Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-august 2010. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  471 782,5 73 155,7 14 285,6 56 427,0 83 634,7  244 279,4 -1,9 3,7 3,1
                   
01 Østfold 15 055,0 3 428,2  676,2 2 812,7 3 034,1 5 103,8 -0,1 4,9 4,6
0101 Halden 1 475,3  340,7 67,4  284,7  282,8  499,7 3,6 5,1 4,2
0104 Moss 1 734,5  395,6 78,5  329,6  355,4  575,5 0,7 6,5 4,5
0105 Sarpsborg 3 091,0  631,1  124,5  530,7  630,5 1 174,1 -3,3 5,3 4,2
0106 Fredrikstad 4 213,4  931,7  184,7  769,4  986,9 1 340,7 0,7 5,7 7,0
0111 Hvaler  201,8 57,1 10,9 43,5 23,6 66,8 -1,1 0,1 -0,2
0118 Aremark 59,6 17,8 3,1 12,2 7,9 18,6 -12,8 -16,4 -19,0
0119 Marker  166,3 39,8 7,8 32,3 26,6 59,7 2,7 3,4 3,9
0121 Rømskog 37,0 9,3 1,7 6,6 7,2 12,2 5,2 17,9 16,0
0122 Trøgstad  239,5 62,5 12,2 51,5 34,1 79,2 1,6 3,2 1,9
0123 Spydeberg  303,4 71,2 13,9 56,0 61,2  101,1 0,6 0,8 -0,1
0124 Askim  832,3  201,8 39,7  149,5  169,0  272,3 0,9 4,2 4,0
0125 Eidsberg  565,7  135,6 26,8  112,3  102,4  188,7 -1,2 5,4 5,3
0127 Skiptvet  158,3 41,9 8,4 35,5 20,4 52,0 -0,2 0,6 1,3
0128 Rakkestad  388,4 90,1 17,4 73,2 73,7  134,0 -1,2 0,6 1,1
0135 Råde  364,7 93,8 18,3 75,2 57,4  120,0 2,1 8,1 5,9
0136 Rygge  780,3  189,2 37,5  149,1  143,9  260,7 -1,2 2,7 2,8
0137 Våler  217,7 58,5 11,3 49,2 25,7 72,9 2,6 8,0 4,9
0138 Hobøl  226,0 60,5 12,2 52,4 25,2 75,7 2,7 4,5 5,3
                   
02 Akershus 47 272,1 9 253,4 1 804,9 6 984,0 9 909,7 19 320,1 4,8 4,6 3,8
0211 Vestby  952,3  218,5 43,3  178,4  172,8  339,4 2,0 7,6 5,4
0213 Ski 1 884,8  445,8 88,9  349,8  312,0  688,4 0,7 3,6 3,4
0214 Ås 1 028,0  234,8 46,4  190,5  215,8  340,5 4,1 8,3 6,8
0215 Frogn  947,9  250,7 49,0  184,3  111,5  352,6 -1,9 3,0 0,2
0216 Nesodden  974,1  260,6 52,9  215,0  106,9  338,7 3,3 5,8 5,6
0217 Oppegård 2 168,9  457,2 90,8  343,0  482,3  795,6 -2,5 2,7 3,2
0219 Bærum 16 111,0 2 496,2  471,6 1 656,7 3 797,0 7 689,4 13,1 2,5 3,5
0220 Asker 6 042,0 1 171,0  220,1  783,4 1 152,2 2 715,3 -2,4 5,8 3,1
0221 Aurskog-Høland  691,8  170,0 34,1  151,1  105,9  230,7 3,8 6,2 7,1
0226 Sørum 1 150,5  234,3 47,1  187,3  130,7  551,2 16,4 8,9 8,2
0227 Fet  626,9  160,6 31,1  127,9 62,2  245,1 -2,2 4,7 1,5
0228 Rælingen  862,6  237,8 48,1  202,3 72,5  301,8 3,0 7,0 4,6
0229 Enebakk  549,4  138,6 28,1  121,3 81,8  179,6 4,0 5,9 8,4
0230 Lørenskog 3 038,5  528,8  104,4  420,9  842,8 1 141,5 2,5 5,8 2,2
0231 Skedsmo 3 566,8  737,8  147,1  594,3  824,7 1 263,0 0,3 3,8 2,7
0233 Nittedal 1 427,4  326,8 64,8  265,2  265,5  505,1 -3,4 6,0 2,2
0234 Gjerdrum  342,5 91,3 18,0 72,7 36,6  123,9 5,2 6,5 6,0
0235 Ullensaker 2 377,2  425,6 85,9  361,8  810,4  693,4 5,0 7,0 5,5
0236 Nes  898,0  236,4 46,7  204,7  116,0  294,2 2,0 3,8 3,2
0237 Eidsvoll  986,9  257,0 51,8  223,2  136,3  318,6 1,9 5,6 5,4
0238 Nannestad  529,2  143,3 28,6  124,7 56,4  176,2 0,6 4,4 5,5
0239 Hurdal  115,4 30,3 6,1 25,6 17,5 35,9 3,6 7,2 7,3
                   
0301 Oslo 81 336,5 11 460,2 2 180,1 7 963,4 22 763,7 36 969,3 10,6 1,8 2,8
                   
04 Hedmark 9 879,5 2 247,1  444,4 1 861,2 2 109,6 3 217,4 2,9 4,5 3,7
0402 Kongsvinger  890,7  208,5 40,7  169,8  178,6  293,0 -0,3 4,6 3,8
0403 Hamar 2 120,2  384,2 75,5  309,6  523,9  827,0 9,6 3,7 2,4
0412 Ringsaker 1 863,9  370,9 73,8  314,0  617,3  487,9 0,1 6,8 4,7
0415 Løten  293,4 78,8 16,2 69,5 39,0 89,9 3,1 4,1 5,6
0417 Stange  877,7  223,7 45,3  188,9  131,6  288,2 0,6 5,5 4,8
0418 Nord-Odal  220,4 52,9 10,6 46,0 33,7 77,2 -1,9 2,1 3,7
0419 Sør-Odal  359,2 90,3 17,6 74,6 59,6  117,2 -0,1 0,5 -0,5
0420 Eidskog  244,8 62,5 12,3 55,0 40,0 75,1 2,2 4,2 2,2
0423 Grue  225,5 55,4 11,0 45,6 39,0 74,4 1,9 3,9 4,5
0425 Åsnes  308,7 81,7 16,1 67,8 47,4 95,7 4,0 5,2 5,8
0426 Våler  162,1 41,1 8,0 33,9 28,9 50,2 2,6 5,0 4,9
0427 Elverum 1 009,7  242,2 48,6  206,0  201,3  311,6 2,2 5,3 4,4
0428 Trysil  326,1 84,7 15,8 63,8 59,3  102,5 1,3 0,7 -0,3
0429 Åmot  191,3 51,4 10,0 39,6 26,8 63,5 2,8 1,1 -1,0
0430 Stor-Elvdal  104,6 31,1 5,9 23,8 8,9 35,0 6,6 8,2 6,5
0432 Rendalen 76,2 25,8 5,0 17,1 7,5 20,8 8,2 9,0 11,3
0434 Engerdal 50,8 14,1 2,8 12,5 6,3 15,1 6,5 10,5 10,5
0436 Tolga 61,1 15,0 3,0 13,8 6,7 22,7 8,5 3,8 5,3
0437 Tynset  259,7 67,0 13,4 53,9 31,4 94,1 2,5 3,6 5,6
0438 Alvdal 98,3 27,8 5,3 22,9 10,1 32,3 -1,4 -1,2 -2,2
0439 Folldal 57,7 16,9 3,3 14,6 4,7 18,1 -2,4 -1,4 -0,7
0441 Os 77,3 20,9 4,2 18,8 7,7 25,8 3,6 5,9 6,2
                   
