4 0,6
0429 Åmot  237,9 64,5 12,6 50,7 32,8 77,3 2,9 2,2 0,7
0430 Stor-Elvdal  132,1 39,6 7,5 30,5 11,0 43,5 6,4 7,9 6,7
0432 Rendalen 95,0 31,5 6,1 21,9 9,2 26,3 7,0 8,0 10,2
0434 Engerdal 64,0 17,9 3,5 15,8 7,9 18,9 5,3 9,0 9,2
0436 Tolga 76,8 19,5 3,9 17,8 8,3 27,3 7,3 3,8 5,7
0437 Tynset  324,3 85,6 17,1 69,5 38,9  113,2 3,0 4,2 6,2
0438 Alvdal  124,3 35,4 6,8 29,4 12,5 40,1 0,4 1,0 0,5
0439 Folldal 73,7 21,7 4,3 18,8 5,9 23,0 -1,1 0,2 1,3
0441 Os 97,4 26,9 5,3 24,0 9,4 31,8 3,6 5,6 6,3
                   
05 Oppland 11 997,0 2 929,6  573,3 2 374,3 2 195,9 3 923,9 2,2 4,0 3,6
0501 Lillehammer 2 235,3  466,4 90,6  362,4  505,8  810,2 4,0 5,3 4,0
0502 Gjøvik 1 979,8  455,7 91,4  386,4  422,3  623,9 3,6 6,1 4,5
0511 Dovre  141,0 39,5 7,7 33,0 14,6 46,2 3,0 4,1 3,3
0512 Lesja  111,6 33,3 6,3 26,2 11,4 34,3 3,3 -2,0 -1,3
0513 Skjåk  135,5 41,8 8,0 25,4 13,5 46,9 5,7 -1,2 -1,2
0514 Lom  134,9 34,3 6,6 28,7 17,8 47,5 -2,6 -0,6 0,8
0515 Vågå  214,5 50,8 10,0 41,4 18,6 93,8 1,1 4,3 4,9
0516 Nord-Fron  390,2  101,9 19,8 70,6 70,5  127,4 0,3 3,0 4,4
0517 Sel  282,4 80,2 15,7 70,1 29,2 87,4 1,6 4,6 4,3
0519 Sør-Fron  170,8 48,3 9,1 37,4 24,0 52,0 1,7 4,9 4,4
0520 Ringebu  263,0 69,9 13,0 52,2 45,5 82,4 -0,3 3,4 3,7
0521 Øyer  299,0 81,4 15,4 63,6 52,3 86,3 0,1 -1,2 -1,0
0522 Gausdal  337,6 90,6 17,8 74,5 49,0  105,6 3,9 6,0 7,9
0528 Østre Toten  889,0  217,9 43,2  187,2  158,7  282,0 2,1 4,5 5,3
0529 Vestre Toten  881,0  192,4 38,6  162,4  227,4  260,2 2,4 4,9 4,6
0532 Jevnaker  408,0 96,1 19,4 82,5 73,4  136,6 2,0 3,4 1,9
0533 Lunner  546,7  151,3 30,1  129,0 60,2  176,2 5,5 10,0 9,6
0534 Gran  874,4  207,3 40,6  176,1  172,5  277,9 0,6 2,4 1,1
0536 Søndre Land  283,1 75,9 15,1 65,4 45,3 81,3 1,3 4,3 2,8
0538 Nordre Land  375,2 94,6 18,6 77,7 70,4  113,9 -1,2 -0,9 -0,1
0540 Sør-Aurdal  165,4 47,4 9,0 36,6 17,6 54,9 -1,2 -3,9 -2,8
0541 Etnedal 64,3 18,7 3,5 14,9 6,8 20,4 -1,8 1,5 1,8
0542 Nord-Aurdal  399,5  110,8 21,1 81,9 50,9  134,8 -1,0 1,2 1,4
0543 Vestre Slidre  126,1 37,4 6,9 27,9 10,6 43,4 0,8 4,0 3,7
0544 Øystre Slidre  192,0 56,6 10,4 41,4 17,8 65,9 -0,6 2,2 2,5
0545 Vang 96,6 29,3 5,4 19,6 9,9 32,3 1,3 -0,9 -1,2
                   
06 Buskerud 21 981,8 4 904,6  950,3 3 772,8 4 667,0 7 687,1 5,3 4,9 5,0
0602 Drammen 5 863,3 1 178,4  230,4  909,8 1 645,3 1 899,4 2,7 2,2 2,6
0604 Kongsberg 3 035,6  530,5  105,3  399,4  779,5 1 220,9 23,2 6,0 7,3
0605 Ringerike 1 982,6  483,7 94,0  383,2  334,3  687,4 -1,0 5,2 4,2
0612 Hole  579,0  178,2 26,6  106,1 68,2  200,0 16,8 12,7 23,2
0615 Flå 60,0 17,2 3,2 12,4 6,6 20,5 0,8 4,0 4,7
0616 Nes  229,4 59,5 11,3 44,2 36,1 78,2 -1,1 -1,9 -0,8
0617 Gol  321,9 85,5 16,0 59,4 52,7  108,4 1,3 3,7 1,8
0618 Hemsedal  176,1 48,6 8,7 33,0 26,5 59,3 2,0 -1,8 -1,4
0619 Ål  340,3 86,6 16,5 61,7 55,6  119,9 0,1 0,8 2,1
0620 Hol  388,2  109,5 19,8 68,0 63,0  127,9 1,5 -1,6 -2,8
0621 Sigdal  222,0 64,7 11,8 46,1 30,4 69,0 2,8 5,0 9,6
0622 Krødsherad  188,0 39,9 7,3 29,8 38,0 72,9 12,7 7,2 6,2
0623 Modum  887,3  219,9 43,1  174,0  163,1  287,2 3,6 5,8 5,5
0624 Øvre Eiker 1 174,5  287,8 55,7  230,8  195,8  404,4 3,5 6,9 4,8
0625 Nedre Eiker 1 613,9  372,4 74,6  315,9  262,2  588,9 2,3 8,8 7,5
0626 Lier 2 474,3  485,8 96,1  382,6  586,8  923,1 4,0 6,8 6,6
0627 Røyken 1 394,2  367,0 73,6  300,4  158,9  494,2 5,1 7,8 7,4
0628 Hurum  623,3  158,9 31,4  132,0  100,5  200,5 -0,7 3,0 1,4
0631 Flesberg  163,1 44,2 8,4 34,7 23,7 52,1 5,0 4,2 3,0
0632 Rollag 84,5 25,0 4,8 17,4 13,2 24,1 4,0 3,4 4,3
0633 Nore og Uvdal  180,2 61,2 11,6 31,8 26,6 49,0 2,1 -1,8 -0,9
                   
