Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-juni 2010. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  373 602,2 59 005,9 11 515,9 45 298,3 61 157,7  196 624,5 -4,7 3,6 2,7
                   
01 Østfold 12 074,9 2 737,7  539,3 2 242,5 2 201,2 4 354,2 0,0 4,5 3,9
0101 Halden 1 184,5  271,1 53,6  226,8  207,4  425,6 3,8 5,0 3,8
0104 Moss 1 385,1  315,1 62,3  262,6  259,8  485,3 -0,8 5,9 3,3
0105 Sarpsborg 2 510,2  501,2 98,6  420,5  455,0 1 034,9 0,0 4,6 2,8
0106 Fredrikstad 3 337,2  738,3  146,3  610,6  713,2 1 128,8 -0,8 4,9 6,0
0111 Hvaler  160,7 45,5 8,6 34,8 17,1 54,8 0,1 1,7 1,3
0118 Aremark 47,2 14,2 2,5 9,7 5,6 15,1 -16,1 -19,6 -22,6
0119 Marker  135,9 32,1 6,3 26,1 19,6 51,7 3,0 4,2 4,5
0121 Rømskog 30,1 7,6 1,4 5,3 5,4 10,4 3,9 20,0 17,5
0122 Trøgstad  193,3 50,5 9,8 41,5 24,9 66,6 2,2 4,3 2,4
0123 Spydeberg  246,6 58,5 11,4 45,4 44,5 86,8 1,8 2,2 0,9
0124 Askim  677,5  166,5 32,6  119,5  124,6  234,2 -0,7 2,8 2,1
0125 Eidsberg  457,0  108,7 21,5 90,2 76,1  160,4 -1,4 5,0 4,5
0127 Skiptvet  128,3 34,1 6,9 28,7 14,7 43,8 0,0 0,4 0,9
0128 Rakkestad  313,1 72,5 14,0 59,1 52,0  115,5 -2,0 0,2 0,6
0135 Råde  290,6 75,1 14,6 60,1 41,2 99,5 2,7 10,8 7,9
0136 Rygge  623,2  151,3 30,0  119,7  103,7  218,4 -1,5 3,5 3,7
0137 Våler  173,6 46,8 9,0 39,5 18,2 60,0 2,9 9,4 5,5
0138 Hobøl  180,9 48,5 9,8 42,2 18,1 62,2 2,4 4,4 5,3
                   
02 Akershus 38 894,1 7 533,9 1 468,7 5 681,8 7 265,4 16 944,4 4,9 5,2 4,1
0211 Vestby  778,5  178,1 35,4  145,9  125,0  294,0 2,1 9,4 7,6
0213 Ski 1 530,5  360,7 72,0  283,1  225,9  588,8 0,0 3,4 3,3
0214 Ås  825,2  189,1 37,4  153,7  156,8  288,3 1,9 6,2 4,1
0215 Frogn  769,0  202,9 39,6  149,7 82,1  294,8 -1,8 3,6 0,2
0216 Nesodden  784,3  211,0 43,0  174,5 77,4  278,4 3,7 6,5 6,4
0217 Oppegård 1 771,7  373,3 74,2  280,9  353,6  689,6 -1,0 6,3 7,0
0219 Bærum 13 478,1 2 062,0  389,4 1 366,6 2 787,2 6 872,9 13,6 2,8 3,6
0220 Asker 5 049,6  962,1  181,1  643,6  853,9 2 408,9 -3,3 6,5 3,4
0221 Aurskog-Høland  560,0  137,0 27,6  122,2 78,1  195,1 4,4 7,0 8,2
0226 Sørum  977,5  191,3 38,4  151,5 94,1  502,2 19,6 10,4 9,2
0227 Fet  515,3  130,3 25,2  104,0 45,3  210,5 -2,7 5,5 1,6
0228 Rælingen  698,8  192,8 38,9  164,7 53,5  249,0 3,8 8,3 5,1
0229 Enebakk  447,8  112,0 22,7 98,1 65,5  149,4 6,8 8,1 10,7
0230 Lørenskog 2 476,7  424,9 83,6  337,8  611,6 1 019,0 1,4 5,7 1,2
0231 Skedsmo 2 886,5  594,2  118,2  478,5  603,0 1 092,6 0,1 3,8 2,5
0233 Nittedal 1 150,4  263,1 52,0  213,7  191,0  430,5 -4,8 6,5 1,9
0234 Gjerdrum  278,0 74,2 14,6 59,0 26,7  103,5 5,2 6,6 5,7
0235 Ullensaker 1 901,0  341,9 68,9  291,5  600,0  598,6 4,4 8,2 6,0
0236 Nes  715,4  189,4 37,3  163,6 82,4  242,8 1,8 3,8 2,9
0237 Eidsvoll  785,9  205,1 41,5  178,7 99,0  261,5 2,2 6,2 6,2
0238 Nannestad  422,4  114,6 22,9 99,9 40,6  144,4 1,5 6,1 7,2
0239 Hurdal 91,4 24,0 4,8 20,4 12,6 29,7 4,1 7,7 8,0
                   
0301 Oslo 68 565,9 9 356,1 1 783,2 6 502,6 16 835,1 34 088,9 11,6 1,2 2,4
                   
04 Hedmark 7 899,7 1 797,5  355,3 1 487,9 1 516,7 2 742,4 2,6 4,3 3,1
0402 Kongsvinger  704,3  165,1 32,2  134,3  125,0  247,7 -1,4 4,1 2,7
0403 Hamar 1 743,0  308,3 60,4  248,8  382,4  743,1 10,5 3,7 2,0
0412 Ringsaker 1 458,4  296,2 59,0  251,3  443,1  408,8 -1,3 6,0 3,6
0415 Løten  231,5 62,5 12,8 55,1 28,2 72,9 4,0 5,0 6,6
0417 Stange  700,8  178,9 36,2  151,7 94,5  239,4 0,4 5,9 4,9
0418 Nord-Odal  175,6 41,8 8,4 36,3 23,5 65,6 -2,2 2,9 4,3
0419 Sør-Odal  286,1 71,9 13,9 59,4 42,7 98,1 0,7 0,2 -1,1
0420 Eidskog  193,4 49,7 9,8 43,7 28,6 61,7 1,9 4,9 1,9
0423 Grue  180,6 44,4 8,9 36,5 28,0 62,8 1,1 3,2 3,3
0425 Åsnes  243,8 64,9 12,8 53,9 33,7 78,4 3,5 5,1 5,2
0426 Våler  127,7 32,7 6,3 26,9 20,2 41,6 2,1 3,9 3,3
0427 Elverum  798,4  192,8 38,7  164,1  144,6  258,2 1,4 5,2 4,2
0428 Trysil  263,9 68,4 12,7 51,5 43,8 87,5 0,7 -0,3 -1,7
0429 Åmot  154,7 42,2 8,2 31,7 18,7 54,0 3,2 1,4 -1,4
0430 Stor-Elvdal 84,8 25,2 4,8 19,2 6,4 29,1 8,0 9,9 7,8
0432 Rendalen 61,4 21,6 4,1 13,5 5,5 16,7 5,4 6,2 8,5
0434 Engerdal 39,8 11,1 2,2 9,8 4,6 12,1 5,8 10,1 9,8
0436 Tolga 50,4 12,2 2,4 11,2 4,7 19,8 8,1 2,7 3,4
0437 Tynset  211,5 54,2 10,9 43,1 22,3 80,9 1,9 2,9 5,2
0438 Alvdal 79,5 22,6 4,3 18,4 7,2 26,9 -0,4 -0,6 -1,9
0439 Folldal 47,2 13,9 2,8 12,0 3,5 15,0 -2,3 -1,3 -0,9
0441 Os 63,0 17,0 3,4 15,3 5,6 21,8 1,7 3,9 3,7
                   