05 Oppland 9 650,8 2 298,3  449,3 1 853,8 1 782,3 3 267,2 1,7 3,4 2,6
0501 Lillehammer 1 818,2  361,7 70,1  281,0  409,0  696,5 3,3 4,7 3,0
0502 Gjøvik 1 589,1  355,3 71,4  301,9  344,4  516,2 2,9 5,7 3,6
0511 Dovre  110,9 30,6 6,0 25,6 11,6 37,2 2,1 3,3 2,0
0512 Lesja 88,1 26,3 5,0 20,3 8,8 27,6 1,8 -4,2 -3,8
0513 Skjåk  111,4 34,7 6,6 19,4 10,9 39,8 7,0 -1,1 -1,4
0514 Lom  107,6 26,7 5,1 22,1 13,8 39,8 -4,4 -2,4 -1,4
0515 Vågå  177,5 40,0 7,9 32,2 14,5 83,0 0,4 3,9 4,0
0516 Nord-Fron  319,5 83,3 16,2 55,5 56,5  107,9 -0,7 2,4 3,8
0517 Sel  222,8 62,6 12,2 54,9 23,5 69,7 1,3 4,5 3,8
0519 Sør-Fron  136,7 38,5 7,3 29,2 19,5 42,2 1,1 4,7 3,8
0520 Ringebu  210,0 54,1 10,0 40,4 37,6 67,9 -1,2 2,5 2,0
0521 Øyer  237,0 63,7 12,0 49,5 42,1 69,7 -1,3 -3,3 -3,4
0522 Gausdal  268,8 70,8 13,9 58,2 40,0 85,9 3,7 5,4 7,5
0528 Østre Toten  712,3  170,9 33,8  147,0  128,2  232,4 1,9 4,6 5,1
0529 Vestre Toten  706,9  150,0 30,1  126,8  184,3  215,6 1,9 4,5 3,6
0532 Jevnaker  331,9 75,3 15,2 64,8 62,4  114,2 2,4 3,0 1,1
0533 Lunner  435,9  119,5 23,7  102,1 48,9  141,8 5,2 10,1 9,3
0534 Gran  698,6  161,4 31,5  137,1  140,3  228,3 -0,5 1,2 -0,7
0536 Søndre Land  223,9 59,4 11,9 51,3 37,1 64,2 1,6 4,9 3,1
0538 Nordre Land  301,7 75,0 14,7 60,9 56,9 94,2 -2,5 -2,5 -2,1
0540 Sør-Aurdal  133,5 37,8 7,1 28,8 14,2 45,6 -1,6 -4,8 -4,1
0541 Etnedal 50,7 14,5 2,7 11,5 5,5 16,5 -3,4 -0,1 -0,2
0542 Nord-Aurdal  323,4 88,2 16,7 64,2 41,6  112,7 -1,0 1,5 1,4
0543 Vestre Slidre  101,5 29,7 5,4 21,9 8,6 35,9 0,7 4,3 3,7
0544 Øystre Slidre  153,5 44,2 8,1 32,0 14,3 54,8 -0,1 2,0 1,9
0545 Vang 79,4 24,1 4,5 15,4 8,0 27,5 1,2 -1,7 -2,4
                   
06 Buskerud 18 016,9 3 886,1  752,1 2 975,2 3 833,0 6 570,5 5,8 5,1 4,8
0602 Drammen 4 803,8  927,2  181,1  716,9 1 357,6 1 621,0 5,4 5,8 5,7
0604 Kongsberg 2 574,8  427,2 84,7  318,4  641,5 1 103,0 26,6 5,8 6,8
0605 Ringerike 1 604,9  381,2 73,9  301,1  270,1  578,6 -2,5 4,3 2,8
0612 Hole  462,2  141,5 20,9 83,5 54,5  161,7 15,6 12,4 21,4
0615 Flå 47,5 13,4 2,5 9,7 5,1 16,8 -1,5 2,6 3,1
0616 Nes  185,5 46,9 9,0 34,5 29,3 65,8 -2,5 -3,6 -2,6
0617 Gol  260,6 68,1 12,7 46,5 42,1 91,2 0,0 2,1 -0,1
0618 Hemsedal  146,7 39,7 7,1 26,5 22,4 51,1 1,3 -2,9 -3,3
0619 Ål  279,5 69,6 13,2 48,3 45,4  102,9 -1,6 -1,2 -0,3
0620 Hol  322,7 89,6 16,2 53,8 52,8  110,3 1,1 -2,6 -4,0
0621 Sigdal  179,3 51,8 9,5 36,7 24,5 56,8 1,6 4,5 8,8
0622 Krødsherad  157,2 31,5 5,8 23,5 31,4 65,0 11,6 4,4 3,4
0623 Modum  719,4  174,5 34,2  136,9  134,5  239,2 2,6 4,6 4,0
0624 Øvre Eiker  952,4  227,3 43,9  182,3  160,4  338,6 2,6 6,3 3,6
0625 Nedre Eiker 1 320,1  293,8 58,7  250,0  215,9  501,6 0,9 7,7 6,0
0626 Lier 2 036,4  380,4 75,5  299,5  481,4  799,6 2,8 5,7 5,6
0627 Røyken 1 118,2  289,6 58,1  237,5  130,4  402,6 4,3 7,3 6,3
0628 Hurum  495,6  124,2 24,6  103,5 81,9  161,3 -2,1 1,9 0,0
0631 Flesberg  132,4 35,4 6,8 27,7 19,3 43,2 5,3 3,9 2,2
0632 Rollag 68,3 20,5 3,9 13,7 10,6 19,6 5,1 4,3 5,2
0633 Nore og Uvdal  149,4 52,5 9,9 24,8 21,6 40,6 1,4 -3,2 -2,4
                   