07 Vestfold 17 064,3 3 981,8  775,8 3 160,2 3 611,3 5 535,2 0,9 4,3 3,4
0701 Horten 1 897,3  420,9 84,7  342,7  475,2  573,7 0,1 3,9 3,8
0702 Holmestrand  675,3  162,3 32,9  135,2  131,7  213,2 4,0 7,5 7,2
0704 Tønsberg 3 405,1  723,8  140,8  562,6  995,3  982,6 1,3 2,4 1,6
0706 Sandefjord 3 395,8  750,5  144,0  578,7  746,3 1 176,1 -1,0 4,2 3,2
0709 Larvik 2 921,0  716,0  138,7  556,8  532,3  977,2 -0,6 3,1 2,6
0711 Svelvik  397,3  104,6 20,8 89,0 51,5  131,3 3,8 8,3 7,7
0713 Sande  504,9  142,0 27,1  113,7 54,3  167,8 0,9 4,0 2,8
0714 Hof  182,3 48,0 9,5 40,7 25,7 58,5 5,5 10,4 9,7
0716 Re  562,3  139,9 27,7  120,5 90,9  183,3 6,1 8,9 7,9
0719 Andebu  333,6 80,8 16,1 68,6 63,5  104,7 1,6 3,0 2,9
0720 Stokke  782,4  171,4 33,9  147,2  184,2  245,7 2,5 6,1 6,0
0722 Nøtterøy 1 551,6  396,1 75,8  308,3  203,6  567,7 2,3 6,0 2,7
0723 Tjøme  297,4 87,5 16,3 64,9 28,0  100,7 1,7 3,3 3,9
0728 Lardal  158,1 38,0 7,5 31,4 28,7 52,6 4,0 2,9 3,4
                   
08 Telemark 12 177,8 2 920,4  574,3 2 255,2 2 428,8 3 999,2 -6,5 4,9 4,3
0805 Porsgrunn 3 115,7  625,6  125,0  495,9  687,9 1 181,3 -21,7 6,0 5,4
0806 Skien 3 738,6  869,9  172,8  702,4  866,0 1 127,5 1,3 5,5 6,1
0807 Notodden  769,6  201,5 39,4  158,5  115,3  254,9 -9,3 1,7 0,1
0811 Siljan  138,7 37,2 7,4 31,4 15,5 47,2 3,3 5,6 4,3
0814 Bamble 1 009,1  245,5 48,6  200,6  196,0  318,5 -1,3 6,0 2,1
0815 Kragerø  648,6  162,2 31,9  132,8  114,9  206,9 -0,4 2,8 1,2
0817 Drangedal  223,4 57,1 11,3 48,4 30,0 76,7 3,5 2,4 1,5
0819 Nome  396,3  101,7 19,2 78,1 67,7  129,6 -1,7 1,7 -0,3
0821 Bø  350,8 86,3 16,9 68,2 67,5  111,8 -2,1 -1,2 -0,2
0822 Sauherad  258,1 65,7 13,0 55,1 42,8 81,6 5,3 9,2 9,2
0826 Tinn  450,9  139,1 26,5 80,5 66,9  137,9 0,0 -6,3 -7,2
0827 Hjartdal  102,4 30,4 5,8 19,8 13,5 32,9 1,2 0,2 0,4
0828 Seljord  187,5 47,1 9,2 35,4 33,9 61,8 -2,9 -0,7 -1,6
0829 Kviteseid  154,5 39,2 7,6 31,3 26,8 49,6 3,9 54,6 65,0
0830 Nissedal 85,1 26,0 4,9 17,3 12,9 24,0 2,0 4,4 5,0
0831 Fyresdal 80,0 24,7 4,8 16,4 12,3 21,9 5,2 13,0 12,7
0833 Tokke  184,6 65,8 12,6 32,0 22,1 52,1 7,4 18,6 17,6
0834 Vinje  283,9 95,4 17,6 51,3 36,7 82,9 12,2 7,5 7,1
                   