05 Oppland 7 788,7 1 850,9  361,4 1 484,2 1 289,9 2 802,4 1,1 2,9 1,7
0501 Lillehammer 1 489,3  291,0 56,2  226,0  296,4  619,6 2,7 4,0 1,9
0502 Gjøvik 1 270,9  283,8 57,1  241,6  248,1  440,2 2,1 5,4 2,9
0511 Dovre 87,9 24,1 4,7 20,3 8,1 30,7 1,9 2,8 1,2
0512 Lesja 71,1 21,5 4,1 16,2 6,4 23,0 -0,8 -7,8 -7,6
0513 Skjåk 92,8 29,6 5,6 15,2 7,6 34,8 7,8 -1,5 -2,1
0514 Lom 87,3 21,5 4,1 17,5 9,7 34,6 -6,8 -5,1 -4,6
0515 Vågå  149,6 32,3 6,3 25,5 10,4 75,1 0,4 4,4 3,9
0516 Nord-Fron  260,9 69,3 13,5 44,0 40,8 93,3 -2,7 -0,1 1,3
0517 Sel  174,3 49,1 9,6 43,3 16,6 55,8 -0,1 3,8 2,6
0519 Sør-Fron  109,2 31,4 5,9 23,2 13,6 35,1 -2,2 0,6 -0,7
0520 Ringebu  169,1 43,4 8,1 32,4 27,2 58,0 -1,7 2,8 1,7
0521 Øyer  188,5 51,1 9,6 39,4 30,5 57,8 -2,5 -5,2 -5,6
0522 Gausdal  216,2 57,0 11,2 46,8 28,9 72,2 3,2 4,4 6,7
0528 Østre Toten  572,3  137,2 27,1  118,3 92,7  197,0 2,2 6,0 6,2
0529 Vestre Toten  565,1  119,8 24,1  101,5  135,8  183,9 2,4 4,8 3,4
0532 Jevnaker  266,9 60,0 12,2 51,7 45,6 97,4 2,2 2,5 0,2
0533 Lunner  352,2 97,1 19,2 83,1 35,3  117,5 7,2 13,1 12,2
0534 Gran  558,5  128,7 25,1  109,3  102,0  193,4 -1,5 0,3 -2,1
0536 Søndre Land  176,4 47,3 9,5 40,9 27,2 51,5 1,0 4,7 2,6
0538 Nordre Land  239,3 60,0 11,7 47,9 40,5 79,1 -4,6 -4,8 -4,9
0540 Sør-Aurdal  108,3 30,7 5,8 23,0 10,1 38,7 -4,3 -8,2 -7,9
0541 Etnedal 41,2 11,8 2,2 9,3 4,0 13,9 -4,1 0,0 -0,2
0542 Nord-Aurdal  263,6 72,0 13,6 51,5 29,9 96,7 -2,0 0,6 0,1
0543 Vestre Slidre 83,2 24,1 4,4 17,6 6,3 30,7 -0,8 2,8 1,9
0544 Øystre Slidre  127,7 36,4 6,7 26,1 10,5 48,1 1,6 3,6 3,1
0545 Vang 67,1 20,7 3,8 12,6 5,7 24,3 0,0 -3,5 -4,6
                   
06 Buskerud 14 656,3 3 145,0  607,4 2 394,2 2 789,7 5 720,0 5,6 5,5 4,8
0602 Drammen 3 878,9  742,0  144,7  574,3 1 000,6 1 417,3 4,4 6,0 5,6
0604 Kongsberg 2 143,3  353,3 69,9  261,4  478,9  979,9 31,4 9,2 9,9
0605 Ringerike 1 286,4  304,8 58,9  239,8  185,9  497,0 -2,9 4,3 2,3
0612 Hole  387,8  120,6 17,7 70,7 38,8  140,0 17,6 15,9 24,0
0615 Flå 38,3 10,8 2,0 7,7 3,5 14,3 -2,6 1,7 1,9
0616 Nes  152,6 38,6 7,4 28,0 21,2 57,5 -2,0 -2,6 -1,5
0617 Gol  210,8 55,1 10,3 37,0 29,9 78,6 -0,7 1,2 -1,1
0618 Hemsedal  126,7 34,3 6,1 22,5 17,6 46,2 1,4 -2,7 -3,6
0619 Ål  231,8 57,8 11,0 39,0 32,9 91,1 -2,9 -2,4 -1,7
0620 Hol  266,6 74,4 13,5 43,1 38,7 96,9 -1,4 -5,4 -7,1
0621 Sigdal  145,1 42,3 7,7 29,7 17,6 47,7 1,4 5,5 9,7
0622 Krødsherad  130,6 25,1 4,6 18,6 22,8 59,3 9,6 -0,3 -1,3
0623 Modum  573,4  139,8 27,4  108,6 95,8  201,9 1,2 3,6 2,6
0624 Øvre Eiker  767,3  182,0 35,1  146,0  114,7  289,4 2,4 7,2 3,7
0625 Nedre Eiker 1 069,7  233,9 46,7  199,6  154,7  434,9 0,2 8,2 5,9
0626 Lier 1 666,2  306,6 61,0  241,3  344,3  712,9 1,9 5,9 5,9
0627 Røyken  903,1  233,5 46,7  191,8 95,1  336,0 3,5 6,7 5,2
0628 Hurum  393,1 98,8 19,5 82,6 59,3  132,9 -2,9 2,0 -0,2
0631 Flesberg  105,1 28,1 5,3 21,8 14,1 35,7 5,2 3,3 1,1
0632 Rollag 54,9 17,0 3,3 10,9 7,5 16,1 4,4 3,7 4,4
0633 Nore og Uvdal  124,7 46,2 8,7 19,7 15,8 34,5 -0,4 -5,2 -4,5
                   