07 Vestfold 13 762,4 3 125,3  608,6 2 484,3 2 953,0 4 591,2 0,1 3,7 2,5
0701 Horten 1 534,4  330,8 66,7  269,4  393,4  474,1 0,0 3,9 3,9
0702 Holmestrand  539,3  127,1 25,8  106,2  106,6  173,7 3,1 6,8 6,8
0704 Tønsberg 2 746,6  567,1  110,1  440,8  816,5  812,1 0,6 1,6 0,3
0706 Sandefjord 2 767,4  590,3  113,1  455,5  608,5 1 000,0 -2,1 3,6 2,4
0709 Larvik 2 349,1  560,1  108,4  437,1  433,1  810,3 -1,9 2,0 1,0
0711 Svelvik  310,3 80,3 15,9 68,6 41,9  103,6 1,1 5,3 4,3
0713 Sande  400,7  111,9 21,3 89,6 42,7  135,1 0,8 4,8 3,0
0714 Hof  145,5 37,8 7,5 32,1 21,0 47,1 4,9 10,2 9,1
0716 Re  453,3  110,3 21,9 95,2 74,3  151,6 6,0 9,0 7,8
0719 Andebu  266,7 63,3 12,6 53,9 51,0 85,9 1,1 2,5 2,1
0720 Stokke  631,9  134,6 26,6  115,6  149,9  205,3 1,6 6,0 5,6
0722 Nøtterøy 1 253,0  312,9 59,8  244,2  167,8  468,2 1,9 6,0 1,9
0723 Tjøme  235,1 68,7 12,8 51,0 22,2 80,3 1,0 2,9 3,5
0728 Lardal  129,0 30,1 5,9 25,0 24,0 44,0 3,5 1,9 2,1
                   
08 Telemark 9 847,3 2 314,5  454,7 1 767,8 1 967,2 3 343,1 -8,8 4,5 3,6
0805 Porsgrunn 2 574,2  491,0 98,3  389,4  562,4 1 033,1 -25,6 5,7 5,0
0806 Skien 2 983,5  680,5  135,1  549,3  699,5  919,0 0,5 4,9 5,3
0807 Notodden  611,8  159,3 31,1  124,0 87,6  209,8 -11,9 0,9 -1,1
0811 Siljan  111,5 29,4 5,8 24,7 12,8 38,8 3,3 5,6 3,7
0814 Bamble  807,5  192,4 37,9  157,1  162,7  257,4 -2,8 5,2 0,3
0815 Kragerø  520,5  127,6 25,1  104,5 93,0  170,2 -0,6 3,1 1,0
0817 Drangedal  179,6 44,8 8,9 37,9 24,3 63,7 3,2 1,6 0,3
0819 Nome  316,7 79,6 15,0 60,9 54,7  106,5 -2,3 1,2 -1,1
0821 Bø  282,3 67,9 13,3 53,7 54,3 93,0 -1,9 -0,8 0,2
0822 Sauherad  207,1 51,9 10,3 43,6 34,5 66,8 5,4 9,8 9,4
0826 Tinn  370,4  116,6 22,1 62,8 54,1  114,9 -1,0 -8,2 -9,4
0827 Hjartdal 83,0 24,8 4,7 15,4 10,6 27,4 -2,8 -5,0 -4,9
0828 Seljord  150,4 36,9 7,2 27,5 27,5 51,3 -4,2 -2,4 -3,5
0829 Kviteseid  124,8 31,3 6,0 24,7 21,6 41,2 4,5 80,2 97,3
0830 Nissedal 68,9 21,4 4,0 13,6 10,3 19,7 3,1 5,9 6,5
0831 Fyresdal 64,1 20,3 3,9 12,7 10,0 17,4 4,1 12,9 12,3
0833 Tokke  154,3 57,4 11,0 25,0 17,7 43,2 8,2 21,1 19,7
0834 Vinje  236,5 81,3 15,0 40,8 29,6 69,8 9,1 3,9 3,6
                   
09 Aust-Agder 6 059,2 1 487,9  291,0 1 126,7 1 193,7 1 959,8 -3,3 4,0 3,2
0901 Risør  350,4 81,9 16,1 66,0 67,3  119,2 3,1 7,2 5,4
0904 Grimstad 1 041,4  282,8 53,7  203,7  206,6  294,5 -15,6 1,5 0,1
0906 Arendal 2 556,6  556,4  110,8  452,9  581,9  854,5 -3,6 2,5 1,5
0911 Gjerstad  105,2 26,3 5,2 22,5 19,1 32,1 -2,2 2,4 1,9
0912 Vegårshei 82,5 20,8 4,1 17,5 14,3 25,7 -9,2 -1,0 -1,2
0914 Tvedestrand  294,8 73,7 14,5 58,9 49,6 98,0 -1,1 3,0 1,2
0919 Froland  261,5 67,3 13,4 53,6 29,8 97,5 18,1 28,1 27,3
0926 Lillesand  572,5  144,3 27,9  105,2  100,8  194,4 5,1 9,3 10,4
0928 Birkenes  231,4 54,3 10,8 45,8 44,0 76,6 3,0 8,5 6,3
0929 Åmli 79,9 22,6 4,4 16,8 11,8 24,4 -0,8 -8,4 -7,5
0935 Iveland 55,4 17,8 3,5 12,6 7,0 14,5 1,1 2,0 1,6
0937 Evje og Hornnes  173,9 42,4 8,3 33,5 27,7 62,0 1,7 3,4 2,6
0938 Bygland 57,7 17,8 3,4 11,4 8,6 16,5 -2,0 1,8 0,7
0940 Valle 84,1 28,5 5,5 13,8 11,8 24,5 1,6 -2,4 -1,8
0941 Bykle  111,8 51,1 9,3 12,5 13,4 25,4 4,9 1,8 1,8
                   