09 Aust-Agder 7 520,1 1 872,4  366,6 1 430,3 1 466,5 2 384,3 -2,0 4,1 3,7
0901 Risør  433,4  103,7 20,4 83,7 83,9  141,7 2,2 5,5 4,2
0904 Grimstad 1 313,2  359,7 68,2  259,6  252,9  372,8 -12,5 2,0 0,9
0906 Arendal 3 173,3  706,8  141,0  575,4  710,8 1 039,3 -2,1 2,7 2,4
0911 Gjerstad  130,8 33,2 6,6 28,4 23,3 39,3 -1,8 2,6 2,3
0912 Vegårshei  103,6 26,4 5,3 22,1 18,4 31,6 -5,8 0,5 0,7
0914 Tvedestrand  366,4 93,3 18,3 74,6 61,6  118,6 -0,7 2,9 1,4
0919 Froland  316,7 82,6 16,5 67,2 36,2  114,3 16,1 24,1 23,5
0926 Lillesand  713,0  184,5 35,8  134,4  125,2  233,2 6,2 10,1 11,4
0928 Birkenes  287,0 68,5 13,6 57,7 54,7 92,5 3,9 8,3 6,7
0929 Åmli  100,0 28,1 5,5 21,3 15,1 30,0 0,7 -5,7 -4,7
0935 Iveland 68,1 21,2 4,2 15,7 8,8 18,1 1,8 2,5 2,3
0937 Evje og Hornnes  213,8 53,6 10,5 42,4 33,9 73,4 1,6 3,5 3,1
0938 Bygland 71,9 21,8 4,2 14,6 10,6 20,7 -2,5 0,5 -0,2
0940 Valle  101,6 33,3 6,4 17,6 14,7 29,5 1,6 -1,8 -1,0
0941 Bykle  127,3 55,8 10,1 15,6 16,3 29,4 3,5 0,6 0,6
                   
10 Vest-Agder 14 656,2 3 014,0  590,6 2 307,1 3 280,0 5 464,6 6,9 3,0 2,7
1001 Kristiansand 8 713,1 1 522,5  296,5 1 148,4 2 185,3 3 560,3 12,2 4,6 4,5
1002 Mandal  941,4  232,1 46,3  188,8  177,2  297,0 -1,7 1,6 2,4
1003 Farsund  630,7  160,4 31,3  126,3  116,5  196,2 -1,0 1,0 0,9
1004 Flekkefjord  678,3  162,5 32,1  124,8  126,7  232,1 4,4 1,9 0,3
1014 Vennesla  828,8  199,2 40,5  166,6  158,9  263,6 5,5 5,6 5,6
1017 Songdalen  388,2 88,1 17,9 75,5 74,0  132,8 -1,5 0,6 0,8
1018 Søgne  722,8  183,0 35,2  142,8  105,7  256,1 -0,7 2,5 0,4
1021 Marnardal  134,3 34,3 6,7 27,6 26,3 39,5 4,5 7,6 7,7
1026 Åseral 75,2 27,0 5,0 11,7 15,4 16,1 2,9 3,6 2,3
1027 Audnedal 99,1 24,2 4,8 21,0 20,4 28,7 -6,2 3,2 1,5
1029 Lindesnes  251,3 66,3 13,1 54,2 40,1 77,6 -0,2 2,9 5,2
1032 Lyngdal  505,3  117,2 23,2 97,7  106,6  160,5 2,2 2,8 2,1
1034 Hægebostad  106,9 27,8 5,5 23,7 15,7 34,2 10,1 12,8 12,6
1037 Kvinesdal  402,3  101,5 19,9 73,4 77,6  129,9 -15,6 -19,3 -19,0
1046 Sirdal  178,5 67,8 12,6 24,6 33,6 39,8 3,1 12,8 10,6
                   
11 Rogaland 51 936,4 9 361,8 1 840,4 6 967,2 13 400,4 20 366,6 8,6 4,7 4,0
1101 Eigersund 1 131,7  270,6 53,0  210,1  218,4  379,6 0,3 1,9 -0,2
1102 Sandnes 6 666,4 1 396,5  282,6 1 076,0 1 604,4 2 306,9 4,5 4,3 5,5
1103 Stavanger 23 008,2 3 300,9  638,8 2 322,3 6 618,8 10 127,4 17,5 8,0 6,2
1106 Haugesund 2 958,8  665,5  131,9  506,8  770,2  884,4 -0,7 3,0 2,4
1111 Sokndal  226,5 53,8 10,6 42,8 41,2 78,0 7,4 4,5 3,7
1112 Lund  233,5 51,0 9,8 41,9 64,2 66,6 2,9 7,3 5,3
1114 Bjerkreim  187,4 44,4 8,7 36,6 31,1 66,6 2,8 3,8 2,7
1119 Hå 1 214,2  292,6 58,2  232,9  239,0  391,5 -0,4 2,8 3,1
1120 Klepp 1 342,0  326,7 63,5  255,9  246,0  449,8 1,4 4,6 3,6
1121 Time 1 278,9  318,4 62,8  251,8  208,6  437,3 0,2 5,7 3,9
1122 Gjesdal  736,8  190,0 37,9  156,4  106,3  246,2 3,5 4,4 3,4
1124 Sola 5 176,9  571,9  112,0  395,4 1 847,1 2 250,4 3,5 2,0 1,5
1127 Randaberg 1 108,0  219,3 43,0  163,2  197,0  485,5 1,2 0,6 -0,2
1129 Forsand  102,5 35,9 6,8 15,1 17,4 27,3 1,2 2,3 2,8
1130 Strand  816,2  201,4 39,9  164,5  131,8  278,6 3,7 3,9 2,6
1133 Hjelmeland  220,3 71,4 13,5 38,1 30,4 66,9 6,5 5,6 4,8
1134 Suldal  356,5 90,3 17,6 51,4 53,2  144,0 0,2 -27,3 -24,8
1135 Sauda  340,8 89,5 17,7 64,4 45,4  123,9 0,5 -8,9 -8,1
1141 Finnøy  204,8 49,4 9,6 41,3 36,1 68,4 8,3 8,2 7,9
1142 Rennesøy  303,0 82,7 16,2 65,4 29,1  109,7 9,1 6,7 11,6
1144 Kvitsøy 32,9 8,6 1,7 7,0 4,5 11,0 -2,1 2,4 1,4
1145 Bokn 52,0 13,4 2,7 10,8 8,8 16,2 5,9 2,3 3,5
1146 Tysvær  649,6  167,6 33,7  139,0 97,6  211,7 0,8 2,7 2,1
1149 Karmøy 2 855,4  691,8  137,8  558,1  554,1  913,6 1,4 6,0 4,5
1151 Utsira 17,0 4,4 0,9 3,8 2,8 5,1 14,1 21,6 20,1
1160 Vindafjord  716,3  153,6 29,3  116,3  197,0  220,0 2,7 2,6 3,3
                   