07 Vestfold 11 001,0 2 493,3  485,2 1 984,9 2 141,0 3 896,6 -0,7 3,3 1,8
0701 Horten 1 215,9  261,2 52,8  212,7  290,6  398,6 -0,4 3,6 3,5
0702 Holmestrand  429,2  101,0 20,6 84,6 77,4  145,5 3,5 8,0 8,2
0704 Tønsberg 2 180,0  453,5 87,9  352,5  598,1  688,1 -1,2 -0,3 -2,1
0706 Sandefjord 2 230,1  469,9 89,9  362,9  440,3  867,2 -3,6 2,5 1,0
0709 Larvik 1 888,7  448,6 86,8  351,4  310,5  691,3 -2,9 1,5 0,1
0711 Svelvik  244,9 63,3 12,5 54,2 30,6 84,2 -0,3 4,1 2,8
0713 Sande  318,3 89,4 17,1 71,6 29,5  110,7 2,0 6,9 4,6
0714 Hof  115,7 30,2 6,0 25,8 15,0 38,6 5,8 12,0 10,4
0716 Re  363,4 88,3 17,6 76,5 52,8  128,2 6,5 10,4 8,9
0719 Andebu  211,6 50,3 10,0 43,0 36,6 71,8 2,8 5,0 4,3
0720 Stokke  501,7  106,7 21,0 91,6  107,7  174,7 0,5 5,4 4,6
0722 Nøtterøy 1 011,9  252,2 48,1  197,4  118,9  395,2 2,5 7,6 2,7
0723 Tjøme  186,0 54,5 10,2 40,5 15,9 64,9 0,8 3,1 3,6
0728 Lardal  103,7 24,1 4,7 20,1 17,2 37,6 2,9 0,6 0,7
                   
08 Telemark 7 906,3 1 864,7  365,9 1 405,5 1 414,4 2 855,8 -11,1 4,4 3,3
0805 Porsgrunn 2 109,7  390,7 78,5  309,9  406,6  924,1 -29,9 6,0 5,3
0806 Skien 2 357,7  542,2  107,5  437,5  504,7  765,7 -0,4 4,6 4,8
0807 Notodden  481,2  127,9 24,9 98,3 54,2  175,8 -13,6 -0,7 -3,1
0811 Siljan 89,4 23,5 4,7 19,7 9,2 32,4 2,0 4,0 1,4
0814 Bamble  639,3  152,1 29,9  124,1  122,4  210,8 -3,5 5,1 -1,0
0815 Kragerø  412,0  101,1 19,8 82,8 66,2  142,0 -0,7 3,9 1,0
0817 Drangedal  142,6 35,2 7,0 29,8 17,0 53,6 3,3 1,4 -0,5
0819 Nome  253,4 63,8 12,0 48,6 39,2 89,8 -2,9 0,9 -1,7
0821 Bø  224,6 53,9 10,6 42,7 38,7 78,7 -3,1 -1,8 -0,8
0822 Sauherad  164,1 41,1 8,1 34,6 25,0 55,1 5,1 10,3 9,3
0826 Tinn  307,4  100,4 19,0 50,1 39,5 98,4 -0,7 -8,9 -10,4
0827 Hjartdal 68,1 20,8 4,0 12,4 7,5 23,5 1,8 -0,7 -0,8
0828 Seljord  119,9 29,4 5,7 21,6 19,6 43,5 -6,8 -5,4 -6,6
0829 Kviteseid 99,9 25,0 4,8 19,5 15,8 34,7 4,5  123,4  156,4
0830 Nissedal 56,0 18,0 3,4 10,9 7,3 16,5 2,1 5,1 5,9
0831 Fyresdal 51,3 17,0 3,2 9,9 7,1 14,0 4,0 13,7 12,7
0833 Tokke  130,7 51,4 9,7 20,0 12,8 36,7 9,5 23,9 22,3
0834 Vinje  199,2 71,1 13,2 33,1 21,5 60,4 10,1 4,5 4,3
                   
09 Aust-Agder 4 856,0 1 199,2  234,3  898,0  872,0 1 652,5 -4,5 4,0 2,7
0901 Risør  278,2 64,2 12,6 51,6 48,9  100,9 3,9 8,5 6,2
0904 Grimstad  823,7  227,5 43,3  163,6  151,7  237,6 -18,9 1,1 -0,4
0906 Arendal 2 055,8  445,3 88,5  362,2  429,6  730,2 -4,6 2,4 0,7
0911 Gjerstad 80,8 20,2 4,0 17,3 13,5 25,8 -3,8 2,2 1,4
0912 Vegårshei 64,9 16,4 3,3 13,8 10,5 21,0 -11,0 -1,0 -1,6
0914 Tvedestrand  234,1 58,5 11,5 46,8 35,6 81,7 -2,3 2,8 0,6
0919 Froland  215,9 55,5 11,1 43,2 21,4 84,7 21,2 34,1 33,0
0926 Lillesand  457,6  114,8 22,2 83,8 71,5  165,4 3,6 8,6 9,4
0928 Birkenes  183,3 42,8 8,5 36,1 31,6 64,3 3,3 9,4 6,5
0929 Åmli 62,8 18,1 3,5 13,1 8,2 19,9 -3,1 -12,0 -11,3
0935 Iveland 44,1 14,9 2,9 9,8 5,0 11,5 2,8 4,0 3,4
0937 Evje og Hornnes  139,4 33,6 6,6 26,5 19,7 53,0 1,4 2,0 0,8
0938 Bygland 46,0 14,7 2,8 9,0 6,3 13,2 -3,7 0,7 -1,0
0940 Valle 69,6 24,9 4,8 10,9 8,3 20,7 0,2 -4,0 -3,6
0941 Bykle 99,7 47,9 8,7 10,3 10,1 22,7 7,4 3,9 3,9
                   