10 Vest-Agder 12 113,6 2 382,9  467,3 1 814,0 2 663,0 4 786,4 7,1 1,8 1,4
1001 Kristiansand 7 301,9 1 190,5  232,5  899,1 1 773,7 3 206,1 12,8 2,5 2,4
1002 Mandal  755,1  183,2 36,6  148,9  142,8  243,6 -3,0 0,8 1,5
1003 Farsund  501,2  125,8 24,5 98,8 93,8  158,4 0,7 2,3 1,7
1004 Flekkefjord  549,7  128,6 25,4 98,0  101,9  196,0 4,2 1,3 -0,9
1014 Vennesla  672,7  159,0 32,3  131,7  130,1  219,6 5,5 5,5 5,4
1017 Songdalen  317,9 69,9 14,2 60,1 60,5  113,2 -2,2 0,0 0,3
1018 Søgne  586,8  145,4 27,9  113,5 86,8  213,1 -1,0 2,8 0,2
1021 Marnardal  109,6 28,0 5,5 22,0 21,7 32,5 5,3 8,8 8,5
1026 Åseral 63,2 24,0 4,4 9,4 12,1 13,3 3,9 5,2 3,7
1027 Audnedal 79,0 19,2 3,7 16,6 16,3 23,1 -7,2 3,3 0,7
1029 Lindesnes  201,1 52,3 10,3 42,7 32,4 63,3 -1,3 1,6 3,8
1032 Lyngdal  411,3 92,9 18,4 77,4 87,7  134,8 2,8 4,1 3,1
1034 Hægebostad 85,8 21,9 4,3 18,7 13,0 27,8 10,7 12,5 11,8
1037 Kvinesdal  327,9 81,9 16,0 58,0 62,8  109,1 -18,8 -22,7 -22,3
1046 Sirdal  150,3 60,2 11,2 19,2 27,3 32,5 3,2 14,9 12,5
                   
11 Rogaland 43 616,4 7 426,4 1 459,0 5 503,8 11 079,0 18 148,1 9,2 4,6 3,5
1101 Eigersund  920,6  213,0 41,6  165,3  180,3  320,5 -0,8 0,4 -2,4
1102 Sandnes 5 466,3 1 107,6  224,6  854,1 1 311,6 1 968,4 4,0 4,5 5,9
1103 Stavanger 19 798,8 2 620,4  506,5 1 838,7 5 510,9 9 322,2 19,4 8,5 6,1
1106 Haugesund 2 380,6  524,3  103,9  396,6  626,4  729,3 -1,2 3,6 2,6
1111 Sokndal  182,3 42,3 8,3 33,3 33,1 65,3 6,3 2,9 1,4
1112 Lund  187,9 40,6 7,8 33,2 50,8 55,4 2,0 7,1 4,3
1114 Bjerkreim  151,7 34,7 6,8 28,6 25,6 56,1 3,0 4,4 2,8
1119 Hå  978,0  231,0 45,9  183,5  192,8  324,9 -2,2 1,4 1,0
1120 Klepp 1 083,7  258,4 50,1  201,5  201,3  372,5 -0,2 3,8 2,3
1121 Time 1 030,4  251,2 49,6  198,5  170,7  360,4 -1,0 5,4 3,0
1122 Gjesdal  595,4  151,3 30,2  124,0 86,2  203,8 2,5 3,5 2,5
1124 Sola 4 504,9  452,4 88,6  311,7 1 540,5 2 111,7 4,3 3,4 2,4
1127 Randaberg  930,1  173,1 33,8  128,4  160,4  434,4 0,6 -0,3 -2,0
1129 Forsand 86,2 31,6 5,9 11,8 14,0 22,8 0,3 1,7 1,8
1130 Strand  661,2  159,7 31,6  130,3  108,9  230,8 3,2 3,4 1,7
1133 Hjelmeland  182,7 60,6 11,5 30,0 24,8 55,8 7,4 6,1 4,9
1134 Suldal  302,8 76,1 14,8 39,9 42,8  129,2 -0,8 -31,2 -28,8
1135 Sauda  278,7 72,2 14,2 50,5 36,7  105,1 -0,5 -12,0 -11,4
1141 Finnøy  163,0 38,4 7,4 32,1 28,8 56,3 7,0 8,7 7,4
1142 Rennesøy  243,8 65,9 12,8 51,9 23,7 89,4 8,9 6,7 10,9
1144 Kvitsøy 26,7 6,8 1,4 5,6 3,9 9,0 -2,3 2,1 0,9
1145 Bokn 40,2 10,5 2,1 8,4 7,1 11,9 2,5 1,6 3,0
1146 Tysvær  520,6  132,1 26,5  109,3 80,5  172,2 -0,7 2,0 1,1
1149 Karmøy 2 296,3  546,1  109,1  441,0  451,5  748,6 -0,2 5,3 3,7
1151 Utsira 13,0 3,3 0,6 2,9 2,1 4,0 12,4 20,6 18,1
1160 Vindafjord  590,5  122,7 23,4 92,6  163,6  188,2 4,0 4,2 4,5
                   