12 Hordaland 42 784,6 9 150,9 1 783,9 7 097,3 9 166,2 15 586,2 2,5 3,4 2,3
1201 Bergen 26 724,4 5 165,9 1 001,6 3 984,3 6 318,1 10 254,6 3,2 2,8 1,3
1211 Etne  261,8 69,2 13,3 52,5 39,7 87,1 1,4 1,7 0,8
1216 Sveio  308,6 83,3 16,5 67,4 40,1  101,3 2,0 4,8 2,9
1219 Bømlo  830,1  198,3 37,7  158,9  207,0  228,3 -6,2 1,7 1,3
1221 Stord 1 675,0  320,8 64,5  259,9  392,2  637,6 7,6 2,1 0,7
1222 Fitjar  223,6 57,0 11,0 43,2 42,7 69,8 6,1 11,0 8,8
1223 Tysnes  194,8 46,0 8,9 37,1 26,5 76,3 9,4 1,0 0,5
1224 Kvinnherad  915,0  241,7 47,1  176,6  179,7  269,9 -10,2 7,0 4,3
1227 Jondal 66,3 18,1 3,5 12,8 10,4 21,5 -4,9 4,1 4,2
1228 Odda  532,6  138,9 27,5 94,4 94,5  177,3 5,2 2,9 2,9
1231 Ullensvang  237,1 61,4 11,8 46,6 37,2 80,0 4,6 5,5 5,3
1232 Eidfjord 92,1 39,9 7,5 13,4 9,5 21,8 1,1 -0,9 -0,3
1233 Ulvik 73,4 26,4 5,1 13,7 9,0 19,2 1,5 -1,5 -0,5
1234 Granvin 54,2 14,4 2,9 11,9 8,4 16,6 3,7 3,8 3,7
1235 Voss  962,7  238,3 46,7  181,3  178,0  318,3 2,0 3,4 1,5
1238 Kvam  566,9  149,4 29,3  113,7 95,9  178,6 2,3 5,3 6,1
1241 Fusa  350,2 66,8 12,7 50,9 77,7  142,1 -10,3 -1,7 -2,2
1242 Samnanger  143,6 41,2 8,1 32,0 17,2 45,0 -0,6 -3,5 -4,3
1243 Os 1 153,9  296,2 59,2  246,3  150,7  401,5 1,8 2,8 3,1
1244 Austevoll  545,4  114,3 18,3 69,3  147,2  196,2 -7,8 -1,1 3,3
1245 Sund  404,3  102,5 20,5 86,6 65,1  129,6 1,6 4,0 3,3
1246 Fjell 1 667,7  397,0 77,6  324,3  293,3  575,6 3,5 6,3 5,8
1247 Askøy 1 557,2  413,4 83,2  353,7  198,6  508,3 2,6 4,8 3,3
1251 Vaksdal  244,3 75,3 15,0 50,6 38,9 64,6 4,7 6,5 6,3
1252 Modalen 43,9 20,7 3,8 4,4 7,9 7,1 8,9 14,4 13,6
1253 Osterøy  468,0  113,2 22,7 94,3 87,3  150,6 1,6 2,8 3,0
1256 Meland  455,6  110,2 22,2 96,5 73,4  153,3 6,1 10,7 10,4
1259 Øygarden  278,0 71,5 14,5 60,4 42,6 89,0 3,7 5,1 4,7
1260 Radøy  292,3 77,3 15,5 63,6 47,0 88,8 -1,0 2,1 1,1
1263 Lindås 1 064,2  275,6 55,4  222,8  165,3  345,1 3,0 7,5 7,3
1264 Austrheim  251,5 59,1 11,1 44,2 49,6 87,4 0,1 6,9 5,1
1265 Fedje 38,2 10,2 2,0 8,2 4,2 13,6 5,7 4,4 4,0
1266 Masfjorden  107,7 37,3 7,3 21,6 11,2 30,3 4,5 4,8 4,9
                   