10 Vest-Agder 9 915,4 1 910,3  374,8 1 443,6 1 917,2 4 269,5 7,5 1,0 0,6
1001 Kristiansand 6 084,0  953,0  186,7  720,5 1 279,4 2 944,4 14,1 1,4 1,5
1002 Mandal  593,6  144,0 28,8  116,8  103,1  200,8 -3,5 0,9 1,6
1003 Farsund  392,8 99,2 19,2 77,7 67,5  129,2 0,0 2,3 1,1
1004 Flekkefjord  441,2  102,1 20,1 77,1 74,3  167,6 4,8 1,7 -1,0
1014 Vennesla  534,0  127,0 25,8  103,8 92,8  184,5 3,8 3,0 2,6
1017 Songdalen  255,6 55,6 11,3 47,9 43,2 97,5 -1,7 1,4 1,8
1018 Søgne  471,5  116,6 22,3 91,0 61,7  179,9 -2,8 1,9 -1,3
1021 Marnardal 86,5 22,8 4,4 17,5 14,9 26,8 5,5 9,3 8,5
1026 Åseral 53,5 21,8 4,0 7,6 8,9 11,2 6,2 7,8 6,0
1027 Audnedal 60,9 15,0 2,9 13,0 11,4 18,6 -11,4 1,5 -2,1
1029 Lindesnes  158,2 41,2 8,1 33,5 23,4 52,0 -1,8 1,4 3,6
1032 Lyngdal  323,0 72,7 14,4 60,6 61,8  113,5 2,1 4,1 2,8
1034 Hægebostad 65,8 16,8 3,3 14,4 8,9 22,3 7,3 9,1 7,9
1037 Kvinesdal  263,4 66,3 12,9 45,7 46,0 92,4 -21,6 -25,9 -25,3
1046 Sirdal  131,4 56,2 10,4 16,3 19,8 28,7 6,9 19,0 16,7
                   
11 Rogaland 35 591,7 5 986,5 1 175,5 4 414,8 8 141,0 15 873,9 12,8 5,0 3,5
1101 Eigersund  732,9  167,3 32,6  129,7  129,8  273,5 -1,3 -0,3 -4,1
1102 Sandnes 4 425,4  893,2  181,5  689,4  944,1 1 717,2 2,6 4,7 6,2
1103 Stavanger 16 265,2 2 117,6  408,9 1 481,5 4 135,1 8 122,1 30,2 9,0 6,1
1106 Haugesund 1 901,2  422,1 83,6  317,0  457,3  621,2 -2,4 4,4 3,0
1111 Sokndal  145,4 33,6 6,6 26,1 23,4 55,7 6,9 2,4 0,0
1112 Lund  146,6 31,8 6,1 25,9 36,9 46,0 0,1 6,6 2,9
1114 Bjerkreim  124,0 28,2 5,5 23,2 18,0 49,1 2,1 3,5 1,5
1119 Hå  770,7  182,4 36,1  144,7  135,4  272,0 -3,4 1,3 0,3
1120 Klepp  869,7  208,5 40,3  161,8  143,0  316,1 -0,8 4,7 2,8
1121 Time  829,3  202,2 39,9  159,7  123,1  304,4 -1,3 6,0 2,8
1122 Gjesdal  475,6  121,2 24,2 98,9 61,1  170,2 2,2 3,9 2,9
1124 Sola 3 802,6  364,4 71,3  250,2 1 106,9 2 009,7 5,5 4,3 2,9
1127 Randaberg  766,6  140,1 27,3  103,6  119,3  376,3 -0,4 1,7 -0,8
1129 Forsand 72,8 28,6 5,3 9,5 9,8 19,6 0,3 2,1 1,9
1130 Strand  521,5  124,8 24,7  101,9 78,5  191,5 3,2 3,5 1,2
1133 Hjelmeland  154,5 53,4 10,0 24,6 18,2 48,3 8,4 6,6 5,0
1134 Suldal  261,0 66,5 12,9 32,0 30,5  119,0 -2,1 -34,5 -32,2
1135 Sauda  228,6 59,4 11,6 40,2 26,3 91,1 -1,5 -15,0 -14,6
1141 Finnøy  130,8 31,0 6,0 25,9 19,9 48,0 8,0 7,5 5,2
1142 Rennesøy  198,9 54,0 10,5 42,5 16,9 75,0 11,7 10,1 14,0
1144 Kvitsøy 19,9 5,1 1,0 4,2 2,6 7,1 -9,8 -5,8 -7,5
1145 Bokn 31,4 8,3 1,7 6,6 5,2 9,5 1,3 2,5 4,3
1146 Tysvær  419,7  107,5 21,5 88,7 57,1  144,8 0,9 6,2 5,0
1149 Karmøy 1 820,6  435,6 87,3  352,2  323,6  621,8 -1,5 5,7 3,8
1151 Utsira 10,4 2,6 0,5 2,3 1,8 3,1 13,8 19,2 15,8
1160 Vindafjord  466,6 96,8 18,5 72,7  116,9  161,6 1,7 2,5 2,3
                   