12 Hordaland 35 145,1 7 218,4 1 404,5 5 575,1 7 517,5 13 429,6 2,2 3,1 1,4
1201 Bergen 22 133,9 4 049,0  783,6 3 122,9 5 190,1 8 988,5 3,2 2,5 0,3
1211 Etne  211,4 55,1 10,6 41,3 32,1 72,3 1,1 1,6 0,3
1216 Sveio  247,0 66,0 13,0 53,3 32,9 81,8 1,7 4,7 1,9
1219 Bømlo  662,6  156,7 29,7  125,4  168,3  182,5 -8,3 1,4 0,4
1221 Stord 1 396,0  252,0 50,6  204,2  323,5  565,7 9,2 1,3 -0,3
1222 Fitjar  181,5 45,3 8,7 34,1 35,9 57,5 6,1 12,1 9,7
1223 Tysnes  158,9 36,1 6,9 29,2 21,4 65,3 11,4 1,2 0,3
1224 Kvinnherad  738,0  194,9 37,8  138,1  147,8  219,5 -12,8 7,1 3,7
1227 Jondal 53,5 14,6 2,8 9,9 8,3 17,9 -5,9 4,7 4,1
1228 Odda  431,7  112,1 22,0 72,8 75,9  148,9 5,6 3,4 3,1
1231 Ullensvang  190,1 48,5 9,3 36,1 29,8 66,4 4,1 5,3 4,7
1232 Eidfjord 78,4 36,0 6,8 10,4 7,3 17,9 0,4 -1,6 -1,1
1233 Ulvik 60,0 22,6 4,4 10,6 7,2 15,3 3,0 -1,2 -0,3
1234 Granvin 43,0 11,3 2,3 9,4 6,7 13,4 3,5 3,5 2,9
1235 Voss  774,9  188,1 36,8  141,3  143,1  265,7 1,1 2,4 0,1
1238 Kvam  455,2  118,5 23,3 89,3 77,3  146,8 2,0 5,4 6,4
1241 Fusa  297,8 53,3 10,1 40,6 66,3  127,4 -11,2 -2,1 -2,8
1242 Samnanger  115,9 33,3 6,5 25,4 14,2 36,5 -2,0 -5,7 -6,9
1243 Os  930,6  233,9 46,8  194,9  124,2  330,9 1,5 2,3 2,3
1244 Austevoll  442,2 89,9 14,2 54,1  119,3  164,7 -10,5 -0,5 1,1
1245 Sund  322,4 80,4 16,1 68,1 52,7  105,1 1,1 3,3 2,3
1246 Fjell 1 345,9  312,6 61,1  255,5  237,7  479,0 2,3 5,6 4,9
1247 Askøy 1 245,7  326,9 65,6  279,8  161,8  411,7 2,0 4,3 2,2
1251 Vaksdal  198,3 62,8 12,4 39,9 31,9 51,4 4,4 6,5 6,1
1252 Modalen 38,4 19,5 3,6 3,4 6,2 5,8 9,5 15,3 14,3
1253 Osterøy  382,6 90,4 18,1 75,3 72,9  125,9 1,7 2,6 2,6
1256 Meland  372,5 87,7 17,6 77,1 62,3  127,8 6,2 10,9 10,5
1259 Øygarden  220,3 55,6 11,3 47,2 34,6 71,8 2,8 3,5 2,8
1260 Radøy  233,3 61,1 12,2 50,3 38,1 71,6 -2,6 1,0 -0,2
1263 Lindås  858,8  218,1 43,7  177,0  134,1  285,9 3,0 7,4 6,8
1264 Austrheim  206,1 46,9 8,8 35,1 41,4 73,7 -0,6 6,6 5,0
1265 Fedje 30,4 8,0 1,6 6,4 3,4 11,0 6,7 4,8 3,5
1266 Masfjorden 87,9 31,7 6,2 16,9 9,1 24,1 4,3 4,8 4,9
                   
14 Sogn og Fjordane 6 343,3 1 534,7  297,0 1 155,4 1 166,8 2 189,3 2,7 2,4 1,6
1401 Flora  771,5  169,7 33,0  141,0  175,3  252,4 4,6 6,1 2,7
1411 Gulen  142,9 31,8 5,8 22,8 24,9 57,7 -0,4 0,4 -2,3
1412 Solund 43,0 11,1 2,1 9,0 5,2 15,6 4,6 -0,4 -1,6
1413 Hyllestad 81,3 21,6 4,3 16,3 15,0 24,0 -4,6 -4,2 -4,8
1416 Høyanger  219,6 70,7 13,7 45,1 25,6 64,5 2,3 3,4 2,6
1417 Vik  183,5 47,6 9,2 26,8 24,0 75,9 3,7 9,0 10,4
1418 Balestrand 68,1 18,4 3,6 14,0 11,8 20,3 2,6 -3,7 -2,8
1419 Leikanger  163,2 30,6 6,0 25,1 64,2 37,3 3,2 5,2 3,6
1420 Sogndal  369,9 91,3 17,9 73,8 73,6  113,2 3,2 3,9 3,2
1421 Aurland  135,4 49,9 9,3 18,7 17,6 39,9 2,2 -10,8 -10,6
1422 Lærdal  125,8 42,7 8,1 24,5 15,1 35,3 1,3 2,7 1,9
1424 Årdal  338,5  100,1 19,6 68,3 38,5  112,0 -1,4 -3,1 -3,9
1426 Luster  265,9 90,3 16,9 47,2 33,7 77,8 2,6 -1,5 -1,7
1428 Askvoll  139,8 37,3 7,2 31,3 16,2 47,8 4,8 4,0 2,3
1429 Fjaler  126,4 31,1 6,1 25,1 20,6 43,6 -2,9 0,9 1,2
1430 Gaular  141,0 34,5 6,8 29,9 25,7 44,1 6,7 8,0 9,4
1431 Jølster  134,4 37,2 7,3 31,2 14,9 43,8 7,1 8,1 9,6
1432 Førde  941,6  168,0 32,6  139,5  264,5  337,1 2,0 5,8 4,3
1433 Naustdal  113,0 30,9 6,1 27,2 11,9 36,8 4,9 2,9 3,3
1438 Bremanger  217,7 59,5 11,7 42,1 29,8 74,6 1,2 -5,4 -3,9
1439 Vågsøy  406,6 85,2 16,2 68,9 75,5  160,9 9,0 4,0 1,5
1441 Selje  131,8 35,6 7,0 29,7 16,4 43,1 4,0 5,9 6,4
1443 Eid  282,9 70,5 13,8 59,6 40,0 99,1 -0,9 1,1 0,3
1444 Hornindal 47,8 13,5 2,7 11,3 5,4 15,0 4,9 2,5 2,5
1445 Gloppen  376,7 70,4 13,6 55,9 44,6  192,2 4,3 3,5 3,1
1449 Stryn  374,7 85,2 16,3 71,0 76,8  125,4 0,0 5,1 4,2
                   
