Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-august. 2009 og 2010. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt  480 828  471 782 -1,9 70 559 73 156 3,7 13 859 14 286 3,1
                   
01 Østfold 15 063 15 055 -0,1 3 269 3 428 4,9  647  676 4,6
02 Akershus 45 092 47 272 4,8 8 847 9 253 4,6 1 739 1 805 3,8
03 Oslo 73 560 81 337 10,6 11 260 11 460 1,8 2 120 2 180 2,8
04 Hedmark 9 603 9 880 2,9 2 151 2 247 4,5  429  444 3,7
05 Oppland 9 493 9 651 1,7 2 223 2 298 3,4  438  449 2,6
06 Buskerud 17 035 18 017 5,8 3 697 3 886 5,1  718  752 4,8
07 Vestfold 13 752 13 762 0,1 3 012 3 125 3,7  594  609 2,5
08 Telemark 10 794 9 847 -8,8 2 216 2 314 4,5  439  455 3,6
09 Aust-Agder 6 266 6 059 -3,3 1 431 1 488 4,0  282  291 3,2
10 Vest-Agder 11 313 12 114 7,1 2 341 2 383 1,8  461  467 1,4
11 Rogaland 39 951 43 616 9,2 7 097 7 426 4,6 1 410 1 459 3,5
12 Hordaland 34 389 35 145 2,2 7 003 7 218 3,1 1 385 1 405 1,4
14 Sogn og Fjordane 6 176 6 343 2,7 1 498 1 535 2,4  292  297 1,6
15 Møre og Romsdal 16 289 16 435 0,9 3 477 3 583 3,1  684  700 2,4
16 Sør-Trøndelag 18 314 18 754 2,4 3 747 3 964 5,8  746  785 5,2
17 Nord-Trøndelag 6 190 6 384 3,1 1 440 1 501 4,2  291  301 3,5
18 Nordland 11 565 11 727 1,4 2 865 2 988 4,3  580  598 3,2
19 Troms Romsa 7 512 7 572 0,8 1 917 1 955 2,0  387  390 0,8
20 Finnmark Finnmárku 2 633 2 746 4,3  885  931 5,2  181  188 3,7
21 Svalbard  170  353  107,7 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  125 666 99 536 -20,8  184  170 -8,0 39 35 -8,9
24 Kildeskatt på pensjon .  178 . . . . . . .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt 83 208 83 635 0,5 55 265 56 427 2,1  257 936  244 279 -5,3
                   
01 Østfold 3 062 3 034 -0,9 2 730 2 813 3,0 5 356 5 104 -4,7
02 Akershus 10 091 9 910 -1,8 6 809 6 984 2,6 17 606 19 320 9,7
03 Oslo 22 800 22 764 -0,2 7 819 7 963 1,8 29 562 36 969 25,1
04 Hedmark 2 083 2 110 1,3 1 834 1 861 1,5 3 106 3 217 3,6
05 Oppland 1 767 1 782 0,8 1 832 1 854 1,2 3 234 3 267 1,0
06 Buskerud 3 567 3 833 7,5 2 883 2 975 3,2 6 171 6 571 6,5
07 Vestfold 2 907 2 953 1,6 2 479 2 484 0,2 4 760 4 591 -3,5
08 Telemark 2 062 1 967 -4,6 1 745 1 768 1,3 4 333 3 343 -22,8
09 Aust-Agder 1 221 1 194 -2,2 1 107 1 127 1,8 2 226 1 960 -11,9
10 Vest-Agder 2 647 2 663 0,6 1 806 1 814 0,5 4 059 4 786 17,9
11 Rogaland 10 862 11 079 2,0 5 288 5 504 4,1 15 295 18 148 18,7
12 Hordaland 7 563 7 517 -0,6 5 522 5 575 1,0 12 916 13 430 4,0
14 Sogn og Fjordane 1 145 1 167 1,9 1 116 1 155 3,5 2 124 2 189 3,1
15 Møre og Romsdal 3 504 3 541 1,1 2 770 2 818 1,7 5 855 5 792 -1,1
16 Sør-Trøndelag 4 036 4 168 3,3 3 147 3 231 2,7 6 638 6 606 -0,5
17 Nord-Trøndelag 1 148 1 177 2,5 1 254 1 284 2,4 2 058 2 121 3,1
18 Nordland 1 308 1 339 2,3 2 385 2 442 2,4 4 428 4 361 -1,5
19 Troms Romsa  933  983 5,4 1 665 1 681 1,0 2 610 2 561 -1,9
20 Finnmark Finnmárku 16 19 22,4  762  785 3,0  788  822 4,3
21 Svalbard . . . 66 60 -9,0  104  293  181,5
23 Kontinentalsokkelen  485  435 -10,3  249  249 -0,3  124 708 98 647 -20,9
24 Kildeskatt på pensjon . 0 . . . . .  178 .

Standardtegn i tabeller