12 Hordaland 28 727,0 5 814,7 1 128,9 4 469,4 5 455,2 11 858,8 2,4 3,3 1,1
1201 Bergen 18 275,5 3 261,6  629,8 2 515,3 3 778,3 8 090,5 3,3 2,2 -0,6
1211 Etne  168,8 44,2 8,4 32,6 22,9 60,7 -0,6 -0,1 -2,0
1216 Sveio  195,4 52,5 10,3 42,5 23,4 66,7 1,8 5,4 1,5
1219 Bømlo  518,8  125,2 23,7  100,1  122,0  147,9 -11,0 1,4 -0,2
1221 Stord 1 172,9  205,9 41,4  167,2  241,3  517,1 15,0 4,5 2,6
1222 Fitjar  147,0 37,0 7,1 27,7 26,2 48,9 8,5 16,4 13,7
1223 Tysnes  128,2 28,3 5,4 22,9 15,4 56,2 13,5 1,2 -0,2
1224 Kvinnherad  583,0  158,7 30,6  108,3  104,8  180,6 -15,8 8,3 4,1
1227 Jondal 42,6 11,9 2,3 7,7 5,6 15,1 -8,4 3,7 2,4
1228 Odda  344,7 90,4 17,7 57,2 54,6  124,8 3,7 0,7 0,0
1231 Ullensvang  154,6 39,5 7,6 28,7 21,9 56,9 2,9 4,6 3,4
1232 Eidfjord 67,5 33,1 6,2 8,1 5,2 14,9 -0,8 -2,4 -2,1
1233 Ulvik 48,9 19,6 3,8 8,3 5,1 12,2 1,0 -3,1 -2,5
1234 Granvin 33,8 8,9 1,8 7,4 4,8 10,9 3,9 4,0 2,9
1235 Voss  623,9  152,0 29,7  112,6  101,9  227,7 0,8 2,5 -0,4
1238 Kvam  362,7 95,2 18,7 70,9 55,0  122,9 2,3 6,2 7,2
1241 Fusa  244,8 42,3 8,0 32,2 47,0  115,3 -13,1 -3,1 -4,3
1242 Samnanger 91,9 27,0 5,3 20,1 9,9 29,7 -1,5 -6,3 -7,9
1243 Os  742,7  185,7 37,2  155,2 88,7  276,0 2,5 4,3 4,2
1244 Austevoll  365,7 73,7 11,5 44,0 89,2  147,3 -10,5 -2,6 -4,5
1245 Sund  255,2 63,6 12,7 54,0 38,6 86,4 3,5 6,4 4,9
1246 Fjell 1 081,1  250,3 48,9  204,7  170,0  407,2 1,7 5,9 4,9
1247 Askøy  986,0  260,2 52,0  222,7  113,8  337,4 3,0 6,1 3,2
1251 Vaksdal  157,6 52,6 10,3 31,1 23,0 40,6 3,9 6,4 5,8
1252 Modalen 34,0 18,6 3,4 2,7 4,3 4,9 9,0 15,6 14,5
1253 Osterøy  300,1 70,9 14,3 59,0 50,9  105,0 2,3 4,4 4,2
1256 Meland  297,2 69,9 14,1 61,7 44,1  107,5 8,2 13,8 13,5
1259 Øygarden  171,9 43,1 8,8 36,8 24,9 58,4 3,3 4,1 3,1
1260 Radøy  184,1 48,4 9,7 39,9 27,9 58,2 -1,7 2,5 1,1
1263 Lindås  685,7  173,6 34,7  141,6 96,1  239,7 4,0 9,1 8,0
1264 Austrheim  164,4 37,3 7,0 27,9 29,4 62,8 0,0 9,3 7,7
1265 Fedje 24,0 6,3 1,2 5,0 2,4 9,1 5,8 3,2 0,9
1266 Masfjorden 72,1 27,3 5,3 13,4 6,6 19,4 4,8 5,3 5,4
                   
14 Sogn og Fjordane 5 141,4 1 250,2  241,2  919,8  841,8 1 888,5 2,7 2,2 0,9
1401 Flora  613,1  134,8 26,2  111,7  125,9  214,6 5,5 6,6 2,4
1411 Gulen  117,6 25,6 4,7 18,4 17,5 51,4 0,1 1,4 -0,8
1412 Solund 33,7 8,6 1,6 7,0 3,5 13,0 -0,7 -7,0 -8,6
1413 Hyllestad 64,0 17,3 3,4 12,8 10,2 20,2 2,3 3,1 1,8
1416 Høyanger  176,1 58,9 11,4 35,3 18,5 52,0 3,3 5,0 3,7
1417 Vik  156,7 40,8 7,8 21,4 17,8 68,9 8,1 16,6 18,1
1418 Balestrand 54,3 15,0 3,0 11,0 8,5 16,8 2,0 -5,8 -4,8
1419 Leikanger  127,4 24,7 4,9 20,3 46,8 30,8 2,7 5,4 3,5
1420 Sogndal  297,2 74,0 14,5 59,6 53,5 95,5 2,8 3,5 2,1
1421 Aurland  114,7 44,8 8,3 14,6 12,3 34,6 0,7 -12,9 -12,9
1422 Lærdal  103,3 36,7 6,9 19,4 11,3 29,0 0,0 1,2 0,1
1424 Årdal  275,7 83,2 16,2 55,0 28,0 93,4 -1,5 -3,6 -4,8
1426 Luster  221,7 78,9 14,7 37,7 24,5 66,0 1,6 -2,8 -3,2
1428 Askvoll  113,4 30,3 5,8 25,3 11,5 40,4 6,3 5,5 3,2
1429 Fjaler  102,3 24,9 4,9 20,1 15,1 37,3 -4,0 0,3 0,3
1430 Gaular  112,2 27,6 5,4 24,0 18,4 36,8 6,0 7,1 8,4
1431 Jølster  108,5 30,3 5,9 25,3 10,6 36,5 6,8 7,8 9,3
1432 Førde  771,7  136,7 26,4  113,2  192,3  303,2 1,7 6,0 3,9
1433 Naustdal 89,7 24,5 4,9 21,6 8,6 30,1 5,4 3,3 3,4
1438 Bremanger  177,1 49,0 9,6 33,2 22,0 63,4 0,8 -7,7 -6,5
1439 Vågsøy  329,1 66,7 12,7 53,8 55,2  140,7 7,9 1,7 -1,5
1441 Selje  104,6 28,3 5,6 23,6 11,9 35,2 6,1 8,7 9,0
1443 Eid  223,0 55,2 10,8 46,7 27,6 82,7 -1,4 1,4 0,3
1444 Hornindal 37,9 10,8 2,1 9,0 3,8 12,2 6,5 3,6 3,5
1445 Gloppen  321,9 56,6 10,9 44,7 32,0  177,8 3,7 2,4 1,3
1449 Stryn  294,6 66,2 12,6 55,2 54,5  106,1 -1,5 4,3 2,3
                   