14 Sogn og Fjordane 7 797,8 1 918,7  372,4 1 473,4 1 441,1 2 592,1 3,0 3,0 2,6
1401 Flora  940,3  212,1 41,3  176,6  212,1  298,2 3,3 4,8 2,1
1411 Gulen  174,9 40,6 7,4 29,2 30,9 66,8 0,2 1,4 -1,5
1412 Solund 54,2 14,1 2,7 11,6 6,9 18,8 4,8 0,2 -0,6
1413 Hyllestad 99,4 26,9 5,3 20,6 17,8 28,7 -2,8 -1,6 -1,9
1416 Høyanger  273,5 86,2 16,9 58,0 31,6 80,9 2,7 3,7 3,3
1417 Vik  218,7 57,4 11,1 34,5 29,6 86,1 4,8 9,7 11,5
1418 Balestrand 86,1 23,2 4,6 18,2 14,8 25,4 3,4 -1,5 -0,7
1419 Leikanger  208,5 39,9 7,9 32,8 80,4 47,5 3,8 5,7 4,5
1420 Sogndal  466,5  117,1 23,0 95,0 91,6  139,7 3,7 4,5 4,5
1421 Aurland  162,7 57,1 10,7 24,6 22,9 47,4 3,2 -8,7 -8,4
1422 Lærdal  156,6 51,4 9,9 31,7 19,2 44,4 1,7 2,8 2,4
1424 Årdal  423,8  124,8 24,6 87,8 47,6  139,0 -0,8 -2,2 -2,6
1426 Luster  324,6  106,6 20,1 60,7 42,6 94,7 3,1 -0,4 -0,3
1428 Askvoll  174,1 47,2 9,1 39,5 20,1 58,2 5,5 5,1 4,0
1429 Fjaler  157,8 39,7 7,8 32,1 25,6 52,5 -1,4 2,1 2,7
1430 Gaular  176,0 43,8 8,6 38,1 31,4 54,0 6,7 7,5 8,9
1431 Jølster  170,9 47,7 9,3 40,3 18,9 54,7 7,5 8,4 9,9
1432 Førde 1 148,6  214,0 41,6  178,0  328,3  386,7 2,8 5,8 4,8
1433 Naustdal  143,0 39,5 7,8 34,8 15,2 45,7 4,9 3,2 3,9
1438 Bremanger  264,4 72,4 14,3 52,8 36,6 88,3 2,4 -2,7 -0,9
1439 Vågsøy  488,5  106,8 20,3 86,7 90,5  184,2 7,8 3,4 1,6
1441 Selje  163,2 44,5 8,7 37,1 20,3 52,6 4,4 6,2 7,0
1443 Eid  351,7 89,9 17,6 75,9 48,8  119,5 0,4 2,3 1,9
1444 Hornindal 59,3 16,8 3,3 14,2 6,7 18,3 4,2 2,5 2,7
1445 Gloppen  446,7 90,0 17,4 71,8 54,9  212,7 4,1 3,5 3,7
1449 Stryn  463,8  108,9 21,0 90,9 96,1  146,9 1,0 5,7 5,6
                   
15 Møre og Romsdal 20 124,1 4 524,0  884,1 3 570,4 4 335,3 6 810,2 1,4 3,3 2,9
1502 Molde 2 383,1  471,4 92,7  375,2  742,8  700,9 1,9 1,1 1,2
1504 Ålesund 3 996,3  854,0  166,1  657,9  956,7 1 361,7 -1,1 5,1 5,6
1505 Kristiansund 1 736,7  415,2 83,2  340,2  301,1  596,9 2,0 5,3 4,8
1511 Vanylven  234,3 58,3 11,2 45,8 56,2 62,7 -10,6 -7,1 -6,8
1514 Sande  195,5 46,4 9,2 36,3 41,3 62,2 4,7 5,8 6,6
1515 Herøy  780,1  166,6 31,0  123,8  213,2  245,5 -14,2 -1,4 -2,0
1516 Ulstein 1 143,9  163,4 30,3  115,6  380,6  454,0 22,7 1,9 0,9
1517 Hareid  386,5 86,7 17,1 70,5 90,3  121,9 3,5 7,4 5,0
1519 Volda  583,0  137,4 27,1  112,1  119,9  186,5 3,9 4,3 5,3
1520 Ørsta  734,4  167,2 32,6  132,4  141,4  260,9 -3,3 2,1 0,2
1523 Ørskog  151,2 35,3 6,9 29,1 28,4 51,4 3,1 3,0 3,2
1524 Norddal  113,7 37,0 7,1 22,3 18,2 29,1 5,8 7,0 6,3
1525 Stranda  308,4 76,4 14,8 60,1 54,8  102,4 4,8 4,8 3,6
1526 Stordal 65,1 15,4 2,9 12,9 16,1 17,7 6,5 9,2 8,6
1528 Sykkylven  691,4  128,2 25,0  104,6  149,1  284,5 6,9 8,6 6,7
1529 Skodje  256,4 66,5 13,1 54,1 42,7 80,1 4,1 5,7 4,2
1531 Sula  545,9  128,9 25,4  109,3 89,0  193,3 5,6 7,8 6,4
1532 Giske  447,6  121,1 24,4 99,3 60,0  142,8 0,2 5,6 4,8
1534 Haram  689,5  167,2 32,6  127,6  147,8  214,3 -3,1 -0,7 -1,5
1535 Vestnes  463,2  111,9 21,7 91,9 83,6  154,1 -2,9 -1,4 -1,3
1539 Rauma  562,3  126,6 23,5 97,8  104,0  210,5 6,1 3,4 1,1
1543 Nesset  192,0 56,0 11,0 39,5 30,9 54,6 -0,5 -3,5 -2,9
1545 Midsund  131,7 33,9 6,5 26,7 20,2 44,3 7,5 6,8 3,5
1546 Sandøy  195,0 27,2 5,3 20,8 23,4  118,4 40,1 0,5 2,4
1547 Aukra  226,6 68,8 14,1 50,1 28,5 65,0 1,9 -1,3 -0,9
1548 Fræna  611,1  148,8 29,3  128,5 95,5  209,0 -6,8 4,6 4,4
1551 Eide  226,2 54,5 10,7 45,9 44,0 71,0 -1,1 6,6 6,5
1554 Averøy  362,7 93,0 18,6 77,1 56,2  117,8 5,5 6,8 6,5
1557 Gjemnes  148,2 40,7 8,1 35,1 19,2 45,2 0,7 2,4 2,1
1560 Tingvoll  162,9 42,1 8,3 36,8 20,3 55,4 3,2 4,8 3,0
1563 Sunndal  477,0  134,0 26,9  100,0 58,9  157,2 -3,3 -0,9 -1,3
1566 Surnadal  383,7 90,5 17,8 72,1 51,7  151,6 1,8 4,0 4,1
1567 Rindal  113,1 32,5 6,3 23,9 12,0 38,4 1,7 0,2 2,3
1571 Halsa  102,4 28,5 4,9 18,9 8,4 41,7 10,3 2,2 -2,3
1573 Smøla  128,8 36,6 7,2 29,5 11,9 43,5 5,0 5,4 3,1
1576 Aure  194,1 55,6 11,1 46,9 16,8 63,7 0,7 2,9 3,6
                   
