Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-september. 2009 og 2010. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt  554 521  551 469 -0,6 89 207 92 797 4,0 17 480 18 126 3,7
                   
01 Østfold 18 472 18 630 0,9 4 143 4 360 5,2  818  861 5,3
02 Akershus 54 581 57 304 5,0 11 144 11 735 5,3 2 185 2 289 4,8
03 Oslo 87 535 95 905 9,6 14 349 14 588 1,7 2 700 2 770 2,6
04 Hedmark 11 895 12 294 3,4 2 734 2 872 5,0  543  568 4,6
05 Oppland 11 735 11 997 2,2 2 818 2 930 4,0  554  573 3,6
06 Buskerud 20 871 21 982 5,3 4 673 4 905 4,9  905  950 5,0
07 Vestfold 16 913 17 064 0,9 3 818 3 982 4,3  750  776 3,4
08 Telemark 13 026 12 178 -6,5 2 783 2 920 4,9  550  574 4,3
09 Aust-Agder 7 673 7 520 -2,0 1 799 1 872 4,1  354  367 3,7
10 Vest-Agder 13 716 14 656 6,9 2 927 3 014 3,0  575  591 2,7
11 Rogaland 47 833 51 936 8,6 8 941 9 362 4,7 1 770 1 840 4,0
12 Hordaland 41 758 42 785 2,5 8 847 9 151 3,4 1 744 1 784 2,3
14 Sogn og Fjordane 7 568 7 798 3,0 1 863 1 919 3,0  363  372 2,6
15 Møre og Romsdal 19 850 20 124 1,4 4 379 4 524 3,3  859  884 2,9
16 Sør-Trøndelag 22 412 23 123 3,2 4 753 5 054 6,3  944 1 000 5,9
17 Nord-Trøndelag 7 707 7 957 3,3 1 833 1 917 4,6  369  384 4,1
18 Nordland 14 234 14 536 2,1 3 611 3 788 4,9  729  759 4,1
19 Troms Romsa 9 375 9 520 1,5 2 440 2 508 2,8  491  501 2,0
20 Finnmark Finnmárku 3 289 3 427 4,2 1 127 1 181 4,8  230  238 3,6
21 Svalbard  171  355  107,1 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  123 908  100 137 -19,2  225  215 -4,6 47 45 -4,6
24 Kildeskatt på pensjon .  241 . . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt  101 130  102 329 1,2 70 050 71 791 2,5  276 655  266 426 -3,7
                   
01 Østfold 3 737 3 715 -0,6 3 466 3 582 3,3 6 307 6 111 -3,1
02 Akershus 12 251 12 112 -1,1 8 574 8 857 3,3 20 429 22 311 9,2
03 Oslo 27 595 27 926 1,2 9 937 10 136 2,0 32 953 40 484 22,9
04 Hedmark 2 550 2 599 1,9 2 336 2 379 1,9 3 731 3 875 3,9
05 Oppland 2 166 2 196 1,4 2 338 2 374 1,6 3 860 3 924 1,7
06 Buskerud 4 380 4 667 6,5 3 662 3 773 3,0 7 250 7 687 6,0
07 Vestfold 3 550 3 611 1,7 3 135 3 160 0,8 5 661 5 535 -2,2
08 Telemark 2 518 2 429 -3,5 2 216 2 255 1,8 4 959 3 999 -19,4
09 Aust-Agder 1 494 1 466 -1,8 1 403 1 430 1,9 2 623 2 384 -9,1
10 Vest-Agder 3 241 3 280 1,2 2 272 2 307 1,6 4 701 5 465 16,2
11 Rogaland 13 035 13 400 2,8 6 672 6 967 4,4 17 414 20 367 17,0
12 Hordaland 9 173 9 166 -0,1 6 995 7 097 1,5 14 998 15 586 3,9
14 Sogn og Fjordane 1 411 1 441 2,2 1 418 1 473 3,9 2 513 2 592 3,1
15 Møre og Romsdal 4 280 4 335 1,3 3 496 3 570 2,1 6 836 6 810 -0,4
16 Sør-Trøndelag 4 959 5 116 3,2 4 000 4 126 3,1 7 756 7 827 0,9
17 Nord-Trøndelag 1 417 1 451 2,4 1 603 1 643 2,5 2 486 2 562 3,1
18 Nordland 1 617 1 652 2,1 3 044 3 123 2,6 5 233 5 215 -0,3
19 Troms Romsa 1 149 1 212 5,5 2 130 2 159 1,4 3 164 3 139 -0,8
20 Finnmark Finnmárku 20 25 24,5  975 1 000 2,5  938  984 4,9
21 Svalbard . . . 67 61 -9,8  104  294  182,4
23 Kontinentalsokkelen  588  529 -10,0  310  317 2,2  122 738 99 032 -19,3
24 Kildeskatt på pensjon . 0 . . . . .  241 .

Standardtegn i tabeller