15 Møre og Romsdal 13 203,3 2 855,6  557,9 2 236,3 2 558,6 4 994,9 0,1 2,5 1,5
1502 Molde 1 530,6  294,1 57,7  234,6  434,8  509,5 1,8 0,8 0,5
1504 Ålesund 2 635,5  537,1  104,8  412,9  570,8 1 009,9 -4,3 4,0 4,1
1505 Kristiansund 1 115,2  257,3 51,4  211,4  178,0  417,1 1,8 6,3 4,6
1511 Vanylven  153,5 37,1 7,1 28,7 33,1 47,5 -5,9 -0,8 -2,7
1514 Sande  127,2 29,3 5,8 22,8 24,4 44,8 4,1 4,6 4,8
1515 Herøy  503,2  105,7 19,7 78,6  125,5  173,7 -20,4 -6,2 -7,3
1516 Ulstein  816,7  104,1 19,4 73,1  230,3  389,7 29,3 -1,0 -2,6
1517 Hareid  250,5 54,4 10,7 44,1 54,1 87,1 2,0 5,6 3,1
1519 Volda  375,0 86,0 16,9 69,9 71,1  131,1 3,7 3,9 4,4
1520 Ørsta  488,6  106,5 20,7 83,6 81,2  196,6 -8,8 -1,9 -4,7
1523 Ørskog 98,8 22,2 4,3 18,1 16,9 37,3 2,9 3,5 2,8
1524 Norddal 76,4 27,2 5,2 14,1 10,6 19,3 4,6 5,8 4,8
1525 Stranda  197,4 47,5 9,2 37,1 30,8 72,8 2,3 1,7 0,2
1526 Stordal 41,4 9,8 1,8 8,2 9,4 12,1 5,9 9,3 6,6
1528 Sykkylven  469,2 80,8 15,7 65,9 87,8  218,9 5,3 9,8 6,4
1529 Skodje  165,5 42,6 8,5 34,2 25,2 55,0 4,2 7,5 6,7
1531 Sula  361,8 81,6 16,0 69,4 52,9  141,9 7,2 9,0 7,0
1532 Giske  281,9 75,7 15,2 62,6 35,2 93,2 -3,0 2,5 0,9
1534 Haram  450,4  107,2 20,8 81,2 89,3  151,9 -3,9 -1,2 -2,4
1535 Vestnes  302,9 70,0 13,6 57,7 49,0  112,6 -3,7 -2,4 -2,2
1539 Rauma  375,5 78,7 14,6 60,7 60,1  161,4 8,8 3,9 0,9
1543 Nesset  125,4 38,5 7,5 24,4 18,8 36,2 2,0 -1,0 -0,7
1545 Midsund 85,5 21,7 4,2 16,9 11,7 31,0 9,6 8,4 4,4
1546 Sandøy  154,4 17,3 3,3 13,1 13,5  107,1 56,6 -2,8 -2,1
1547 Aukra  142,6 45,3 9,4 30,8 16,6 40,5 -2,8 -2,8 -2,0
1548 Fræna  391,1 92,0 18,0 79,3 54,6  147,1 -12,8 3,1 2,3
1551 Eide  143,8 33,9 6,7 28,6 25,6 49,0 -1,6 6,6 6,7
1554 Averøy  230,9 58,2 11,7 48,5 32,4 80,0 3,5 4,8 4,6
1557 Gjemnes 91,3 25,2 5,0 21,8 10,8 28,6 -1,2 1,2 0,5
1560 Tingvoll  103,5 25,8 5,1 22,7 11,7 38,3 2,4 3,8 0,4
1563 Sunndal  308,0 87,8 17,6 62,6 33,3  106,6 -4,8 -1,3 -2,4
1566 Surnadal  262,8 58,2 11,4 44,5 30,7  117,9 0,6 2,9 2,5
1567 Rindal 75,2 21,6 4,2 15,0 6,9 27,5 1,1 -0,7 1,0
1571 Halsa 69,3 18,0 3,1 11,6 4,8 31,8 13,7 4,5 0,7
1573 Smøla 81,0 22,9 4,5 18,7 6,1 28,8 0,7 1,6 -2,1
1576 Aure  121,5 34,3 6,9 28,9 10,5 40,9 -2,4 1,1 1,1
                   
16 Sør-Trøndelag 15 256,9 3 194,0  632,7 2 598,0 3 037,4 5 794,8 2,0 5,6 4,8
1601 Trondheim 10 596,6 2 033,1  403,2 1 638,6 2 427,4 4 094,4 0,4 5,3 4,8
1612 Hemne  153,5 40,4 8,1 33,1 13,4 58,4 6,9 7,4 6,6
1613 Snillfjord 32,9 9,5 1,8 7,6 2,8 11,2 9,4 11,9 9,9
1617 Hitra  147,9 38,8 7,7 34,6 12,6 54,1 11,2 14,3 12,7
1620 Frøya  328,3 55,1 9,5 41,5 18,0  204,2 59,9 45,9 28,9
1621 Ørland  204,2 47,8 9,4 41,6 31,6 73,8 1,3 3,5 2,7
1622 Agdenes 62,3 13,8 2,7 11,8 12,3 21,6 8,5 -1,3 -5,3
1624 Rissa  227,7 56,1 11,3 47,8 43,2 69,4 -0,8 3,9 2,9
1627 Bjugn  160,6 38,4 7,8 33,9 21,7 58,8 5,7 5,1 3,9
1630 Åfjord  110,9 28,4 5,6 24,1 10,8 42,0 5,3 8,0 6,9
1632 Roan 26,1 7,6 1,5 6,5 2,0 8,6 -3,7 -0,9 -4,3
1633 Osen 32,1 8,2 1,7 7,2 2,1 13,0 -3,9 -6,2 -4,5
1634 Oppdal  246,7 63,5 12,6 51,2 26,9 92,6 -1,0 1,5 2,2
1635 Rennebu 83,3 27,6 5,3 17,9 6,8 25,7 -1,5 -0,6 -0,5
1636 Meldal  135,9 34,4 6,7 27,4 20,3 47,1 -0,1 3,1 1,9
1638 Orkdal  497,6  106,7 21,3 91,8  101,7  176,0 1,0 2,2 0,6
1640 Røros  237,4 55,8 10,8 44,3 40,4 86,2 3,8 3,8 1,3
1644 Holtålen 61,8 16,8 3,4 14,6 4,9 22,2 0,3 1,5 2,7
1648 Midtre Gauldal  216,5 52,6 10,5 45,4 35,7 72,3 9,5 8,7 8,6
1653 Melhus  547,8  140,0 27,8  120,3 75,9  183,8 2,0 3,9 3,0
1657 Skaun  215,7 59,5 12,0 53,9 21,3 69,0 8,0 11,1 10,2
1662 Klæbu  213,9 59,1 11,8 48,6 23,3 71,1 2,0 5,0 2,7
1663 Malvik  512,2  138,5 28,3  118,4 54,0  173,0 4,3 7,8 9,1
1664 Selbu  160,0 39,3 7,8 29,8 25,3 57,8 1,1 2,8 2,2
1665 Tydal 45,1 22,9 4,3 6,3 3,1 8,5 0,8 -0,9 -1,1
                   