15 Møre og Romsdal 16 434,7 3 583,1  700,1 2 818,2 3 541,2 5 792,1 0,9 3,1 2,4
1502 Molde 1 931,4  369,3 72,5  294,2  606,6  588,8 2,5 1,8 1,7
1504 Ålesund 3 260,9  671,2  130,7  516,5  782,3 1 160,2 -2,3 4,8 5,0
1505 Kristiansund 1 397,7  325,4 65,1  267,0  245,8  494,4 1,2 4,8 3,7
1511 Vanylven  185,4 46,1 8,8 36,0 44,7 49,9 -9,2 -2,5 -3,2
1514 Sande  161,0 37,3 7,4 29,1 34,2 53,0 4,7 5,3 5,9
1515 Herøy  638,6  133,8 24,9 99,5  172,0  208,3 -16,3 -1,4 -2,2
1516 Ulstein  980,7  130,6 24,2 92,1  315,2  418,5 25,9 1,3 0,1
1517 Hareid  316,9 69,2 13,6 56,2 74,9  103,0 2,6 6,5 4,0
1519 Volda  467,9  107,6 21,2 87,6 97,3  154,3 3,6 3,9 4,6
1520 Ørsta  603,2  133,1 25,9  105,0  114,3  224,8 -5,5 0,9 -1,4
1523 Ørskog  122,9 27,9 5,5 22,9 23,3 43,4 3,1 2,9 2,6
1524 Norddal 92,2 31,1 6,0 17,4 14,4 23,2 5,9 6,8 6,0
1525 Stranda  249,0 60,3 11,7 47,3 43,8 86,0 4,3 4,2 2,9
1526 Stordal 52,7 12,3 2,3 10,3 13,2 14,6 7,5 10,9 9,4
1528 Sykkylven  591,2  103,3 20,1 84,3  125,1  258,5 6,9 8,9 6,3
1529 Skodje  206,8 53,0 10,5 42,9 34,5 65,9 3,7 6,1 4,9
1531 Sula  449,1  102,7 20,2 87,2 74,0  164,9 5,8 7,5 5,8
1532 Giske  358,6 96,0 19,3 79,0 49,1  115,4 -0,8 4,6 3,5
1534 Haram  564,9  135,0 26,3  102,7  120,1  180,8 -3,3 -0,7 -1,7
1535 Vestnes  378,1 89,0 17,3 73,1 67,6  131,1 -4,1 -2,6 -2,5
1539 Rauma  461,4 99,3 18,4 76,7 84,5  182,4 5,8 2,1 -0,6
1543 Nesset  156,7 46,4 9,1 31,2 25,5 44,5 -1,0 -5,1 -4,5
1545 Midsund  108,5 27,6 5,3 21,7 16,4 37,4 8,7 7,5 3,9
1546 Sandøy  174,1 21,8 4,2 16,6 19,4  112,2 46,4 0,2 1,6
1547 Aukra  182,5 56,3 11,6 39,8 23,0 51,9 2,0 0,8 1,5
1548 Fræna  493,0  117,0 23,0  100,9 77,6  174,5 -9,5 3,9 3,4
1551 Eide  183,6 43,1 8,5 36,3 36,8 58,8 -1,7 5,9 5,9
1554 Averøy  292,4 73,8 14,8 61,3 45,6 96,9 4,6 6,2 5,9
1557 Gjemnes  116,2 31,7 6,3 27,4 15,2 35,6 0,1 1,9 1,4
1560 Tingvoll  130,1 32,8 6,5 28,8 16,3 45,7 3,4 4,9 2,4
1563 Sunndal  379,3  106,4 21,3 77,6 46,9  127,0 -4,2 -1,3 -2,1
1566 Surnadal  315,7 71,7 14,1 56,1 41,8  132,0 1,0 3,4 3,2
1567 Rindal 91,7 26,2 5,1 18,7 9,7 32,0 0,6 -1,1 0,7
1571 Halsa 83,1 22,2 3,9 14,5 6,8 35,8 10,6 1,8 -2,4
1573 Smøla  102,5 28,8 5,7 23,4 9,3 35,3 3,9 4,7 1,6
1576 Aure  154,8 43,9 8,8 37,0 14,0 51,1 -0,9 1,7 2,1
                   
16 Sør-Trøndelag 18 753,8 3 963,7  784,6 3 231,2 4 168,0 6 606,3 2,4 5,8 5,2
1601 Trondheim 12 963,2 2 516,2  498,4 2 028,8 3 318,7 4 601,2 1,0 5,5 5,1
1612 Hemne  191,9 50,9 10,2 42,1 18,9 69,7 7,2 7,7 7,1
1613 Snillfjord 40,2 11,6 2,3 9,3 3,8 13,3 11,7 14,3 13,0
1617 Hitra  186,2 49,4 9,8 44,0 17,9 65,1 7,1 8,9 7,3
1620 Frøya  370,6 67,0 11,4 49,5 24,9  217,8 53,9 42,8 24,4
1621 Ørland  253,5 59,7 11,8 51,8 43,5 86,6 2,3 5,0 4,6
1622 Agdenes 78,4 17,5 3,4 14,9 17,2 25,4 11,0 3,0 -0,3
1624 Rissa  295,9 71,9 14,4 61,4 62,6 85,6 2,7 7,0 6,1
1627 Bjugn  200,2 48,4 9,8 42,6 29,9 69,5 7,1 7,6 6,5
1630 Åfjord  136,9 35,3 7,0 30,1 15,2 49,2 4,5 6,8 6,1
1632 Roan 33,2 9,6 1,9 8,2 2,8 10,7 -3,4 -1,2 -3,8
1633 Osen 40,2 10,5 2,1 9,2 2,9 15,4 -0,8 -2,2 -0,6
1634 Oppdal  304,8 79,1 15,6 64,3 37,5  108,2 1,2 3,8 4,5
1635 Rennebu  101,3 32,6 6,3 22,2 9,3 30,8 -1,0 -0,6 -0,3
1636 Meldal  170,6 43,3 8,4 34,6 28,2 56,1 0,2 3,2 2,1
1638 Orkdal  621,8  133,9 26,7  115,2  140,9  205,1 1,9 2,7 1,4
1640 Røros  293,7 69,3 13,4 55,1 56,0 99,9 4,3 3,8 1,7
1644 Holtålen 78,0 21,5 4,3 18,6 6,7 26,9 0,7 1,7 2,8
1648 Midtre Gauldal  274,7 66,8 13,3 57,8 49,9 87,0 9,9 9,3 9,7
1653 Melhus  690,6  175,9 35,0  151,4  105,9  222,4 2,5 4,0 3,4
1657 Skaun  272,4 74,9 15,1 67,7 29,2 85,6 5,9 8,7 8,0
1662 Klæbu  267,0 73,0 14,6 60,8 32,4 86,2 1,4 4,1 2,2
1663 Malvik  638,3  171,7 35,0  146,2 74,7  210,7 3,2 6,2 7,4
1664 Selbu  198,2 48,6 9,6 37,7 34,9 67,4 1,6 3,4 2,8
1665 Tydal 52,1 24,9 4,7 7,9 4,2 10,5 3,1 1,1 1,0
                   