16 Sør-Trøndelag 23 122,8 5 053,9  999,5 4 126,2 5 116,0 7 827,1 3,2 6,3 5,9
1601 Trondheim 15 928,9 3 218,0  636,6 2 595,1 4 064,8 5 414,3 2,0 6,0 5,8
1612 Hemne  241,6 65,1 13,0 54,1 24,4 85,0 9,1 9,3 9,0
1613 Snillfjord 50,1 14,6 2,8 11,7 4,7 16,3 9,1 11,0 10,1
1617 Hitra  232,8 62,9 12,5 56,0 22,3 79,2 7,0 8,5 7,4
1620 Frøya  416,3 81,8 13,7 59,3 30,6  230,9 46,4 38,2 18,7
1621 Ørland  317,0 76,8 15,3 66,5 53,5  104,9 3,2 5,8 5,7
1622 Agdenes 99,3 22,9 4,5 19,4 21,6 30,9 10,9 4,9 2,5
1624 Rissa  365,7 90,3 18,0 77,2 75,7  104,5 2,9 6,6 5,8
1627 Bjugn  250,4 62,2 12,6 54,4 37,2 84,0 6,4 7,2 6,1
1630 Åfjord  170,2 44,9 8,9 38,4 19,0 59,1 5,1 7,1 6,7
1632 Roan 42,8 12,5 2,5 10,7 3,6 13,7 -1,1 1,0 -0,9
1633 Osen 50,6 13,7 2,7 11,9 3,6 18,8 0,5 -0,2 1,5
1634 Oppdal  377,2  100,2 19,8 81,9 46,1  129,3 1,7 4,1 4,8
1635 Rennebu  126,8 40,3 7,9 28,7 11,5 38,5 0,1 0,5 0,9
1636 Meldal  213,7 55,3 10,7 44,3 35,1 68,3 1,1 4,0 3,0
1638 Orkdal  776,2  172,0 34,3  147,9  176,6  245,4 3,2 3,7 2,8
1640 Røros  366,9 88,9 17,2 70,6 70,4  119,8 5,4 4,7 3,0
1644 Holtålen 98,3 27,5 5,5 23,8 8,3 33,2 2,3 3,4 4,6
1648 Midtre Gauldal  343,1 85,0 16,9 73,7 62,2  105,4 9,9 9,4 10,3
1653 Melhus  865,8  224,3 44,7  193,3  129,2  274,2 3,4 5,0 4,6
1657 Skaun  344,7 95,5 19,3 86,2 35,9  107,8 6,3 9,1 8,7
1662 Klæbu  332,9 91,6 18,4 77,3 39,2  106,4 2,1 5,0 3,7
1663 Malvik  804,5  218,9 44,6  185,5 91,5  264,0 3,9 7,1 8,4
1664 Selbu  244,9 60,8 12,0 48,2 43,8 80,0 2,2 4,4 3,8
1665 Tydal 61,7 27,7 5,2 10,1 5,3 13,3 4,1 2,2 2,2
                   
17 Nord-Trøndelag 7 957,3 1 917,2  384,0 1 643,3 1 450,5 2 562,2 3,3 4,6 4,1
1702 Steinkjer 1 586,0  303,4 60,6  263,1  364,0  595,0 8,7 5,7 4,6
1703 Namsos  723,3  192,9 38,9  168,8 73,9  248,9 1,2 4,6 3,7
1711 Meråker  142,5 39,0 7,8 28,8 25,1 41,9 2,6 4,2 2,9
1714 Stjørdal 1 351,7  332,4 66,4  283,1  260,0  409,9 5,6 7,9 8,1
1717 Frosta  128,6 34,0 6,8 28,9 19,4 39,5 9,9 12,9 15,6
1718 Leksvik  202,0 47,9 9,4 41,2 40,1 63,4 1,3 4,6 4,4
1719 Levanger 1 178,0  271,3 55,5  241,4  269,4  340,3 3,0 3,4 3,6
1721 Verdal  837,3  194,8 39,0  170,7  194,7  238,0 -0,2 3,2 1,9
1723 Mosvik 38,7 10,9 2,2 9,1 5,2 11,3 -1,4 -2,4 -0,5
1724 Verran  135,5 33,7 6,9 31,5 27,4 36,0 -15,7 -17,3 -15,0
1725 Namdalseid 73,4 20,6 4,1 18,5 6,3 23,9 3,2 4,8 4,8
1729 Inderøy  323,6 82,1 16,3 70,9 51,9  102,5 3,0 4,2 3,2
1736 Snåsa 97,5 28,5 5,6 23,7 10,1 29,6 3,4 2,9 3,5
1738 Lierne 68,6 20,3 4,0 16,7 7,4 20,2 1,1 -3,7 -3,0
1739 Røyrvik 30,1 12,2 2,4 6,2 3,8 5,6 0,1 0,9 1,9
1740 Namsskogan 57,4 22,3 4,3 11,0 4,8 15,0 3,6 4,7 4,5
1742 Grong  131,4 39,3 7,7 28,5 10,8 45,1 3,2 2,2 0,8
1743 Høylandet 64,1 17,2 3,5 15,7 6,1 21,6 4,1 5,3 6,0
1744 Overhalla  191,1 51,2 10,4 43,6 22,5 63,4 -8,6 1,3 1,2
1748 Fosnes 27,9 8,4 1,7 7,4 1,7 8,6 5,8 8,8 10,8
1749 Flatanger 53,4 14,4 2,8 12,6 4,9 18,7 -1,7 6,1 4,2
1750 Vikna  247,2 63,9 12,6 55,9 20,4 94,5 3,0 10,5 7,6
1751 Nærøy  240,7 69,0 13,8 59,5 18,0 80,4 2,4 7,2 4,8
1755 Leka 27,1 7,6 1,5 6,6 2,5 8,8 -1,1 5,6 4,4
                   