17 Nord-Trøndelag 5 109,9 1 197,6  239,9 1 021,1  851,5 1 799,8 2,7 4,1 2,9
1702 Steinkjer 1 075,2  187,1 37,4  162,7  215,2  472,9 10,0 3,6 1,5
1703 Namsos  459,9  118,8 23,9  104,9 43,7  168,6 0,8 4,7 2,9
1711 Meråker 93,6 26,5 5,3 18,0 15,4 28,5 2,1 3,5 1,6
1714 Stjørdal  853,3  207,7 41,5  177,7  151,6  274,8 4,9 8,0 7,8
1717 Frosta 81,7 21,5 4,4 18,4 10,9 26,5 11,6 16,6 20,6
1718 Leksvik  130,1 30,1 5,8 25,9 23,4 45,0 0,3 4,0 2,7
1719 Levanger  739,1  167,6 34,5  149,8  158,9  228,3 2,0 2,2 2,1
1721 Verdal  524,3  120,0 24,1  105,2  115,2  159,8 -1,6 2,3 0,6
1723 Mosvik 24,5 7,0 1,4 5,7 3,0 7,3 -4,8 -7,4 -5,1
1724 Verran 77,5 19,2 3,9 18,1 15,0 21,2 -24,5 -28,2 -26,3
1725 Namdalseid 47,2 13,1 2,6 11,7 3,6 16,2 1,9 3,9 3,5
1729 Inderøy  204,9 51,0 10,1 44,2 30,1 69,6 2,4 3,1 1,6
1736 Snåsa 60,9 18,0 3,5 14,8 5,7 18,9 3,3 3,3 2,1
1738 Lierne 43,6 13,2 2,6 10,4 4,2 13,1 -2,2 -9,1 -8,7
1739 Røyrvik 20,0 9,3 1,8 3,7 2,4 2,7 -1,8 -0,8 -0,1
1740 Namsskogan 39,6 17,2 3,3 6,7 2,6 9,9 45,0 94,3 86,9
1742 Grong 87,4 26,4 5,1 17,8 6,1 31,9 4,3 3,1 0,5
1743 Høylandet 40,6 10,6 2,2 9,8 3,6 14,5 2,5 4,1 5,0
1744 Overhalla  121,0 31,4 6,4 26,9 13,0 43,2 -15,2 -3,1 -3,6
1748 Fosnes 17,1 5,2 1,1 4,6 1,0 5,3 3,9 7,9 9,7
1749 Flatanger 34,4 8,9 1,8 7,8 2,7 13,2 -5,5 5,6 3,0
1750 Vikna  164,7 40,1 7,9 35,4 11,9 69,4 3,8 9,5 6,1
1751 Nærøy  151,7 42,8 8,6 36,8 10,6 53,0 -0,8 5,6 2,3
1755 Leka 17,4 4,7 0,9 4,1 1,7 5,9 1,1 3,1 0,8
                   
18 Nordland 9 504,2 2 398,7  479,4 1 941,0  971,2 3 713,9 0,3 3,5 2,0
1804 Bodø 2 212,8  523,1  107,4  449,9  372,2  760,3 4,0 6,7 6,0
1805 Narvik  755,7  196,9 39,7  155,1 77,4  286,7 0,1 7,0 4,0
1811 Bindal 49,7 18,5 3,6 10,6 3,6 13,4 3,1 6,1 6,3
1812 Sømna 54,9 15,4 3,1 14,2 3,9 18,4 -2,9 4,4 2,9
1813 Brønnøy  253,4 67,7 13,3 59,3 17,6 95,5 6,2 5,5 3,1
1815 Vega 36,3 10,4 2,1 9,1 2,2 12,5 1,8 9,5 9,5
1816 Vevelstad 14,1 4,2 0,8 3,8 0,8 4,5 6,9 10,3 8,8
1818 Herøy 52,5 14,3 2,8 12,3 4,5 18,6 -10,9 -2,4 -2,8
1820 Alstahaug  264,7 69,6 14,3 60,8 17,4  102,5 8,5 14,7 8,2
1822 Leirfjord 56,5 15,9 3,2 14,5 4,2 18,6 1,0 3,9 3,9
1824 Vefsn  583,2  135,6 27,5  111,8 34,3  274,0 -8,7 3,7 3,9
1825 Grane 42,8 13,4 2,6 10,3 3,0 13,5 1,8 1,6 1,5
1826 Hattfjelldal 48,2 13,7 2,7 10,0 3,7 18,1 -1,6 -0,4 2,7
1827 Dønna 41,7 11,6 2,3 10,6 3,5 13,8 5,3 7,7 3,6
1828 Nesna 54,6 14,4 2,9 12,8 6,0 18,6 1,1 9,4 8,8
1832 Hemnes  166,4 64,2 12,3 32,5 10,1 47,2 2,7 -2,0 -2,9
1833 Rana 1 063,7  260,9 51,4  202,6  109,0  439,9 -13,9 -11,9 -13,7
1834 Lurøy 77,5 17,9 3,5 14,2 7,3 34,5 7,2 4,7 2,0
1835 Træna 18,5 5,1 1,0 4,1 2,1 6,3 4,3 4,6 4,2
1836 Rødøy 47,0 11,5 2,2 8,8 3,1 21,3 9,4 9,5 8,7
1837 Meløy  309,6 73,5 14,4 57,7 44,0  120,2 3,8 -5,0 -7,1
1838 Gildeskål 66,6 20,1 4,0 14,4 5,4 22,6 -2,9 2,7 1,3
1839 Beiarn 43,4 15,5 3,0 7,9 3,1 13,9 6,6 -0,2 -0,6
1840 Saltdal  172,0 45,2 9,0 39,0 13,1 65,7 5,0 7,8 7,1
1841 Fauske  443,6  106,7 21,0 77,5 24,4  213,9 -15,9 1,8 1,3
1845 Sørfold  188,9 41,5 7,8 14,3 6,6  118,7 59,8 48,1 42,6
1848 Steigen 76,4 21,3 4,2 18,4 7,2 25,3 1,3 3,6 2,1
1849 Hamarøy 80,9 23,0 4,5 13,1 5,6 34,7 18,3 23,4 21,8
1850 Tysfjord 65,0 19,1 3,8 14,5 4,4 23,2 0,4 -0,4 -3,0
1851 Lødingen 82,8 21,5 4,3 17,5 6,1 33,5 2,1 -4,8 -6,9
1852 Tjeldsund 36,9 11,2 2,3 9,6 2,0 11,8 -0,2 3,3 3,0
1853 Evenes 39,8 11,1 2,2 8,9 2,9 14,6 -6,4 1,0 1,7
1854 Ballangen 72,5 20,4 4,1 18,4 4,9 24,7 4,2 6,8 5,6
1856 Røst 23,2 6,6 1,3 5,1 1,8 8,4 1,2 15,9 15,1
1857 Værøy 34,3 7,1 1,4 5,9 2,6 17,3 6,5 7,7 6,7
1859 Flakstad 43,9 12,8 2,4 10,2 2,9 15,6 2,2 1,7 -1,1
1860 Vestvågøy  353,8 93,8 19,0 82,6 26,4  132,0 4,0 5,5 5,1
1865 Vågan  329,6 83,5 16,5 74,2 31,3  124,1 1,8 8,6 3,6
1866 Hadsel  313,2 70,1 13,9 61,1 19,4  148,6 26,6 4,5 1,3
1867 Bø 73,5 21,0 4,3 18,0 5,7 24,5 -3,4 5,5 4,7
1868 Øksnes  151,8 39,4 7,7 35,0 16,8 52,8 -2,4 0,3 -3,0
1870 Sortland  360,6 90,4 17,8 80,1 30,6  141,6 4,0 9,0 10,5
1871 Andøy  211,7 49,1 9,8 41,6 15,8 95,4 0,8 5,1 2,6
1874 Moskenes 36,0 10,5 2,1 8,6 2,2 12,6 -6,6 -4,2 -5,9
                   