17 Nord-Trøndelag 6 384,1 1 501,4  300,7 1 283,9 1 176,6 2 121,5 3,1 4,2 3,5
1702 Steinkjer 1 308,2  236,0 47,1  204,9  295,9  524,3 9,7 5,4 3,9
1703 Namsos  574,9  150,0 30,2  131,9 60,3  202,5 1,6 5,5 4,1
1711 Meråker  115,6 31,8 6,3 22,6 20,8 34,2 2,5 4,1 2,5
1714 Stjørdal 1 077,9  260,3 52,0  222,2  211,7  331,7 5,3 7,7 7,7
1717 Frosta  101,6 26,6 5,3 22,6 15,3 31,7 10,6 14,5 17,8
1718 Leksvik  163,8 38,1 7,4 32,8 32,3 53,2 1,5 5,4 4,7
1719 Levanger  932,9  210,0 43,1  187,2  218,6  274,1 2,5 2,7 2,7
1721 Verdal  666,4  151,8 30,4  133,0  158,1  193,1 -0,8 3,0 1,5
1723 Mosvik 30,7 8,6 1,7 7,2 4,2 9,0 -2,3 -4,1 -2,0
1724 Verran  104,4 25,8 5,2 24,2 21,3 27,9 -20,5 -23,1 -20,9
1725 Namdalseid 58,6 16,3 3,2 14,6 5,0 19,5 3,5 5,4 5,3
1729 Inderøy  256,5 63,8 12,6 55,2 41,8 83,2 2,9 3,8 2,6
1736 Snåsa 76,6 22,4 4,4 18,5 8,0 23,4 3,4 3,2 2,9
1738 Lierne 54,4 16,2 3,2 13,1 5,9 16,1 0,3 -5,8 -5,3
1739 Røyrvik 24,4 10,5 2,0 4,7 3,2 3,9 0,5 0,8 1,7
1740 Namsskogan 47,6 19,5 3,7 8,6 3,7 12,1 3,1 4,4 4,0
1742 Grong  106,6 32,0 6,2 22,4 8,5 37,6 3,5 2,5 0,5
1743 Høylandet 50,6 13,3 2,7 12,2 5,0 17,4 4,3 5,8 6,6
1744 Overhalla  152,0 39,9 8,1 34,0 18,2 51,8 -11,6 -0,7 -0,9
1748 Fosnes 21,8 6,6 1,3 5,8 1,4 6,7 5,7 9,3 11,2
1749 Flatanger 42,9 11,3 2,2 9,9 3,9 15,6 -2,5 6,9 4,7
1750 Vikna  202,4 50,6 10,0 44,5 16,7 80,6 4,1 9,5 6,5
1751 Nærøy  191,6 54,3 10,8 46,7 14,7 65,0 1,5 6,6 3,8
1755 Leka 21,6 5,9 1,2 5,2 2,2 7,1 -0,4 4,9 2,9
                   
18 Nordland 11 727,1 2 987,8  597,8 2 441,8 1 338,8 4 360,9 1,4 4,3 3,2
1804 Bodø 2 763,4  653,7  133,9  561,7  509,1  905,0 3,8 6,3 5,7
1805 Narvik  938,8  246,3 49,8  197,0  105,6  340,1 1,6 7,9 5,6
1811 Bindal 60,6 21,6 4,2 13,3 4,8 16,6 4,4 7,1 7,7
1812 Sømna 68,5 19,2 3,8 17,7 5,3 22,4 -1,4 5,3 3,9
1813 Brønnøy  314,6 85,0 16,8 74,3 24,6  113,9 6,3 6,1 4,3
1815 Vega 45,2 13,0 2,6 11,4 3,1 15,1 1,6 7,9 8,2
1816 Vevelstad 17,5 5,2 1,0 4,7 1,1 5,5 5,3 8,2 7,2
1818 Herøy 66,8 18,3 3,6 15,7 6,1 23,0 -3,0 4,4 4,0
1820 Alstahaug  331,0 88,5 18,2 77,0 24,0  123,3 8,5 13,7 8,8
1822 Leirfjord 71,9 20,3 4,1 18,5 5,8 23,2 4,6 7,1 7,6
1824 Vefsn  716,5  169,8 34,3  140,5 48,4  323,5 -4,9 3,5 3,8
1825 Grane 53,3 16,4 3,2 12,9 4,2 16,5 5,1 5,1 5,5
1826 Hattfjelldal 57,0 16,1 3,2 12,1 5,0 20,5 -1,8 -0,6 2,3
1827 Dønna 51,9 14,4 2,8 13,1 4,7 16,8 4,3 6,2 3,0
1828 Nesna 67,8 17,9 3,6 15,9 8,2 22,2 1,4 8,0 7,4
1832 Hemnes  200,9 74,2 14,3 40,8 14,0 57,5 3,9 -0,2 -0,8
1833 Rana 1 301,2  324,9 64,1  255,1  150,0  507,1 -11,0 -8,4 -9,9
1834 Lurøy 95,2 22,8 4,4 18,0 9,9 40,1 9,8 7,9 5,4
1835 Træna 23,0 6,4 1,3 5,1 2,6 7,6 8,5 10,3 10,3
1836 Rødøy 55,9 13,9 2,7 11,0 4,3 23,9 9,3 9,5 8,7
1837 Meløy  384,8 91,5 18,0 72,5 62,8  140,0 5,5 -2,5 -4,1
1838 Gildeskål 82,7 24,7 4,9 18,2 7,7 27,3 -2,4 2,0 0,8
1839 Beiarn 51,4 17,7 3,4 9,8 4,4 16,2 3,6 -1,2 -1,4
1840 Saltdal  213,2 56,7 11,3 49,0 18,4 77,8 5,3 7,7 7,4
1841 Fauske  526,3  130,4 25,8 97,6 33,7  238,8 -13,3 2,2 2,1
1845 Sørfold  206,3 46,3 8,8 18,4 9,2  123,6 54,4 43,7 38,7
1848 Steigen 96,3 26,9 5,3 23,1 10,0 31,1 2,3 4,5 3,6
1849 Hamarøy 98,5 27,7 5,4 16,6 7,8 41,0 19,3 22,6 21,1
1850 Tysfjord 80,8 23,6 4,7 18,4 6,2 27,8 1,4 1,0 -1,1
1851 Lødingen  102,4 27,1 5,4 22,0 8,4 39,5 7,1 2,0 0,4
1852 Tjeldsund 47,1 14,2 2,9 12,2 2,9 14,9 1,6 4,6 4,6
1853 Evenes 49,8 14,0 2,8 11,4 3,9 17,7 -5,3 0,7 1,4
1854 Ballangen 92,4 26,1 5,3 23,5 6,8 30,7 6,1 8,5 8,0
1856 Røst 29,4 8,4 1,7 6,6 2,5 10,3 0,8 15,7 15,1
1857 Værøy 40,6 8,9 1,7 7,5 3,3 19,2 8,9 11,9 11,6
1859 Flakstad 55,2 16,1 3,1 12,9 4,1 19,0 4,3 4,4 2,3
1860 Vestvågøy  443,6  119,3 24,1  104,8 36,4  159,0 4,0 5,5 5,2
1865 Vågan  411,9  105,9 21,0 93,8 43,4  147,8 1,5 6,7 3,0
1866 Hadsel  379,5 88,8 17,7 77,4 27,2  168,5 21,3 3,9 1,5
1867 Bø 92,1 26,4 5,4 22,4 7,7 30,1 -5,5 1,8 1,1
1868 Øksnes  193,2 50,2 9,9 44,6 22,9 65,6 1,5 3,7 1,1
1870 Sortland  444,4  113,5 22,3  100,1 42,5  166,0 4,0 8,4 9,6
1871 Andøy  257,3 61,6 12,4 52,1 22,3  108,9 2,0 7,6 5,7
1874 Moskenes 47,0 13,6 2,7 11,2 3,4 16,1 -1,9 0,1 -1,6
                   