18 Nordland 14 536,5 3 788,2  758,6 3 122,6 1 651,7 5 215,4 2,1 4,9 4,1
1804 Bodø 3 464,0  838,3  171,3  719,5  625,4 1 109,5 3,8 6,2 5,8
1805 Narvik 1 171,0  312,5 63,2  252,9  130,9  411,5 2,5 8,3 6,5
1811 Bindal 75,6 26,1 5,1 17,2 5,9 21,2 5,0 7,5 8,4
1812 Sømna 87,4 24,8 5,0 22,7 6,6 28,2 -0,3 5,6 4,6
1813 Brønnøy  398,9  110,1 21,8 96,0 30,7  140,3 6,9 7,2 6,0
1815 Vega 58,0 16,8 3,3 14,7 3,9 19,2 2,2 7,6 8,2
1816 Vevelstad 22,2 6,6 1,3 5,9 1,4 7,0 5,8 8,6 8,0
1818 Herøy 85,5 23,8 4,7 20,4 7,8 28,8 -5,1 0,5 0,1
1820 Alstahaug  412,3  112,7 23,1 97,8 29,1  149,5 7,1 11,5 7,9
1822 Leirfjord 92,5 26,3 5,3 24,0 7,2 29,6 7,1 9,5 10,3
1824 Vefsn  874,8  217,2 43,9  180,6 60,5  372,7 -2,3 4,9 5,2
1825 Grane 68,0 20,8 4,1 16,8 5,2 21,0 7,2 7,5 8,3
1826 Hattfjelldal 70,6 20,1 4,0 15,6 6,3 24,5 -0,1 1,6 4,3
1827 Dønna 65,5 18,4 3,6 16,7 5,9 21,0 5,5 7,2 4,9
1828 Nesna 85,2 22,9 4,6 20,3 10,2 27,2 1,2 6,1 5,6
1832 Hemnes  246,2 87,8 17,0 52,3 17,4 71,6 4,6 1,3 0,9
1833 Rana 1 611,6  414,7 82,0  328,5  185,0  601,4 -8,4 -5,4 -6,5
1834 Lurøy  115,1 28,7 5,6 22,7 12,0 46,2 8,6 7,3 5,2
1835 Træna 26,0 7,4 1,5 5,9 2,7 8,6 1,8 3,8 4,2
1836 Rødøy 68,5 17,7 3,5 14,2 5,3 27,9 7,5 7,6 6,7
1837 Meløy  478,5  116,4 23,0 92,9 78,7  167,5 7,2 0,5 -0,6
1838 Gildeskål  103,7 31,0 6,1 23,4 9,4 33,8 -0,9 3,0 2,0
1839 Beiarn 62,0 20,8 4,0 12,4 5,5 19,3 4,5 0,2 0,3
1840 Saltdal  265,1 72,1 14,4 62,3 22,7 93,6 4,9 7,0 7,2
1841 Fauske  633,1  162,3 32,3  124,7 41,2  272,6 -10,5 3,4 3,7
1845 Sørfold  227,8 52,5 10,0 23,6 11,7  130,0 46,5 36,1 31,6
1848 Steigen  123,6 34,9 6,9 30,0 12,4 39,4 2,8 4,9 4,6
1849 Hamarøy  117,7 33,3 6,6 21,3 9,7 46,9 16,9 19,6 18,4
1850 Tysfjord  100,3 29,4 5,8 23,5 7,7 33,8 1,9 1,8 0,1
1851 Lødingen  127,5 34,6 6,9 28,1 10,4 47,4 5,9 2,3 1,1
1852 Tjeldsund 60,2 18,2 3,7 15,6 3,6 19,1 2,6 5,2 5,4
1853 Evenes 62,9 18,0 3,6 14,7 4,8 21,8 -3,7 1,2 2,0
1854 Ballangen  117,3 33,5 6,8 30,1 8,5 38,4 6,0 8,2 8,2
1856 Røst 34,8 10,0 2,0 7,8 3,0 12,0 1,3 13,8 13,3
1857 Værøy 46,4 10,6 2,1 8,9 3,8 21,0 7,9 10,6 10,7
1859 Flakstad 68,6 20,2 3,9 16,1 5,2 23,3 5,1 5,3 3,8
1860 Vestvågøy  554,3  151,9 30,6  133,2 45,1  193,5 4,6 6,1 5,9
1865 Vågan  509,4  133,7 26,6  118,2 53,7  177,2 1,7 6,0 3,1
1866 Hadsel  465,4  114,3 22,8 99,5 33,3  195,5 18,5 4,9 3,3
1867 Bø  115,6 33,6 6,8 28,3 9,3 37,6 -3,7 3,1 2,8
1868 Øksnes  239,4 63,2 12,4 56,0 28,2 79,5 2,2 4,1 2,2
1870 Sortland  550,8  144,5 28,4  127,0 52,2  198,6 3,8 7,8 8,8
1871 Andøy  313,8 78,0 15,7 65,8 27,8  126,5 3,0 7,8 6,5
1874 Moskenes 59,2 17,3 3,4 14,1 4,3 20,0 -0,6 1,4 0,1
                   