19 Troms Romsa 6 053,7 1 555,1  310,0 1 335,2  716,0 2 137,5 0,0 1,4 -0,2
1901 Harstad  804,7  208,0 42,3  175,5 68,2  310,7 -12,5 -12,9 -12,4
1902 Tromsø 3 172,6  738,8  147,1  655,6  528,2 1 102,9 1,9 7,2 4,1
1911 Kvæfjord 88,7 24,5 4,9 22,1 8,0 29,1 1,3 1,7 1,1
1913 Skånland 91,9 25,2 5,1 21,9 6,0 33,5 6,3 6,3 5,0
1915 Bjarkøy 13,2 4,0 0,8 3,2 0,9 4,2 -1,6 5,9 6,3
1917 Ibestad 41,8 11,2 2,2 9,2 3,1 16,1 -3,4 1,6 -0,4
1919 Gratangen 34,2 8,6 1,7 7,5 3,5 12,9 1,1 -1,1 -4,5
1920 Lavangen 23,1 6,8 1,3 5,7 2,1 7,2 -15,7 -15,2 -16,5
1922 Bardu  149,2 49,8 9,8 33,4 8,1 48,1 -4,0 -5,4 -6,5
1923 Salangen 64,8 18,8 3,8 16,4 5,2 20,6 3,1 3,4 3,1
1924 Målselv  262,8 73,7 14,4 58,1 14,4  102,1 8,7 5,3 3,1
1925 Sørreisa  115,6 31,1 6,1 27,1 5,9 45,5 9,0 9,6 7,3
1926 Dyrøy 33,2 9,8 1,9 8,4 2,4 10,6 3,3 8,9 6,8
1927 Tranøy 45,6 13,0 2,6 11,3 3,8 15,0 3,4 8,0 7,2
1928 Torsken 28,8 8,3 1,7 7,0 2,9 9,0 -11,1 -3,3 -5,1
1929 Berg 39,1 10,8 2,2 8,8 3,1 14,2 9,2 8,4 6,2
1931 Lenvik  414,4  108,5 21,3 91,9 37,7  154,9 5,8 7,6 5,9
1933 Balsfjord  155,6 44,0 8,7 39,4 10,2 53,3 2,2 6,5 6,1
1936 Karlsøy 58,3 20,5 4,1 17,8 0,8 15,1 0,6 5,1 3,7
1938 Lyngen 76,6 25,3 5,0 23,0 0,4 23,0 5,8 4,3 3,4
1939 Storfjord 49,0 19,6 3,8 13,9 0,0 11,6 3,8 0,3 1,0
1940 Gáivuotna Kåfjord 45,9 18,1 3,6 14,1 0,0 10,2 0,0 2,2 1,8
1941 Skjervøy 71,1 23,2 4,7 21,2 0,7 21,4 13,5 10,6 10,9
1942 Nordreisa  116,2 38,3 7,7 33,5 0,5 36,2 -4,1 1,1 1,2
1943 Kvænangen 57,1 15,1 2,9 9,0 0,0 30,1 -14,2 -56,8 -55,8
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 221,8  740,5  149,2  620,9 14,1  697,1 3,9 5,2 3,3
2002 Vardø 48,6 17,3 3,5 15,0 0,2 12,7 -4,1 -3,2 -4,1
2003 Vadsø  203,7 62,7 12,7 53,9 0,1 74,2 13,4 14,4 13,6
2004 Hammerfest  358,3  135,9 27,7 98,9 8,2 87,5 -5,1 -5,3 -7,4
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 59,4 21,2 4,2 20,2 0,0 13,7 6,9 10,4 10,0
2012 Alta  563,9  177,7 35,5  153,9 3,3  193,6 0,4 6,2 4,0
2014 Loppa 26,0 9,2 1,9 8,0 0,0 6,9 9,5 10,0 7,5
2015 Hasvik 24,5 8,7 1,8 7,4 0,0 6,6 -18,5 -14,6 -14,7
2017 Kvalsund 23,3 8,2 1,7 7,2 0,0 6,2 -5,3 -4,4 -5,2
2018 Måsøy 35,6 11,9 2,3 10,0 0,1 11,3 11,7 8,3 6,6
2019 Nordkapp 93,5 31,6 6,4 26,7 0,1 28,7 7,0 6,7 6,2
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  115,0 36,6 7,3 31,9 0,1 39,0 3,4 1,8 -0,4
2021 Kárásjohka Karasjok 63,9 22,1 4,5 21,3 0,4 15,7 4,7 6,8 6,3
2022 Lebesby 36,7 13,9 2,8 9,9 0,0 10,2 6,2 13,0 10,1
2023 Gamvik 26,9 9,3 1,9 8,3 0,0 7,3 7,9 8,9 8,0
2024 Berlevåg 24,9 9,1 1,9 7,2 0,0 6,6 -7,4 -0,6 -2,2
2025 Deatnu Tana 79,7 26,4 5,2 24,0 0,0 23,9 11,1 12,6 9,5
2027 Unjárga Nesseby 20,1 7,4 1,5 6,5 0,0 4,7 9,0 12,8 11,5
2028 Båtsfjord 62,6 20,8 4,2 18,7 0,1 18,8 11,6 10,2 10,6
2030 Sør-Varanger  355,3  110,3 22,2 92,0 1,4  129,4 14,5 13,0 10,3
                   
2100 Svalbard  296,5 . . 34,1 .  262,5  173,9 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 68 816,7  124,6 25,7  182,6  328,3 68 155,4 -32,7 -9,5 -11,6
2311 Nordsjøen 66 762,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66 762,8 -33,4 . .
2312 Stavanger 2 053,9  124,6 25,7  182,6  328,3 1 392,6 1,6 -9,5 -11,6
                   
24 Kildeskatt på pensjon  120,8 0,0 0,0 0,0 0,0  120,8 . . .
2435 Kildeskatt på pensjon  120,8 0,0 0,0 0,0 0,0  120,8 . . .

Standardtegn i tabeller