19 Troms Romsa 7 571,5 1 955,4  390,3 1 681,3  983,1 2 561,4 0,8 2,0 0,8
1901 Harstad 1 039,8  275,0 55,8  231,5 94,0  383,5 -9,2 -9,1 -8,6
1902 Tromsø 3 950,7  920,5  183,7  815,1  722,0 1 309,5 2,7 7,0 4,7
1911 Kvæfjord  112,7 31,2 6,3 28,1 11,1 36,1 2,4 3,2 2,6
1913 Skånland  115,9 32,2 6,6 27,9 8,4 40,8 5,3 5,6 4,4
1915 Bjarkøy 16,6 5,0 1,0 4,1 1,2 5,3 -4,0 1,7 2,2
1917 Ibestad 52,5 14,3 2,8 11,8 4,3 19,3 -7,1 -4,7 -6,2
1919 Gratangen 42,7 10,9 2,2 9,5 4,9 15,2 4,7 3,6 1,0
1920 Lavangen 30,3 8,9 1,8 7,4 2,9 9,4 -10,3 -9,4 -10,3
1922 Bardu  182,0 59,4 11,7 41,5 11,1 58,3 -7,7 -8,4 -9,6
1923 Salangen 82,4 23,8 4,8 20,7 7,2 25,9 5,1 5,2 5,0
1924 Målselv  319,9 90,3 17,7 72,0 20,1  119,8 4,7 2,1 0,3
1925 Sørreisa  142,4 39,0 7,6 33,8 8,2 53,8 10,0 11,0 9,2
1926 Dyrøy 42,5 12,5 2,5 10,7 3,4 13,4 2,6 7,2 5,6
1927 Tranøy 56,6 16,1 3,2 14,0 5,0 18,3 1,9 5,9 5,5
1928 Torsken 38,3 10,9 2,3 9,3 4,1 11,8 -3,7 3,8 2,4
1929 Berg 48,3 13,4 2,7 11,0 4,3 17,0 12,1 11,9 10,4
1931 Lenvik  518,5  136,5 26,9  115,4 53,1  186,6 5,9 7,0 6,0
1933 Balsfjord  195,0 55,4 10,9 49,4 14,3 64,9 2,6 6,6 6,4
1936 Karlsøy 72,6 25,7 5,1 22,4 1,1 18,3 0,8 4,7 3,7
1938 Lyngen 95,3 32,1 6,4 29,1 0,5 27,2 5,9 4,9 4,5
1939 Storfjord 59,9 23,6 4,7 17,5 0,0 14,1 3,6 1,0 1,8
1940 Gáivuotna Kåfjord 57,4 22,2 4,5 18,0 0,0 12,7 0,8 2,9 2,9
1941 Skjervøy 89,4 29,7 6,1 27,0 1,0 25,6 6,8 4,9 4,8
1942 Nordreisa  145,3 48,9 9,9 42,8 0,8 42,9 -1,8 2,9 3,1
1943 Kvænangen 64,4 17,8 3,4 11,3 0,0 31,9 -12,0 -52,2 -51,1
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 745,6  931,4  187,7  784,9 19,3  822,4 4,3 5,2 3,7
2002 Vardø 62,5 22,4 4,5 19,4 0,2 16,0 -1,5 -0,4 -0,9
2003 Vadsø  247,4 78,8 16,0 67,4 0,5 84,8 10,2 10,8 10,2
2004 Hammerfest  447,2  168,7 34,4  125,4 11,2  107,5 -3,4 -5,2 -7,0
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 73,4 26,2 5,2 25,1 0,0 16,7 4,1 7,4 7,4
2012 Alta  692,6  223,9 44,7  194,0 4,3  225,6 2,0 7,1 5,0
2014 Loppa 30,9 11,1 2,2 9,5 0,0 8,1 12,7 13,9 12,3
2015 Hasvik 30,5 10,9 2,2 9,3 0,0 8,0 -3,7 1,0 1,9
2017 Kvalsund 29,3 10,5 2,1 9,2 0,0 7,6 -2,0 -0,4 -1,3
2018 Måsøy 45,0 15,4 3,0 12,9 0,1 13,6 11,7 9,1 8,0
2019 Nordkapp  117,5 40,2 8,1 33,8 0,2 35,3 6,3 5,4 4,9
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  144,3 47,3 9,5 41,3 0,2 45,9 5,7 5,2 3,6
2021 Kárásjohka - Karasjok 80,0 27,9 5,7 26,7 0,5 19,3 5,9 7,8 7,4
2022 Lebesby 45,0 17,0 3,4 12,6 0,0 12,1 8,1 14,2 11,7
2023 Gamvik 34,2 12,0 2,4 10,6 0,0 9,2 4,9 5,0 4,4
2024 Berlevåg 32,3 11,9 2,4 9,5 0,0 8,5 -4,1 1,5 0,0
2025 Deatnu Tana 97,6 33,1 6,6 29,9 0,1 28,0 10,5 11,7 9,1
2027 Unjárga Nesseby 24,8 9,2 1,8 8,1 0,0 5,7 8,1 12,3 11,5
2028 Båtsfjord 78,0 26,5 5,4 23,7 0,1 22,4 10,7 9,6 10,0
2030 Sør-Varanger  432,8  138,5 28,0  116,4 1,8  148,3 10,9 9,6 7,8
                   
2100 Svalbard  353,3 . . 60,0 .  293,3  107,7 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 99 535,8  169,6 35,2  248,6  435,1 98 647,3 -20,8 -8,0 -8,9
2311 Nordsjøen 96 940,7 0,0 0,0 0,0 0,0 96 940,7 -21,2 . .
2312 Stavanger 2 595,0  169,6 35,2  248,6  435,1 1 706,5 0,4 -8,0 -8,9
                   
24 Kildeskatt på pensjon  178,4 0,0 0,0 0,0 0,0  178,4 . . .
2435 Kildeskatt på pensjon  178,4 0,0 0,0 0,0 0,0  178,4 . . .

Standardtegn i tabeller