19 Troms Romsa 9 519,9 2 508,5  501,1 2 159,1 1 211,8 3 139,3 1,5 2,8 2,0
1901 Harstad 1 354,3  369,1 74,6  310,4  114,3  485,9 -6,2 -5,5 -5,1
1902 Tromsø 4 942,8 1 178,6  235,5 1 041,2  891,9 1 595,6 3,1 6,7 4,9
1911 Kvæfjord  143,6 40,2 8,1 36,1 13,5 45,7 2,7 3,8 3,3
1913 Skånland  145,6 41,2 8,4 35,7 10,2 50,1 6,1 6,7 5,7
1915 Bjarkøy 21,6 6,6 1,3 5,3 1,6 6,9 -2,3 1,9 2,7
1917 Ibestad 65,6 18,3 3,6 15,2 5,2 23,3 -4,0 -1,6 -2,7
1919 Gratangen 52,6 13,8 2,8 12,0 5,9 18,1 4,5 3,7 1,6
1920 Lavangen 38,7 11,4 2,3 9,6 3,5 11,9 -7,8 -6,8 -7,4
1922 Bardu  229,2 73,6 14,6 53,6 13,8 73,7 -7,3 -7,7 -8,7
1923 Salangen  105,0 30,5 6,1 26,5 8,9 32,9 4,0 4,0 3,9
1924 Målselv  398,0  114,0 22,4 91,9 24,6  145,1 5,3 3,5 2,2
1925 Sørreisa  176,9 49,5 9,7 42,8 10,1 64,9 9,1 10,2 8,7
1926 Dyrøy 53,6 15,9 3,2 13,6 4,2 16,8 3,1 7,3 6,3
1927 Tranøy 70,9 20,3 4,1 17,6 6,2 22,7 1,6 5,0 4,8
1928 Torsken 47,6 13,7 2,8 11,6 4,8 14,7 -1,1 6,1 4,8
1929 Berg 58,2 16,2 3,3 13,5 5,2 20,0 10,5 10,5 9,5
1931 Lenvik  642,7  172,5 34,0  145,6 65,8  224,8 5,4 6,5 6,1
1933 Balsfjord  246,3 70,8 14,0 63,0 17,7 80,8 3,2 6,9 6,9
1936 Karlsøy 89,8 32,0 6,4 27,9 1,3 22,2 0,5 4,2 3,4
1938 Lyngen  119,8 41,1 8,2 37,2 0,6 32,8 6,2 5,7 5,7
1939 Storfjord 74,5 28,9 5,7 22,4 0,0 17,5 2,7 0,8 1,7
1940 Gáivuotna Kåfjord 72,2 27,7 5,6 23,0 0,1 15,9 1,0 3,1 3,5
1941 Skjervøy  112,1 37,9 7,7 34,3 1,3 30,9 6,6 5,5 5,4
1942 Nordreisa  183,8 63,0 12,7 55,1 1,0 51,9 -0,5 3,6 3,9
1943 Kvænangen 74,5 21,6 4,2 14,5 0,0 34,2 -10,4 -47,3 -46,0
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 427,5 1 181,4  238,1  999,7 24,5  983,8 4,2 4,8 3,6
2002 Vardø 80,6 29,0 5,9 25,1 0,3 20,2 -0,6 0,8 0,6
2003 Vadsø  309,4  101,7 20,5 86,8 0,5 99,9 8,8 9,4 9,0
2004 Hammerfest  559,5  210,2 42,8  158,9 14,3  133,3 -2,3 -5,7 -7,2
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 91,9 32,8 6,6 31,7 0,0 20,7 3,0 6,0 6,5
2012 Alta  859,0  284,5 56,8  246,5 5,4  265,8 2,9 7,5 5,6
2014 Loppa 39,0 14,1 2,8 12,1 0,0 10,0 10,7 12,1 10,9
2015 Hasvik 38,7 14,0 2,8 11,9 0,0 10,0 -2,0 2,1 3,1
2017 Kvalsund 37,1 13,4 2,7 11,7 0,0 9,3 -1,0 1,4 0,5
2018 Måsøy 57,1 20,0 3,9 16,7 0,1 16,4 10,6 8,8 8,2
2019 Nordkapp  149,4 51,9 10,4 43,7 0,3 43,1 5,3 4,8 4,4
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  181,1 60,9 12,3 53,0 0,2 54,7 6,2 6,4 5,3
2021 Kárásjohka - Karasjok  101,1 35,4 7,2 33,8 0,6 24,0 5,7 7,5 7,3
2022 Lebesby 55,1 20,8 4,2 15,8 0,0 14,3 6,2 11,5 9,3
2023 Gamvik 42,5 15,0 3,1 13,3 0,0 11,2 5,7 5,9 5,6
2024 Berlevåg 39,6 14,5 2,9 11,7 0,0 10,3 -4,9 -0,6 -1,9
2025 Deatnu Tana  122,4 42,2 8,4 38,1 0,1 33,7 10,0 11,0 8,8
2027 Unjárga Nesseby 31,5 11,7 2,3 10,3 0,0 7,2 7,1 10,6 10,3
2028 Båtsfjord 96,0 33,2 6,7 29,6 0,2 26,3 9,5 9,1 9,4
2030 Sør-Varanger  536,4  176,2 35,7  148,9 2,3  173,3 8,8 8,1 7,0
                   
2100 Svalbard  354,9 . . 60,7 .  294,2  107,1 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  100 137,2  214,8 44,7  317,2  528,9 99 031,6 -19,2 -4,6 -4,6
2311 Nordsjøen 97 036,3 0,0 0,0 0,0 0,0 97 036,3 -19,7 . .
2312 Stavanger 3 100,9  214,8 44,7  317,2  528,9 1 995,4 1,0 -4,6 -4,6
                   
24 Kildeskatt på pensjon  240,7 0,0 0,0 0,0 0,0  240,7 . . .
2435 Kildeskatt på pensjon  240,7 0,0 0,0 0,0 0,0  240,7 . . .

Standardtegn i tabeller